Motivarea Personalului în Cadrul Companiei Romvac SA

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere .2
Capitolul I 
Aspecte teoretice privind motivarea personalului .4
1.1. Motivaţia – definire şi conţinut .4
1.2. Tipuri de motivare .6
1.3. Metode de abordare a motivării .8
1.4. Teoriile motivării personalului .10
1.4.1. Teorii clasice .11
1.4.2. Teorii moderne .16
Capitolul al II-lea
Motivaţia aplicată .20
2.1. Proiectarea, analiza şi evaluarea postului .20
2.1.1. Proiectarea postului .20
2.1.2. Analiza postului .23
2.1.3. Evaluarea postului .25
2.2. Participarea şi motivaţia .27
2.3. Salarizarea şi motivaţia .30
2.4. Stimularea morală .35
Capitolul al III-lea
Motivarea personalului Romvac Company S.A. .38
3.1. Prezentarea companiei Romvac .38
3.2. Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă .41
3.3. Organizare .42
3.4. Analiza structurii personalului .45
3.5. Organizarea muncii şi salarizarea .48
3.6. Analiza nivelului motivării personalului .49
Concluzii .56
Bibliografie .58
ANEXE


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Managementul resurselor umane este o abordare strategică şi coerentă a managementului celui mai preţios bun al unei întreprinderi – oamenii care lucrează şi care, în mod individual sau colectiv, contribuie la atingerea obiectivelor organizaţionale pentru a obţine un avantaj durabil. 
Întreprinderea reprezintă celula economică de bază a societăţii, astfel că rolul primordial al resurselor umane la scara întregii societăţi se regăseşte şi la nivelul întreprinderii. 
Analiza factorului uman este indispensabilă dacă avem în vedere poziţia centrală pe care o deţine în societate atât în calitate de factor de producţie a bunurilor şi a serviciilor, cât şi în calitate de consumator de bunuri şi servicii. Între cele două ipostaze ale factorului uman există o strânsă interdependenţă. 
Factorul uman se cere privit ca unitate a laturilor cantitative şi calitative ale resurselor umane şi reprezintă principala sursă şi resursă de restructurare, de creştere economică şi dezvoltare durabilă.
Accentuarea rolului resurselor umane nu semnifică însă o subevaluare a resurselor materiale, financiare şi informaţionale. Conceperea sistematică a firmei implică abordarea resurselor umane în strânsă interdependenţă cu celelalte resurse pornind de la obiectivele fundamentale la a căror realizare concură împreună. Suprasolicitarea resurselor umane în detrimentul celorlalte resurse afectează echilibrul dinamic al întreprinderii ce condiţionează dezvoltarea sa profitabilă.
Un rol important în activitatea resurselor umane îl joacă motivaţia. Managerii pot obţine succese în activitatea lor dacă reuşesc să înţeleagă bine acest rol. 
Motivaţia iniţiază şi divizează comportamentul spre un scop care odată atins va determina satisfacerea unei necesităţi. O motivaţie crescută în rândul salariaţilor unei întreprinderi duce la instalarea satisfacţiei în muncă.
Un manager trebuie să-şi sporească preocupările în ceea ce priveşte motivarea şi creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor săi, pentru a-i determina pe aceştia să-şi îmbunătăţească propria activitate, obţinând în final performanţe ridicate.
Conţinutul concret al motivării în fiecare organizaţie reflectă concepţia managerială şi economică promovată în cadrul acesteia. Marea varietate a acestor concepţii, combinate cu diversitatea extremă a personalului şi a situaţiilor manageriale din organizaţii, îşi găseşte reflectarea în eterogenitatea pronunţată a concepţiilor şi practicilor manageriale.
Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la resursele umane şi nivelul motivării acestora în cadrul companiei S.C. ROMVAC COMPANY S.A., această alegere fiind motivată de evoluţia extrem de favorabilă a acestei companii. În prezent, Romvac S.A. este leader pe piaţa internă în domeniul producţiei de medicamente şi biopreparate pentru uz veterinar. 
Această evoluţie se datorează în mare parte introducerii şi aplicării de către departamentul de resurse umane a unei politici de personal eficiente şi moderne. Pentru aceasta s-a pus accentul pe stimularea competenţei profesionale şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor individuale prin instruirea, motivarea, încurajarea comunicării şi implicarea activă a întregului personal. Preocuparea departamentului de resurse umane de aspectul dezvoltării carierelor constituie o motivaţie puternică a angajaţilor.
Capitolul I 
ASPECTE TEORETICE PRIVIND MOTIVAREA PERSONALULUI
1.1. Motivaţia – definire şi conţinut
Motivaţia omului pentru muncă este un concept fundamental al managementului resurselor umane; ea reprezintă scopul principal pe care se întemeiază buna conducere a organizaţiei şi totodată cea mai importantă misiune a managerului, care trebuie să coreleze performanţele economice ale organizaţiei cu capacitatea şi posibilităţile angajaţilor.
Motivarea în muncă poate apărea în două moduri:
- oamenii pot să se motiveze pe ei înşişi prin căutarea, găsirea şi desfăşurarea unei munci de natură să le satisfacă nevoile sau măcar să-i conducă la certitudinea că obiectivele lor vor fi îndeplinite;
- oamenii pot fi motivaţi prin management cu ajutorul unor metode cum ar fi: remunerarea, promovarea, lauda, etc.
Cheia motivării oamenilor la locul de munca constă în a crea posibilităţi pentru îndeplinirea unor obiective individuale şi de echipă, pentru asumarea răspunderilor, măsurarea rezultatelor, recunoaştere şi răsplată.
Între o forţă de muncă motivată şi o structură de organizare perfect concepută, prima o va depăşi întotdeauna pe cealaltă. Un personal motivat, orientat spre munca în echipă, va compensa cu uşurinţă micile carenţe de organizare. 
Din punct de vedere etimologic, termenul “motivaţie” provine din latinescul “movere” şi înseamnă “mişcare”, “deplasare”.


Fisiere în arhivă (1):

  • Motivarea Personalului in Cadrul Companiei Romvac SA.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!