Optimizarea Funcționalității Administrației Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informației

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 8
CAPITOLUL 1. STRATEGIA SCHIMBĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PRIN APLICAREA PROCESULUI DE REFORMARE A ACESTEIA 10
1.1. Managementul schimbării în administraţia publică 10
1.1.1. Cauzele schimbării 11
1.1.2. Modele de schimbare organizaţională 12
1.2. Reforma în administraţia publică 14
1.2.1. Necesitatea reformei 15
1.2.2. Utilizarea tehnologiei informaţiei, o dimensiune importantă a reformei 17 
1.3. Progresul tehnologic în administraţia publică 19
1.3.1. Posibilităţile oferite de schimbările tehnologice 21
1.3.2. Inovarea tehnologică în administraţia publică 23
CAPITOLUL 2. IMPLICAŢII ALE UTILIZĂRII TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 25
2.1. Importanţa domeniului tehnologiei informaţiei pentru optimizarea funcţionalităţii administraţiei publice 25
2.1.1. Definirea conceptelor de optimizare şi funcţionalitate 25
2.1.2. Asigurarea unei administraţii electronice dezvoltate prin utilizarea tehnologiei informaţiei 27
2.2. Dezvoltarea sistemului informaţional al administraţiei publice 32
2.2.1. Structura generală a sistemului informatic şi informaţional al administraţiei publice 33
2.2.2. Creşterea operativităţii administraţiei publice prin informatizarea instituţiilor 36
2.3. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor cu impact asupra cetăţenilor 39
2.4. Avantaje şi dezavantaje ale folosirii mijloacelor de tehnologie avansată în administraţia publică 43 
CAPITOLUL 3. PROGRAME ŞI SISTEME AVANSATE DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI UTILIZATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 47
3.1. Programele de calculator în administraţia publică 47
3.2. Sistemul electronic naţional 51
3.2.1. Sistemul E-Guvernare 52
3.2.2. Sistemul E-Administraţie 55
3.3. Disfuncţionalităţi apărute în procesul de implementare a acestor sisteme şi programe 59
CAPITOLUL 4. MODEL DE REALIZARE A UNUI SITE WEB PENTRU PRIMĂRIA ORAŞULUI RĂCARI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA 63
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 75
BIBLIOGRAFIE 80


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
Tehnologia informaţiei reprezintă pentru administraţia publică un domeniu de interes major, domeniu care influenţează în mod direct felul în care sunt percepute şi implementate serviciile publice electronice la nivelul întregii ţări. Importanţa acestui domeniu pentru administraţia publică derivă din faptul că, având în vedere noile cerinţe impuse de societatea informaţională, asigură o eficientizare a procesului de guvernare, atât la nivel local cât şi central, dar şi o orientare a serviciilor publice către cetăţean, oferindu-i acestuia posibilitatea de a interveni în procesul de luare a deciziilor ce privesc comunitatea din care face parte.
Deşi suntem cu toţii conştienţi de importanţa deosebită pe care o deţine Tehnologia informaţiei în asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice, puţini sunt cei care folosesc şi beneficiază la maximum de posibilităţile oferite de acest domeniu în procesul de guvernare. Acest fapt a reprezentat şi unul dintre motivele pentru care am decis să iniţiez un demers ştiinţific pe tema optimizării funcţionalităţii administraţiei publice prin utilizarea tehnologiei informaţiei. Pe lângă acesta consider că tema abordată în această lucrare este de actualitate, ea oferind direcţii clare de implementare şi utilizare a tehnologiilor avansate în sectorul administrativ. 
Literatura de specialitate care vizează problemele pe care intenţionez să le dezbat în prezenta lucrare nu oferă informaţii complete şi satisfăcătoare. Astfel intenţia mea este de a lămuri aspectele privind particularităţile utilizării tehnologiei informaţiei în administraţia publică şi avantajele pe care acest domeniu le oferă în eficientizarea procesului de guvernare.
Lucrarea de faţă încearcă să descrie şi să analizeze, pe cât posibil, care anume sunt mijloacele de tehnologia informaţiei folosite în administraţia publică şi modul cum acestea sunt utilizate pentru a asigura o eficienţă sporită sectorului administrativ.
În vederea relevării celor expuse am structurat lucrarea pe patru capitole, organizate la rândul lor pe subcapitole şi am finalizat cu un set de concluzii şi propuneri referitoare la problematica dezbătută.
Primul capitol tratează problematica schimbării administraţiei publice prin aplicarea procesului de reformare a acesteia. În acest fel am prezentat schimbările produse în domeniul tehnologiei informaţiei în urma aplicării reformei precum şi progresul tehnologic înregistrat în urma acestor schimbări.
Cel de-al doilea capitol aprofundează problematica lucrării prin analizarea implicaţiilor care apar în procesul de utilizare a tehnologiei informaţiei în administraţia publică. Astfel sunt definite conceptele de optimizare şi funcţionalitate şi sunt prezentate clar avantajele şi dezavantajele folosirii mijloacelor de tehnologia informaţiei în sistemul administrativ.
Capitolul trei vizează acele programe şi sisteme de tehnologia informaţiei care sunt folosite la momentul actual în administraţia publică. Pe lângă acestea mai sunt evidenţiate şi acele disfuncţionalităţi apărute în procesul de implementare a programelor şi sistemelor în cadrul sectorului public. 
În capitolul patru, partea aplicativă a lucrării, am conceput un model de site web pentru o instituţie publică şi anume pentru Primăria Oraşului Răcari, Judeţul Dâmboviţa. Site-ul a fost creat folosind limbajul HTML şi poate fi testat prin intermediul programului Xampplite. În acest site au fost postate toate informaţiile de interes public de care cetăţeanul comunităţii respective ar putea avea nevoie, fiind realizat în concordanţă cu reglementările în vigoare. Prin acest site consider că am optimizat funcţionalitatea respectivei primării, oferind cetăţenilor un punct de legătură virtual prin care îşi pot soluţiona probleme de informare apărute de-a lungul vieţii.
Abordarea acestei importante problematici pe parcursul celor patru capitole, susţinută printr-o prezenţă a unei bibliografii reprezentative şi a unor concluzii şi propuneri pertinente, o consider ca o încercare, dacă nu chiar o reuşită, în a formula întrebări şi a da răspunsuri adecvate acestei realităţi cu importanţă deosebită atât pentru administraţia publică în curs de modernizare, cât şi pentru cetăţenii în curs de acomodare cu aceste noi schimbări aduse de tehnologia informaţiei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Optimizarea Functionalitatii Administratiei Publice prin Utilizarea Tehnologiei Informatiei.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Constituţia României, revizuită prin Legea 429/2003 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003.
Legea nr.8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 60/26 mar. 1996.
Legea nr. 215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/23.04.2001 modificată, completată şi actualizată în baza Legii nr. 286/6.07.2006 publicată în Monitorul Oficial nr. 621/18.07.2006. Legea nr.215/2001 a fost republicată în Monitorul Oficial nr.123/20.02.2007.
Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, publicată în : Monitorul Oficial nr. 429 din 31 iulie 2001.
Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 663 din 23 octombrie 2001.
Lege nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 3 februarie 2003.
Legea nr.161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial nr. 279/21 apr. 2003.
Legea nr. 506/17.11.2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1101 din 25 noiembrie 2004.
Ordonanţa de urgenţă nr. 14/03.03.2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia de interese, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.209/09.03.2005.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!