Obligăția Profesională a Comerciantului de Înmatriculare și Publicităte prin Registrul Comerțului

Cuprins licență Cum descarc?

Obligăţiile profesionale ale comercianţilor
Capitolul I. Noţiuni introductive
1.1.Noţiuni generale despre obligăţiile profesionale ale comercianţilor
1.2.Noţiunea de comerciant
1.3.Calitatea de comerciant
1.4.Condiţiile de exercitare a activităţii comerciale, a profesiei de comerciant
Capitolul II. Publicitătea prin registrul comerţului
Secţiunea I:
A.Rolul Publicităţii prin registrul comerţului
B.Organizarea publicităţii prin registrul comerţului
1.Precizări prealabile
2.Structura organizatorică
3.Documente de publicităte
4.Caracterul publicităţii efectuate prin registrul comerţului
Secţiunea II:
C.Efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului
1.Obligăţia comercianţilor privind înregistrarea în registrul comerţului
2.Înmatricularea în registrul comerţului
3.Înregistrarea menţiunilor în registrul comerţului
4.Procedura efectuării înregistrărilor în registrul comerţului
5.Controlul legalităţii înregistrărilor în registrul comerţului
D.Efectele înregistrărilor în registrul comerţului
Rolul de publicităte al înregistrărilor
E.Calea de atac împotriva înregistrărilor efectuate în registrul comerţului
F.Sancţiunile nerespectării obligăţiei privind efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului
1.Precizări prealabile
2.Amenzile civile
3.Sancţiuni penale
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE


Extras din licență Cum descarc?

OBLIGĂŢIA PROFESIONALĂ A COMERCIANTULUI DE ÎNMATRICULARE ŞI PUBLICITĂTE PRIN REGISTRUL COMERŢULUI
Capitolul I Noţiuni introductive
1.1Noţiuni generale despre obligăţiile profesionale ale comercianţilor
OBLIGĂTIVITATEA ÎNREGISTRĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI
Calitatea de comerciant implică un statut juridic diferit de cel al necomercianţilor, cu consecinţe deosebite asupra raporturilor juridice la care participă.
În interesul bunei desfăşurări a activităţii comerciale şi a protejării intereselor participanţilor la această activitate, legea instituie anumite obligăţii pentru comercianţi, considerate obligăţii profesionale ale comercianţilor.
Astfel, înainte de începerea comerţului, comerciantul este obligăt să ceară înmatricularea în Registrul Comerţului, iar în cursul exercitării şi la încetarea comerţului, să ceară înscriere în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevazută de lege.
Obligătivitatea ţinerii registrelor
Orice comerciant este obligăt să ţină anumite registre comerciale, în care să se consemneze toate operaţiile comerciale. 
Registrele obligătorii pentru comercianţi sunt: registrul jurnal, registrul inventar şi registrul copier (Legea contabilităţii). 
În practica comercială sunt folosite în afără registrelor obligătorii si registre facultative cum sunt: registrul cartea mare, registrul de casă, registrul scadenţar, registrul de mărfuri, registrul de facturi.
În afără acestora, S.A şi S.C.A. trebuie să ţină un registru al acţionarilor, un registru al şedinţelor şi deliberărilor adunării generale, al consiliului de administraţie, un registru al cenzorilor, un registru al acţiunilor, un registru al obligăţiunilor (Legea nr.31/1990 modificată).
În registrul jurnal se trec analitic şi cronologic, zi după zi, toate operaţiunile îndeplinite de societate, încasările şi plăţile în legatură cu acestea, iar lună după lună sumele întrebuinţate pentru cheltuieli personale ale societăţii, când ele sunt admise de actul constitutiv.
În registrul inventar, comerciantul va înscrie în fiecare an, toate bunurile mobile şi imobile, creanţele şi datoriile sale, atât cele civile cât şi cele comerciale rezultate prin inventariere.
Bunurile şi creanţele se evaluează după valoarea lor reală în momentul înscrierii, calculându-le după preţul lor la încheierea exerciţiului anual la care se referă inventarul. Situaţia exactă a patrimoniului societăţii şi realitatea beneficiilor se stabileşte prin efectuarea bilanţului operaţiunilor anuale şi a contului de profit şi pierderi.
În registru copier se trece în ordine cronologică şi în întregime conţinutul corespondenţei trimisă de societate, cât şi corespondenţa primită în exerciţiul comerţului său.


Fisiere în arhivă (1):

  • Obligatia Profesionala a Comerciantului de Inmatriculare si Publicitate prin Registrul Comertului.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!