Optimizarea structurii financiare

Cuprins licență

CAPITOLUL 1. Continutul structurii financiare a intreprinderii 2
1.1. Definirea structurii financiare a intreprinderii. Criterii ale optimizarii .. 2
1.2. Metode si resurse utilizate in cadrul constituirii capitalurilor proprii si imprumutate 9
1.3. Costul finantarii si costul capitalului .. 20
1.3.1. Costul capitalului propriu 22
1.3.2. Costul capitalului imprumutat . 24
1.3.3. Costul mediu ponderat al capitalului ... 26
CAPITOLUL 2. Evolutia structurii financiare la firma COMCEREAL S.A. BOTOSANI 28
2.1. Prezentarea generala a structurii firmei COMCEREAL S.A. .. 28
2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari la firma COMCEREAL S.A. ... 33
2.3. Determinarea efectului de levier financiar .. 44
2.4. Dimensionarea costului capitalului . 47
2.4.1. Dimensionarea costului capitalului propriu . 48
2.4.2. Dimensionarea costului capitalului imprumutat ... 49
2.4.3. Determinarea costului mediu ponderat 51
CONCLUZII SI PROPUNERI .. 53
BILIOGRAFIE .. 59


Extras din licență

CAPITOLUL 1. Continutul structurii financiare a intreprinderii
1.1. Definirea structurii financiare a intreprinderii. Criterii ale optimizarii
Daca ar fi sa asociem o definitie termenului de "structura,, putem spune ca, reprezinta, alcatuirea interna a unui sistem, fiind caracterizata prin natura si dispozitia elementelor componente1. Totodata, structura financiara a intreprinderii reprezinta modul de combinare a resurselor acumulate la o anumita data sau configuratia pasivului din bilant2. Se impune permanent o urmarire atenta, de catre conducerea intreprinderii, atat a proportiilor dintre capitalurile proprii si cele imprumutate, cat si a respectarii corelatiilor dintre acestea si valoarea elementelor de activ, pentru a se asigura, pe de o parte un nivel de autonomie si stabilitate financiara linistitor, iar pe de alta parte o rentabilitate financiara sporita.
Proportiile diferite in care o firma apeleaza la finantari prin capitaluri proprii sau prin capitaluri imprumutate, precum si modul in care aceste resurse financiare se materializeaza in capital productiv, definesc structura financiara a intreprinderii.
Daca, la mod general definim capitalul ca fiind reprezentat de totalitatea bunurilor sau stocurilor de bunuri fizice sau financiare capabile generatoare de profit, prin "structura capitalului,, unei companii putem intelege o proportie relativa a capitalurilor proprii si a celor imprumutate pe termen lung ce vor fi utilizate in scopul finantarii activelor acesteia. In alta ordine de idei, structura capitalului unei intreprinderi reflecta compozitia capitalurilor ei3.
Referitor la structura financiara a unei societati, cel mai ilustrativ in reprezentarea acesteia este raportul stabilit intre finantarea interna cunoscuta si sub denumirea de autofinantare si finantarea externa, totodata si finanturile pe termen scurt si finantarile pe termen lung.
In legatura cu structura financiara a intreprinderii putem asocia termenul de bilant contabil. Acesta arata resursele financiare ce vor fi inregistrate in partea de pasiv si imbunatatirile pe care le ofera resurselor sale in partea bilantiera de activ. Acesta grupeaza elementele in functie de doua criterii si anume: durata imobilizarii lor in timp pentru elementele de activ si pentru cele de pasiv gruparea se va realiza in functie de caracterul existentei lor in timp. 4
1 Tudose, Mihaela, Brandusa, Gestiunea capitalurilor intreprinderii, Optimizarea structurii financiare, Editura Economica, Bucuresti, 2006, pg. 99
2 Teodorescu, Mihaela,, Finatele intreprinderii, Ed. Meteor Press, Bucuresti, 2005, pg. 149
3 Hoanta, Nicolaie, Gestiunea financiara a intreprinderii, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2011, pg. 23
4 Hoanta, Nicolaie, Gestiunea financiara a intreprinderii, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2011, pg. 22
ACTIV
1. Active imobilizate
- Imobilizari corporale;
- Imobilizari necorporale;
- Imobilizari financiare;
2. Active circulante
- Stocuri;
- Creante(clienti, cheltuieli in avans);
- Active de trezorerie(casa si conturi la banci, investitii financiare pe termen scurt):
3. TOTAL ACTIV
PASIV
1. Capitaluri proprii
- Capital propriu
- Patrimoniu public
- Provizioane
- Subventii din investitii
2. Datorii totale pe termen lung
3. Datorii totale pe termen scurt
- Datorii pe termen scurt(credite bancare, datorii din exploatare)
- Venituri inregistrate in avans
4. TOTAL PASIV
In urma analizei bilantului financiar se poate observa ca pasivul bilantului este alcatuit din capitalul propriu si datoriile pe termen scurt, mediu si lung. Ele ilustreaza astfel sursele de finantare ale companiei, iar dimensiunea lor exprimata in marime relativa fata de totalul pasivului bilantier arata structura financiara pe care compania o are la un moment dat.
Elementele ce intra in componenta structurii financiare a companiei sunt:
- Capitalul propriu este alcatuit din capitalul social care se formeaza pe baza sumelor ce au fost puse la dispozitia firmei de catre actionari si care poseda caracter permanent. Aceste sume provin din aportul initial de numerar si din cresterile ulterioare de numerar inregistrate, din profitul ramas nedistribuit, reevaluari ale activelor etc. Aceasta forma a structurii financiare ia parte alaturi de celelalte elemente din structura pasivului la finantarea intreprinderii. In cazul aspectului financiar, capitalul propriu releva daca firma a fost rentabila pana la un anumit moment.


Fisiere în arhivă (1):

 • Optimizarea structurii financiare.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

A. CAR.I
1. Bucataru, Dumitru, Finan.ele intreprinderii, Editura Tipo Moldova, Ia.i, 2019
2. Dornescu, Valeriu, Finan.area investi.iilor, Editura Universita.ii Al. Ioan Cuza, Ia.i, 2009
3. Gavrilas, Gheorghe, Costul capitalului, Editura Economica, Bucure.ti, 2007
4. Hoan.a, Nicolaie, Finan.ele firmei, Editura Continent, Sibiu, 1996
5. Hoan.a, Nicolaie, Gestiunea financiara a intreprinderii, Editura C.H. Beck, Bucure.ti, 2011
6. Kiri.escu, Costin, Moneda-Mica enciclopedie, Editura .tiin.ifica .i Enciclopedica, Bucure.ti, 1982
7. Manolescu, Gheorghe, I., Petre, Finan.ele intreprinderii, Editura Funda.iei "Romnania de maine", Bucure.ti, 1999
8. Obraja, Laura, Dragota, Victor, Ciobanu, Anamaria, Abordari practice in finan.ele firmei, Editura Irecson, Bucure.ti, 2006
9. Onofrei, Mihaela, Finan.ele intreprinderii, Editura economica, Ia.i, 2004
10. Prisacariu, Maria, Urs, Silviu, Andrie., Alin, Pie.e .i intrumente derivate, Editura Universita.ii Al. Ioan Cuza, Ia.i, 2008
11. Roman, Angela, Chirle.an, Dan, Istrate, Costel, Intreprinderea .i pie.ele in contextul integrarii europene, Editura Junimea, Ia.i, 2011
12. Stancu, I., Finan.e, Editura Economica, Bucure.ti, 2007
13. Stancu, Ion, Gestiunea financiara a intreprinderii, Editura Economica, Bucure.ti, 2003
14. Teodorescu, Mihaela, Finan.ele intreprinderii, Editura Tipo Moldova, Ia.i, 2017
15. Teodorescu, Mihaela, Fina.ele intreprinderii, Editura MeteorPress, Bucure.ti, 2005
16. Tudose, Mihaela, Brandu.a, Gestiunea capitalurilor intreprinderii-Optimizarea structurii financiare, Editura Economica, Bucure.ti, 2006
B. ALTE PUBLICA.II
1. Bilan. contabil aferent anilor 2016, 2017, 2018
2. Flux trezorerie aferent anilor 2016, 2017, 2018
3. Note explicative pentru anii 2016, 2017, 2018
4. Rapoarte anuale privind situa.ia financiara COMCEREAL S.A. BOTO.ANI aferente anilor 2016, 2017, 2018
5. Raport audit aferent anilor 2016, 2017, 2018
60
C. LEGISLA.IE
1. LEGEA Nr. 31 din 16 noiembrie 1990, Articolul 183
D. WEBOGRAFIE
1. http://legislatie.just.ro/
2. http://www.bvb.ro/
3. http://www.conta-conta.ro/
4. http://www.mfinante.gov.ro/
5. https://econ.ubbcluj.ro/
6. https://www.academia.edu/
7. https://www.anaf.ro/
8. https://www.comcerealbt.ro/


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!