Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil

Cuprins licență Cum descarc?

ARGUMENT. 3 
CAPITOLUL I - CONSIDERAŢII GENERALE. 5 
1.1. Scurt istoric şi noţiuni introductive. 5 
1.2. Sediul materiei. 6 
1.3. Persoanele fizice supuse ocrotirii prin mijloacele de drept civil . 7 
CAPITOLUL II - OCROTIREA MINORULUI PRIN PĂRINŢI. 9 
2.1. Noţiunea şi principiile autorităţii părinteşti. 9 
2.2. Conţinutul autorităţii părinteşti. 18 
2.3. Exercitarea autorităţii părinteşti. 20 
2.4. Încetarea autorităţii părinteşti. Răspunderea părinţilor. 20 
CAPITOLUL III - OCROTIREA MINORULUI PRIN TUTELĂ. 22 
3.1. Noţiunea şi caracterele juridice ale tutelei copilului. 22 
3.2. Principiile tutelei copilului. 24 
3.3. Capacitatea de a fi tutore. 25 
3.4. Deschiderea tutelei. 27 
3.5. Consiliul de familie. 28 
3.6. Exercitarea tutelei. 30 
3.7. Încetarea tutelei copilului. 34 
3.8. Răspunderea tutorelui. 35 
CAPITOLUL IV - OCROTIREA COPILULUI PRIN CURATELĂ. 38 
4.1. Noţiunea curatelei copilului. 38 
4.2. Cazuri de instituire a curatelei minorului. 38 
4.3. Conţinutul curatelei copilului şi încetarea acesteia. 39 
CAPITOLUL V - PROTECŢIA SPECIALĂ A COPILULUI LIPSIT DE OCROTIREA PĂRINŢILOR SĂI. 40 
5.1. Preliminarii. 40 
5.2. Consideraţii generale. 40 
5.3. Organismele prin care se exercită protecţia specială a copilului lipsit de ocrotire părintească. 43 
5.4. Planul de servicii şi planul individualizat de protecţie. 44 
5.5. Măsurile de protecţie specială. 44 
5.5.1. Plasamentul copilului. 45 
5.5.2. Plasamentul copilului în regim de urgenţă. 47 
5.5.3. Supravegherea specializată. 50 
5.6. Monitorizarea aplicării măsurilor de protecţie specială. 52 
CONCLUZII. 54 
BIBLIOGRAFIE. 56


Extras din licență Cum descarc?

ARGUMENT
Se spune adesea că cel mai frumos capitol al vieţii îl reprezintă copilăria deoarece este lipsită de grijuri, de zbucium, de teamă. Potrivit art. 5 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, „orice persoană are dreptul la libertate şi siguranţă”. Acest sentiment de siguranţă pe care perioada copilăriei îl inspiră multora, nu vine însă de la sine. Pentru ca un copil să se simtă în siguranţă, este nevoie de contribuţia părinţilor, care să îşi asume această misiune de a-şi proteja odraslele cu orice preţ, dar şi de intervenţia legiuitorului.
Familia este celula de bază a societăţii, iar atunci când predomină familiile sănătoase, vom avea o societate cu prestigiu. Cu toate acestea, nu toţi înteleg responsabilitatea care le revine în calitatea de părinţi, astfel încât a fost nevoie de o reglementare clară, precisă, care să stabilească care sunt drepturile părinţilor şi, mai ales, îndatoririle în ce priveşte copilul.
Ocrotirea copilului nu este necesară doar pentru că acesta este vulnerabil, nefiind capabil nici fizic dar nici psihic să îşi poarte singur de grijă, ci şi datorită faptului că dacă privim în perspectivă, copiii reprezintă viitorul. Este important şi totodată necesar ca legiuitorul să se implice în fiecare aspect al ocrotirii, al protejării copilului, veghind asupra dezvoltării sale armonioase, într-un cadru adecvat nevoilor fizice, psihice şi emoţionale pe care omul le are la vârsta fragedă a copilăriei.
Ocrotirea copilului prezintă un aspect important atât pe plan naţional cât şi internaţional. În acest sens, Convenţia cu privire la drepturile copilului prevede în Preambul că datorită lipsei sale de maturitate fizică şi intelectuală, fiecare copil “are nevoie de o protecţie şi de îngrijire speciale, şi, în mod deosebit, de o protecţie juridică adecvată, înainte şi după naştere.” 
Dreptul s-a ocupat dintotdeauna de ocrotirea persoanei fizice, însă astăzi prin desăvârşirea drepturilor omului, el reliefează această instituţie mai mult ca oricând. Totalitatea mijloacelor juridice folosite în scopul ocrotirii omului formează sistemul mijloacelor de ocrotire a persoanei fizice, caracterizat în literatura juridică ca o „unitate în diversitate”. Unitatea sugerează că finalitatea lui este ocrotirea omului, iar diversitatea este urmarea faptului că acest sistem este alcătuit din mijloacele juridice de ocrotire furnizate de fiecare ramură de drept. În consecinţă, fiecare ramură de drept are mijloace proprii de ocrotire a persoanei fizice, fiecare sistem fiind alcătuit tocmai din mijloace juridice de ocrotire de ramură, cum ar fi de drept civil, de drept comercial, de dreptul familiei, de dreptul muncii, de drept financiar, etc.
Necesitatea protejării unor interese naţionale şi existenţa unor categorii de persoane fizice cărora trebuie să li se asigure o protecţie speciale, au avut ca rezultat adoptarea de reglementări care conturează regimuri juridice diferite pentru diferite categorii de persoane fizice. Procedurile privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competenţa instanţei de tutelă şi a consiliului de familie care trebuie să soluţioneze în regim de urgenţă aceste cereri (art. 107 C.civ.).
Astfel, ocrotirea minorilor se realizează prin părinţi, prin instituirea tutelei, prin darea în plasament, dar şi prin alte măsuri de protecţie specială anume prevăzute de lege (art. 106 alin. 1 C.civ.). Pe lângă aceste mijloace de ocrotire a copilului, există şi altele, cum ar fi: încredinţarea minorului unui serviciu public specializat sau unui organism privat autorizat, încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane, plasamentul copilului la o familie sau o persoană, etc.
Sediul materiei îl constituie Codul Civil, Cartea I, Titlul III – Ocrotirea persoanei fizice – art. 104-186, precum şi Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, care cuprinde reglementări importante în domeniul ocrotirii copilului. Constituţia României prezintă importanţă ca sediu al materiei în domeniul egalităţii instituite între copiii proveniţi din căsătorie, din afara căsătoriei ori adoptaţi, în ceea ce priveşte exercitarea autorităţii părinteşti. 
Mai apoi, Codul Penal reglementează răspunderea penală a părinţilor pentru săvârşirea faptelor ce au un grad ridicat de periculozitate socială şi răspunderea penală a tutorelui. Totodată, Codul Penal cuprinde reglementări despre situaţia minorului care săvârşeşte fapte penale dar care nu răspunde penal. 
Dintre reglementările internaţionale amintim: Convenţia cu privire la drepturile copilului (ratificată de ţara noastră în 1990), Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, cu protocoalele adiţionale (ratificată de România în 1994).


Fisiere în arhivă (1):

  • Ocrotirea Copilului prin Mijloacele de Drept Civil.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Avram M., Bîrsan C., Unele consideraţii cu privire la sancţiunile care au ca efect pierderea drepturilor părinteşti, în Dreptul nr. 11/2002
2. Bacaci Al., Dumitrache V. C., Hageanu C., Dreptul familiei, ed. 4, Ed. All Beck, Bucureşti,2005
3. Balahur D., Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale, Ed. Allbeck, 2001
4. Barasch E. A., Nestor I., Zilberstein S., Ocrotirea părintească, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1960
5. Beleiu Gh., Drept civil român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007
6. Boroi G., Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, 2008
7. Chelaru E., Drept civil. Persoane, Ed. C.H.Bek, Bucureşti, 2008
8. Florian E., Protecţia drepturilor copilului, Ediţia a II-a, Ed. Ch. Beck, Bucureşti, 2007
9. Gaius, Instituţiunile, Ed. Academiei, R.S.R., Bucureşti, 1982 
10. Hamangiu C., Rosetti-Bălănescu I., Al. Băicoianu, Tratat de drept civil, vol. I, Ed. All, Bucureşti, 1996
11. Hanga Vl., Drept privat roman, Univ. Independentă D.Cantemir, Facultatea de drept Cluj-Napoca, 1992
12. Jurisprudenţă naţională 2004-2005, Ed. Brilliance, CSM., Piatra Neamţ, 2006
13. Lupan E., Drept civil. Persoana fizică, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999
14. Lupan E., Drept civil.Persoanele.Scheme,.Ed .C.H.Bek, Bucuresti 2007
15. Lupaşcu D., Dreptul familiei, Ed. Rossetti, Bucureşti, 2005
16. Morozan F., Cigan D., Introducere în dreptul civil, Ed. Universităţii Oradea, 2008
17. Pop L., Discuţii de lege lata cu privire la recunoaşterea existenţei unui principiu de răspundere civilă delictuală pentru fapta altuia consacrat în Codul civil român, Dreptul nr. 8/2004
18. Romoşan I.D., Rudenia, Ed.Imprimeriei de Vest, Gh. Beleiu, Drept civil. Persoanele, T.U.B., Bucureşti, 1987
19. Ungureanu O., Jugastru C., Drept civil.Persoanele, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2009
20. Ungureanu O, Munteanu C., Drept civil. Persoanele, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011
21. www.euroavocatura.ro
22. www.jurisprudenta.com
23. www.portal.just.ro
24. www.telefonulcopilului.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!