Metode și Tehnici Moderne de Management Utilizate în Cadrul SC Dancor Proiect SRL

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere . 4
CAPITOLUL I 
Prezentarea generală a firmei . 5
1.1. Scurt istoric al firmei . 6
1.2. Structura organizatorică a firmei . 7
1.3. Oferta de produse şi servicii . 12
1.4. Misiune, viziune şi obiectivele firmei . 14
1.5.Promovarea firmei, metode de atragere a clienţilor . 15
CAPITOLUL II 
Metode generale de management . 17
2.1. Managementul prin obiective . 17
2.2. Managementul prin proiecte . 20
2.3. Managementul prin produs . 22
2.4. Managementul prin bugete . 24
2.5. Managementul prin excepţii . 26
2.6. Managementul participativ . 28
CAPITOLUL III 
Tehnici de management . 30
3.1. Metoda diagnosticării . 30
3.2. Şedinţa . 35
3.3. Delegarea . 39
3.4. Tabloul de bord . 41
CAPITOLUL IV
Metode şi tehnici moderne de management utilizate în cadrul S.C. DANCOR PROIECT S.R.L. . 45 
4.1. Utilizarea metodei şedinţei în cadrul societăţii SC.DANCOR PROIECT SRL . 45
4.2 Utilizarea metodei delegării în cadrul societăţii S.C.DANCOR PROIECT S.R.L. . 52
CONCLUZII ŞI PROPUNERI . 56
BIBLIOGRAFIE . 58


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Un management dinamic şi eficient presupune utilizarea celor mai potrivite soluţii de transpus în practică. Aceste soluţii sunt reprezentate de metodele şi tehnicile de management.
Metodele şi tehnicile de management reprezintă instrumentele aflate la dispoziţia decidenţilor în vederea realizării obiectivelor propuse.
Metoda de management reprezintă o îmbinare multiplă şi coerentă de principii, idei, orientări, procedee şi studii de caz, în care gradul de formalizare este relativ redus, iar formulările sunt nerigide. Metoda de management acordă o atenţie deosebită imaginaţiei constructive, posibilităţii de aplicare în mod creator a unor proceduri, studii de caz etc., la condiţiile concrete din fiecare întreprindere.
Necesitatea găsirii unor metode noi de management este determinată de dinamismul evenimentelor ce au loc în întreprindere şi cărora managerii trebuie să le facă faţă. Scopul principal al practicării acestor metode constă în creşterea eficienţei activităţii managerilor privind coordonarea activităţii salariaţilor şi în antrenarea acestora la realizarea obiectivelor propuse de întreprindere.
O anumită metodă de management aplicată într-o întreprindere presupune ca toţi sau aproape toţi managerii să folosească procedeele şi tehnicile specifice acesteia, pentru a se putea cuantifica rezultatele şi stabili efectele economice obţinute în urma aplicării ei.
Tehnica de management, în practica managerială, se delimitează cu greu de metoda de management, diferența constând doar în faptul că tehnica de management are o „construcţie mai simplă, prin intermediul său exercitându-se o anumită sarcină de conducere, impactul său limitându-se la nivelul unui manager” (Nicolescu, 2000, p. 24). 
Iată de ce am considerat că o lucrare care să trateze Metodele şi tehnicile moderne de management în cadrul unei firme este mai mult decât binevenită. Titlul lucrării reflectă, evident, şi scopul : prezentarea modului prin care metodele şi tehnicile moderne, în procesul de management, contribuie la obţinerea unor rezultate economice superioare. 
Este, totusi, destul de greu să prezinţi clar o temă, iar aceasta pentru faptul că materialul studiat te poate pune în situaţia de a nu epuiza toate chestiunile care se pot trata referitor la tema dată. Cu riscul unei extinderi, am încercat o analiză cât mai atentă a temei, sub diverse aspecte.
Sursele pe care le-am utilizat au fost diverse (surse bibliografice, ziare şi reviste, surse internet, etc.).
Materialul cercetat m-a pus în faţa opţiunii pentru o studiere selectivă din cărţi cum ar fi ‘‘Managementul Organizaţiei’’, “Sisteme metode şi tehnici manageriale ale organizaţiei”, “Management general” şi multe alte surse.
Am optat pentru o structură cât mai sistematică a lucrării tocmai pentru a fi cât mai explicit conţinutul său, iar concluziile să poată fi mai usor discutate şi, dacă este cazul, criticate.
Lucrarea de licenţă este structurată pe patru capitole.
Primul capitol cuprinde prezentarea generală a firmei precum şi misiunea şi obiectivele sale sau metodele de atragere a clienţilor.
Capitolul al doilea al lucrării cuprinde prezentarea în detaliu a celor mai utilizate metode manageriale folosite în practica economică.
Cel de-al treilea capitol cuprinde noţiuni referitoare la tehnicile manageriale care au apărut din necesitatea optimizării deciziilor şi vizează creşterea eficienţei managementului întreprinderii.
Ultimul capitol reprezintă studiu de caz realizat în cadrul firmei S.C. DANCOR PROIECT S.R.L. cu privire la tehnicile manageriale.
În încheiere sunt trecute în revistă concluziile şi propunerile luate în urma studiului de caz realizat în cadrul firmei şi a noţiunilor de metode şi tehnici moderne manageriale. 
CAPITOLUL I
PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI
1.1. Scurt istoric al firmei
S.C. DANCOR PROIECT S.R.L., firmă de consultanţă în afaceri şi management, funcţionează sub formă juridică de societate comercială cu răspundere limitată, conform legilor în vigoare, fiind înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României sub nr. J01/410/1999.
La baza activităţii S.C. DANCOR PROIECT S.R.L se află Statutul Societăţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare. Sediul institutului este în municipiul Alba Iulia, str. Simion Bărnuţiu, nr.17, Jud. Alba. 
Obiectul de activitate al firmei îl constituie activitatea de consultanţă în afaceri şi management.
Cele mai importante activităţi ale firmei se derulează în următoarele domenii:
• Consultanţă pentru afaceri şi management în domeniul specific;
• Implementarea unor strategii de dezvoltare şi dotare cu echipamente în cadrul IMM-urilor, oferte, participare la licitaţii, asistenţă şi materiale publicitare cu scop informativ;
• Materiale publicitare, producţia de meşuri şi benăre, închirieri panouri publicitare;
• Studii de fezabilitate şi strategii de dezvoltare a unor regiuni defavorizate, regiuni cu un potenţial turtistic mare, comune, oraşe, etc;
• Întocmirea de documentaţii pentru obţinerea de fonduri şi construirea de lanţuri hoteliere, pensiuni, diferite terenuri de divertisment (fotbal, tenis, paint-ball), etc.
S.C. DANCOR PROIECT S.R.L. este o organizaţie publică cu un capital social subscris în sumă de 200 RON (două milioane) lei, ce se divide în 20 de părţi sociale a câte 10 RON fiecare parte socială, fiind indivizibilă şi deţinută de către asociaţi în proporţii diferite.
S.C. DANCOR PROIECT S.R.L. a colaborat cu Consilii Locale ale Primăriilor din judeţul Alba, dar şi cu firme care au acelaşi obiect de activitate, din ţară.
Principalele tipuri de contracte pe care firma le încheie cu clienţii săi sunt documentaţii pentru proiectele finanţate din fondurile structurale, fonduri de dezvoltare regională şi orice fond care poate fi accesat de la Uniunea Europeană.


Fisiere în arhivă (1):

  • Metode si Tehnici Moderne de Management Utilizate in Cadrul SC Dancor Proiect SRL.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Nicolescu, Ovidiu şi Verboncu, Ion - ‘‘ Managementul organizaţiei ”, Editura Economică, Bucureşti, 2000 
2. Hinescu Arcadie, Briciu Sorin, Burja Vasile şi Ursu Dorel - “ Management” , Editura “STAR SOFT”, 1998
3. Hinescu Arcadie, Dragolea Larisa , Fleşer Nelu, Oneţiu Gheorghe – “Management” ,Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2006.
4. Nicolescu Ovidiu, I.Popa – “Managementul organizaţiei”, Editura Economică, Bucureşti, 2007
5. Eppler, Mark – “Capcanele Managementului”, Editura Polirom, Iaşi 2007
6. Gavrila, T.; Lefter, V.- “Managementul general al firmei”, Editura Economică, Bucureşti, 2005
7. Hinescu, Arcadie – “Managementul general şi managementul scolar”, Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba Iulia, seria ,,Didactica”, Alba Iulia, 2002
8. Nanes Marcela – “Managementul strategic al întreprinderii şî provocările tranziţiei”, Editura ALL BECK, Bucureşti, 2000
9. Nica Panaite – “Managementul firmei”, Editura Condor, Chişinău, 1994
10. Regester, Michael ; Larkin, Judy - ,, Managementul crizelor şi al situaţiilor de risc”, Editura Comunicare.ro , Bucureşti, 2003
11. Voicu, Monica; Rusu, Costache - “ABC-ul comunicării manageriale” Editura Gh.Asachi., Iaşi, 1993
12. Sasu, Constantin – “Tainele succesului în afaceri”, Editura Sanvialy, Iaşi, 1996
13. Colecţia revistei – “Idei de afaceri”
14. Dumitru I. Popescu – “Managementul modern al organizaţiilor”, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2005
15. Petrescu, I., - “Management”, Editura Tipocart Brasovia, Brasov, 1993
16. Zaharia M., Zaharia C., Deac A. şi Vizinteanu F., - "Management. Teorie si aplicatii C++ ”, Editura Tehnică, Bucuresti, 1993
17. PINTILIE, C., - “Metode şi tehnici de conducere a unităţilor economice”, A S E., Bucuresti, 1974
18. Johnson, R., Kast, F. E., Rosenzweig, J. E. – “Theorie, conceptin et gestion des systemes”, Paris, Dunod, 1970
19. Knight, W.D. şi Weinwurm,E. H., - “Managerial Budgeting”, The Mac-Millan Company, New York, 1964
20. www.academiadeafaceri.ro
21. www.businessweek


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!