Mix-ul de Marketing și Rolul Acestuia în Atingerea Obiectivelor Majore ale Unei Organizații

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 5
Capitolul I . Aspecte generale privind mix-ul de marketing 6
1.1. Conceptul şi structura mix-ului de marketing 6
1.2. Factorii determinanţi ai mix-ului de marketing 8
1.3.Procesul elaborării şi utilizării mix-ului de marketing 9
Capitolul II. Prezentarea generală a firmei S.C. Petromidia S.A 13
2.1. Date de identificare 13
2..2. Produsele si serviciile oferite de intreprindere 14
2.3.Structura organizatorică şi date privind personalul firmei 16
2.3.1.Structura capitalului social pe actionari 16
2.3.2. Conducerea si personalul societatii 17
2.4.Piaţa firmei 17
2.4.1.Furnizori 18
2.4.2. Clienţi 19
2.4.3.Activitatea de marketing 20
2.4.4. Concurenţi 20
2.4.5.Cota de piata 21
2.5.Evaluarea performanţelor financiare ale firmei - Patrimoniu, Rentabilitate, Risc 21
2.5.1.Patrimoniul societatii 21
2.5.1. Indicatori de rentabilitate 22
2.5.3. Riscul de faliment 23
Capitolul 3. Analiza SWOT 28
3.1.1.Punctele tari (strenghts) 29
3.1.2.Punctele slabe (weaknesses) 30
3.1.3.Oportunitatile (opportunities) 30
3.1.4.Amenintarile (threats) 30
3.2. Elaborarea strategiei privind departamentul de maketing. 31
3.3. Implemantarea strategiei 32
3.4. Analiza rezistentelor posibile si metode de depasire a lor 33
Concluzii 36


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Marketingul poate fi privit ca un proces managerial de identificare, anticipare şi satisfacere a cerinţelor consumatorilor, într-un mod eficient şi profitabil. Această viziune concentrează atenţia asupra mixului de marketing. Dacă firma nu priveşte dincolo de sine, pentru a înţelege atât mediul în care îşi desfăşoară activitatea, cât şi implicaţiile pe care le au schimbările survenite asupra profitabilităţii sale prezente şi viitoare, atunci sunt imposibile identificarea şi anticiparea cerinţelor consumatorilor.
Firmele de succes sunt cele care ştiu să recunoască şi să răspundă în mod profitabil unor nevoi nesatisfăcute. Însă nevoi nesatisfăcute vor exista întotdeauna. Companiile care găsesc soluţii pentru nevoile nesatisfăcute vor fi cele care vor înregistra cea mai ridicată rată de succes pe piaţă.
Adoptarea conceptului de marketing de către o întreprindere presupune, între altele, utilizarea unui sistem adecvat de conducere prin intermediul căruia se urmăreşte sincronizarea permanentă cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea. Acest sistem trebuie să permită întreprinderii încadrarea acţiunilor sale într-o anumită perspectivă, prin formularea unor strategii de dezvoltare care să asigure mobilizarea forţelor ei umane, materiale şi financiare, în vederea atingerii obiectivelor şi scopurilor fixate. Tema acestei lucrării este mix-ul de marketing şi rolul acestuia în atingerea obiectivelor majore ale unei organizaţii având ca studiu de caz S.C Petromidia S.A. În lucrarea de faţă am prezentat începând cu capitolul întâi, noţiunile generale ale conceptului de marketing şi mixului de marketing din perspectiva unei afaceri de succes. În continuare, în capitolul doi am realizat prezentarea generală fimei Petromidia atingând anumite puncte legate de gama de produse, structura si piața firmei. În capitolul trei, am realizat analiza SWOT a firmei unde se prezinta punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările firmei. În ultimul capitol este vorba despre elaborarea mixului de marketing la nivelul firmei cu tehnicile de promovare, preț si distribuție a produsului.
În realizarea lucrării, informaţiile privitoare la companie mi-au fost furnizate de către departamentul de marketing din cadrul firmei, pe de o parte, iar pe de altă parte, am cules date de pe site-ul oficial.
CAPITOLUL I . ASPECTE GENERALE PRIVIND MIX-UL DE MARKETING
1.1. Conceptul şi structura mix-ului de marketing
Marketingul este un concept specific economiei de piaţă. Termenul marketing este participiul prezent al verbului din limba engleză to market ce se traduce prin: a cumpăra, a vinde, a desfăşura tranzacţii de piaţă. Folosit ca substantiv, marketingul a dobândit în timp o recunoaştere la nivel mondial, intrând în studiul specialiştilor din economie, dar şi în limbajul practicienilor (vezi markets, minimarket, supermarket, hipermarketing etc.). 
Semnificaţia acestui termen s-a modificat în timp, pe măsură ce teoria şi practicile de marketing se amplifică şi se îmbogăţesc. 
Importanţa conceptelor de marketing în activitatea economică a unei ţări, fie ea centralizată sau de piaţă, a făcut necesară introducerea acestei discipline în planul de învăţământ, atât la nivel preuniversitar, cât şi la nivel universitar. 
În învăţământul economic din ţara noastră, disciplina Marketing este relativ tânără, ea a fost introdusă pentru prima dată la Academia de Studii Economice din Bucureşti, în anul universitar 1971/1972. Astăzi se vorbeşte în România contemporană despre o nouă economie, şi anume economie de piaţă, proces aflat în plină derulare. 
Economia de piaţă se caracterizează prin: 
• tehnologii de fabricaţie care se modifică permanent; 
• existenţa unei varietăţi foarte largi de bunuri (servicii); 
• sistemul de proprietate al organizaţiei, atât privat, cât şi de stat; 
• scăderea rezervelor de materii prime (minereuri, produse petroliere, gaze naturale etc.);
• apariţia posibilităţilor de informare a consumatorilor, cu ajutorul calcula-torului,privind caracteristicile de calitate, preţ, mod de prezentare, service, termen de valabilitate (garanţie)etc.;
• formarea unor segmente de beneficiari cu putere de cumpărare foarte variată;
• dezvoltarea de pieţe ce se caracterizează prin hiperconcurenţă. 
La toate problemele acestea,societatea comercială(organizaţia, întreprinderea) trebuie să răspundă printr-o politică de marketing, care să satisfacă un anumit segment de clienţi cât mai mare si să-i aducă acesteia beneficiile dorite. 
Pe scurt, definiţia marketingului poate fi prezentată concentrat astfel: 
MARKETING=realizarea obiectivelor întreprinderii + satisfacerea clienţilor mai bine decât concurenţa + beneficii


Fisiere în arhivă (1):

  • Mix-ul de Marketing si Rolul Acestuia in Atingerea Obiectivelor Majore ale Unei Organizatii.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!