Nedemnitatea Succesorala

Cuprins licenta Cum descarc?

INTRODUCERE. Motivarea alegerii temei
CAPITOLUL I. Notiuni generale privind mostenirea legala
1.1. Notiunea de mostenire legala 
1.2. Conditiile dreptului de mostenire legala 
1.2.1. Capacitatea succesorala legala
1.2.2. Vocatia succesorala legala
1.2.3. Nedemnitatea succesorala
CAPITOLUL II. Consideratii generale privind nedemnitatea succesorala
2.1. Notiunea de nedemnitate succesorala
2.2. Caracterele juridice ale nedemnitatii succesorale
CAPITOLUL III. Cazurile de nedemnitate succesorala
3.1. Cadrul legal de reglementare 
3.2. Atentatul la viata defunctului
3.3. Acuzatia capitala calomnioasa impotriva defunctului
3.4. Nedenuntarea omorului a carui victima a fost defunctul
CAPITOLUL IV. Efectele nedemnitatii succesorale
4.1. Efectele nedemnitatii fata de nedemn
4.2. Efectele nedemnitatii fata de descendentii nedemnului
4.3. Efectele nedemnitatii fata de terti
CAPITOLUL V. Modul in care opereaza nedemnitatea. Invocarea si constatarea nedemnitatii succesorale
CAPITOLUL VI. Reglementarea nedemnitatii succesorale in Noul Cod Civil
CAPITOLUL VII. Jurisprudenta
CONCLUZII


Extras din licenta Cum descarc?

INTRODUCERE
Motivarea alegerii temei 
Rolul pe care dreptul succesoral este chemat sa-l joace in viata juridica romana reclama o buna cunoastere a sa de catre toti juristii. Iata de ce, am abordat in prezenta lucrare tematica mostenirii legale. Ea este conceputa ca o abordare comparativa a vastei problematici a devolutiunii succesorale legale, abordata pe baza traditiei doctrinei si jurisprudentei dreptului succesoral din tara noastra in paralel cu reglementarea anumitor aspecte ale acestei ramuri a dreptului in viziunea noului Cod civil.
Notiunea de succesiune este susceptibila de mai multe intelesuri. Intr-o prima acceptiune, mai larga, prin succesiune se intelege orice transmisiune de drepturi (universala, cu titlu universal sau cu titlu particular) de la o persoana la alta, fie prin acte intre vii, fie prin acte pentru cauza de moarte. Intr-o alta acceptiune, restransa, prin succesiune sau mostenire se intelege transmisiunea intregului patrimoniului, a unei fractiuni din acesta ori a unor bunuri sau valori determinate de la o persoana fizica decedata catre una sau mai multe persoane fizice in viata, catre una sau mai multe persoane juridice in fiinta sau catre stat, in baza unor norme de drept prestabilite.
Lucrarea de fata isi propune abordarea conditiei negative cerute in cazul mostenirii legale, si anume aceea ca mostenitorul sa nu fie nedemn.
Nedemnitatea sau nevrednicia succesorala consta in decaderea, cu efect retroactiv, a unui mostenitor legal - si a descendentilor acestuia care ar fi venit la mostenire prin reprezentare - care s-a facut vinovat fata de ,,de cujus" sau fata de memoria acestuia printr-o fapta grava, din dreptul de a-l mosteni, inclusiv din dreptul la rezerva succesorala, in cazul in care este mostenitor rezervatar.
Ca natura juridica, nedemnitatea succesorala este o sanctiune civila aplicabila nedemnului culpabil, intemeiata pe motive de moralitate publica. Pentru a fi nedemn, mostenitorul in cauza trebuie sa fi actionat cu discernamant, intrucat, in lipsa discernamantului, nu se poate vorbi de vinovatie.
Articolul 655 din Codul civil enumera trei cazuri de nedemnitate succesorala, si anume: atentatul la viata celui care lasa mostenirea - este nedemn de a succede si, prin urmare, este exclus de la succesiune, ,,condamnatul pentru ca a omorat sau a incercat sa omoare pe defunct" (art. 655 pct. 1 Cod civil); acuzatia capitala calomnioasa impotriva celui care lasa mostenirea, nedenuntarea omorului a carui victima a cazut de cujus - conform art. 655, pct. 3, Cod civil, este nedemn de a succede ,,mostenitorul major care, avand cunostinta de omorul defunctului, nu a denuntat aceasta justitiei".
Atunci cand sunt intrunite conditiile cerute de lege pentru aceste cazuri, nedemnitatea succesorala opereaza de drept, in virtutea legii, fara sa fie necesara o hotarare judecatoreasca prin care instanta sa pronunte nedemnitatea. Nedemnitatea poate fi invocata impotriva nedemnului cat timp acesta se afla in viata, iar dupa moartea lui, impotriva mostenitorilor acestuia, care au primit in tot sau in parte patrimoniul nedemnului.
Principalul efect al nedemnitatii succesorale este inlaturarea nedemnului de la mostenire, nedemnul fiind considerat total strain de mostenire, titlul sau de mostenitor desfiintandu-se retroactiv din momentul deschiderii succesiunii, ca si cum n-ar fi avut niciodata chemare la mostenirea lui ,,de cujus" fata de care s-a facut vinovat.
Efectele nedemnitatii succesorale sunt relative, in sensul ca nedemnul nu este inlaturat de la orice mostenire, ci numai de la aceea lasata de cel fata de care s-a dovedit a fi nedemn.
CAPITOLUL I. 
Notiuni generale privind mostenirea legala
1.1. Notiunea de mostenire legala 
In conformitate cu articolul 650 din Codul civil, mostenirea este legala atunci cand transmisiunea din cauza de moarte are loc in temeiul legii. Ea intervine doar in cazul in care persoana care a decedat nu a dispus, prin testament ori prin institutiuni contractuale de bunurile sale in favoarea uneia sau a mai multor persoane. In literatura de specialitate romaneasca mostenirea legala se mai numeste si mostenire ,,ab intestat" (mostenire fara testament). 
Mostenirea legala mai opereaza si atunci cand manifestarea de vointa, sub forma testamentului, desi ea exista, nu isi produce efectele, in total sau in parte . Astfel, atunci cand cel care a decedat a lasat testament, dar acesta nu cuprinde dispozitii referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral sau, desi contine astfel de clauze, ele sunt nule si ca urmare, nu vor produce efecte. In cazul in care prin testament, testatorul inlatura de la mostenire una sau mai multe persoane, iar cel inlaturat este mostenitor rezervatar, el va culege rezerva ca mostenitor legal, impotriva vointei testatorului, tot asa cum ceilalti mostenitori - care beneficiaza de exheredare vor culege mostenirea in temeiul legii, deci ca mostenitori legali. 
Cu alte cuvinte, mostenirea este legala fiindca patrimoniul defunctului se transmite la persoanele care sunt determinate de lege, mostenitorii justificand aceasta calitate potrivit cu ordinea, gradul si cotele pe care le determina textele legale corespunzatoare.


Fisiere in arhiva (1):

  • Nedemnitatea Succesorala.doc

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

A. TRATATE, CURSURI, MONOGRAFII
1. Ciuca Liviu Bogdan, ,,Drept civil. Succesiuni", Editura Juridica Universitara, Bucuresti, 2010.
2. C. Florescu Dumitru, ,,Drept civil. Succesiunile", Editura Universitatii Titu Maiorescu, Bucuresti, 2001.
3. C. Hamangiu, I. Rosetti-Balanescu, Al. Baicoianu, ,,Tratat de drept civil roman", vol. III, Bucuresti, 1928.
4. C. Mitrache, ,,Drept penal roman. Partea generala", Editura Sansa, Bucuresti, 1997.
5. D. Chirica, ,,Drept civil - Succesiuni", Editura Lumina Lex, 1999.
6. D. Chirica, ,,Drept civil - Succesiuni", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1996.
7. D. Macovei, ,,Drept civil. Succesiuni", Editura Fundatiei ,,Chemarea", Iasi, 1992.
8. D. Macovei, ,,Drept civil. Succesiuni", Editura Fundatiei ,,Chemarea", Iasi, 1993.
9. D. Macovei, ,,Drept civil (succesiuni)", Editura Stefan Procopiu, 1995.
10. D. Macovei, M. Striblea, ,,Drept civil. Contracte. Succesiuni", Editura Junimea, Iasi, 2000.
11. D. Chirica, ,,Drept civil. Succesiuni si testamente", note de curs, 2008.
12. E. Safta-Romano, ,,Dreptul la mostenire. Doctrina si jurisprudenta", Vol. I, Editura ,,Graphix", Iasi, 1995.
13. Fr. Deak, ,,Mostenirea legala", Editura Actami, Bucuresti, 1996.
14. Fr. Deak, ,,Tratat de drept succesoral", Editura Actami, Bucuresti, 1999.
15. Gh. Beleiu, ,,Drept civil roman. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil", Editia a V-a revazuta si adaugita de M. Nicolae, P. Trusca, Editura ,,Sansa", Bucuresti, 1998.
16. I. Zimveliu, ,,Dreptul la mostenire in R.S.R. ", Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975.
17. I. Albu, ,,Dreptul familiei", Editura Didactica si Pedagogica,1975.
18. I.P.Filipescu, ,,Tratat de dreptul familiei", Editura Lumina Lex, 1998.
19. I.Rosetti-Balanescu, O.Sachelarie, N.Nedelcu, ,,Principiile dreptului civil roman", 1947.
20. I.Tanasescu, ,,Drept penal. Partea generala", vol. I, Editura INS, Craiova.
21. Ioan Popa, ,,Curs de drept succesoral", Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008.
22. L. Stanciulescu, ,,Drept civil. Dreptul la mostenire", Editura Rosetti, Bucuresti, 2000.
23. L. Stanciulescu, ,,Drept civil. Partea speciala. Contracte si succesiuni", editia a 3-a, revizuita si actualizata, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2006.
24. M. Planiol, G.Ripert, ,,Droit civil", tom. IV, Librairie Generale, Paris, 1926.
25. M.B. Cantacuzino, ,,Curs de drept civil", Editura Ramuri, Craiova, editia II.
26. M.B. Cantacuzino, ,,Elementele dreptului civil", 1921.
27. M. Eliescu, ,,Curs de succesiuni", Editura Humanitas, Bucuresti, 1997.
28. M. Eliescu, ,,Mostenirea si devolutiunea in dreptul R.S.R.", Editura Academiei, Bucuresti, 1966.
29. M. Popa, ,,Drept civil. Succesiuni", Editura Oscar Print, Bucuresti, 1995.
30. Macovei Codrin, ,,Drept civil. Succesiuni", suport de curs, Universitatea Al.I. Cuza, Iasi, 2009.
31. P. Anca, ,,Rudenia in dreptul R.S.R.", Editura Academia S.A., 1966.
32. R. Petrescu, ,,Drept succesoral", Editura Oscar Print, Bucuresti.
33. St.D. Carpenaru, ,,Drept civil, Drepturile de creatie intelectuala, Succesiunile", Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1971.
34. T.R.Popescu, ,,Dreptul familiei", Editura Academia, vol. II, 1964.
35. Turculeanu I., ,,Drept civil. Contracte speciale si succesiuni", Editura Szlvi, Bucuresti, 1998.
B. ARTICOLE SI STUDII DE SPECIALITATE
1. I. Albu, ,,Observatii privind terminologia proiectului Codului Civil in materia succesiunilor", in R.R.D. nr. 8/1973.
2. N. Grofu, ,,Nedemnitatea succesorala. Propuneri de lege ferenda", in Revista Dreptul nr. 8/2004.
3. R. Popescu, ,,Consideratii in legatura cu aplicarea principiului aparentei in drept in materia mostenirii", in Revista Dreptul nr. 9/1993.
C. PRACTICA JUDICIARA
1. C.A. Iasi, decizia civila nr. 1692 din 10 octombrie 2001, in Jurisprudenta Curtii de Apel Iasi in materie pe anul 2001, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002.
2. C.S.J., s.civ., dec. nr. 1526/1990, in Dreptul nr. 2-3/1991.
3. C.S.J., Sectia Civila, decizia nr. 1526 din 15 august 1990, in Dreptul nr. 2-3/1991.
4. I. Vida, N. Popa, in colaborare, Jurisprudenta Curtii Constitutionale si Conventia europeana a drepturilor omului, Regia Autonoma Monitorul Oficial, Bucuresti, 2005.
C. LEGISLATIE
1. Codul Caragea.
2. Codul civil fracnez.
3. Codul Civil.
4. Codul de procedura civila.
5. Constitutia Romaniei.
6. Legea 287/2009 privind Codul Civil.
7. Monitorul Oficial al Romaniei.
D. DICTIONARE
1. Cristina Muscalau, Emilia Vartic, ,,Dictionar de termeni juridici", Editura Universitara, 2008.
2. Dictionarul Explicativ al Limbii Romane.
3. Coordonator dr. Mircea N.Costin, ,,Dictionar de drept procesual civil", Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1983.
E. ADRESE WEB
http://jurisprudentacedo.com/
www.echr.coe.int/


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 9 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!