Modalități de Reducere a Costurilor Tranzacțiilor Internaționale

Cuprins licență Cum descarc?

CAP. I - Mecanismul şi particularităţile tranzacţiilor comerciale internaţionale 3
1.1. Principii şi tehnici de derulare a tranzacţiilor cu bunuri corporale 3
1.2. Tranzacţii de transfer internaţional de tehnologie şi cooperare economică internaţională 22
CAP. II - Surse şi modalităţi de finanţare a tranzacţiilor comerciale internaţionale 44
CAP. III - Procesele de liberalizare a tranzacţiilor comerciale internaţionale 63
CAP. IV – Studiu de caz: Costurile de tranzacţie şi modalităţile de reducere a acestora 73
Concluzii 86
Bibliografie 89


Extras din licență Cum descarc?

CAP. I - Mecanismul şi particularităţile tranzacţiilor comerciale internaţionale
1.1. Principii şi tehnici de derulare a tranzacţiilor cu bunuri corporale
Determinarea principiilor, formelor şi tehnicilor de efectuare a tranzacţiilor cu bunuri corporale, expuse în compartimentul în cauză, au fost apreciate în baza studierii concrete a practicii internaţionale.
Înainte de a-şi exporta produsul sau tehnologia exportatorul trebuie să acumuleze informaţie cantitativă şi calitativă referitor la pieţele externe, precum şi să efectueze propriul diagnostic export. Astfel, în selectarea unei pieţe externe evidenţiem în analiza elementelor tripticului piaţă - concurenţă – întreprindere.
În cadrul analizei pieţei putem delimita patru factori esenţiali:
- Potenţialul pieţei,
- Accesibilitatea pieţei,
- Receptivitatea pieţei,
- Stabilitatea pieţei.
Prima întrebare care trebuie să fie elucidată la cercetarea potenţialului pieţei (capacităţii maxime de absorbţie) – existenţa unei oferte similare cu cea a întreprinderii. În cazul unui răspuns pozitiv trebuie evaluată oferta în perspectivă. O altă întrebare apare atunci când produsul propus de întreprindere este nou. Se analizează în ce măsură el va satisface cerinţele, se determină produsele complementare şi substituibile. Corelaţiile utilizate în acest scop pe piaţa naţională pot să fie nevalabile în alt mediu social-economic.
Accesibilitatea pieţei caracterizează posibilitatea intrării pe piaţa respectivă. O piaţă externă poate fi considerată potenţial avantajoasă, dacă costurile şi termenele de penetrare pe această piaţă nu sunt excesive. Se cercetează restricţiile tarifare şi netarifare. 
Dificultatea principală ţine de caracterul adesea implicit al multor reguli şi relaţii ce determină o piaţă. Este necesar de a fi la curent cu regulamentele interne ale ţării, ceea ce implică sferele politice, tradiţiile, simbolica, protecţia consumătorilor etc.
Receptivitatea pieţei este modul în care piaţa apreciază întreprinderea în ansamblu, inclusiv marketingul-mix şi comportamentul managerial, căci luând decizia de a se afirma pe o piaţă externă întreprinderea este supusă şi reacţiilor agenţilor economici de care nu s-a ţinut cont în procesul elaborării ofertei şi care au fost exterioare culturii şi practicii de afaceri a firmei.
Cercetarea stabilităţii pieţei presupune analiza riscului:
• Economic, care poate proveni din:
- insolvabilitatea financiară a partenerului;
- pierderea veniturilor care poate împiedica respectarea tuturor obligaţiilor asumate de partener;
- dezechilibrul financiar la macronivel, care poate fi însoţit de reducerea puterii de cumpărare a diferitelor categorii de cumpărători.
• Politic, provocat de:
- acţiunile guvernului ţării-gazdă care pot fi defavorabile întreprinderilor străine;
- factorii mediului (conflicte sociale, schimbări radicale ale orientării politice, pericolul războiului ş.a.).
În cadrul cercetării concurenţei este necesar de făcut distincţie dintre concurenţii locali pe piaţa de referinţă care pot beneficia de o protecţie specială din partea autorităţilor şi concurenţii străini. Anume aceştia din urmă pot fi consideraţi drept concurenţi reali. 
Cercetarea şi aprecierea activităţii firmelor concurente se bazează pe informaţia privind:
- Poziţiile concurenţilor pe piaţă: volumul vânzărilor, locul firmei pe piaţa mondială, ponderea fiecărei firme concurente în volumul total de vânzări pe piaţa cercetată;
- Caracteristicile producţiei fabricate de către fiecare concurent, parametrii ei tehnici, preţul, factorii determinanţi ai competitivităţii, mărcile comerciale utilizate, noutatea produselor;
- Tipurile şi volumul serviciilor propuse de concurenţi, inclusiv formele şi preţul deservirii tehnice;
- Practica activităţii publicitare, stimularea vânzărilor, amplasarea depozitelor, condiţiile de păstrare a mărfurilor;
- Activitatea de marketing a concurenţilor, politica preţurilor şi desfacerii, nivelul costurilor producţiei şi căile de reducere a acestora;
- Metodele luptei de concurenţă utilizate, cele mai eficiente mijloace ce ar putea fi utilizate împotriva companiilor concurente, laturile slabe ale concurenţilor şi cota de piaţă care poate fi cucerită;
- Situaţia financiară a firmelor concurente şi capacitatea lor de a-şi menţine poziţiile pe piaţă, portofoliul comenzilor, dinamica noilor comenzi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Modalitati de Reducere a Costurilor Tranzactiilor Internationale.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Albu A. Ciurel V. Contrapartida în relaţiile economice internaţionale. Bucureşti, 2001
2. Anghelache C. Comerţul exterior: finanţare şi analiză financiar-bancară. Bucureşti: Ed.Economică, 2006
3. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galaţi, 2007
4. Balaure, Virgil - coord. – Marketing, Ediţia a II-a – Bucureşti, Editura Uranus, 2003
5. Berkowitz, E.N., Kerin, R.A., Hartley, S.W., Rudelius, W. - Marketing, IRWIN Publishing, Inc., Third Edition, Boston, 1992
6. Bordean, I. – Elemente de Marketing modern - Galaţi, Editura Fundaţiei Academice Danubius, 2002
7. Bonciu F. Tehnologiile de vârf în comerţul internaţional. Bucureşti, 2009
8. Chirică L. Managementul transferului internaţional de tehnologie. Bucureşti: All, 2007
9. Ciupagea C. Fundamentele teoretice ale comerţului internaţional. Bucureşti: Ed.Economică, 2001
10. Dorobanţu Fl. Tranzacţii comerciale. Bucureşti: Lumina Lex, 2004
11. Drăgan G.Fundamentele comerţului internaţional. Bucureşti: Ed ASE, 2004
12. Drucker F. Peter – Societatea post capitalistă, Editura Image, Bucureşti 1999
13. Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007
14. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007
15. Grigore A. - Marketingul serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
16. Gaftoniuc S. Finanţe internaţionale. Bucureşti: Ed.Economică, 2000
17. Gribincea A. Economie internaţională. Craiova: SITECH, 2002
18. Grigorescu R. Fundamentarea strategiei de selectare a pieţelor de export. Piteşti: Independenţa Economică, 2003
19. Negrescu D. Protecţionismul netarifar: Evoluţii şi tendinţe în ţările dezvoltate. Bucureşti: Ed.Economică, 2006
20. Negruş M. Mijloace şi modalităţi de plată internaţionale. Bucureşti: Ed.Academică, 2006 
21. Popa I. Tranzacţii comerciale internaţionale. Bucureşti: Ed. Economică, 2007
22. Rujan O., Pîrgaru I. Economie internaţională. Bucureşti: Ed. Economică, 2004
23. Stoian I., Dragne E., Stoian M. Comerţ internaţional: tehnici, strategii, elemente de bază ale comerţului electronic. Vol. I, II. Bucureşti: Ed.Caraiman, 2001
24. Toffler A. – Puterea în mişcare, Editura Antet, Bucureşti 1995
25. Tureac Cornelia Elena “Management strategic “ – Tratat -, Ed. Didactică si Pedagogică Bucuresti, 2008
26. Tureac C. – Dicţionar economic. Culegere de termeni economici, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008
27. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;
28. Turtureanu A.G. "Economia serviciilor", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2004;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!