Modelul de afacere - Studiu de caz OVB

Cuprins licență

SUMMARY ... 4
INTRODUCERE ... 5
CAPITOLUL I -  MODELUL DE AFACERE. REVIZUIREA LITERATURII DE
SPECIALITATE 6
1.1. Descrierea modelului de afacere ... 6
1.2. Componentele modelului de afacere . 7
1.3. Rolul modelului de afacere ... 8
CAPITOLUL II -  STUDIU DE CAZ COMPANIA OVB .. 11
2.1. Prezentarea companiei . 11
2.2. Misiunea .. 12
2.3. Viziune si Obiective ... 12
2.4. Matricea SWOT .. 13
2.5. Servicii oferite . 13
2.6. Studiu de caz ... 15
2.7. Serviciul de planificarea financiara 17
CAPITOLUL III -  DESCRIEREA SI ANALIZA MODELULUI DE AFACERI DIN
OVB . 22
CONCLUZII 26


Extras din licență

SUMMARY
The main reason of this paper is to apply the canvas of the business model made by
Alexander Osterwalder to the OVB business. The most important thing taken into consideration
has been the business model and its importance.
This way, we have managed to create a connection between OVB, a German company that
has as main point the financial planning. This business teaches people how to optimize their
budgets so that they will have more money at the end of the month, money that they will use for
achieving their goals. The grounds of this business is the concept created by the American
psychologist Abraham Moslow: this helps people realize their real financial level, so that it will
be easier for them to evolve. After analyzing the financial situation, the consultants create a
specific concept for every person that will help the person to achieve their goals and to improve
their lifestyle.
In conclusion, OVB is created by the 9 principles of the canvas: clients, the created value,
incomes, distribution channels, clients relations, resources, activities and esencial partnerships
and structure of costs.
INTRODUCERE
Scopul acestei lucrari este de aplica Canvasul modelului de afacere al lui Alexander
Osterwalder pe aceasta afacere in care activez.
Pe parcursul pregatirii in cadrul programului de master am inteles ca, construirea unei
afaceri de succes rezida in elemente cheie cum ar fi identificarea corecta a oportunitatilor de
afaceri si nevoilor si preferintelor clientilor, cunoasterea exacta a mediilor intern si extern, oferirea
unei valori care sa depaseasca asteptarile clientilor, dezvoltarea unor relatii cu clientii si
parteneriate durabile si reciproc avantajoase, inovare continua de produs, tehnologie, proces si
management. Multe dintre aceste elemente trebuie regasite intr-un model de afaceri, un alt elemet
cheie de succes, pentru ca modelul de afaceri reprezinta fundamentul dezvoltarii unui plan de
afaceri care sa faca posibil obtinerea succesului.
Prin urmare, interesul manifestat pentru aceasta tema rezida in faptul ca afacerile de succes
se bazeaza pe modele de afaceri originale, bine construite, care ofera sustenabilitate afacerilor si,
in multe cazuri, reprezinta o sursa de avantaj concurential durabil (de exemplu, IKEA, Toyota,
pentru a numi doar cateva).
Astfel, in lucrare se vor aborda tematici precum importanta modelului de afacere, a
planificarii si consultantei financiare si studiul de caz asupra companiei OVB.
CAPITOLUL I -  MODELUL DE AFACERE. REVIZUIREA
LITERATURII DE SPECIALITATE
1.1. Descrierea modelului de afacere
Modelul de afaceri CANVAS este un model de management strategic si de pornire usoara
pentru dezvoltarea de afaceri noi sau documentarea modelelor de afaceri existente. Este un grafic
vizual cu elemente care descriu valoarea, infrastructuram clientii si finantele unei firme sau a uni
produs. Ajuta firmele sa-si aliniez activitatile prin ilustrarea potentialelor compromisuri.
,,Modelul de afaceri CANVAS este un instrument care a fost proiectat de Alexander
Osterwalder si Yves Pigneur. Acest instrument extrem de eficient a fost conceput pentru a ajuta
intreprinderile sa inteleaga valoarea organizatiei lor. Cand este folosit corect, poate fi extrem de
puternic." -  Alexander Osterwalder si Yves Pigneur.
Intr-un model de afaceri sunt detaliate modurile in care sunt indeplinite obiectivele,
inclusiv politicile si procesele organizatiei. Conform fostului consultant de origine Austro-Ungara
Peter Drucker, autor al multor carti de succes cum ar fi: ,,The Five Most Important Questions" ;
,,The Essential Drucker" ; ,, Management: Tasks, Responsibilities, Practices'" ; ,, The End of
Economic Man" si multe altele, modelul unei afaceri trebuie neaparat sa raspunda intrebarilor:
Care sunt clientii?, Ce anume percep clientii ca fiind valoarea pe care o primesc, Cum pot
companiile sa livreze valoarea la costul convenabil?


Fisiere în arhivă (1):

  • Modelul de afacere - Studiu de caz OVB.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. http://www.abcdarfinanciar.ro/ce-este-planificarea-financiara-personala/
2. https://www.stefamedia.com/abraham-maslow-ierarhia-nevoilor/
3. http://www.empower.ro/piramida-lui-maslow-si-selectia-prioritatilor-financiare/
4. www.ovb.ro
5. www.ovb.eu
6. https://virtualboard.ro/modelul-canvas-management-strategic/
7. https://moradoconsulting.ro/planul-de-afaceri-model-canvas-business-model-canvas/
8. https://www.google.com/search?client=avast&q=ovb+holding+ag
9. https://www.businessmarket.md/rolul-si-importanta-planului-de-afaceri/
10. https://www.stiucum.com/management/managementulintreprinderii/
Fundamentareaplanului-de-afac23676.php


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!