Modalități de Utilizare a Mijloacelor de Învățământ în Cadrul Procesului Educațional la Istorie

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 4
Capitolul I Mijloacele de învăţământ ca parte componentă a procesului
Educaţional 6
1.1 Concepte de mijloace de învăţământ 6
1.2 Funcţiile mijloacelor de învăţământ 10
1.3 Cinci generaţii ale mijloacelor de învăţământ 12
1.4 Clasificarea mijloacelor de învăţământ 13
1.5 Mijloace de învăţământ avantaje şi limite 22
1.6 Etapele care trebuiesc urmate în utilizare mijloacelor de învăţământ 26
Capitolul II Modalităţi de utilizare a mijloacelor de învăţământ în cadrul 
procesului educaţional la istorie 29
2.1 Utilizarea mijloacelor de învăţământ în diferite etape ale lecţiei 29
2.2 Integrarea mijloecelor de învăţământ în cadrul lecţiei de istorie 30
2.2.1 Mijloacelor de învăţământ scrise 32
2.2.2 Mijloacele obiectuale şi imagistice 34
2.2.3 Mijloacele convenţionale 37
2.2.4 Mijloacele tehnico-audio-vizuale 41
Concluzii 49
Bibliografia 51


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Actualitatea temei:
Alături de componentele care asigură conţinutul propriu - zis al procesului de predare - învăţare a istoriei şi de metodele efective de predare, un loc important îl ocupă mijloacele de învăţământ utilizate în predarea - învăţarea istoriei.
Nu este o noutate şi nimic de pus la îndoială că succesul unei lecţii depinde în mare parte de utilizarea diverselor mijloace de învăţământ în cadrul ei, fără de care elevilor le-ar fi cu mult mai greu să însuşească cele predate de învăţător. 
Mijloacele de învăţământ constituie o componentă importantă a procesului de învăţământ. Ele cuprind ansamblul materialelor utilizate în procesul de învăţământ care sprijină realizarea obiectivelor educaţiei prin valorificarea potenţialului lor pedagogic.
Mijloacele de învăţământ contribuie la sporirea eficienţei procesului instructiv – educativ, facilitează procesul de transmitere a cunoştinţelor, uşurează accelerarea înţelegerii de către elevi a principalelor procese întâlnite în programa diverselor discipline în cazul dat, a istoriei. Instrumente necesare atât elevilor cât şi cadrelor didactice.
Şi totodată pentru ca mijloacele de învăţământ să aducă rezultatul aşteptat, cadrele didactice trebuie sa le utilizeze corect, la timpul potrivit, la locul potrivit. De aceea în lucrarea de faţă voi analiza şi mijloace de învăţământ şi modalităţile de utilizare în cadrul procesului educaţional la istorie.
Scopul prezentei lucrări este o cercetare teoretică a conceptului de mijloc de învăţământ, sructura, funcţiile, clasificarea şi importanţa lor, a sugerarea modalităţilor de ulilizare mai eficiente a mijloacelor de învăţământ în cadrul procesului educaţional la istorie.
Obiective:
- analiza teoretică a conceptului de mijloace de învăţământ;
- determinarea funcţiilor şi rolului mijloacelor de învăţământ la general cât şi specific în cadrul procesului educaţional la istorie;
- analizarea şi compararea diferitor clasificări ale mijloacelor de învăţământ a diferitor cercetători;
- analiza avantajelor şi dezavantajelor mijloacelor de învăţământ
- determinarea modalităţilor eficiente de utilizare a mijloacelor de învăţământ în cadrul lecţiilor de istorie;
Metodologia de cercetare: La întocmirea lucrării de faţă am folosit metoda bibliografică: am studiat diferite lucrări de specialitate, dicţionare, periodica, ca ziarul „Făclia ”, şi revista „Pro-Didactica” etc. Deasemenea am utilizat metoda chestionării, observarea, compararea, generalizarea.
Importanţa teoretică şi practică a cercetărilor în domeniu: Include o diversitate de păreri cu privire la conceptul de mijloace de învăţământ, cât şi ce ţine de funcţiile ce le îndeplineşte, clasificări, pe margina cărora mi-am expus şi eu opinia şi preferinţele. Am introdus în lucrare atât opiiniile unor autori care vorbesc la tema data la general, incluzând toate obiectele de studiu, cât şi autori care se limiteaza doar la ceea ce ţine specific de obiectul istoriei.
Deasemenea am enumerat mijloacele de învăţământ căutând la fiecare în parte modalităţi eficiente de integrare în procesul de învăţământ.
Prezentarea structurii lucrării: lucrarea este cuprinsă din Introducere, două capitole cu sub capitole, concluzie şi bibliografie. În capitolul I m-am axat mai mult pe partea teoretica care include: concepte de mijloace de învăţământ, funcţiile, clasificări, avantaje şi limite. În capitolul II am pus accentul mai mult pe partea practică căutând modalităţi eficiente de integrare a mijloacelor de învăţământ în cadrul lecţiei de istorie.


Fisiere în arhivă (1):

  • Modalitati de Utilizare a Mijloacelor de Invatamant in Cadrul Procesului Educational la Istorie.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Bontaş Ioan, Tratat de Pedagogie, Editura All, Bucureşti, 2007
Băluţoiu V., Vlad C-tin, Ghidul profesorului. Istorie clasa a V-a, Ed. All Educational, Bucureşti, 1999.
Căpiţă, L., Pleşciuc, M., Pregătirea lecţiei de istorie , S.A.I., serie nouă, volumul LX /LXI, 1993
Căpiţă L., Căpiţă C., Tendinţe în didactica istoriei, Piteşti, 2005;
Cerghit, I. (coord), Curs de Pedagogie, Bucureşti, T.U.B.,1988Cerghit, I., 
Cerghit I., Metode de învăţământ. Ediţia a IV-a revăzută şi adăugită, Ed. Polirom, Iaşi, 2006.
Cerghit Ioan, Mijloace de învăţământ şi strategii didactice, în: Cerghit Ioan, Vlăsceanu Lazăr (coord.), Curs de pedagogie, Tipografia Universităţii, Bucureşti, 1988.
Neacşu, I., Negreţ, I., Pânişoară, I.O., Potolea, D., Prelegeri pedagogice, Iaşi, Ed. Polirom,2001
Cucoş C., Mijloace de învăţământ: funcţii, clasificare, avantaje, limite., în Psihopedagogie. Iaşi, 1994
Cucoş, C., Pedagogie generală, Iaşi, Ed. Polirom, 2000
Didactica modernă. Bucureşti, 1995.
Felezeu, C., Metodica predării istoriei, Cluj Napoca, ediţia I 1999, 
ediţia a II-a, 2000
Felezeu C., Didactica istoriei, Ediţia a II-a, Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca, 2004;
Frunză V., Elemente de metodologie a instruirii, Ed. Muntenia, 
Constanţa, 2004.
Frunză V., Teoria şi metodologia curriculum-ului, Ed. Muntenia, 
Constanţa, 2003.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!