Modalități de participare civică la decizia politică - promovarea drepturilor copilului

Cuprins licență Cum descarc?

Argument 5 
I. De la politici publice la politici sociale 9 
I 1 Politicile publice – câteva repere 9
I 2 Importanţa politicilor sociale în cadrul 
strategiei naţionale de incluziune socială 15 
I 3 Scurt istoric al procesului de reformă în sistemul de protecţie a 
copilului din România 22 
I 3 1 Istoria copiilor “abandonaţi” din România – cum a apărut problema
şi cum au devenit instituţiile pentru copii o parte acceptată a societăţii
româneşti 22 
I 3 2 Strategie pentru reformă în favoarea drepturilor copilului din România 25 
I 3 3 Rezultate ale procesului de reformă 27
II Societatea civilă şi rolul ei în promovarea intereselor 
şi a drepturilor copiilor 36
II 1 Actualitatea sectorului non-profit în România 36 
II 2 Factori de impulsionare a implicării societăţii civile 41
II 3 Forme de organizare şi activităţi ale societăţii civile în folosul copiilor 46
III Modalităţi de participare civică la decizia politică – 
campania de advocacy 52 
III 1 Ce este Advocacy- 52
III 2 Planificarea strategiei de advocacy a unei organizaţii 57
IV Studiu de caz : “Copiii au nevoie de un avocat !”
Campanie de advocacy 65
IV 1 Pledoarie pentru înfiinţarea instituţiei Avocatul Copilului 65
IV 2 Aplicaţie: propunerea unei campanii de advocacy 72
IV 3 La final de campanie 89
Concluzii 91
Bibliografie 93
ANEXA 1 - Trecere în revistă a actelor legislative emise în cadrul reformei 
în domeniul protecţiei copilului în perioada 1997 – 2004 96


Extras din licență Cum descarc?

Argument
Pornind de la politicile publice, cu accent pe importanţa politicilor de incluziune socială, lucrarea de faţă îşi propune să ilustreze evoluţia procesului de reformă în sistemul de protecţie a copilului, de la cadrul iniţial, extrem de vicios şi deficitar în ceea ce priveşte serviciile sociale, până la momentul actual, un moment în care propunerea de a înfiinţa un organism guvernamental de natură să apere şi să promoveze drepturile copilului reprezintă punctul culminant al reformei sistemului de protecţie a copilului, demarată cu mai bine de zece ani în urmă 
Aşadar, vom urmări pas cu pas modul în care a fost făcut saltul de la aşa-numitele “case de copii ” la serviciile alternative de tip rezidenţial şi de la o societate închisă, de tip totalitar, la o societate deschisă, marcată de dezvoltarea societăţii civile şi a dialogului social între sectoare 
În ceea ce priveşte metodologia de cercetare aplicată în această lucrare, trebuie menţionat că este vorba despre o abordare interdisciplinară ce are ca punct de plecare o serie de repere teoretice ce ţin de domeniul politicilor publice şi al politicilor sociale în special, pentru ca, treptat, să se urmărească modalitatea prin care aceste politici sunt implementate şi comunicate prin derularea unor campanii şi programe, în vederea însuşirii lor de către opinia publică 
Elementul de noutate pe care îl implică această trecere de la teoretic (politicile de incluziune socială) către practic (adoptarea şi implementarea acestor politici) este constituit de parteneriatul instituit între guvern şi reprezentanţii societăţii civile care îşi dau mâna în vederea îmbunătăţirii situaţiei copiilor din România, în cazul de faţă prin adoptarea unui cadru legal de natură să promoveze tocmai această deschidere pe care sectorul public începe să o manifeste către sectorul neguvernamental 
Pentru a sublinia acest pas înainte făcut de România în vederea încurajării şi în acelaşi timp a responsabilizării societăţii civile, în capitolul I vom porni în analiză de la politicile de incluziune socială şi importanţa acestora în cadrul strategiei naţionale de incluziune socială, în vederea schiţării principiilor şi liniilor directoare care stau la baza acestor politici La acest nivel, dezvoltarea serviciilor sociale reprezintă principala formă de răspuns a politicilor publice la nevoile sociale identificate 
În cadrul acestui capitol vor fi detaliate domeniile considerate prioritare in momentul actual : integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi prin stimularea responsabilităţii şi solidarităţii mediului comunitar menit să susţină incluziunea socială a acestora, dublată de promulgarea unui cadru legislativ care să favorizeze această iniţiativă, precum şi problema respectării drepturilor copilului, un capitol sensibil la nivel european 
Apoi, pentru a oferi o privire de ansamblu asupra domeniului protecţiei copilului, se va realiza o trecere în revistă a principalelor momente care au caracterizat procesul de reformă început în anul 1997, subliniindu-se astfel necesitatea păstrării continuităţii şi coerenţei acţiunilor prezente în raport cu acţiunile demarate în trecut şi fără de care contextul actual nu ar putea fi înţeles 
Capitolul al II-lea, Societatea civilă şi rolul ei în promovarea intereselor şi a drepturilor copiilor, este unul destinat în întregime analizei societăţii civile, a constituirii şi dezvoltării ei în România postdecembristă Pe lângă sublinierea rolului societăţii civile, de “câine de pază” al democraţiei, vom urmări şi modul în care aceasta dobândeşte un rol complementar, de partener de discuţii al autorităţilor şi de monitor al deciziilor acestora 
Aşa cum se va observa din exemplele următoare, contribuţia societăţii civile în domeniul serviciilor sociale adresate copiilor este una majoră, fapt recunoscut la nivel central prin acordarea de către guvern a unor linii de finanţare sub forma unor programe de interes naţional prin care organizaţiile nonprofit pot depune propuneri de proiecte implementate cu bani de la bugetul de stat 
Mai mult chiar, sprijinul instituţiilor de stat pentru dezvoltarea societăţii civile reiese cel mai bine din cele două tipuri de programe ce vor fi analizate la punctul II 3 Forme de organizare şi activitate ale societăţii civile în folosul copiilor : Consiliul Elevilor – iniţiativă a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi, respectiv, Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, un proiect de natură să ilustreze în ce măsură şi până la ce punct pot colabora cele două sectoare - public şi nonprofit


Fisiere în arhivă (1):

  • Modalitati de Participare Civica la Decizia Politica - Promovarea Drepturilor Copilului.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!