Optimizarea întreținerilor tehnice și reparațiilor curente a autovehiculelor

Cuprins licență Cum descarc?

1. Introducere 3
1.1. Analiza exploatării autovehiculelor 3
1.2. Analiza sectorului de arcuri – fierărie a punctului de întreţinere tehnică 
şi reparaţii a unităţii de reparaţie 4
2. Partea tehnologică 5
2.1. Tipurile, destinaţia, construcţia şi amenajarea parcurilor 5
2.2. Elementele parcurilor. Destinaţia şi construcţia lor 6
2.3. Serviciul interior în parc. Ordinea ieşirii şi întoarcerii maşinilor 8
2.4. Procesul tehnologic deservirii tehnice a automobilelor în parc 11
2.5. Ordinea internă şi paza contra incendiilor în parc 11
2.6. Organizarea şi petrecerea lucrărilor în parc în zilele de parc şi gospodărie 12
2.7. Caracteristica sectorului de arcuri – fierărie a punctului de întreţinere 
tehnică şi reparaţii a unităţii de reparaţie 13
3. Calcului părţii tehnologice 15
3.1. Alegerea normativelor şi corectarea coeficienţilor 15
3.1.1. Aprecierea volumului de lucru 16
3.1.2. Aprecierea coeficientului necesar 17
3.1.3. Aprecierea numărului autocamioanelor necesare 17
3.1.4. Aprecierea numărului sumar de autocamioane 18
3.1.5. Alegerea şi corectarea normativelor 18
3.1.6. Aprecierea volumului de lucru la ÎTZ 19
3.1.7. Aprecierea volumului de lucru la ÎT 19
3.1.8. Aprecierea volumului de lucru la RC 19
3.1.9. Corectarea rulajului conform divizibilităţii 20
3.1.10. Aprecierea coeficientului stării tehnice 21
3.1.11. Aprecierea utilizării mijloacelor mobile de întreţinere tehnică 
şi reparaţie 22
3.1.12. Aprecierea rulajului anual a parcului 23
3.1.13. Aprecierea numărului de întreţinere tehnică anuală 24
3.1.14. Aprecierea volumului de lucru anual 24
3.2. Calculul anual a programei de productivitate 26 
3.2.1. Volumul anual de lucrări pentru RC 26
3.2.2. Aprecierea lucrărilor la sectoarele de RC 26
3.2.3. Aprecierea lucrărilor de RC la un sector 27
3.2.4. Aprecierea programei zilnice 27
3.2.5. Aprecierea programei de schimb la ÎT 28
3.3. Calculul sumar a numărului de muncitori 28
3.3.1.Aprecierea numărului necesar de muncitori 28
3.3.2.Aprecierea numărului de muncitori conform statelor 29
3.3.3.Împărţirea muncitorilor după tipurile de lucrări 30
3.4. Alegerea utilajului tehnologic 31
3.5. Calculul sectoarelor de producţie 32
4. Partea de menagment 34 
4.1. Schema procesului tehnologic 34
4.2. Alegerea şi argumentarea regimului muncii şi odihnei 35 
4.3. Graficul timpului lunar de funcţionare a autovehiculelor în trafic 
comparativ cu graficul sectorului de arcuri – ferărie 36
5. Protecţia muncii 37
6. Partea constructivă 39 
7. Concluzii şi recapitulare 40
Bibliografia 41


Extras din licență Cum descarc?

1. INTRODUCERE
1.1. Analiza exploatării autovehiculelor.
Executarea transportărilor cu ajutorul autovehiculelor presupune folosirea componenţilor mobili (autocamioane şi autotrenuri), aflate în stare tehnică bună pentru utilizare. 
Starea tehnică bună asigură unităţilor militare o posibilitate de manevrare în timp scurt şi oportun, în corespundere cu normativele tehnice de exploatare şi caracterizează starea de ducere a acţiunilor de luptă şi posibilitatea de îndeplinire a misiunilor primite. 
Starea de funcţionare a autovehiculelor este apreciată ca totalitatea calităţilor de exploatare – tehnice – dinamica deplasării, siguranţa, termen lung de exploatare, economisirea etc. – care pentru fiecare autocamion sunt arătate după rezultate concrete. Pentru ca starea de funcţionare a autovehiculului în procesul exploatării să fie la nivelul corespunzător, aceste mărimi a coeficienţilor de exploatare trebuie să fie puţin diferiţi în comparaţie cu mărimile iniţiale.
Însă pe timpul îndelungat de exploatare a autovehiculelor, starea tehnică a lor nu rămâne neschimbată. Starea tehnică se înrăutăţeşte din cauza uzării pieselor şi mecanismelor, deteriorărilor şi a altor defecţiuni, ce duc la înrăutăţirea calităţilor de exploatare – tehnice a autovehiculelor. Schimbul calităţilor menţionate a autocamioanelor după mărirea rulajului poate să aibă loc şi din cauza nerespectării regulilor tehnice de exploatare sau a întreţinerilor tehnice a automobilului.
Mijloacele de bază care micşorează intensitatea uzării pieselor şi a mecanismelor şi ne admiterea defecţiunilor autovehiculelor, menţinerea în stare tehnică bună de funcţionare, este executarea la timp şi calitativ a întreţinerilor tehnice.
Sub întreţinerea tehnică – se subînţelege totalitatea operaţiunilor (de curăţare – spălare, de fixare, de reglare, de ungere etc.), având obiectivul – de prevenire a posibilelor defecţiuni (mărirea termenului de serviciu) şi micşorarea uzării pieselor, şi menţinerea pe un termen îndelungat în stare de funcţionare permanentă şi gata de funcţionare.
În cazul respectării tuturor măsurilor uzarea obişnuită a pieselor autovehiculului poate duce la apariţia defecţiunilor şi la necesitatea de restabilire sau reparaţiei lui.
Sub reparaţie – se înţelege totalitatea măsurilor tehnice, îndreptate la restabilirea stării tehnice a autovehicului (agregatelor şi mecanismelor), care necesită întreţinere tehnică şi reparaţie. 
Documentele de bază pe care se execută întreţinerea tehnică şi reparaţia autovehiculelor în unităţile militare sunt „Planul anual de întreţinere tehnică şi reparaţii” şi „Planul lunar de întreţinere tehnică şi reparaţie” Aceste documente sunt întocmite cu obiectivul planului de prevenire, după un rulaj stabilit prin ordinele MARM. Sunt cunoscute următoarele tipuri de întreţinere tehnică a autovehiculelor: 
ÎTZ – întreţinerea tehnică zilnică, are scopul de verificare a autovehiculului înainte de ieşire, pe timpul rutei şi la întoarcerea în parc.
ÎT-1 – Întreţinerea tehnică numărul unu, se execută după 1600-2000 km.
ÎT-2 întreţinerea tehnică numărul doi se execută peste 8000 – 10000 km.
ÎTS – întreţinerea tehnică sezonieră, se execută iarna – primăvara şi de toamna – iarnă. 
RC – reparaţii curente, reparaţia pentru restabilirea stării tehnice care, exclude piesele şi agregatele principale. 
Una din direcţiile principale, care măreşte starea tehnică a parcurilor de autovehicule la consumuri minime pentru a perfecţiona utilajului tehnologic din dotare, este necesitate de executare a întreţinerilor tehnice şi a reparaţiilor curente a autovehiculelor din dotare. Executarea centralizată a întreţinerilor tehnice şi reparaţiilor curente în unităţile militare dă posibilitate de menţinere a tehnicii în stare permanentă de luptă. Această formă de organizare permite concentrarea mijloacelor de mecanizare a proceselor automatizate pentru mărirea productivităţii muncii şi calităţii lucrărilor executate. 
1.2. Analiza sectorului de arcuri – ferărie a punctului de întreţinere tehnică şi reparaţii a unităţii de reparaţie.
La sectorul de arcuri – ferărie se atribuie repararea şi recondiţionarea pieselor cu utilizarea metodei de încălzire (ascuţirea, lipirea, făurirea pieselor) şi repararea foilor arcurilor, care au flexibilitate scăzută, ruperea foilor arcuite şi uzarea bucşelor foilor centrale.
Piesele, care necesită reparaţie, sunt aduse la sectorul de arcuri de ferărie de la depozit sunt aduse piesele, care necesită repararea. După executarea lucrărilor arcuire – ferărie piesele sunt îndreptate pe direcţia la alte sectoare pentru a se executa prelucrarea mai departe. Piesele reparate sunt amplasate la sectorul de completare. 
Piesele noi sunt pregătite din metalele, care sunt aduse de la depozit sau de la sectorul de recondiţionare.
Arcurile, care necesită reparaţie, ajunge la sectorul de arcuri – ferărie Arcurile, care necesită reparaţie, ajunge la sectorul de arcuire – ferărie în demontabile de la sectorul de demontare – spălare. La acest sector are loc demontarea şi defectare în utilizabile şi ne utilizabele care necesită reparaţie curentă.
Foile arcurilor, care necesită reparaţia, sunt prelucrate în cuptoare, după ce se amplasează săgeata necesară de rulaj. Mai apoi foile arcurilor se prelucrează termic şi se prelucrează. Foile resoarelor gătite ajung la sectorul de completare a arcurilor. Cantitatea foilor deteriorate a arcurilor sunt utilizate pentru pregătirea din ele foilor cu lungimi mai mici. În locul foilor ne utilizabile sunt pregătite noii foii a arcurilor din metale speciale. Foile arcurilor pregătite sunt verificate la utilaje speciale şi sunt transportate la sectorul de ambalare.


Fisiere în arhivă (1):

  • Optimizarea Intretinerilor Tehnice si Reparatiilor Curente a Autovehiculelor.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

„Regulamentul Serviciului interior al FARM”. Chişinău – 1996.
Exploataţia armeischih maşin” Moscva 1978;
Material didactic „Exploatarea armeschih maşin” Celeabinsc 1976;
Manual „Tehnicescaia obslujevanie, remont i hranenie avtotransportnîh sredstv. Kiev 1991;
Instrucţia po ispolzovanie MTO-AT, PARM-1M1 Celeabinsc, 1976;
Regulamentul serviciului interior FA RM;
Regulamentul asigurării tehnicii blindate, automobile şi tractoare, Bucureşti 1987;
„Memorator tarifat – calificativ a lucrărilor şi profesia muncitorilor” /Goscomud URRS. М.: Maşinostroenie, 1986. Ed. 2.
Cleiner B.S., Tarasov V.V. „Întreţinerea tehnică şi repararea autovehiculelor: Organizarea şi conducerea”. – М.: Transport, 1986.
Clebanov B.V. „Proiectarea sectoarelor de producere a întreprinderilor auto”. – М.: Transport, 1975.
Cramarenco G.V., Baraşcov N.V. „Întreţinerea tehnică a autovehiculelor” – М.: Transport, 1982.
Malâşev B.A. „Memoratorul tehnologic a întreprinderilor de reparaţie auto”. – М.: Transport, 1977.
Matveev V.А., Pustovalov P.L. „Normarea tehnică a lucrărilor de reparaţie în agricultură”. – М.: Colos, 1979.
Napolschii G.М. „Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto şi staţiilor de întreţinere tehnică”.-М.: Transport, 1985.
Normativele complexe, regimul de tăiere şi timpul necesar pentru normarea tehnică/Goscomut USSR.-М.: Maşinostroenie, 1974.
Normele tehnologice de proiectare a întreprinderilor auto de transport: ОНТП-01-86/ Minavtotrans RSFSR.-М.: ЦБНТИ Minavtotransa RSFSR, 1986.
Normele tehnologice de proiectare a întreprinderilor auto: ОНТП-02-86/Minavtotrans RSFSR.-М.: ЦБНТИ Minavtotransa RSFSR., 1986.
Dispoziţiunea privind întreţinerea tehnică şi reparaţia autovehiculelor cu ajutorul mijloacelor mobile /Minavtotrans RSFSR.-М.: Transport, 1988.
Instrucţiunea privind diagnosticarea stării tehnice a mijloacelor mobile a autovehiculelor /НИИАТ, Gosavtotrans НИИ proiect-М.: Transport, 1976.
Instrucţiunea la organizarea şi tehnologiei întreţinerilor tehnice a autocamioanelor cu diagnosticarea întreprinderilor auto de diferite capacităţi: МU-200- RSFSR -12-0139-81. De exemplu autocamionului ЗИЛ-130/Minavtotrans RSFSR.-М.: ЦБНТИ Minavtotrans RSFSR, 1981.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!