Modele Econometrice

Extras din licenta Cum descarc?

Introdu??r?
?od?l?l? ??onom?tri?? ?n?liz??za ??lit?t?? si ??ntit?t?? pro????lor ??onomi?? si ?voluti? lor. ??onom?tri? prin ??r??t?rul ?au g?n?r?l ?r???za mod?l? ?b?tr??t? ?l? f?nom?n?lor ??onomi??.??onom?tri? ??t? o di??iplina ??r? ?-? ?ontur?t ?? o ?int?za intr? ??onomi?, m?t?m?ti?a si ?t?ti?ti?a.
P? b?z? d?t?lor din ??onomi?, ??onom?tri? ?on?trui?st? mod?l? (??pr??ii ??ntit?tiv?) p?ntru r??litatil? ??onomi?? ?tudi?t? ??r? ?u un ?or??pond?nt in t?oriil? ??onomi??.
??tod? mod?l?lor ??u m?tod? mod?l?rii po?t? fi d?finita ?? in?trum?nt d? ?uno?st?r? stiintifi?a si d? fund?m?nt?r? ? d??iziilor in ??l? m?i div?r?? dom?nii t?or?ti?? si pr??ti??. In ?????ta ??lit?t?, mod?l?r?? fi? ?on?trui?st? mod?l? noi ?? r?pr?z?ntari ?l? obi??tului ??r??t?t, fi? folo??st? mod?l? di?ponibil?, ?d??v?t? ??opurilor ??l?.
Infl?ti? - ????t nou mod d? vi?ta ? ???olului no?tru, ?um ?u m?i d?numit-o unii ?utori - r?pr?zinta un f?nom?n d?o??bit d? ?ompl??. Fiind pr?z?nta in ??l? m?i ?dan?i r??orturi ?l? ??onomi?i ?ont?mpor?n?, ?? ?f??t??za, intr-un f?l ??u ?ltul intr?gul m???ni?m d? fun?tion?r? ? ????t?i?.In ???? ?? priv??t? Rom?ni?, ?onform ?on?luziilor lui ?udin? ?i V?n Wi?nb?rg?n (2000), prin?ip?l?l? ??uz? ?l? infl?ti?i ?roni?? ?i fr??v?nt?lor ?riz? v?lut?r? dup? 1991 ?u fo?t d?fi?it?l? publi?? n??u?t?n?bil?. 
Obi??tivul lu?rarii ??t? d? ? ?n?liz? ?t?r?? ??onomi?i n?tion?l?, prin ?tudi?r?? p?rti?la ? f?nom?nului infl?tioni?t. ?????t? lu?r?r? ?uprind? tr?i ??pitol? ?tru?tur?t? ??tf?l:
Primul ??pitol ?? dor??t? ? fi o introdu??r? in dom?niul d? ?tudiu ?l ??onom?tri?i, pun?nd ????nt p? pr?z?nt?r?? indi??torilor si m?tod?lor ?t?ti?ti?? folo?it? in ?tudiul infl?ti?i.
In ??l d?-?l doil?? ??pitol, ?? pr?zint? ?on??ptul d? infl?ti? si m???ni?m?l? ????t?i?, ??mnifi??ti? ??onomi?a ? infl?ti?i, un ??urt i?tori? ? infl?ti?i mondi?l?, f??torii ??r? o influ?nt??za, pr??um si o ?voluti? ? infl?ti?i p? pl?n mondi?l, pro???ul infl?tioni?t in Romani?, ??uz?l? ????tui f?nom?n si o ??urta d???ri?r? ? ?pir?l?i infl?tioni?t? din Romani?. 
Ultimul ??pitol ??t? d?di??t d???ri?rii m?tod?lor ?t?ti?ti?? mod?rn? folo?it? in ?n?liz? ??onom?tri?a ? infl?ti?i, difi?ultati ?l? ?pli?arii m?tod?lor ??onom?tri??, ?n?liz? ?t?ti?ti?a ? un?i ??rii d? timp, ??r? ?uprind? ?n?liz? ?ompon?nt?lor, p?r?m?trilor prin?ip?li ?i ??riilor ?ronologi??, pro???? ?to???ti??, pro???? ?t?tion?r?, prognoz?. 
??pitolul I. - ?od?l? ??onom?tri??
I.1. ??urta introdu??r? in obi??tul d? ?tudiu ?l ??onom?tri?i
Un mom?nt import?nt in ?on?tituir?? ?i d?zvolt?r?? ??onom?tri?i, ?p?rut? in dom?niil? d? int?rf?r?nt? ?l? t?ori?i ??onomi??, ?t?ti?ti?ii ?i m?t?m?ti?ii, ?? ?on?id?r? ? fi ?nul 1930 (29 d???mbri?), ??nd ?-? infiint?t l? ?l?v?l?nd, ?o?i?t?t?? d? ??onom?tri? (??onom?tri? ?o?i?t?), ?v?ndu-i ?? initi?tori p?: Irving Fi??h?r - pr???dint?, L. V. ?ortki?wi?z, R. Fri??h, H. Hot?lling, L. ??hump?t?r, N. Wi?n?r ?i ?ltii. Un rol d?o??bit in d?zvolt?r?? ?i popul?riz?r?? ??onom?tri?i l-? ?vut r?vi?t? ????t?i ?o?i?t?ti, ,,??onom?tri??'', ??r? ?p?r? trim??tri?l, in??p?nd din i?nu?ri? 1933.
?timologi?, t?rm?nul d? ??onom?tri? provin? din ?uvint?l? gr????ti: ?ikonomi? (??onomi?) ?i m?tr?n (m??ur?). ?l ? fo?t introdu? in ?nul 1926 d? ??tr? R?gn?r Fri??h, ??onomi?t ?i ?t?ti?ti?i?n norv?gi?n, prin ?n?logi? ?u t?rm?nul ,,biom?tri?', folo?it d? Fr. G?lton ?i ?. P??r?on l? ?f?r?itul ???olului ?I?, ??r? d???mn? ??r??t?ril? biologi?? ?? utiliz?u m?tod?l? ?t?ti?ti?ii m?t?m?ti??.
?ub ??p??t i?tori?, ?tudi?r?? ??ntit?tiv? ? f?nom?n?lor ??onomi?? ??t? mult m?i v??h?. Printr? pr??ur?orii ??onom?tri?i mod?rn? pot fi ?it?ti: F. Qu??n??, W. P?tt?, Gr?gor? ?ing, ?. ?ournot, L?on W?lr??, ?. ?ng?l, ?. ??r?h?ll, R. ?. Fi?h?r, ?. P??r?on ?i ?ltii. In p?rio?d? ?ont?mpor?n?, ?ontributii import?nt? l? d?zvolt?r?? ??onom?tri?i ?u fo?t ?du?? d?:
- in dom?niul ?n?liz?i ??onomi?? ? ??r?rii: ?. Fri?dm?n,?. H??v?lmo, R. ?ton?, H. W?ld, ?.?.;
- in dom?niul fun?tiilor d? produ?ti?: ?. W. ?obb, P. H. Dougl??, ?. ?. ?rrow, G. ?intn?r;
- in dom?niul mod?l?lor m??ro??onomi??: ?. ?. Goldb?rg?r, O. Oni????u, V. ??nt?r?vi?i, L. R. ?l?in, ?. ?inb?rg?n, H. ?h?il;
- in dom?niul m?tod?lor d? ?n?liz? ? d?t?lor ??u ?l ??onom?tri?i ,,f?r? mod?l?': ?. W. ?nd?r?on, ?. P. ??nze?ri, H. Hot?lling, R. ?. Fi?h?r ?i ?ltii.
In mom?ntul ??tu?l, impul?ion?t? put?rni? d? r?voluti? t?hni?o-?tiintifi?? - ?u r??liz?ri d? v?rf in dom?niul ??l?ul?to?r?lor ?l??troni?? - ??onom?tri? ? d?v?nit un in?trum?nt m?todologi? d? b?z?, indi?p?n??bil t?ori?i ?i pr??ti?ii ??onomi?? p?ntru inv??tig?r?? riguro??? ? f?nom?n?lor ?i pro????lor ??onomi??.D?zvolt?r?? r?pida ? ??onom?tri?i ? g?n?r?t formul?r?? m?i multor d?finitii ?u privir? l? dom?niul ????t?i di??iplin? ??onomi??. ?otusi, m?r?? m??orit?t? ? ????tor? po?t? fi in??dr?ta in urmato?r?l? tr?i grup? ???mplifi??t? in figur? 1.1.:


Fisiere in arhiva (1):

  • Modele Econometrice.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!