Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 6
CAPITOLUL I. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE IN DREPTUL CIVIL ROMAN 10
1. Preliminarii 10
2. Sediul materiei ... 12
CAPITOLUL II. SCURTA PRIVIRE ISTORICA ... 13
I. In dreptul roman ... 13
a) Capitis deminutio (pierderea capacitatii juridice) . 13
b) Limitari ale capacitatii juridice 15
c) Curatela .. 15
II. In vechiul drept romanesc 21
CAPITOLUL III. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE PRIN INTERDICTIA JUDECATOREASCA. . 24
1. Sediul materiei ... 24
2. Notiune 24
3. Delimitarea interdictiei judecatoresti de alte institutii de drept ... 25
4. Conditiile de fond cerute pentru punerea sub interdictie potrivit prevederilor art. 164 din noul Cod civil 27
5. Punerea sub interdictie in cazul minorului . 31
6. Procedura punerii sub interdictie 31
a) Preliminarii 31
b) Cine poate cere punerea sub interdictie judecatoreasca 32
c) Instanta competenta .. 33
Mereuta (Ciocan) Mariana
4
d) Fazele procedurii ... 33
7. Efectele punerii sub interdictie 35
8. Ridicarea interdictiei . 38
9. Incetarea interdictiei judecatoresti .. 39
CAPITOLUL IV. OCROTIREA PERSOANEI FIZICE PRIN CURATELA . 40
1. Notiune si clasificare . 40
2. Sediul materiei ... 41
3. Cazurile de instituire a curatelei capabilului (curatelei propriu-zise) . 41
4. Procedura instituirii, continutul ocrotirii si incetarea curatelei ... 42
A) Procedura instituirii curatelei .. 42
B) Continutul curatelei propriu-zise . 44
C) Incetarea curatelei . 44
5. Curatela persoanelor lipsite de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa (curatela speciala) . 45
6. Asistarea persoanelor varstnice la incheierea unor acte juridice . 46
7. Curatela minorului 47
a) Notiune, natura juridica si continut . 47
b) Cazuri de instituire a curatelei minorului ... 49
CAPITOLUL V. MIJLOACE DE OCROTIRE A PERSOANEI FIZICE IN DREPTUL CIVIL FRANCEZ .. 51
1. Tutela minorului 51
2. Mijloace de ocrotire a minorului lipsit de capacitate de exercitiu deplina 511
3. Regimurile de ocrotire ale incapabilului . 54
a) Garantia/protectia justitiei .. 55
b) Curatela ... 56
Mereuta (Ciocan) Mariana
5
c) Tutela ... 56
CONCLUZII 58
BIBLIOGRAFIE .. 59


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
In legatura cu punerea sub interdictie si curatela in lumina noului Cod civil, principala modificare si cea mai usor de sesizat, adusa de noul Cod civil (Legea 287/2009) cu privire la cele doua institutii, punerea sub interdictie si curatela, vizeaza concentrarea tuturor normelor care le reglementeaza. Astfel, legiuitorul a inteles sa usureze munca de documentare a practicienilor, care nu mai trebuie sa isi disperseze atentia si eforturile asupra unui evantai de acte normative precum Codul familiei, Codul civil, Decretele nr. 31/1954 si 32/1954, Legea 272/2004 sau Codul de procedura civila, care legifereaza si in prezent materia acestora. Cele doua institutii vor fi reglementate doar de noul Cod civil (Legea nr. 287/2009) si noul Cod de procedura civila (Legea nr. 134/2010) din momentul in care aceste acte normative, de o importanta capitala pentru viitorul statului de drept, vor intra in vigoare.
Institutia punerii sub interdictie este reglementata in cuprinsul Titlului III - Ocrotirea persoanei fizice, Capitolul III - Ocrotirea interzisului judecatoresc, de la art. 164 la art. 177 din noul Cod civil.
Conditiile in care opereaza punerea sub interdictie sunt cuprinse in art. 164 din noul Cod civil, singura modificare fata de vechea reglementare din Codul familiei fiind cuprinsa in alin. (2), care prevede ca ,,Pot fi pusi sub interdictie judecatoreasca si minorii cu capacitate de exercitiu restransa". Codul familiei foloseste sintagma minori fara a distinge intre cei lipsiti total de capacitate de exercitiu si cei cu capacitate de exercitiu restransa, in timp ce noile reglementari sunt mai restrictive.
Art. 165, coroborat cu art. 111, prevede persoanele care pot cere punerea sub interdictie, neexistand diferente fata de vechea prevedere din Codul familiei.
In ceea ce priveste desemnarea tutorelui, art. 34 din Decretul nr. 32/1954 prevede ca aceasta operatiune cade in sarcina instantei de tutela. Noul Cod civil lasa posibilitatea desemnarii tutorelui in seama oricarei persoane care are capacitate deplina de exercitiu, prin act unilateral sau contract de mandat, incheiate in forma autentica, asa cum edicteaza art. 166 din noul Cod civil.
Numirea unui curator special, pentru intervalul de timp pana la solutionarea cererii de punere sub interdictie, se realizeaza, conform art. 167, de instanta de tutela, o institutie inspirata din dreptul civil francez. In prezent, instanta de tutela este cea indrituita sa numeasca curatorul special, care are o misiune temporara.
Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca este reglementata de Cartea a VI-a Proceduri speciale, in Titlul II art. 924-930 din noul Cod de procedura civila (Legea nr. 134/2010). Procedura este asemanatoare cu cea reglementata de Decretul nr. 32/1954, fiind prezentata in mod explicit si detaliat, pentru a lasa loc de cat mai putine interpretari. Spre exemplu, art. 926 alin. (1) noul Cod de procedura civila dispune astfel: ,,Dupa primirea cererii, presedintele instantei va dispune sa i se comunice celui a carui punere sub interdictie judecatoreasca a fost ceruta, copii de pe cerere si de pe inscrisurile anexate. Aceeasi comunicare se va face si procurorului, atunci cand cererea nu a fost introdusa de acesta."
Noutati exista si in privinta institutiilor carora li se comunica dispozitivul hotrarii de punere sub interdictie in conformitate cu prevederile art. 929 din Legea nr. 134/2010. Astfel, spre deosebire de art. 145 Codul familiei, dispozitivul se comunica serviciului de stare civila la care nasterea celui pus sub interdictie judecatoreasca este inregistrata, instantei de tutela si nu autoritatii tutelare pentru desemnarea unui tutore, biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent, pentru notarea in cartea funciara cand este cazul, registrului comertului, daca persoana pusa sub interdictie judecatoreasca este intreprinzator.
Cu privire la opozabilitatea interdictiei, noul Cod civil prevede ca lipsa capacitatii celui interzis ii este opozabila unui tert doar din momentul indeplinirii formalitatilor de publicitate mai sus mentionate [art. 169 alin. (2)] si nu din momentul transcrierii hotararii in registrul special cum edicta art. 144 alin. (4) din Codul familiei.
Art. 172 prevede ca actele juridice incheiate de interzisul judecatoresc, altele decat cele anume prevazute de lege, actele de conservare si cele de dispozitie de valoare mica, sunt lovite de nulitate relativa, chiar daca ele au fost incheiate pe perioada in care cel in cauza ar fi avut discernamant.
Spre deosebire de prevederile din Codul familiei, art. 173 alin. (2) din noul Cod civil permite tutorelui sa renunte la tutela, solicitand inlocuirea sa pentru motive temeinice inaintea termenului de 3 ani.
Comparativ cu actualele prevederi in vigoare, obligatiile tutorelui fata de cel pus sub interdictie sunt prezentate in extensor in cuprinsul art. 174, acesta fiind dator sa-l ingrijeasca spre a-i grabi vindecarea si pentru a-i imbunatati conditiile de viata, in acest scop intrebuintandu-se veniturile si, la nevoie, toate bunurile celui pus sub interdictie judecatoreasca.
Alin. (2) al art. 174 cuprinde o alta modificare fata de situatia actual si anume, cea care este chemata sa decida daca cel pus sub interdictie judecatoreasca va fi ingrijit la locuinta sa sau intr-o institutie sanitara, nu mai este autoritatea tutelara, ci instanta de tutela cu avizul consiliului de familie care este alcatuit din trei rude sau afini, tinand seama de gradul de rudenie si de relatiile personale cu familia minorului. In lipsa de rude sau afini, pot fi numite si alte persoane care au avut legaturi de prietenie cu parintii minorului sau care manifesta interes pentru situatia acestuia. Noul Cod civil prevede si situatia in care interzisul judecatoresc este casatorit, caz in care este audiat si sotul acestuia.


Fisiere în arhivă (1):

  • Ocrotirea persoanei fizice prin interdictie judecatoreasca si curatela.pdf

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Alexandresco D., Explicatiunea teoretica si practica a dreptului civil roman, vol. V, Editura Arte Grafice, Bucuresti, 1912.
2. B. J., 1999, Editura Argessis, 1999.
3. Beleiu Gh., Introducere in dreptul civil -  Subiectele dreptului civil, Editia a XI-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007.
4. Boroi G., Drept civil. Partea generala. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2008.
5. Cantacuzino M., Elementele dreptului civil, Editura All Beck, colectia ,,Restitutio", Bucuresti, 1998.
6. Carbonnier J., Les personnes, Editura Presse Universitaires de France, Paris, 2000.
7. Catana L., Limitele de competenta ale autoritatii tutelare cu privire la instituirea curatelei, in Dreptul nr. 9/2006.
8. Chelaru E., Drept civil. Partea generala, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2007.
9. Chirica D., Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I Vanzarea si schimbul, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2008.
10. Corhan A., Dreptul familiei. Teorie si practica, Editia a II-a revazuta si completata, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2009.
11. Cosma D., Teoria generala a actului juridic civil, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1969.
12. Cosmovici P., Fictiunile juridice, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2005.
13. Cosmovici P., Introducere in dreptul civil, Editura All Beck, Bucuresti, 1997.
14. Cosmovici P., Tratat de drept civil. Partea generala, Vol. I, Editura Academiei, Bucuresti, 1989.
15. Deak Fr., Tratat de drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2001.
16. Dec. sect. civ. a fostului Tribunal Suprem, nr. 438/1976, in R.D.D. nr. 7/1976.
17. Dec. sect. civ. a ICCJ, nr. 2196/2004, in Dreptul nr. 3/2005.
18. Dogaru I., Cercel S., Drept civil. Persoanele, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2007.
19. Hamangiu C., Rosetii-Balanescu I., Baicoianu Al., Tratat de drept civil roman, Vol. I, colectia ,,Restitutio", Editura All Beck, Bucuresti, 1998.
20. Hanga V., Drept privat roman, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1996.
21. Ionascu A., Drept civil. Partea generala, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1963.
22. Ionascu Tr. si altii, Tratat de drept civil, Vol. I, Editura Academiei, Bucuresti, 1967.
23. Jakota M. V., Drept roman, vol. I si II, Editura Fundatiei ,,Chemarea", Iasi, 1992.
24. Larroumet Chr., Droit civil, tome I, Introduction a l'etude du droit prive, Editura Economica, Paris, 1984.
25. Lupan E., Popescu D. A., Drept civil. Persoana fizica, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1993.
26. Lupu E., Sabau-Pop I., Tratat de drept civil, Vol. I, Partea generala, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2006.
27. Micescu I., Curs de drept civil, Editura All Beck, Bucuresti, 2000, colectia ,,Restitutio".
28. Morange J., Libertatile publice, Editura Rosetti, Bucuresti, 1995, p. 112.
29. Motica R., Lexicon juridic latin-roman, Editura Lumina Lex, Bucuresti, 2002.
30. Muresan M., Drept civil. Partea generala, Editura Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1998.
31. Perju P., Probleme de drept civil si drept procesual civil din practica sectiei civile a Curtii Supreme de Justitie, in Decretul nr. 11/2002.
32. Perju P., Probleme de drept civil si drept procesual civil din practica sectiei civile a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in Dreptul nr. 5/2004.
33. Poenaru O., Drept civil. Partea generala. Persoanele, Editura All Beck, Bucuresti, 2002.
34. Reghini I., Diaconescu I., Vasilescu P., Introducere in dreptul civil, Editura Sfera Juridica, Cluj-Napoca, 2008.
35. Retca I., Contributii la studiul procedurii interdictiei, Dreptul nr. 8/2000.
36. Rosca M., Psihologia deficientilor mintali, E.D.P., Bucuresti, 1967.
37. Trib. Suprem, decizia col. civ. 835/1955, C. D. 1955, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1956.
38. Trib. Suprem, Decizia col. civ. nr. 459/1957, C. D. 1957, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1958.
39. Trib. Suprem, Decizia de indrumare nr. 6/1959, C. D. 1959, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1960.
40. Ungureanu O., Introducere in dreptul civil, Editia a VIII-a, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2007.
41. Ungureanu O., Jugastru C., Drept civil. Persoanele, Editia a II-a revazuta, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2007.
42. Ungureanu O., Munteanu C., Drept civil. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009, p. 237.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!