Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL I STRUCTURA FINANCIARA A FIRMEI: CONCEPT SI INDICATORI 3
1.1 CONŢINUTUL STRUCTURII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 3
1.2. PREMISE DE FUNDAMENTARE ŞI CRITERII DE ALEGERE A STRUCTURII FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII 11
1.2.1. Premise de fundamentare a structurii financiare a întreprinderii 11
1.2.2. Criterii de alegere a structurii financiare a întreprinderii 14
1.3. ANALIZA ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE ŞI COMERCIALIZARE 21
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA FIRMEI S.C. CORAI S.A. 31
2.1. ISTORICUL FIRMEI 31
2.2. MISIUNEA FIRMEI 31
2.3. CONTROLUL ACTIVITĂŢII 32
2.4. ANALIZA SWOT 33
CAPITOLUL 3. STUDIU DE CAZ 36
3.1. ANALIZA REZULTATELOR ECONOMICO-FINANCIARE DIN PERIOADA 2010-2012 36
3.2. ANALIZA MĂRIMII ŞI STRUCTURII PATRIMONIULUI 39
3.2.1. Dinamica şi structura activelor 39
3.2.2. Dinamica şi structura pasivelor 43
3.3. ANALIZA FACTORIALĂ A CIFREI DE AFACERI 47
3.4. ANALIZA CORELAŢIEI FOND DE RULMENT - NEVOIA DE FOND DE RULMENT - TREZORERIA NETĂ 51
3.5. INDICATORI DE STANDING FINANCIAR 54
3.5.1. Indicatori de profitabilitate 54
3.5.2. Indicatori sau indici de lichiditate şi solvabilitate ( ai echilibrului financiar) 57
3.5.3. Indicatori privind creanţele şi datoriile 59
3.5.4. Indicatori privind activitatea 62
3.5.5. Indicatori privind imobilizările de capital 65
3.5.6. Aprecierea viabilităţii şi stării de sănătate a firmei 67
CONCLUZII 70
BIBLIOGRAFIE 73


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Analiza diagnostic reprezintă mijlocul prin care o firmă poate să-şi identifice propriile-i puteri şi slăbiciuni, în raport cu mijloacele de care dispune, precum şi cu oportunităţile ivite şi ameninţările la adresa ei. Astfel, conducerea firmei dobândeşte posibilitatea de a găsi soluţii de rezolvare a problemelor sau optimizare a dezvoltării activităţii. 
Analiza economico-financiară prin abordarea sistemică a fenomenelor şi proceselor economice urmăreşte stabilirea legăturilor cauzale dintre factori şi constituie instrumentul de bază în procesul de diagnoză şi reglare a funcţiunii oricărei unităţi economice ca sistem.
Analiza economico-financiară contribuie, în mod esenţial, la formarea gândirii economice, a capacităţii de înţelegere a complexităţii activităţilor economice şi mai ales, la elaborarea programelor de măsuri pentru creşterea eficienţei economice. 
Ca metodă de management, diagnosticarea asigură investigarea firmei şi a componentelor sale procesuale şi structurale cu ajutorul unui instrumentar specific în vederea depistării cauzale a principalelor puncte forte şi slabe şi pe această bază , formularea de recomandări de amplificare a potenţialului de viabilitate al acesteia.
CAPITOLUL I STRUCTURA FINANCIARA A FIRMEI: CONCEPT SI INDICATORI
1.1 Conţinutul structurii financiare a întreprinderii
În condiţiile economiei de piaţă, stabilirea modalităţilor de finanţare exercită un impact deosebit asupra activităţii agenţilor economici. Aproape în toate cazurile, întreprinderile nu se finanţează în totalitate din fonduri proprii, ele apelând concomitent şi la resurse externe. Prin urmare, selectarea mijloacelor de finanţare externă şi ponderea acestora în raport cu finanţarea internă reprezintă o decizie majoră a politicii financiare a întreprinderii. În acest fel se decide asupra structurii financiare a întreprinderii şi se iau măsuri pentru asigurarea caracterului optim al acesteia. 
Structura financiară a întreprinderii reprezintă, ansamblul complex şi coordonat al diverselor surse de finanţare folosite de managerul financiar pentru acoperirea necesarului de finanţat. În alte opinii se consideră că structura financiară exprimă raportul existent între finanţările pe termen scurt şi cele pe termen lung. La nivelul întreprinderii, structura financiară reflectă compoziţia capitalurilor acesteia sau totalitatea componentelor de capital. Din acest motiv structura financiară mai poartă numele de structura capitalurilor întreprinderii. În consecinţă, structura financiară sau structura capitalurilor întreprinderii este suma ponderilor de participare a acestor surse de finanţare la constituirea capitalurilor investite în întreprinderi.
Pentru structura financiară este relevant capitalul permanent (format din capitalul propriu la care se adaugă datoriile), cu o alocare mai mare de un an, deoarece este destinat ciclului de investiţii. Capitalurile pe termen scurt sunt destinate cu predilecţie ciclului de exploatare şi, în mare parte, se acordă gratuit pe termene rezonabile, determinate de nevoile exploatării. Cu toate acestea, dacă necesarul de finanţat (nevoia de fond de rulment) nu este acoperit integral din fondul de rulment, se va recurge la credite pe termen scurt ale căror costuri se vor lua în calculul capitalurilor investite. Structura capitalului permanent şi a resurselor de trezorerie (capitaluri pe termen scurt) este prezentată în Figura nr.1:
După cum se observă din Figura nr. 1, capitalul permanent se compune din capitaluri proprii şi împrumuturi pe termen mediu şi lung (CP = CPR + DAT). Capitalurile proprii cuprind:
- capital social (sume puse la dispoziţia întreprinderii cu caracter permanent de asociaţi / acţionari, sub forma aportului în numerar / natură);
- creşteri ulterioare de capital;
- diferenţe pozitive din reevaluări;
- beneficii nedistribuite;
- rezultate pozitive ale exerciţiului curent înainte de repartizări;
- subvenţii primite.
Dacă din capitalul propriu se deduc subvenţiile primite pentru echipamente şi rezervele reglementate, se obţine situaţia netă a capitalului propriu, care reprezintă măsura contabilă a patrimoniului juridic al întreprinderii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Modele de Analiza a Structurii Financiare la Nivelul Firmei.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Budugan, D.,Georgescu, I.,Beţianu, L., Contabilitate de gestiune, Ed. CECCAR, Bucureşti, 2007
Corneliu Russu, Mădălina Albu, Diagnosticul şi strategia firmei, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2005
Corneliu Russu, Mădălina Albu, Diagnosticul şi strategia firmei, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2005
D.A. Constantinescu, A.M. Ungureanu, Mirela Dimofte, Adina Ghenciu, Emilia Breban, Management strategic,Colecţia Naţională, Bucureşti, 2000
Dumitru Mărgulescu, Gheorghe Vâlceanu, Irina Daniela Cişmaşu, Claudia Şerban, Analiza economico-financiară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 1999
Dumitrean Emilian,Toma C-tin , Iustin Haliga, Contabilitate financiară suport de curs Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iasi 2010
Dumitrean, Emilian – Contabilitate financiară, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2008
Feleagă, N., Feleagă, L., Contabilitate financiară . O abordare europeană şi internaţională, Ed. Economică, Bucureşti ,2007
Feleaga Niculae, Feleaga (Malciu) Liliana, Contabilitate financiară - o abordare europeană şi internaţională, vol. I şi II, Editura Infomega, Bucureşti, 2008. 
Ion Verboncu, Ion Popa, Diagnosticarea firmei: teorie şi aplicaţie, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001
Mihalciuc, Camelia – Contabilitate financiară aprofundată, Curs pentru învățământ la distanță,2008, Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava
Pântea ,I.P., Managementul contabilităţii româneşti , vol 1 şi 2, Ed. Intelecredo , Deva ,1998.
Pisleag Ana,Diagnosticul financiar al întreprinderiiTeorie si aplicatii.Editura Matrix Rom, Bucureti 2002
Petcu M., Analiza economico financiară a întreprinderii, Ed. Economică, Bucureşti,2003
Pisleag Ana ---Conta financiară curentă Editura Alma Mater Sibiu 2011
16.Pântea Iacob, Petru, prof. Bodea, Gheorghe – Contabilitatea financiarromânească, conformă cu directivele europene, ediția a doua, Editura Inteleredo, Cluj Napoca, 2008
17.Mereuţă, Calotă Crişan, Analiza diagnostic a societăţilor comerciale în economia de tranziţie, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994
18. Ristea Mihai si colab., Contabilitatea societăţilor comerciale, vol. I si II, Editura Universitară, Bucuresti, 2009.
19. Ristea, M ., coordonator , Contabilitatea financiară a intreprinderii , Ed. Universitară, Bucureşti,2005
20.Staicu, Florea în articolul Diagnosticul intern-premisă a investiţiei unei firme, publicat în revista “Tribuna economică”, nr. 13/2002
21.Tabara Niculai, Modernizarea contabilităţii şi controlul de gestiune, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2006.
22.Toma, C., Managementul contabilității financiare, Editura TipoMoldova, Iași, 2012
23.Horomnea, Emil;coordonator, Tabara, Neculai; Budugan, Dorina; Georgescu, Iuliana; Betianu, Leontina; Dicu, Roxana – Introducere în contabilitate, Editura Tipo Moldova, Iasi, 2010
24.Dinu, Eduard – Rentabilitatea firmei în practică, Editura ALL Black, 2004
25.Zorlenţan T., Burduşi E., Căprărescu G., Managementul Organizaţiei, Editura economică, Bucureşti, 1998
26.Vintilă, Georgeta Gestiunea financiară a întreprinderii,Editia a III)a, Editura Didactică i Pedagogică, Bucureti, 2003. 
27.CECCAR-Cartea expertului contabil şi acontabilului autorizat,Editura CECCAR 2013


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!