Nulitatea și Revocarea Actului Administrativ

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS
INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. ACTELE DE DREPT ADMINSITRATIV 5
1.1. Noţiunea de act administrativ 5
1.1.1. Analiza trăsăturilor actelor de drept administrativ 6
1.2. Clasificarea actelor de drept administrativ 18
1.3. Regimul juridic al actelor administrative 22
1.4. Condiţiile de valabilitate ale actelor de drept administrative 24
1.4.1.Principiul legalităţii actelor administrative - consecinţă a conformităţii întregului drept cu Constituţia 24
1.4.2.Condiţiile de legalitate a actelor administrative sub aspect doctrinar 25
CAPITOLUL II. NULITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE 28
2.1.Teoria nulităţii actelor administrative 28
2.2. Deosebiri privind nulitatea actelor administrative în raport cu nulitatea actelor civile 30
2.3. Forme ale nulităţii în dreptul administrativ 35
2.4. Organele competente să constate nulitatea şi procedura 37
2.5. Efectele juridice ale sancţiunii nulităţii actelor de drept administrative 41
CAPITOLUL III. REVOCAREA ACTELOR DE DREPT ADMINISTRATIV 44
3.1. Noţiunea şi trăsăturile instituţiei revocării 44
3.2. Excepţii de la principiul revocabilităţii actelor de drept administrativ 47
3.3. Exceptarea de la principiul revocabilităţii a actelor administrative emise pe baza unui contract civil prealabil 49
3.4. Exceptarea de la principiul revocabilităţii a actelor administrative care au fost realizate material 50
CAPITOLUL IV. PRACTICA JUDICIARÃ 53
CONCLUZII 61
BIBLIOGRAFIE 65


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În ansamblu dreptul administrativ reprezintă ramură a dreptului public, alcătuit din ansamblu normelor care reglementează relaţiile sociale care apar în procesul de organizare a executării şi de executare a legii realizat de organele componente ale sistemului administraţiei publice ,de alte autoritǎţi ale statului ,precum şi de alte organisme ce au competenţa largă. 
Literatura juridică foloseşte noţiuni precum "acte administrative, respectiv acte de drept administrativ. Prin noţiunea de acte de drept administrativ s-a urmărit a se releva că aceste acte sunt supuse unui regim juridic diferit de acela al actelor civile ale organelor administraţiei de stat. Regimul juridic se referea evident la acela de putere publică în care erau emise şi produceau efecte juridice, chiar dacă vizau raporturi patrimoniale legate de administrarea bunurilor organelor administraţiei publice.
În raport cu întreaga literatură juridică interbelică noţiunea de act administrativ viza în primul rând sensul formal al acesteia şi evocă actele juridice ale autorităţilor administrative fără a se insista foarte mult însă asupra regimului juridic de putere în care erau emise. În acest sens, actul administrativ era văzut că o specie a actelor de autoritate ale organului statului, iar actele administrative de gestiune erau o specie a actelor de drept privat, chiar în ipoteza în care sunt emise de organe administrative ale statului.
Formând o categorie specială de norme juridice deoarece reglementează o anumită grupare de raporturi sociale , normele de drept administrativ pot referi la o secvenţă sau alta a activităţii administrative a statului sau a colectivului local. 
Astfel existǎ :
• Norme care reglementează organizarea autorităţilor şi instituţiilor administrative publice CIL şi care compun cadrul normativ al înfiinţării stabilirii structurii organizatorice şi desfiinţarea acestora.
• Norme care reglementează funcţionarea autorităţilor administraţiei publice şi care compun pe de o parte cadrul normativ al competentelor precum şi procedurile de organizare a acestora iar pe de altă parte, unele norme privind răspunderea atât a autorităţilor administraţiei publice cât şi a funcţionarilor.
• Norme care reglementează relaţiile autorităţilor AP cu persoane fizice şi organismele non-guvernamen-tale, mai exact drepturile şi obligaţiile cetăţenilor şi a organizaţiilor non-guvernamentale în raportul lor de drept administrativ cu autorităţile administraţiei publice.
CAPITOLUL I. ACTELE DE DREPT ADMINSITRATIV
1.1. Noţiunea de act administrativ
Actul administrativ este " acea formă juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice care constă într-o manifestare unilaterală şi expresă de voinţă, cu scopul de a da naştere, a modifica sau de a stinge drepturi şi obligaţii în realizarea puterii publice şi sub posibilitatea exercitării controlului jurisdicţional de legalitate prin instanţele judecătoreşti. 
Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterală şi expresă de voinţă a autorităţilor publice, realizată în scopul de a produce efecte juridice, în temeiul puterii publice.
În acest fel este accentuat atât aspectul formal al actului, de a fi emis de autorităţi publice, cât şi aspectul material al acestuia, referitor la conţinutul său, conţinut din care trebuie să rezulte emiterea sa în temeiul puterii publice cu care sunt înzestrate autorităţile publice. 
Legislaţia foloseşte, de regulă, denumirile concrete ale actelor administrative, ca de exemplu: hotărâre, regulament, autorizaţie etc; ceea ce permite stabilirea provenienţei actului administrativ, determinarea caracterului său normativ sau individual. Întrucât actele administrative emise de administraţia publică cunosc o mare varietate şi o abundenţă de denumiri s-a impus, cu necesitate, găsirea unei denumiri generice (întocmai ca şi în cazul actelor civile sau a celor judiciare ) care să desemneze, în mod unitar, întreaga categorie a acestor acte. 
S-a făcut distincţie între actele administrative supuse unui regim de drept public sau de drept administrativ şi cele care nu sunt sub imperiul acestui regim, fiind emise în general de organele statului care nu fac parte din structura organismelor administrative.
1.1.1. Analiza trăsăturilor actelor de drept administrativ
Actul administrativ e forma juridică principală a activităţii organelor administraţiei publice.
Această trăsătură desemnează genul proxim al definiţiei, adică formele concrete de activitate ale organelor administraţiei publice, alături de caracterul juridic, specificând că actul administrativ e forma cea mai importantă de activitate a organelor administrative ale statului.


Fisiere în arhivă (1):

  • Nulitatea si Revocarea Actului Administrativ.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!