Modalități eficiente de informare și formare intelectuală a studenților militari

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 6
Capitolul 1. Fundamente teoretice ale procesului de instruire a studenţilor militari 
1.1. Caracteristicile generale ale educației 9
1 2 Formele și funcțiile educației 12
1 3 Particularităţi ale educaţiei în mediul militar 18
1 4 Caracterul integrator al dimensiunilor educației 22
1 4 1 Educaţia intelectuală 22
1 4 2 Educația morală 23
1 4 3 Educația fizică 25
1 4 4 Educaţia estetică 25
1 4 5 Educaţia profesională 26
1 4 6 Noile educaţii 28
Capitolul 2 Dimensiunea intelectuală a educație 29
2 1 Definiri – intelect, educație intelectuală 29
2 2 Esența și semnificația educației intelectuale 30
2 3 Principii ale educației intelectuale 32
2 4 Scopurile educației intelectuale 35
2 5 Sarcinile educaţiei intelectuale 38
2 5 1 Informarea intelectuală 38
2 5 2 Formarea intelectuală 39
Capitolul 3 Modalități eficiente de formare și informare intelectuală a studenților militari 41
3 1 Metode şi tehnici de informare utilizate de studenţii militari 41
3 2 Factori favorizanţi ai activităţii de învăţare la studenții militari 44
3 2 1 Factori interni 44
3 2 2 Factori externi 45
3 3 Tipologia metodelor de învățare 47
3 4 Descrierea principalelor metode de învățare cu efecte formative 47
3 5 Modalități productive de activizare a studenţilor militari 51
3 6 Psihoigiena activității intelectuale a studenţilor militari 52
Capitolul 4 Investigarea eficienţei metodelor utilizate de studenţii militari pentru informarea şi formarea intelectuală 54
4 1 Premisele cercetării 54
4 2 Obiectivele cercetării 55
4 3 Prezentarea instrumentelor de colectare a datelor 55
4 3 1 Chestionarul 56
4 3 2 Interviul 57
4 4 Prezentarea şi interpretarea rezultatelor 59
4 4 1 Analiza rezultatelor chestionarului 59
4 4 2 Analiza interviului 77
Concluzii finale şi propuneri 80
Bibliografie 82


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Învăţământul românesc și procesul de transformare la care este supus acesta se configurează sub semnul unor noi concepţii cu privire la pregătirea tinerilor, printre acestea regăsindu-se şi aceea referitoare la necesitatea restructurării şi îmbogăţirii registrului metodic utilizat de profesor Conţinuturile diferitelor discipline de studiu pot fi predate în moduri diferite, dar consecinţele nu sunt aceleaşi dacă profesorul se situează pe o poziţie tradiţionalistă, restrictivă sub aspect formativ, sau pe o poziţie modernă, urmărind dezvoltarea liberă şi integrală a tinerilor 
În acest sens, se urmăreşte cu deosebire îndeplinirea de către elevi şi studenţi a unor obiective formative precum: stăpânirea şi utilizarea informaţiilor, gândirea creatoare, spiritul de iniţiativă, capacitatea de reflecţie şi de comunicare, gândirea critică Cele mai adecvate metode şi procedee didactice pentru realizarea respectivelor obiective sunt acelea care stimulează tipurile active de învăţare şi permit valorificarea optimă, pe multiple planuri, a potenţialului de cunoaştere și de acţiune al tinerilor 
Metodologia utilizată de cadrul didactic poate transforma o disciplină de învăţământ într-o entitate vie, care să fie într-o dinamică permanentă şi să producă transformări în personalitatea celui care o învaţă, sau, pe de altă parte, metodologia nepotrivită, neinspirat utilizată, poate face o materie să pară greoaie, inutilă, neinteresantă 
Cadrele didactice trebuie să facă eforturi pentru a depăşi stilul de predare rutinier şi pentru a adopta strategii moderne, vizând activizarea studenţilor, în scopul motivării şi atragerii acestora spre activitatea de învăţare 
Lucrarea de faţă doreşte a fi o încercare de identificare şi studiere a celor mai eficiente metode didactice pentru informarea și formarea studenților din Academia Forțelor Terestre, acest lucru fiind evidențiat, prin partea practic-aplicativă, în cadrul căreia am constatat existenţa unei dorinţe a studenţilor de a se pregăti prin metode moderne, dar şi iniţiativa şi disponibilitatea profesorilor de a utiliza astfel de metode Totodată, prin formularea unor sugestii, am intenţionat aducerea unei contribuţii reale la optimizarea modalităților de informare și formare intelectuală a studenților instituţiei de învăţământ menţionate 
Pornind de la considerația că demersul de subliniere a importanţei metodelor moderne de predare-învățare în obţinerea de performanţe universitare este benefic atât pentru studenţi cât şi pentru instituţie, lucrarea este structurată pe patru capitole, care vizează atât o serie de repere teoretice sintetizate din literatura psiho-pedagogică, cât şi o microcercetare în domeniul de referinţă 
În primul capitol se fundamentează cadrul teoretic al instruirii, evidenţiind caracteristicile generale ale educaţiei, o serie de definiţii ale acesteia formulate de specialiştii în domeniu, dar şi dimensiunile procesului educativ ca fenomen social complex Am considerat, de asemenea, importantă şi o scurtă enumerare şi descriere a formelor şi funcţiilor educaţiei, ca bază de plecare în evidenţierea particularităţilor educaţiei în mediul militar, care, prin natura lui şi scopurile activităţii ce-i este proprie, generează o realitate psihosocială şi educaţională specifică 
Nu în ultimul rând, de o importanţă deosebită am considerat şi evidenţierea caracterului integrator al educaţiei, având în vedere multiplele sale aspecte de ordin intelectual, moral, fizic, estetic, profesional, precum şi a rolului altor dimensiuni ale educaţiei – civică, axiologică, religioasă, pentru sănătate, ecologică etc , în formarea personalității individului 
Capitolul al doilea al lucrării este centrat pe dimensiunea intelectuală a educaţiei contemporane Plecând de la prezentarea cadrului teoretic general spre evidenţierea unor elemente particulare, am abordat aspecte referitoare la principiile, scopurile și sarcinile educaţiei intelectuale, precum și la formarea și dezvoltarea intelectuală, înţelegând prin aceasta o acumulare treptată a unor noi calități funcţionale ale proceselor psihice cognitive datorate învăţării, care conduc la evoluția intelectului uman, concretizată în capacităţi de cunoaştere, creativitate, autonomie intelectuală 
Aprofundarea problematicii informării şi formării intelectuale a studenţilor militari se realizează în cadrul capitolului al treilea, cel care dă specificitatea propusă lucrării şi prin care am dorit să evidențiez cele mai eficiente modalități de realizare a educației intelectuale Plecând de la o enumerare şi descriere succintă a metodelor şi tehnicilor aflate la dispoziţia studenţilor, am punctat, exemplificând cu aspecte concrete din viaţa studenţilor militari, factorii favorizanţi ai activităţii de învăţare, atât pe cei interni (de natură biologică şi psihologică), cât şi pe cei externi, marcaţi de organizarea universitară şi mediul socio-cultural, cu impact asupra acestora Totodată, am reliefat unele aspecte referitoare la tipologia metodelor de predare-învăţare, am realizat o descriere succintă a celor cu efecte formative şi, nu în ultimul rând, am abordat modalitățile productive de activizare a studenților militari precum și problematica psihoigienei activității lor intelectuale


Fisiere în arhivă (1):

  • Modalitati Eficiente de Informare si Formare Intelectuala a Studentilor Militari.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!