Metode de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE .5 
CAPITOLUL 1. CARACTERISTICI PSIHOPEDAGOGICE ALE SCOLARULUI MIC, CU IMPLICATII IN INVATAREA MATEMATICII 9
1.1. BAZA PSIHOPEDAGOGICA A FORMARII NOTIUNILOR MATEMATICE .. ...9
1.2. FORMAREA LIMBAJULUI MATEMATIC 11
CAPITOLUL 2. NOTIUNI TEORETICE SI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA REZOLVAREA PROBLEMELOR ARITMETICE . ..16
2.1 NOTIUNEA DE PROBLEMA, REZOLVAREA PROBLEMELOR
TIPICE ...16
2.2. ETAPELE REZOLVARII UNEI PROBLEME .20
2.3 ENUMERAREA METODELOR DE REZOLVARE A PROBLEMELOR MATEMATICE PENTRU CLASELE I-IV ...21
CAPITOLUL 3. STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE IN VEDEREA INSUSIRII METODELOR DE REZOLVARE A PROBLEMELOR TIPICE LA CLASELE I-IV ..24 
3.1 STRATEGII DIDACTICE UTILIZATE IN REZOLVAREA PROBLEMELOR MATEMATICE.GENERALITATI .. ...24
3.2.METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR MATEMATICE PRIN MODALITATILE INSUSITE LA CLASA A III- A SI A IV-A .. ..27 
3.2.1. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR CU OPERATII RELATIV EVIDENTE 27
3.2.2. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE NUMERATIE 30
3.2.3. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN MODALITATEA FIGURATIVA(GRAFICA) ..32
3.2.4. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR FOLOSIND REGULA DE TREI SIMPLA SI DE TREI COMPUSA (METODA READUCERII LA UNITATE) ..34
3.2.5. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN ADUCEREA LA ACELASI TERMEN DE COMPARATIE ... 36
3.2.6. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN ELIMINAREA SI INLOCUIREA TERMENILOR 37
3.2.7. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN IPOTEZA FALSEI PRESUPUNERI ..39
3.2.8. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PE CALEA MERSULUI INVERS .. .40
3.2.9. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE MISCARE(DINAMICE)...43
3.2.10. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR IN CARE SE COMBINA MAI MULTE MODALITATI .. ..45
3.2.11. METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR PRIN IMPARTIREA UNUI NUMAR IN PARTI PROPORTIONALE .. ..47
3.2.12 METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR CARE PRESUPUN DOZAREA PROCENTUALA A AMESTECURILOR SI ALIAJELOR . . 49
3.2.13.METODE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR CARE PRESUPUN UTILIZAREA ECUATIILOR ALGEBRICE ... ...52 
3.2.14. PROBLEMELE CU CARACTER RECREATIV (DE DIVERTISMENT) ..54
CAPITOLUL 4. STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND UTILIZAREA METODELOR DE REZOLVARE A PROBLEMELOR DE ARITMETICA LA CLASELE I-IV 55
4.1. DESIGNUL CERCETARII ... . . 55
4.2. ANALIZA SI INTERPRETAREA REZULATELOR . .57
CONCLUZII . ..59
BIBLIOGRAFIE SELECTIVA .62


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Importanta si actualitatea temei
Tentatia imbunatatirii repertorului fenomenologic, al repertoriului metodologic si terminologic permite o definire inedita si necesara articulata intre domeniul stiintific si cel aplicativ, specific naturii prezentei lucrari. 
Perspectiva acestei elaborari, este una de identificare a factorilor de sustinere a reusitei didactice in domeniul matematicii, coroborata cu proiectia stiintifica, cea psihologica si cea a evolutiei personalitatii elevilor.
In virtutea acestui demers sunt sesizabile atat eforturile de personalizare cat si eforturile de generalizare a reflectiilor exercitate asupra experientelor ce tin fie de reusita, fie de nereusita profesionala a invatatorilor potrivit calificarii acestora.
Experienta profesionala ce poate fi sesizata dincolo de complementaritatea competentelor asigurate prin curriculum, vizand optiunile care tin de sensibilitatea autorilor in predarea metodelor dezbatute, tin totodata si de rezonanta provocarilor didactice moderne in special a paradigmei triangulare care in acord cu logica domeniului i-si propune obiective prioritare asupra carora vom insista pe parcursul prezentei lucrari
Necesitatea de a invata matematica, inca de la nivelul claselor primare se situeaza prin analogie in acelasi plan cu invatarea limbii materne dupa principii fonetice, ortografice si ortoepice, precum si cu asimilarea altor discipline care in mod similar dispun de o anumita ordine logica o anumita sistematizare didactica mai dificil de explorat de catre elevi in mod individual.
Aplicarea pedagogiei generale la disciplinele matematice se fundamenteaza pe constituirea unei psihopedagogii specifice domeniului matematic care este proiectata special incat sa-i trateze pe elevi de pe pozitii egalitariste, respectand tripleta: ,,copil/elev-matematica-realitate"
Prezenta lucrare i-si propune sa prezinte intr-un mod operational sintetic procesul de predare-invatare respectiv evaluare a disciplinei matematice in ciclul primar contribuind intr-o anumita masura la experienta deja acumulata in domeniu, de-a lungul deceniilor de predare a aritmeticii cu valoare practica adaugata la planul gandirii productive care se intentioneaza a fi legitimata intr-un proiect pragmatic destinat sa permita conjunctura dintre curriculum si metodologie.
Dorinta de a invinge distantele de rationament dintre logica stiintei ca forma generala si logica disciplinei de invatamant constituie o preocupare pregnanta ce apropie invatarea de predare, astfel ca modele de rationament si de rationare pentru fundamentele epistemologice ale domeniului ,,Didactica matematicii" , contureaza o depasire progresiva a conduitelor empirice, impunand ofensiva actiunii discrete a implicitului psihologic si pedagogic ce vor cauza cresterea eficientei si eficacitatii proceselor de predare, invatare si evaluare a continutului matematicii la ciclul primar.
Prezenta lucrare utilizeaza ca suport informational metodologic si aplicativ trei izvoare principale:
-  Pe fondul cresterii eficientei abordarilor curriculare, pragmatice a modelelor rezolutive (de rezolvare) de tip matematic, specific claselor I-IV se pune accentul pe potentarea psihologiei invatarii intr-o maniera mai explicita sesizabila prin coroborarea cognitivului cunoasterii cu motivationalul de unde rezulta un mesaj destinat sensibilizarii receptarii rationale in practica domeniului matematic.
-  Strategiile didactice necesare intelegerii rationale si cognitive utilizeaza drept articulari flexibile o serie de metode, tehnici, procedee si variante de organizare, care sunt deschise optimizarii proceselor de invatare profunda prin intarirea caracterului logic al nucleului ,,predare-invatare" ce recurge la conversia strategiilor de predare cu conversa strategiilor de invatare de unde si optiunea justificata de claritate si de precizie a limbajului matematic folosit.
-  O metoda inedita de abordare a noului curriculum de matematica face necesara centralitatea constituirii unei idei de construire progresiva a unei minime culturi matematice in masura sa genereze deschiderea intra-si interdisciplinare care pune accent pe latura denotativa deschisa contextualizarii prin transfer specific spre respectul aplicativitatii creative.
Importanta organizationala a functiilor pedagogice 
Curriculum national in ceea ce priveste predarea matematicii in ciclul primar presupune ca model operational de analiza teoretica si practica, multitudinea de continuturi si de standarde regasibile ca un ghid de propedeutica pentru cadrele didactice stagiare (debutante), cat si pentru cadrele didactice ce sustin examenul de definitivat, respectiv de gradul II si de gradul I, intr-o maniera usor adaptata creativ prelucrata prin evaluarea exemplelor alese utilizate in procesul formarii invatatorilor si institutorilor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Metode de rezolvare a problemelor de matematica in ciclul primar.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Adina Livia Chirila - ,,Matematica- Culegere de exercitii si probleme distractive pentru clasele a III-a si a IV-a ,,colectia didactica" - Editura Dacia 1999 Cluj- Napoca; 
2. Cristea S., Dictionarul de termeni pedagogici, E.D.P., 1999 Bucuresti;
3. Constantin Patrasconiu- Mircea Chivu; - ,,Metodica Predarii activitatilor matematice la gradinita si a matematicii la clasele I-IV";- Editura ,,Radical"2000 Drobeta-Turnu Severin ;
4. Constantin Petrovici - ,,Didactica activitatilor matematice in gradinita " -  Editura Colegium Polirom 2014 Bucuresti;
5. Constantin Patrascoiu, Mircea Chivu- ,,Metodica predarii activitatilor matematice la gradinita si a matematicii la clasele I-IV- Sinteze,, Editura ,,Radical" -2000, Drobeta-Turnu Severin; 
6. Cerghit I., ,,Metode de invatamant, E.D.P., R.A",-1997 Bucuresti;
7. Dumitru Ana; Dumitru Logel; Maria Luiza Ana; Elena Stroiescu Logel; ,,Metodica predarii matematicii pentru invatamantul primar aplicata dupa noua programa"- Editura ,,Carminis"-2007 Pitesti ;
8. Dumitriu Gh., C.Dumitriu ,,Psihologia procesului de invatamant", E.D.P., 1997-Bucuresti;
9. Eduard Dancila- Ioan Dancila -,,Bun la matematica - Culegere de probleme pentru clasele 1-2 (numarul 1) si 3-4 (numarul 2); Editura All Educational; 1995-1996 Bucuresti;
10. Eduard Dancila- Ioan Dancila ,,Culegere de exercitii si probleme de matematica pentru clasele I-IV", Editura F.F Press 1999- Bucuresti;
11. Gheorghe Turcitu- Mirela Mihaescu-Anita Dulman ,,Manuale de matematica (pentru clasele I-IV); pentru uzul elevilor Editura ,,Radical " -  1996; 1997; 1998; 1999; avizate de Consiliul national pentru aprobarea manualelor;
12. Ioan Neacsu; Monalisa Galeteanu; Petre Predoi - Ghid practic-Didactica predarii matematicii in invatamantul primar" -Editura Aius-2001, Craiova;
13. Liliana Catruna- Gheorghe Mandizu Catruna ,,Culegerea de exercitii si probleme de matematica pentru clasele I-IV (in 4 numere) Editura a IV-a revizuita; Editura ,,Coresi" Bucuresti 2005-2008 (un numar pe an) ,,Colectia lucratorilor didactice";
14. Mihai Rosu -,,Elemente de Matematica pentru profesorii din invatamantul primar ,,Biblioteca pentru cadrele didactice" -  Editura. Aramis 2016, Bucuresti;
15. Maria Ciupagea- ,1724 de exercitii si de probleme extrase din gazeta matematica si destinate rezolvarii pt. ciclul primar (I-IV). Aparute intre anii- 1979-2009, cu indicatii si rezolvari complete pentru uzul elevilor I-IV; Editura ,,Steff" - 2017 Drobeta Turnu Severin;
16. Maria Achimescu; Luminita Preda; Maria Draghiceanu; Sita Stefania; ,,Exercitii si probleme de matematica pentru clasele a III-a si a IV-a; Editura Didactica Nova" 2003 Craiova;
17. Rodica Birau -  ,,Sa descifram tainele matematice" Manual Auxiliar pentru clasa a IV-a ; Editura 2003 ,,Cargo";
18. Stefania Antonovici -,,Matematica predata in gradinita- Ghid pentru educatoare"-Editura didactica publishing house "- 2016, Bucuresti;
19. V. Cherata ; J.Voicila, L.Mandruleanu- ,,Culegerea despre metodele de rezolvare a probleme de aritmetica la clasele I-IV;- Editura Sibila 1992, Craiova;
20. Valcan, D., Metodologia rezolvarii problemelor de aritmetica - Casa Cartii de Stiinta, 2007 Cluj-Napoca; 
http://probleme-rezolvate.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00+02:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00+02:00&max-results=3
https://stackoverflow.com/questions/54986183/docx-wt-text-elements-crossing-multiple-wr-run-elements
http://probleme-rezolvate.blogspot.com/2013/05/metode-de-rezolvare-problemelor-de.html
https://livrosdeamor.com.br/documents/matematica-pentru-grupele-de-performanta-clasa-a-v-a-5bd04683c9e26
https://dokumen.site/download/lucrare-de-matematica-a5b39efaf6581c


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!