Munca în echipă

Cuprins licență

INTRODUCERE 1
CAPITOLUL I - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI ORGANIZATIA
1.1. Definirea conceptelor de resurse umane si managementul resurselor umane... 3
1.2. Managementul performantei .. 5
CAPITOLUL II - ECHIPA DE LUCRU SI MUNCA IN ECHIPA
2.1. Definitii ale conceptului de echipa si munca in echipa .. 7
2.2. Echipa- un tip special de grup . 10
2.3. Avantajele si dezavantajele echipelor .. 13
2.4. Elementele constitutive ale echipe .. 16
2.5. Tipuri de echipe 18
2.6. Caracteristicile unei echipe de succes 20
CAPITOLUL III - SUCCESUL MUNCII IN ECHIPA
3.1. Luarea angajamentului . 23
3.2. Rolul liderului in dezvoltarea echipei . 24
3.3. Modalitati de asigurare a conditiilor optime muncii in echipa . .. 31
CAPITOLUL IV - PREZENTAREA FIRMEI SC CHANTAL DESIGN SRL 36
CAPITOLUL V - STUDIU DE CAZ - cercetare stiintifica despre rolul muncii in echipa in cadrul organizatiei
5.1. Esantionare, scop, obiective, metode si tehnici folosite, ipotezele cercetarii stiintifice ... 40
5.2. Desfasurarea anchetei. Interpretarea rezultatelor 42
CAPITOLUL VI - CONCLUZIILE CERCETARII. PROPUNERI .. 56
ANEXE . .. 59
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență

INTRODUCERE
Prezenta lucrare abordeaza o tema de mare importanta in domeniul managementului, deoarece in zilele noastre organizatiile pun accent pe munca in echipa. Echipele reprezinta pentru organizatie singura modalitate de a colecta contributii de la membrii ei si de a oferi membrilor organizatiei sensul implicarii in vederea atingerii tintelor organizationale. 
Reperele reusitei unei munci in echipa in cadrul unei organizatii sunt prezentate pe parcursul a trei capitole de teorie, in care am urmarit ca obiective principale rolul si importanta resurselor umane in organizatie si a managementului acestora; ce inseamna echipa de lucru de succes; conditiile realizarii succesului muncii in echipa si factorii de care acesta depinde.
In capitolul I, intitulat Managementul resurselor umane si organizatia, au fost prezentate notiuni teoretice despre conceptele de Resurse umane si Managementul resurselor umane, precum si despre Managementul performantei. Resursele umane trebuie sa aiba anumite calitati pentru realizarea obiectivelor organizationale, cum si conducerea acestora trebuie sa fie cea mai potrivita, cele doua componente fiind interdependente.
In capitolul al II-lea, ,,Echipa de lucru si munca in echipa", am definit cele doua concepte, dupa care au fost dezbatute diferentele dintre echipa si grup, avantajele si dezavantajele echipei. 
Pentru obtinerea peformantei in munca trebuie respectate niste etape in formarea echipelor de lucru, de asemenea sunt necesare cunostinte despre compatibilitatea si disponibilitatea resursei umane catre munca de echipa. In acest sens, am prezentat elementele constitutive ale unei echipe, tipuri de echipe, precum si caracteristicile unei echipe de succes.
Cel de-al III-lea capitol numit ,,Succesul muncii in echipa" descrie contextul in care o echipa de munca nu numai ca indeplineste cu succes atributiile, dar si realizeaza performanta. 
Incepand cu etapa de constituire a echipei, unde este importanta luarea angajamentului fata de echipa si obiectivele urmarite de aceasta, dar si fata de ceilalti membri ai ei, echipa trebuie condusa in forma cea mai adecvata pentru asigurarea succesului. In ceea ce priveste conducerea echipelor, cu tot ceea ce presupune acest lucru: selectie, organizare, coordonare, control, comunicare, colaborare, a fost prezentat pe larg rolul liderului in dezvoltarea echipei.
Acest ultim capitol de teorie se incheie cu prezentarea unor modalitati de asigurare a conditiilor optime muncii in echipe. Sunt exemplificate modele de comportamente acceptate si neacceptate in cadrul unei echipe, se identifica problemele care duc la insucces: conflictele, dificultati de comunicare, diviziunea muncii, motivarea personalului. 
In capitolul al IV- lea se face prezentarea firmei alese pentru studiul de caz, S.C. CHANTAL DESIGN S.R.L., adica se descriu pe scurt, obiectul de activitate al firmei, structura organizationala, managementul firmei.
Societatea cu raspundere limitata se ocupa cu fabricarea unor articole de imbracaminte, a confectiilor de dama, mai exact creeaza modele unicat sau in serie mica.
In capitolul al V-lea se realizeaza un Studiu de caz in care voi face o cercetare 
stiintifica despre rolul muncii in echipa in cadrul organizatiei. Cercetarea se face pe baza unui sondaj realizat cu ajutorul unui chestionar care contine un numaar de 14 intrebari in legatura cu tema data.
Capitolul al VI - lea este reprezentat de Concluziile cercetarii si propuneri.
CAPITOLUL I
MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI ORGANIZATIA
1.1. Definirea conceptelor de resurse umane si managementul resurselor umane 
Cea mai veche utilizare a termenului de resurse umane in corporatii si intreprinderi se refera la indivizii dintr-o firma sau agentie, precum si la sectorul dintr- o organizatie care se ocupa cu anagajarea, concedierea, formarea, precum si alte probleme de personal, la care de obicei se face referire prin managementul resurselor umane.
Importanta fiintei umane in conducerea cu succes a unei afaceri e cea care face din managementul resurselor umane un set de competente, deprinderi si atitudini esentiale pentru toti managerii. Acest set e legat direct de valorile supreme ale organizatiei.
Consultantii si managerii sustin ca oamenii constituie "bunul cel mai de pret" al unei organizatii. Astfel, in functie de scopul urmarit, managementul general s-a divizat intr-o multitudine de domenii specializate, in randul carora se inscrie si managementul resurselor umane. 
Succesul unei organizatii e determinat si de calitatea resurselor umane, de procedurile prin care se face atragerea si mentinerea celor mai stralucite talente, care sa realizeze cele mai dificile sarcini cu acelasi entuziasm cu care le realizeaza pe cele usoare.
In orice organizatie de succes, resursele umane reprezinta nucleul in jurul carora graviteaza toate celelalte resurse (materiale, financiare, informationale), iar problemele privind recrutarea, selectia, instruirea, perfectionarea, evaluarea, recompensarea si motivarea au devenit principalele directii de cercetare a Managementului Resurselor Umane ale oricarei organizatii.


Fisiere în arhivă (1):

 • Munca in echipa.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

- Aradavoaice, Gheorghe, Liderul si munca in echipa, Editura Antet, 2008
- Androniceanu,Armenia, Managementul schimbarilor. Valorificarea potentialului creativ al resurselor umane, Editura All Educational, Bucuresti, 1998
- Belbin, Raymond Meredith, Beyond the Team
- Blanchard, Ken, Randolph,Alan, Grazier, Peter, Cum sa formezi echipe de succes, Editura Meteor Press, Bucuresti, 2008
- Dochia Cristina, Avantajele si riscurile muncii in echipa, articol www.campuscluj.ro
- Cornescu, V., Mihailescu, I., Stanciu, S., Managementul organizatiei, Editura All Beck, 2003
- Cannon-Bowers, J.A. si Salas, E. , Making decisions understress: Implications for individual and team training, American Psychlogical Association, Washington, DC.
- Ioan Carmen, Rolul si importanta resursei umane in cadrul organizatiilor, articol www.scribd.com
- Harmon, S.W. & Hirumi, A., A systemic approach to the integration of interactive distances learning into education and training, 1996
- Katzenbach, J. R., Smith, D. K.. The wisdom of teams: Creating the high-performance organization Boston: Harvard Business School. 1993
- Kozlowski, Steve W.J., Ilgen, Daniel R., Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams, 2006
- Kozlowski, Steve W.J. , Ilgen ,Daniel R., Enhancing the Effectiveness of Work Groups and Teams, 2006
- Ken Blanchard, Alan Randolph, Peter Grazier, Cum sa formezi echipe de succes, Editura Meteor Press, Bucuresti, 2008
- Levi, Daniel, Groups dynamics for teams, 2001
- Maxwell C. John, Cele 21 de legi supreme ale liderului, Editura Amaltea, Bucuresti, 2002
- Michael A. West, Lucrul in echipa - Lectii practice, Editura Polirom, Iasi, 2005
- Neculau Adrian, Dinamica grupului si a echipei, Editura Polirom, Iasi, 2007
- Pastor Ioan, Resursele umane-elemente strategice ale organizatiilor, Revista de Antreprenoriat transilvan, nr.3/2010
- Raboca, Horia Mihai, Teorie si comportament organizational, Note de curs. Universitatea Bucuresti, 2010
- Robbins, S.P., Organizational Behavior. Concepts, Controversies, Applications., Prentice-Hall International, Inc. New Jersey,1998
- Roscov Mihaela, Importanta resurselor umane, Tribuna Economica, 19.11.2011
- Rupert Eales-White, Cum sa formezi echipe eficiente, Traducerea: Daniela-Cristina Nataletu, Editura All Beck, Bucuresti
- Stanciu, C., Rezolvarea creativa a problemelor in echipa, Editura University Press, 2006
- Spiegel, J. & Torres, C., Manager's Official Guide to Team Working New Jersey, Wiley, 1994
- Tichy, N.M, E. Cohen, Liderul sau arta de a conduce, Editura Teora Bucuresti, 2000
Surse de internet:
- www.belbin.com - Informatii oficiale despre lucrarile lui Meredith Belbin 
- www.belbin.com/belbin-team-roles.htm Descrierea de catre Belbin a rolurilor in echipa
- www.businessballs.com - Informatii despre resursele de invatare 
- www.documents.tips - Munca in echipa, element generator de performante 
- www.teamwork.ac.uk/MGS_teamwork_tutoring_draft_manual.pdf Levin, P. si Kent, I. (2001). Manual provizoriu despre indrumarea muncii in echipa: 28 de intrebari si raspunsuri pentru profesorii care se ocupa de munca in echipa in universitati
- www.polirom.ro - Lucrul in echipa. Lectii practice.


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!