Monitorizarea activității unei firme de transport

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere.5
CAPITOLUL I
STUDIUL ȘI ANALIZA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL EXISTENT.7
1.1 Prezentarea unității economico-sociale.7
1.2 Esenţa economico-organizatoric şi conţinutul problemei.11
1.3 Analiza resurselor informaţionale.12
1.4 Tehnologia prelucrării informaţionale.15
1.5 Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării unui sistem informatic, ”Evidenţa tranzacţiilor rutiere la firma de transport S.C. AVITOREHO S.R.L.15
1.6 Trɑnѕpоrtul în mоnitоrizɑrеɑ dе ɑprоviziоnɑrе.17
1.6.1 Nоţiuni gеnеrɑlе.17
1.6.2 Prinϲipɑlеlе tipuri dе trɑnѕpоrt.17
1.6.3 Сritеrii dе ɑlеgеrе ɑ mоdului dе trɑnѕpоrt.19
1.6.4 Fɑϲtоrii ϲɑrе influеnţеɑză ɑlеgеrеɑ mоdului dе trɑnѕpоrt.21
1.6.5 Соndiţiilе dе livrɑrе INСΟTЕRΜЅ.22
1.6.6 Trɑnѕpоrturilе intеrnɑţiоnɑlе rutiеrе.25#%l
1.6.7 Аutоvеhiϲulе dе trɑnѕpоrt ɑ mărfurilоr.26
CAPITOLUL II
PROIECTAREA DE ANSAMBLU A SISTEMULUI INFORMATIC PRIVIND EVIDENȚA TRANZACȚIILOR RUTIERE LA FIRMA DE TRANSPORT ”S.C. AVITOREHO S.R.L.” .28
2.1. Obiectivele şi structura funcţională a sistemului informatic preconizat.28
2.2. Definirea ieşirilor.30
2.3. Definirea intrărilor.32
2.4. Determinarea bazei informaţionale.33
2.5. Elaborarea codurilor.35
2.6. Estimarea necesarului cu resurse hard şi soft.39
CAPITOLUL III
DESCRIEREA INSTRUMENTARIILOR FOLOSITE.41
3.1 SGBD MS Access 2007.41
3.2 Despre interogarea bazelor de date.42
3.3 Scurte date despre limbajul SQL.45
3.3.1. Prezentare generală.45
3.3.2. Instrucţiunile pentru definirea datelor.46
3.3.3. Instrucţiunile de selecţie a datelor.47
3.3.3.1 Cereri de interogare simple.47
3.3.3.2 Cereri de interogare complexe.48
3.3.4. Cereri de interogare imbricate.51
CAPITOLUL IV
PROIECTAREA DE DETALIU AL SISTEMULUI INFORMATIC PRIVIND EVIDENȚA TRANZACȚIILOR.53
4.1 Definirea funcţiunilor şi a structurii funcţionale a sistemului preconizat.54
4.2. Proiectarea ieşirilor.55
4.3. Proiectarea intrărilor.58
4.4 Proiectarea Bazei Informaţionale.59
4.5. Specificaţii ale procedurilor automate.62
4.6. Specificaţii fişiere şi baze de date.63
4.7. Specificaţii ale procedurilor manuale.64
4.8. Realizarea programelor.65
4.9. Procesul tehnologic de prelucrare a datelor.82
Capitolul V
Eficienţa sistemului proiectat.83
5.1 Metodologia de evaluare a eficienţei.83
5.2. Fundamentarea eficienţei economice.84
Concluzii.87
Bibliografie.89


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Progresul tehnico-economic în etapa zilelor noastre, cuprinde o paletă din ce în ce mai mare a activităţii oamenilor, în concluzie influențează şi modul în care aceste activități se efectuează. Acest progres despre care vorbim oferă o largă gamă de posibilităţi. Deci pentru o activitate economică care să aducă profit, să fie prosperă, este nevoie de o folosire la un nivel maxim a posibilităţilor pe care le ni oferă timpul.
Pentru a duce la îndeplinirea acestui scop este nevoie de un număr mare de preocupări ( activități ), activități care sunt necesare la proiectarea sistemelor informatico-economice, fără de care ar fi imposibilă adaptarea sistemului informatic la mediul nou. Se vor descrie toate etapele prin care trece un Sistem Informatic proiectat pentru a reuși îndeplinirea tuturor cerinţele de care are nevoie unitatea beneficiară:
• creşterea eficienţei activităţii;
• creșterea potenţialului de activitate;
• creşterea veridicităţii datelor;
• creșterea potenţialului de gestiune; 
Se va atinge eficiența unui sistem informatic în funcție de exactitatea fundamentării. Problema care se studiază în momentul de față, face referire la gestiunea informaţiei; se urmărește eficacitatea cu care sistemul poate răspunde la cererile utilizatorilor, gradul de adevăr conținut de datele care reprezintă un factor determinant în luarea deciziilor de către administrație.
În lucrarea de licență pe care am realizat-o, am încercat să argumentez pe cât se poate, necesitatea elaborării unui sistem informatic în cadrul S.C. AVITOREHO S.R.L.; acest sistem va permite un proces de evidențiere clară a tranzacțiilor rutiere, de exemplu prezentarea informațiilor generale privitoare la o tranzacţie rutieră, prezentarea conducătorilor auto și respectiv a autovehiculelor disponibile pentru a executa comanda şi multe alte informații esențiale într-un fel automatizat fără prea mult efort din partea angajațiilor implicați în lucrul cu afacerile realizate de unitatea economică.
Până la acest moment, aceste operaţiuni se efectuau într-un mod manual şi aveau nevoie de prea mult timp şi efort din partea angajaților, dar odată cu implementarea unui sistem informatic de aşa model, timpul şi efortul angajaților se va reduce la minim.
În primul capitol din lucrare voi prezenta caracteristicile unităţii social-economice (USE), problematica economico-organizatorică şi conţinutul problemelor cu care se va confrunta proiectantul. În cadrul aceluiași capitol voi face şi analiza resurselor informaţionale pe care le are firma AVITOREHO şi tehnologia prelucrării informaţiei. La sfârşitul primului capitol se va motiva necesitatea realizării unui Sistem Informatic privind „Evidenţa tranzacţiilor rutiere”. 
Capitolul al II-lea denumit „Proiectarea de ansamblu al sistemului informatic privind evidenţa tranzacţiilor la S.C. AVITOREHO S.R.L. va descrie obiectivele şi structura funcţională a Sistemului Informatic preconizat. Tot aici se vor determina şi intrările Sistemul Inforatic precum şi baza informaţională. Deasemenea, la punctul 5 al capitolului II se vor elabora codurile, iar după această elaborare se va evalua necesarul de resurse hard şi soft .
În capitolul al III-lea, se va recurge la prezentarea scurtă a instrumentariului folosit pentru realizarea aplicatiei, se va prezenta sistemul de gestiune a bazelor de date Microsoft Acces, limbajul SQL folosit în Microsoft Acces și putin despre interogarea bazelor de date. În capitolul al IV-lea, se va defini structura funcţională a Sistemului Informatic, se vor proiecta ieşirile şi intrările sistemului, după care se va realiza baza informaţională la subcapitolul 4 din capitol. În același timp, se vor specifica tipurile de activități care vor avea loc în mod automat, fişierele, baza de date, procedurile ce vor vi realizate în continuare de către angajații întreprinderii, în vederea „Monitorizarii activității la S.C. AVITOREHO S.R.L. , se va avea în vedere procesul de descriere a modului prin care se realizează programele precum și procesele tehnologice de prelucrarea a informațiilor.
În ultimul capitol, se va aprecia eficacitatea acestui Sistem Informatic.


Fisiere în arhivă (1):

  • Monitorizarea Activitatii unei Firme de Transport.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Bolun I., Costaş I., Gameţchi A., Zacon T., Delimarschii B. „Elaborarea tezelor de licenţă la specialitatea Cibernetică şi Informatică Economică.”- Iași, ASEM, 2001;
2. Costaş I., Zacon T., Chirev T. „Infrastructura Informaţională în România”, Sibiu, 2001;
3. Costaş Ilie “Tehnologia prelucrării automatizate a informaţiei economice”, 1997; Cotelea V., “Baze de date”, 1998; 
4. Dimulescu Ioan, ”Sisteme informatice implementate”, Editura Corint, București, 2009;
5. Hampu Alexandru, ”Tehnologia Informației”, Editura Aldine, Sibiu, 2012;
6. Roşca I. “Proiectarea sistemelor informatice financiar-contabile”; Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995;
7. Ionescu C. “Sisteme informatice pentru conducerea economică” Bucureşti, 1986;
8. Iordache Vasile, ”Analiza sistemelor informatice”, Editura MaximBit, București, 2008;
9. Andrei Ion Lemnaru, ”Tehnologia prelucrării informației economice”, Editura Universității Craiova, 2013;
10. Răzvan Miron, ”Tehnologii informatice”, Editura Nomina, București, 2010.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!