Lucrări de Licență pentru domeniul Merceologie

docx

Marcarea Ecologică a Produselor în Uniunea Europeană

Introducere Am ales ca temă de licenţă „Marcarea ecologică a produselor ” iar studiul de caz l-am făcut analizând baza unui produs ecologic şi biodegradabil folosit pentru spălarea şi curăţarea auto fără utilizarea apei numit Eleven One. În ultima perioadă de timp au crescut preocupările organismelor guvernamentale şi neguvernamentale de a institui anumite sisteme de marcare ecologică a produselor pentru a preveni deteriorarea mediului înconjurător la acţiunea unor produse a căror caracteristici au influenţe nefaste asupra apei, solului şi aerului, fie în timpul utilizării, fie după cons... vezi detalii

docx

Analiza și previziunea evoluției serviciilor de sănătate în regiunea Sud-Muntenia

INTRODUCERE Perfecționarea clasificărilor naționale si internaționale ale activităților economice este argumentată nu numai din considerente teoretice sau de necesitatea asigurării comparabilității datelor privind dimensiunile și structura diferitelor sectoare ale economiei, dar este motivată și practic deoarece sistemele respective își pun amprenta asupra rezultatelor economico-financiare ale firmelor implicate în comerțul exterior cu servicii, întrucât sistemul de impozitare, de taxe vamale etc. diferă sensibil pe categorii de activități. În anul 1992 a fost elaborată și în țara noastră... vezi detalii

doc

Observații privind Influența Prelucrării Finale asupra Calității Carcaselor de Pasăre

PARTEA I DATE BIBLIOGRAFICE PRIVIND INFLUENŢA PRELUCRĂRII FINALE ASUPRA CALITĂŢII CARCASELOR DE PASĂRE INTRODUCERE După anul 2000, Parlamentul, Guvernul României, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, au început să acorde o atenţie deosebită privind calitatea alimentelor şi protecţiei consumatorului, promulgând acte normative mult mai severe care să protejeze consumatorul final. Anual, se emite prin ordin „Programul acţiunilor de supraveghere, profilaxie şi combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de la animal la om”, elaborat ... vezi detalii

doc

Implementarea unui Sistem Integrat Calitate-Mediu - Studiu de Caz Realizat la SC Petrotel-Lukoil SA

Capitolul I Standardizarea Internaţională în domeniul Managementului Calităţii Standardizarea reprezintă activitate de elaborare şi implementare a unor documente de referinţă (standarde), conţinând soluţii ale problemelor tehnice şi comerciale, referitoare la procese şi la rezultatele acestora, având un caracter repetitiv în relaţiile dintre partenerii economici, ştiinţifici, tehnici şi sociali. Scopul principal al standardizării reprezintă facilitatea desfacerii normale a activităţilor în toate domeniile economiei, atât pe plan mondial, cât şi la nivel regional şi internaţional. In opin... vezi detalii

doc

Studierea Pieței Produselor de Panificație

Introducere Prezenta lucrare este structurată pe trei capitole şi îşi propune să elaboreze un studiu de piaţă privind consumul de pâine şi produse de panificaţie în Municipiul Focşani. Obiectivele lucrării implică prezentarea, analiza şi identificarea potenţialului pieţei produselor de panificaţie din România şi în deosebi în Municipiul Focşani. Am ales această temă deoarece doresc să ilustrez preferinţele consumatorilor cu privire la consumul de pâine şi produse de panificaţie, deoarece deşi acest sector este solicitat de o foarte mare parte a populaţiei, acesta nu este considerat sufici... vezi detalii

doc

Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu brânză proaspătă de vacă

Introducere Industria alimentară asigură o varietate sporită de produse alimentare necesare hranei zilnice a populaţiei de pe întreg globul Aplicând reţete şi tehnologii adecvate se pot obţine o gamă tot mai variată de produse acido-lactice În cadrul industriei alimentare, industria produselor lactate şi mai ales a brînzei proaspete de vacă reprezintă o subramură de importanţă deosebită, fiind în masură ca prin dotarea actuală să asigure populaţiei o întreagă gamă de produse cu un conţinut bogat în substanţe nutritive şi calorice de strictă necesitate pentru o alimentaţie raţională Lapte... vezi detalii

doc

Tipuri de ambalaje și ambalarea produselor nealimentare

OPORTUNITATEA ALEGERII TEMEI Se pare că una din primele preocupări referitoare la încercarea de conservare a alimentelor a fost legată de necesitatea de aprovizionare a armatelor. La începutul secolului al XIX – lea, Napoleon a constatat că acest lucru este dificil de realizat. Napoleon avea nevoie de alimente ambalate care să poată fi luate de armatele sale oriunde ar fi mărşăluit, astfel că a oferit un premiu de 12.000 franci pentru o metodă de conservare corespunzătoare. Acest premiu a fost câştigat de Nicolas Appert pentru realizarea procesului de conservare în recipiente care, umplute... vezi detalii

docx

Studierea sortimentului calității și organizarea comerțului cu măsline conservate

Introducere “Măsline conservate”- reprezintă denumirea produsului finit, fabricat în scopul vînzării, fructelor din soiurile cultivate ale Olea europaea sativa Hoffg, Link, recoltate la timpul potrivit, care au fost prelucrate sau tratate prin procedee adecvate de conservare în vederea prelungirii perioadei lor de valabilitate pentru consumul uman. Pe lîngă plantaţiile tinere, foarte intensive, sunt păstraţi pomii foarte bătrâni, unii de vîrste milenare. Se crede că în Italia de astăzi ar exista pomi rămaşi încă din primii ani ai Imperiului Roman, ajungînd la grosimea de peste 10 metri în... vezi detalii

docx

Inițiative europene pentru combaterea falsificării și contrafacerii mărfurilor

INTRODUCERE În lucrarea de faţă am prezentat pe larg efectele nefaste ale falsificării şi contrafacerii mărfurilor precum şi o serie de iniţiative adoptate pentru combaterea acestora atât la nivel european cât şi în România. Efectele şi consecinţele grave ale falsificării şi contrafacerii mărfurilor sunt binecunoscute. În actualele condiţii economice, contrafacerea mărfurilor a devenit o afacere înfloritoare. Aceasta este favorizată de realizarea unor produse concurenţiale prin scăderea costurilor, ceea ce afectează negativ calitatea. De asemenea produsele contrafăcute apărute pe pieţele ... vezi detalii

doc

Studiu privind rolul telefoanelor mobile la firma SC Incov SA

INTRODUCERE Lucrarea mea de licenţă se numeşte „ Studiul privind rolul sistemelor de telecomunicaţii în administrarea afacerilor.” Mi-am ales această temă din mai multe motive. În primul rând am făcut practica la această firmă şi am avut deja câteva informaţii necesare, iar în al doilea rând cred că telefoanele mobile au un rol foarte important atât în viaţa de zi cu zi cât şi în interiorul unei firme. Lucrarea este structurată în patru capitole. În primul capitol am evidenţiat aspecte referitoare la prezentarea firmei S.C. INCOV S.A., şi anume: un scurt istoric al firmei, misiunea şi o... vezi detalii

doc

Gama Sortimentală și Estimarea Calității Mărfurilor Pelicologene

ÎNTRODUCERE În condiţiile contemporane întreprinderea este un organism foarte complex, care se confruntă cu o mulţime de obiective contradictorii ce ţin de tactica şi strategia dezvoltării şi de satisfacerea intereselor proprietarilor şi ale managerilor. Astăzi tot mai mulţi adepţi au afirmaţiile lui Alexis Jacquemin precum că firma, fiind un organism complex, nu-şi poate limita obiectivul doar la maximizarea profitului. Un obiectiv tot mai răspîndit al firmei devine cifra de afaceri, care reflectă ponderea firmei pe piaţă. Reformele economice în Republica Moldova se desfăşoară din ce în c... vezi detalii

doc

Analiza pieței lemnului pe picior în OS Moldovița în vederea îmbunătățirii indicatorilor activității economice

Capitolul I 1. Economie generală. Economia este ştiinţa care studiază sistemul activităţilor economice interdependente. Este vorba de studiul întregului sistem al activităţilor economice, difereţiindu-se prin modol de cercetare, prin funcţiile îndeplinite şi prin concluziile formulate. Ca ştiinţă economia reprezintă un ansamblu coerent de cunoştinţe, apreciate de către comunitatea specialiştilor dintr-o anumită perioadă a cunoaşterii şi a realităţii sociale. Prin modul în care funcţionează şi prin problemele antrenate în diferitele faze de evoluţie a societăţii umane, economia anticipeaz... vezi detalii

pdf

Aspecte privind corelația dintre calitatea serviciilor de alimentație publică și protecția consumatorilor

,,Aspectele privind corelatia dintre calitatea serviciilor de alimentatie publica si protectia consumatorilor" este tema care imbina placerea, lucrul, cat si studiile mele, in abordarea satisfacerii clientilor si fidelizarii pe principiul calitatii. Abordarea lucrarii este transpusa prin prisma unui restaurant, imbinata cu perspectivele care reflecta calitatea serviciilor si produselor, regulile si siguranta alimentara, cat si tendintele clientilor corelate cu protectia si drepturile consumatorilor. Lucrarea este structurata pe trei capitole, cu scopul de a identifica orientarile calitatii ... vezi detalii

Hopa sus!