Mijloace Publicitare

Cuprins licență

CUPRINS
INTRODUCERE 4
CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE 7
1.1. Concept şi realizare 7
1.2. Apariţia şi dezvoltarea publicităţii 13 
1.3. Formele şi obiectivele publicităţii 19
1.4. Mediul concurenţial 25
1.5. Bugetul de publicitate 29
CAPITOLUL II – AGENŢIILE DE PUBLICITATE 38
2.1. Rolul agenţiilor sau departamentelor de publicitate 38
2.2. Funcţiile departamentelor de publicitate 40
2.2.1. Cercetarea
2.2.2. Departamentul media
2.2.2.1. Publicitatea prin intermediul ziarelor 
2.2.2.2. Publicitatea prin intermediul revistelor
2.2.2.3. Publicitatea prin intermediul televiziunii 
2.2.2.4. Publicitatea prin intermediul radioului
2.2.2.5. Publicitatea outdoor 
2.2.2.6. Publicitatea prin Internet
CAPITOLUL III – IMPACTUL MESAJULUI TRANSMIS DE MIJLOACELE DE PUBLICITATE ASUPRA PIEŢEI ŢINTĂ 64
3.1. Elaborarea mesajului 64
3.2. Generarea mesajului 66
3.3. Evaluarea şi alegerea mesajului 68
3.4. Execuţia mesajului 69
3.5. Erori de construcţie ale mesajului publicitar 73
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 76
BIBLIOGRAFIE 79
CUVINTE-CHEIE 81


Extras din licență

INTRODUCERE
Actualitatea temei. Publicitatea nu poate fi redusă la o teorie sau la un singur model: de fapt creaţia publicitară bazată pe explozii continue de sens, pe reînnoirii imprevizibile, nu poate fi urmarea unei simple ecuaţii. Dar publicitateaînseamnă în primul rând comunicare şi există reguli pentru o bună comunicare.:“
În captarea şi prelucrarea primară a informaţiilor, omul se serveşte demecanismele senzorial-perceptive; senzaţiile îi dau posibilitatea să recepţioneze informaţiile în funcţie de însuşirile fizice ale obiectelor, dar şi detrebuinţele şi activităţile desfăşurate. Percepţiile şi reprezentările îl ajută pentru a pune în relaţie informaţiile senzoriale diferite, dar şi informaţiileactuale cu cele conservate în memorie. Tratarea superioară a informaţiilor prelucrarea şi interpretarea lor, este realizată cu ajutorul proceselor logico-raţionale, între care gândirea ocupă locul central”. Orice mesaj are un conţinut (ceeae trebuie transmis) dar acesta modifică relaţia ce uneşte personajele angajate în actul comunicării. Conţinutul este necesar, dar fără oconştientizare a acestei relaţii, mesajul nu funcţionează. Această concluzie estevitală pentru publicitate.
“Secolul nostru este martorul unei avalanşe de informaţii fără precedent care constituie o ameninţare pentru organismul uman, aceasta apărând maiimportantă, cu cât şi în viitor ne vom afla în faţa unei “hipertrofii” informaţionale. Informaţia (în tot complexul ei) devine astfel unul din cei mai importanţi factori psihosociali ambientali care influenţează şi va influenţa fiinţa umană”.“Captarea, prelucrarea, stocarea şi transformarea informaţiilor (procese informaţional-operaţionale) au rolul de a asigura orientarea şi controlareautilă a conduitelor; implică sensibilitatea, percepţia, reprezentarea, gândirea,memoria, imaginaţia”. 
Tema şi obiectul de studiu. Tema cercetării ţine de studierea publicitatii, a practicilor internaţionale, precum şi a condiţiilor de implementare a acestor practici în republică în vederea dezvoltării industriei autohtone.
Obiectul studiului la constituit activitatea de marketing a publicitatii din Republica Moldova. 
Metodologia şi metodele de cercetare. În lucrare a fost aplicată o abordare metodologică complexă, care a permis efectuarea unui studiu al elementelor specifice de marketing publicitar şi al condiţiilor ce influenţează dezvoltarea marketingului în Republica Moldova. 
Temelia teoretică a metodologiei de cercetare are la bază studiile şi lucrările fundamentale în domeniul marketingului bunurilor, marketingului serviciilor şi a marketingului bancar – Ph. Kotler, P. Rose, J. Rathmell, C. Gronroos, M. Bitner, K. Tyler, Ed. Stanley, P. Turnbull, P. Knight, T. Pascault, precum şi unele lucrări şi publicaţii la problematica cercetată a autorilor E. Гарееî, A. Иîаноî, O. 
La realizarea demersului ştiinţific au fost aplicate metode statistico-matematice de analiză, analiza grafică, metoda observaţiei, interviul, analiza şi sinteza, comparaţia ş.a.


Fisiere în arhivă (1):

  • Mijloace Publicitare.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

Manuale si brosuri
Adams, H.F. Advertising and Its Mental Laws
Alwitt, Mitchel. Psychological process and Advertising Effects
Amitai, Etzioni. Societatea monocromă
Bagwell, K. 2001. The Economics of Advertising. SUA: Columbia University
Baudrillard, Jean. Societatea de consum. 
Bădescu, Ilie.1996. Istoria sociologiei-teorii contemporane. Bucureşti: Ed Eminescu
Bonnange, Claude. Don Juan sau Pavlov
Boudon, Raymond. 2006. Tratat de sociologie. Bucureşti:editura Humanitas
Boyton, Sandra. 1982. Chocolate. The consuming passion. New York: Workman Publishing 
Cătoiu, I. 1997. Comportamentul consumatorului. Bucureşti: Editura Economică 
Chelcea, Septimiu. Metodologia cercetării sociologice
Cohen, Herb. 1995. Orice se poate negocia.Bucureşti:editura Colosseum
Cook, Guy. 1992. The discourse of Advertising. New York: Routledge.
Cuillenberg, J.J. 1998. Ştiinţa comunicării. Bucureşti: Editura Humanitas 
De Fleur M., Ball-Rollbach S. 1999. Teorii ale comunicării de masă. Iaşi: ed. Polirom
Decaudin J.M. 1995. La communication marketing.Concepts, téchniques ; stratègies. Paris: Economica
Dobre, Costinel. 2005. Publicitatea.Teorie şi practică. Timişoara:Editura Mirton


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!