Metodologia predării-invățării conceptului de număr natural în ciclul primar

Cuprins licență Cum descarc?

Argument
CAPITOLUL I. Metodologia predării-învăţării conceptului de nunăr natural în 
ciclul primar
1.1Conceptul de număr natural
1.1.1 Introducerea numărului natural cu ajutorul claselor de echivalenţă
1.2 Modalităţi specifice de abordare a conceptului de număr natural în lecţiile de matematică din ciclul primar
1.3 Modalităţi de abordare a numeraţiei în ciclul primar
CAPITOLUL II. Exemple de activităţi practice de folosire a numărului natural în ciclul primar
2.1 Exemple de fişe didactice folosite în numeraţie în ciclul primar
2.2 Exemple de activităţi rezolutive ce folosesc numeraţia în ciclul primar
2.3 Exemple de jocuri didactice matematice folosite în numeraţie în ciclul primar
CAPITOLUL III. Studiu privind rolul metodelor de predare-învăţare în obţinerea performanţelor şcolare la dişciplina matematică
3.1 Cadru conceptual
3.2 Ipoteza cercetării
3.3 Obiectivele cercetării
3.4 Metode şi instrumente folosite
3.5 Desfăşurarea studiului
3.6 Colectarea, prelucrarea şi interpretarea datelor
Concluzii
Anexe


Extras din licență Cum descarc?

Argumentul
Învăţarea matematicii necesită un stil de muncă adecvat. Obţinerea rezultatelor depinde atât de cantitatea de efort depusă, dar mai ales de calitatea rezultatului. Este important să se sporească atât randamentul muncii, al lecţiilor cât şi a muncii personale a elevului: în acelaşi timp cu aceeaşi cheltuială de energie, elevul trebuie să asimileze mai mult, mai temeinic, mai organizat. 
Predarea, ca activitate a profesorului şi cea de învăţare, a elevului, obiectivează mereu în interfaţă conturată de rezultatele obţinute. Această interfaţă cuprinde informaţia relevantă asupra activităţii celor doi agenţi ai activităţii şcolare. Una dintre problemele cu care se confruntă învăţământul este problema înţelegerii conceptului de număr natural şi de formare al acestuia.
Înţelegerea conceptului de număr natural are un caracter concret. Procesul de predare - învăţare a matematicii în ciclul primar trebuie efectuat prin operaţii cu obiecte care se structurează şi se interiorizează, devenind progresiv operaţii logice abstracte.
Formarea reprezentărilor matematice se realizează prin ridicarea treptată către general şi abstract, la niveluri succesive, unde relaţia între concret şi logic se modifică în direcţia esenţializării realităţii. 
Pe măsură ce elevii îşi însuşesc noţiunea de număr , ei încep, chiar în cadru însuşirii acestei noţiuni , să opereze cu numere. cunoaşterea numeraţiei presupunând calculul cu numere.
Învăţarea conceptului de număr natural este o consecinţă a muncii elevilor, a dorinţei lor de a obţine rezultate bune , dar şi a strădaniilor institutorului de a educa elevii cât mai inteligenţi şi capabili să se descurce în orice situaţie.
În această perioadă nivelul dezvoltării intelectuale al elevilor permite mai uşor învăţarea adunării şi scăderii ca operaţii aritmetice elementare. Formarea reprezentărilor privind numeraţia 1 - 10 trebuie să aibă în vedere atât aspectele de ordin teoretic, cât şi pe cele de psihopedagogie. 
Numărul este proprietatea numerică a mulţimii. Numărul natural este definit de cardinalul unei clase de echivalenţă de mulţimi finite de aceeaşi putere ( ex. acelaşi număr de elemente - cu tot atâtea elemente). Numărul natural poate avea atât aspect cardinal, cât şi ordinal. Operaţiile simple de reuniune sau de diferenţă a două mulţimi vor constitui baza pentru introducerea operaţiei de adunare şi scădere cu numere.
Rezolvând probleme , elevii ajung să demonstreze o gândire creativă, să folosească diverse modalităţi de comunicare în situaţii reale şi în contexte variate, să înţeleagă şi să utilizeze tehnologiile în mod adecvat, să-şi dezvolte capacităţile de investigare şi să-şi valorizeze propria experienţă.
Un rol important în dezvoltarea capacitaţilor de investigare şi de înţelegere a
noţiunii de număr natural, la elevi, îl are profesorul de la ciclul primar. De el depinde în cea mai
mare măsură dezvoltarea capacitaţii de înţelegere a conceptului de număr natural şi
de a opera cu el în cadru operaţiilor de adunare şi scădere, dar şi în rezolvarea de
probleme. Prin modul cum explică un exerciţiu sau o problemă, prin strategiile didactice pe care le foloseşte, prin metodele şi materialele didactice pe care le foloseşte în înţelegerea noţiunilor matematice, profesorul trebuie să ofere posibilitatea elevilor de a învăţa mai întâi la nivel concret şi apoi prin ridicarea treptată la înţelegerea şi operarea cu noţiuni abstracte. 
De asemenea, un rol important îl are şi experienţa sa didactică, acumulată de-a lungul carierei sale, faţă de un profesor care se afla la început de carieră, dar care prin exersare şi munca continua va avea aceleaşi rezultate. El trebuie să-i ajute pe elevi, nici prea mult nici prea puţin, astfel ca elevului să-i revină o parte raţională din muncă, să se bazeze pe propriile forţe, să conştientizeze ceea ce trebuie să facă. Elevii trebuie obişnuiţi să înlăture obstacolele care intervin în rezolvarea de exerciţii şi probleme , să treacă de la concret la abstract, de la simplu la complex.


Fisiere în arhivă (1):

  • Metodologia Predarii-Invatarii Conceptului de Numar Natural in Ciclul Primar.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Anastasiei, M., Metodica predării matematicii, Iaşi, 1985;
Dăncilă,E.,Dăncilă,I. – Matematică pentru bunul învăţător , Editura Erc Press, Bucureşti, 2002;
Enache M., Munteanu M. – “Jocuri didactice”, Editura Porto - Franco Galaţi, 1998
Jinga, L, Negruţ, I.,Învăţarea eficientă, Editura Editis, Bucureşti, 1994;
Mialaret, Gaston, Introducere în pedagogie, EDP, Bucureşti, 1981;
Neacşu, L, şi colab.,Didactica matematicii în învăţământul primar, Editura Aius, Craiova,2001;
Cristea, S., „Dicţionar de termeni pedagogici”, EDP.RA, Bucureşti, 1998;
Petrovici, C., Neagu, M., Elemente de didactica matematicii în grădiniţă şi învăţământul primar, Editura Pim, Iaşi, 2006;
Polya, G., Cum rezolvăm o problem?, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1995;
Păişi-Lăzărescu, Mihaela , Tudor, L. ,Stan, M., Elaborarea, redactarea şi prezentarea lucrării de licenţă/disertaţie în domeniul Ştiinţelor Educaţiei, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2011;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!