Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank

Cuprins licență Cum descarc?

1. MEDIUL BANCAR ROMÂNESC
1.1. Sistemul bancar Românesc 4
1.1.1. Evolutia sistemului bancar în România 5
1.1.2. Rolul sistemului bancar în cadrul economiei 8
1.1.3. Organizarea sistemului bancar în România 9
1.1.4. Reglementări proprii în sistemul bancar Românesc 11
1.1.5. Management bancar 14
1.1.6. Prevederile Legii bancare 15
1.2. Banca Naţională a României 21
1.2.1. Rolul şi funcţiile BNR 23
1.2.2. Locul şi rolul BNR în cadrul sistemului bancar 26
1.2.3. Instrumentele de politică monetară utilizate de BNR 27
1.2.4. Prevederile Legii privind statutul BNR 30
1.3. Tipuri de bănci 32
1.3.1. Băncile comerciale 33
2. RAIFFEISEN BANK – VERIGĂ IMPORTANTA A SISTEMULUI BANCAR 
ROMÂNESC
2.1. Prezentarea băncii Raiffeisen 35
2.1.1. Evoluţia băncii Raiffeisen 35
2.1.2. Conducerea Raiffeisen Bank 36
2.2. Scurtă prezentare a Grupului Raiffeisen Bank şi a Raiffeisen International .....40
2.2.1 Componenţii Grupului Raiffeisen Bank 42
2.2.2 Principalele rezultate ale Grupului Raiffeisen în România 44 
2.3. Risc şi Credit Management. 45
2.3.1. Riscul de creditare 45
2.3.2. Riscul de piaţă 46
2.3.3. Riscul operaţional 47
3. AGENŢIA BRASOV, COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A BĂNCII RAIFFEISEN
3.1. OrganigramaRaiffeisen Bank, Agenţia Brasov 48
3.2. Produsele Raiffeisen Bank, Agenţia Brasov 48
3.2.1. Conturi curente 48
3.2.2. Depozite. 50
3.2.3. Carduri 56
3.2.4. Credite 61
3.3. Serviciile oferite de Raiffeisen Bank, Agenţia Brasov 64
3.3.1. Raiffeisen Direct 64
3.3.2. Raiffeisen Online 65
3.3.3. Încasări şi plăţi 65
3.3.4. Serviciul „myBanking” 66
3.3.5. Serviciul „Plăţi directe furnizori” 66
3.3.6. Transferuri SWEEP 66
3.3.7. Western Union 67
4. ANALIZA PERFORMANŢELOR OBŢINUTE DE RAIFFEISEN BANK
4.1. Evoluţia activelor, pasivelor şi a capitalului propriu 68
4.2. Rezultatele financiare obţinute de Raiffeisen Bank 70
4.2.1 Rezultatele obţinute în 2007 70
4.2.2 Rezultatele obţinute în 2008 72
4.3. Veniturile, cheltuielile Raiffeisen Bank 73
4.4. Evoluţia produselor Raiffeisen Bank 75
4.4.1. Evoluţia cardurilor 75
4.4.2. Evoluţia creditelor acordate IMM-urilor 76
4.5. Situaţii financiare consolidate 78 
4.5.1. Contul de profit şi pierdere 78
4.5.2. Bilanţul contabil consolidat 81
4.5.3. Situaţia consolidată a evoluţiei capitalului propriu 82
4.5.4. Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar 83
4.5.5. Situaţia fluxurilor de trezorerie 84
5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 86
BIBLIOGRAFIE 88


Extras din licență Cum descarc?

1.MEDIUL BANCAR ROMÂNESC
1.1. Sistemul bancar Românesc
Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a României şi instituţiile de credit. Acest sistem a fost introdus în decembrie 1990, fiind primul pas al procesului de reformă bancară. 
Cadrul legislativ care guvernează sistemul bancar cuprinde:
• Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României – Legea nr. 312 din 28 iunie 2004, 
• Ordonanţa privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006,
• Legea pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar – Legea nr. 83 din 21 mai 1997,
• Reglementări privind falimentul instituţiilor de credit - Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 22 ianuarie 2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată, completată şi modificată prin Legea nr. 278 din 23 iunie 2004,
• Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, privind organizarea şi funcţionarea Fondului de Garantare a Creditelor din Sistemul Bancar.
Principalele caracteristici ale sistemului bancar sunt:
• Sistemul bancar cuprinde 40 de instituţii de credit, dintre care:
o 39 de bănci (2 cu capital majoritar de stat, 3 cu capital majoritar românesc, 27 cu capital majoritar străin, 7 sucursale ale unor bănci străine),
o o casă centrală a cooperativelor de credit (Creditcoop), 
• Totalul activelor bancare este de peste 51 de miliarde EUR,
• Peste 60% din activele bancare sunt concentrate în primele 5 bănci din sistem, 
• Indicatorul de solvabilitate al sistemului este de 17,8%,
• Acţionariatul este reprezentat în majoritate de entităţi străine. Pe piaţa românească operează de asemenea instituţii financiare nebancare, precum fonduri de asistenţă mutuală, case de amanet, societăţi de leasing financiar, societăţi de credite pentru persoane fizice, societăţi de micro-finanţare, societăţi de credit ipotecar, societăţi care oferă operaţiuni de factoring, societăţi specializate în finanţarea tranzacţiilor comerciale, şi altele. 
1.1.1. Evoluţia sistemului bancar în România
Pe teritoriul românesc practica bancară îşi are originea tot în Antichitate, fapt afirmat prin descoperirea în zona fostelor mine de aur ale Daciei Traiane, la Alburnus Maior, între anii 1786-1855, a circa 50 de tăbliţe cerate, din care 25 s-au păstrat şi au fost publicate integral în anul 1873, la Berlin în opera Corpus Inscriptiorum Latinarum 
Cea de-a 13-a tăbliţă cerată, reprodusă în pagina 951, în volumul al III-lea al lucrării lui Theodor Mommsen, conţine contractul pentru constituirea unei societaţi bancare (Societas Dinastiarae) redactat la 28 martie 167, la Deusera, localitate situată în apropiere de Alburnus Maior 
Sintagma “societas dinastariae” este o combinaţie latino-greacă. Cuvântul grec “danistes” este echivalentul termenului latin “argentarius”. Aşadar, este vorba de so societate de bancheri, care practică împrumuturi cu bobândă. 
Aporturile asociaţilor la capitalul social constau în numerar. Deşi aporturile erau inegale, contractul prevede că, atât câştigul, cât şi eventuala pierdere se vor împărţi egal între asociaţi. Profitul societăţii rezulta din dobânda percepută pentru sumele împrumutate: se practica o dobândă de 1 %.
În Ţările Române, prima instituţie de tip bancar a apărut în primul deceniu al secolului al XIX-lea în Bucureşti. Apar apoi în anul 1857, la Iaşi, Banca Naţională a Moldovei, şi, în 1866, Banca Naţională în Bucureşti. Prima tentativă de constituire a băncii naţionale a parţinut principelui Grigore Alexandru Ghica. Deşi supravegheată de stat, după mai puţin de un an de la primele operaţiuni, banca a dat faliment. 
Cea de-a doua bancă a fost autorizată să funcţioneze ca filială a Băncii Imperiale Otomane din Constantinopol, fără nici un control sau participare al beneficii în favoarea guvernului. 
Banca Naţională a României a fost înfiinţată ca bancă centrală în anul 1880 după modelul băncii centrale a Belgiei. În dezbaterile parlamentare asupra proiectului de lege, ministrul Finanţelor, Ioan Câmpineanu, s-a opus participării capitalului străin la constituirea Băncii Naţionale. Capitalul băncii a fost stabilit la 30 de milioane, din care 20 de milioane prin subscriţie publică, iar 10 milioane, depuse de stat.


Fisiere în arhivă (1):

  • Operatiuni Desfasurate de Raiffeisen Bank.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!