Monografia Comunei Sanislău

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere
Capitolul I. Așezare geografică. Condițiile naturale ale comunei Sanislău
I.1 Istoricul comunei
I.2 Structura geologică și evoluția paleogeografică a teritoriului comunei Sanislău
I.3 Clima
I.4 Hidrografia
I.5 Caractere generale ale florei și faunei
Capitolul II. Demografia comunei Sanislău
Capitolul III. Viața spirituală a comunei Sanislău
Capitolul IV. Probleme administrative in comuna Sanislău
IV.1 Economia comunei Sanislău
Capitolul V. Viața culturală a comunei Sanislău
Capitolul VI. Potențialul turistic al comunei Sanislău
IV.1 Obiceiuri
Concluzii
Bibliografie


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Așezată într-o zonă cu condiții naturale favorabile activității umane, teritoriul comunei a fost locuit încă de la începutul neoliticului. De atunci și până în prezent a existat o continuitate de locuire, fapt dovedit de descoperirile arheologice, iar din secolul al XIV-lea de documentele scrise. De-a lungul acestei existențe înaintașii noștri au creat prin muncă și sacrificii valori incontestabile înalțând această localitate, faptele lor constituind un exemplu pentru generațiile actuale și viitoare.
Comuna Sanislău este una dintre cele mai vechi așezări a județului Satu Mare.
Trecutul acestei comune este bogat în evenimente importante unele dintre ele depășind ca importanță cadrul local.
Desfășurată pe o arie temporală relativ întinsă istoria comunei Sanislău a necesitat o laborioasă activitate de cercetare și documentare.
Capitolul I cuprinde: așezarea geografică și condițiile naturale ale comunei Sanislău, istoricul comunei, structura geologică și evoluția paleogeografică a teritoriului comunei Sanislău, clima, hidrografia și caracterele generale ale florei și faunei.
Capitolul II. Demografia comunei cuprinde: evoluția numerică a locuitorilor, evoluția structurilor lingvistică, etnică și confesională a populației, statistica natalități, mortalități si a sporului natural, etc.
Capitolul III. Viața spirituală a comunei Sanislău: structura etnică a populației și descrierea bisericilor.
Capitolul IV. Administrarea comunei cuprinde: economia comunei, structura consiliului local, infrastructura, starea drumurilor și proiecte de investiții.
Capitolul V. Viața culturală.
Caapitolul VI. Potențialul turistic al comunei Sanislău cuprinde: turismul, obiectivele turistice și obiceiurile.
I.AȘEZAREA GEOGRAFICĂ.
CONDIȚIILE NATURALE ALE COMUNEI SANISLĂU
Comuna Sanislau este situată în partea de SV a județului Satu Mare,la o distanță de 55 de km de reședința județului pe șoseaua DN19 și DJ47.
Are în componența sa următoarele sate: Sanislau – reședința comunei și satele: Horea și Marna Noua, având o suprafață totală de 90.22 kmp.
De-a lungul timpului structura administrativă a comunei a fost diferită. Astfel în perioada 1968-2004, a cuprins și satele Ciumești, Berea și Viișoara având o suprafață de 125 km², fiind una din cele mai mari comune ale județului Satu Mare. Din 2004 s-a format comuna Ciumești care cuprinde satele Ciumești, Berea și catunul Viișoara.
Satele Horea și Marna Noua sunt situate la o distanță de 10 km față de reședința comunei
Comuna Sanislau se învecinează în nord cu comuna Ciumești, la est cu municipiul Carei, la sud cu comunele Pișcolt și Petrești și în vest cu Ungaria.
Coordonatele geografice ale comunei sunt: paralela de 47º 63ʹ latitudine nordică si meridianul de 22º 33ʹ longitudine estică.
Poziția pe latitudine, are o influență hotărâtoare asupra determinării caracterului climei, raspândirii vegetației, solurilor și chiar asupra zonării unor plante de cultură.
Poziția geografică este favorabilă dezvoltării în perspectivă ca așezare întrucât prin Sanislau trece calea ferată Satu Mare – Oradea și la 4 km, șoseaua națională Timișoara – Satu Mare, care se leagă cu această localitate printr-o șosea anexă construită de Consiliul Popular Sanislau prin contribuția voluntară a cetățenilor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Monografia Comunei Sanislau.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Bogdan, A., Călinescu, M., (1976), Județul Satu Mare, Editura Academică R.S.R, București., 
Georgescu, Vlad., (1995), Istoria românilor. De la origine până în zilele noastre, Editura Humanitas, Ediția a IV-a București., 
Porumbăceanu, C., (1994-1995), Situația politico-administrativă și reinstaurarea administrației românești în județul Satu Mare, în „Satu Mare. Studiu și comunicări.” XI-XII.,
Suciu, C., (1926), Dicționar istoric al localităților din Transilvania, Editura Academiei R.S.R, București.,
Șimonca, Grigore., Orizontul local al comunei Sanislău, Lucrare pentru obținerea gradului didactic I.,
Toduț, Gh., (2003), Cultura Sătmăreană în presa interbelică, Editura Solstițiu, Satu Mare.,
Arhiva Bisericii Ortodoxe Române Horea., Istoricul Bisericii Ortodoxe Române, manuscris.,
Comuna Sanislău, Județul Satu Mare, Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2007-2013.,
Institutul Național de Statistică, Direcția Județeană , Satu Mare, Art Nr. 110/23.03.2010.,
Istoricul Bisericii Ortodoxe Române cu hramul „ Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” manuscris, 10 mai 2004.,
http:// www.kia.hu., 2011
http://www.primariasanislau.ro., 2011


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!