Metodologia organizării și desfășurării jocului didactic matematic în învățământul preșcolar

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE
1. Motivaţia alegerii temei.4
2. Cerinţe actuale ale invăţământului matematic în ciclul preşcolar.6
3. Ipoteza şi obiectivele lucrării.8
CAP.I. Jocul didactic in invatamantul prescolar.10
I.1. Definirea.Functiile si importanta jocului didactic.10
I.2. Clasificarea jocurilor didactice.17
I.3. Rolul matematicii în stimularea gândirii logice.22 
I.4. Multimi.Operatii cu multimi.24
I.5. Formarea noţiunii de număr şi a deprinderilor de număr.34
CAP.II.Metodologia organizarii si desfasurarii jocului didactic matematic in invatamantul prescolar.43
II.1. Conceptul de joc didactic.43 
II.2. Tipuri de jocuri didactice matematice.56
II.3. Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea metodică a jocului didactic matematic.59
CAP.III. Modalităţi de utilizare a jocului didactic la lecţiile de matematică
III.1. Jocuri didactice matematice pentru insusirea notiunii de multime si operatii cu multimi.63
III.2. Jocuri didactice matematice pentru insusirea numerelor naturale si calcului matematic.69 
III.3 Jocuri didactice matematice pentru insusirea notiunilor de geometrie.72
CAP.IV. Activităti rezolutive în învăţământul preşcolar pe grupe de vârstă.
IV.1. Proiect de cercetare. Rolul jocului didactic în activităţile din grădiniţă.84
IV.2.Activităti rezolutive în învăţământul preşcolar pe grupe de vârstă.95
ANEXE.105
CONCLUZII.112
BIBLIOGRAFIE.115


Extras din licență Cum descarc?

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI
Am ales această temă având în vedere ca, prin studiul efectuat pentru pregătirea ei şi colaborat cu experienţa la clasă, să-mi îmbogăţesc nivelul de pregãtire profesională, să găsesc cele mai adecvate metode şi procedee pentru a-i face pe preşcolarii cu care lucrez să-şi însuşească temeinic şi conştient primele noţiuni de formare a reprezentărilor matematice.
Copilul la vârsta prescolarã, intrã în contact nemijlocit cu lumea inconjuratoare, o vede, o cerceteaza si o intelege, ceea ce ii va permite sa isi formuleze imagini clare despre forme, culoare, dimensiune si relatii spatiale.
O importanta deosebita o au activitatile matematice in dezvoltarea gandirii copilului ca forma a deprinderii de a gandi cu eficienta si creativitate.
Experienta demonstreaza ca activitatea gandirii este stimulata si aplicata in mare masura de matematica, de aici tragand concluzia ca matematica inseamna gandirea organizata, prelungita in ultimul timp prin calculatoare.
Vârsta preşcolară reprezintă stadiul la care se înregistrează ritmurile cele mai pregnante în dezvoltarea intelectuală a copiilor privind înmagazinarea achiziţiilor fundamentale referitoare la calităţile şi operaţiile gindirii.
Activităţile matematice desfăşurate cu preşcolarii constituie fundamentul pe care se clădeşte întregul sistem al cunoştinţelor matematice din clasa I si oferă largi posibilităţi de stimulare a progresului fiecarui copil, făcându-i pe toţi apţi pentru şcoală.
Invăţămantul preşcolar are scopul de a contribui la formarea personalitaţii copiilor de la 6/7 ani, atât sub aspectul dezvoltării psihice armonioase cât şi al stimulării inteligenţei şi creativităţii acestora, al educaţiei estetice şi moral civice, al socializării lor în condiţiile specifice grădiniţei, potrivit particularităţilor vârstei precum si pregătirea adecvată pentru o mai buna integrare în clasa I. Rezultatele muncii de instruire si educare depind de eforturile educatorilor, de pregătirea acestora, de dăruirea cu care muncesc.
În activităţile cu conţinut matematic se urmăresc în mod deosebit sesizarea relaţiilor spaţiale dintre diferite grupe de obiecte, a unor relaţii matematice referitoare la cantitate, formarea unor reprezentări concrete despre unele forme geometrice, dezvoltarea unor operatii ale gândirii, inteligenţei, creativităţii. Pentru a facilita realizarea obiectivelor operaţionale, este necesara formularea lor astfel încât să se comunice mai exact intenţiile urmărite, rezultatul concret ce se aşteptă precum si descrierea comportamentului final al copilului, ceea ce trebuie să cunoască şi să realizeze la sfârşitul activităţii didactice.
Tema lucrarii ,, Metodologia organizarii si desfasurarii jocului didactic matematic in invatamantul prescolar”, este deosebit de actuală şi pentru faptul că număratul si socotitul fac parte din deprinderile cognitive de baza care se formează la grădinită.
M-am oprit la aceasta temă deoarece am constatat din experienta anterioară că este important să se dezvolte interesul si capacitatea copiilor de a efectua operaţii cu mulţimi de obiecte si imagini ale acestora, de a forma si dezvolta operaţiile gândirii, de a intui primele numere naturale, de a familiariza copiii cu procesul de numărare până la 10, etc. 
Copiii de varstă preşcolară nu sunt lipsiţi de logică, nici de idei matematice. Ei nu stiu însă să exprime aceste idei prin cuvinte, dar le folosesc în mod spontan în acţiunile lor în cadrul jocurilor. Ca urmare, nouă, educatoarelor, cu ajutorul noului curriculum, prin metode eficiente şi atractive, formăm copiilor noţiuni matematice importante cum sunt. clasificări de obiecte si fiinţe - după unul sau mai multe criterii asociate, realizarea de serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori găsite de copil însuşi, stabilirea de relaţii între obiecte si grupuri de obiecte, după diferite criterii relizând comparatii, să construiască diferite structuri după un model dat, să numere de la 1 la 10 recunoscind grupele de obiecte, să efectueze operaţii de adunare si scădere cu 1-2 unităti in limitele 1-10, etc. 
Se ştie ca la preşcolari predomină analogia în clasificarea logică, iar inducţia şi deductia, ca raţionamente pe care se fundamentează gândirea logică se realizează cu mare dificultate. De aceea în activităţile matematice, sintezele care au la baza un şir logic de întrebări, îl obligă pe copil la anumite răspunsuri căutate de el prin inducţie sau chiar deducţie.
Pornind de la locul si rolul matematicii în general şi în special de la importanţa deosebită pe care o au activităţile matematice în dezvoltarea raţionamentului şi logicii copiilor, de la necesitatea înţelegerii căt mai clare a cunoştinţelor matematice ce se predau în grădinită, care se aprofundează în ciclul primar, precum şi a dificultăţilor ce le întâmpină în formarea anumitor noţiuni matematice la copiii de vârstă preşcolară, am optat in alegerea acestei teme.
Educatoarea are menirea să dirijeze raţionamentul copilului în operaţii de analiză şi comparare a obiectelor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Metodologia organizarii si desfasurarii jocului didactic matematic in invatamantul prescolar.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. ,,Didactica activitatilor instructiv–educative pentru invatamantul preprimar ’’ Ed. Didactica Nova, Craiova, 2009 ;
2. ,,Jocuri Minunate. Activitati amuzante si instructive pentru 6-10ani ’’ Ed. Teora, Bucuresti, 2007 ;
3. ,,Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice ’’ Ed. Polirom, Bucuresti, 2005 ;
4. Ioan Cerghit - ,, Curs de pedagogie , Bucureşti 1984 ’’;
5. Ion T.Radu, Liliana Ezechil ,,Pedagogie-Fundamente Teoretice’’,Ed.Integral,Bucuresti 2002 ;
6. Jinga I., Istrate Elena, - „Manual de pedagogie”, Ed. All, Bucureşti, 2006;
7. Lisievici Petru, - „Evaluarea în învăţământ, Teorie practică, instrumente”, Ed. Aramis, 2002;
8. Meyer G., - „De ce şi cum evaluăm”, Ed. Polirom, Iaşi, 2000 Mihaela Neagu; 9. Georgeta Beraru - ,, Activităţi matematice în grădiniţă, Editura AS’S 1995 ’’;
10. Momanu Mariana, - „Introducere în teoria educaţiei”,Ed. Polirom, Bucureşti, 2002;
11. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii – Bucureşti, 2000;
12. Radu I. T., - „Evaluarea în procesul didactic”, Colecţia Idei pedagogice contemporane, E.D.P., Bucureşti, 2000;
13. Radu I. T., - „Teorie şi practică în evaluarea eficienţei învăţământului”, E.D.P., Bucureşti;
14. Revista Învăţământul Preşcolar 1-2/2006;
15. Revista Invatamantul Preşcolar 1-2/2008;
16. Revista Învăţământul Preşcolar 2/2007;
17. Revista Învăţământul Preşcolar 4/2007;
18. Robert Dattrens, Mialaret Gaston, Rast Edmond, Ray Michel – “ A educa si a instrui”, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1970, pag.33.
19. Claparede Eduard – “ Psychologie de l’enfand, pedagogie experimentale”, 1946, pag.165
20. Paisi-Lazarescu Mihaela-,, Laborator prescolar.Ghid metodologic’’
21. Dinuta Neculae - ,,Metodica predarii matemticii in gimnaziu si liceu’’


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!