Organizarea activității de marketing la S.C. Belcar S.A. Timișoara

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE MARKETING 4
1.1. Compartimentul de marketing 5 1.2. Atributiile compartimentului de marketing 8 1.3. Functiile (activitatile de marketing) 9 1.4. Organigrama 10
CAPITOLUL 2. PIATA INTREPRINDERII 11
2.1. Conceptul de piata 11
2.2. Dimensiunile pietei intreprinderii 12
 2.2.1. Structura pietei 12
 2.2.2. Aria (localizarea) pietei 13
 2.2.3. Capacitatea pietei 14
2.3. Dimanica pietei intreprinderii 15
 2.3.1. Raporturi de piata 15
 2.3.2. Cai de dezvoltare a pietei intreprinderii 15
CAPITOLUL 3. MIXUL DE MARKETING 16
3.1. Conceptul de marketing mix 16
3.2. Variabilele mixului de marketing 16
3.3. Politica de produs 17
 3.3.1. Conceptul de produs 17
 3.3.2. Ciclul de viata al produsului 20
3.4. Politica de pret 21
 3.4.1. Importanta pretului si influente asupra volumului de vanzari 21
 3.4.2. Strategii si tactici de pret 24
3.5. Politica de distributie 25
 3.5.1. Continutul si functiile distributiei 25
 3.5.2. Tipologia canalelor de distributie 27
3.6. Politica de promovare 28
 3.6.1. Procesul de comunicare 29
 3.6.2. Conceperea mesajului 31
 3.6.3. Mixul promotional 33
CAPITOLUL 4. PREZENTAREA GENERALA A S.C. BELCAR S.A. 35
4.1. Scurt istoric 35
4.2. Relatii cu partenerii de afaceri 35
4.3. Conducere. Organizare. Personal 37
4.4. Compartimentul de marketing 39

CAPITOLUL 5. STUDIU DE CAZ. APLICATIE PRACTICA LAS.C. BELCAR S.A. 43
5.1. Introducere 43
5.2. Piata S.C. BELCAR S.A. 43
5.3. Politicile de maketing la S.C. BELCAR S.A. 46
 5.3.1. Produsele 46 5.3.2. Preturile 47
 5.3.2.1. Concurenta 47
 5.3.3. Distributia 50
 5.3.3.1. Mediul 51
 5.3.4. Promovarea 51
5.4. Analiza ocaziilor, amenintarilor, punctelor tari si punctelor slabe 52
5.5. Obiective 52
5.6. Strategia de marketing. Programe de actiune 53
5.7. Dimensionarea bugetului de marketing 58

CAPITOLUL 6.CONCLUZII SI PROPUNERI 59
 Anexe 62
 Bibliografie 69


Extras din licență Cum descarc?

Noile exigente impuse agentilor economici de trecere la economia de piata stimuleaza interesul acestora pentru modernizarea proceselor economice, in cadrul carora se inscrie si adoptarea practica a marketingului in activitatile proprii.
 Definirea unor noi structuri organizatorice, raportata la necesitatea incorpararii marketingului in practica economica, priveste, in esenta rezolvarea succesiva a urmatoarelor probleme:
- stabilirea locului activitatii de marketing in sistemul organizatoric al intreprinderii (organigrama acesteia)
- delimitarea atributiilor si a sistemului de relatii cu celelalte componente ale structurii organizatorice
- organizarea interna a directiei (serviciului, biroului) de marketing
- incadrarea cu personal de specialitate
- stabilirea criteriilor de performanta a activitatii desfasurata
In figura de mai jos sunt prezentate condensat elementele activitatii de marketing si factorii care influenteaza strategia de marketing a unei firme. Prin sistemele infatisate in figura, firma supravegheaza mediul in care opereaza si se adapteaza acestuia.Ea trebuie sa se adreseze atat la mediul microeconomic (intermediar, furnizori, concurenti, organisme publice), precum si la mediul macroeconomic (factori demografici, economici, politici, juridici, tehnologici, natural si socio-culturali). Aceste aspecte sunt valabile in egala masura atat in cazul unei afaceri mici cat si in cazul unei corporatii multinationale.
Fig.1.1. Factorii care inluenteaza strategia de marketing a unei firme
1.1. Compartimenul de marketing
Organizarea activitatii de marketing se poate realiza atat in cadrul structurilor organizatorice traditionale ale intreprinderi, cat si prin intermediul unei structuri distincte (serviciul, compartiment). In aceast caz toate activitatiile de marketing revin in sarcina derictiei (compartimentului) de marketing, cu o pozitie si un rol bine precizate in sistemul organizatoric al intreprinderii.
Diferitele forme de organizare a activitatii de marketing reflecta optiunile in privinta dispersarii sau concentrarii acesteia, ca si nivelul ierarhic atribuit si oficializat prin stabilirea locului lor in sistemul de organizare al intreprinderilor.
Principalele formule organizatorice intalnite in activitatile practice de marketing sunt urmatoarele:
a) Desfasurarea unor activitati de marketing in cadrul compartimentelor traditionale - vanzari (desfacere), productie, planificare, organizare -, rolul principal revenind celui de vanzari, in cadrul caruia se desfasoara cele mai multe actiuni de marketing.
b) Gruparea majoritatii activitatilor de marketing intr-unul din compartimentele traditionale - de regula, cel de vanzari - in acest caz, multe activitati care inainte erau realizate in alte compartimente, trec in subordinea celui de vanzari (vezi figura 1.2.).
- fabricatie - vanzari
- planificarea si dezvoltarea productiei -promovarea vanzarilor
- programarea productiei -cercetari de marketing
- engineering -analiza si controlul vanzarilor
- gestiunea stocurilor -previziunea vanzarilor
- distributia fizica -servicii de marketing
Fig.1.2.Organizarea activitatii de marketing in compartimente nespecializate
c) Costituirea in cadrul structurii organizatorice a intreprinderi a unui compartiment specializat de marketing, subordonat direct conducerii, in cadrul caruia sunt grupate toate activitatile de marketing ( vezi figura 1.3.).
Ultima etapa a activitatii de marketing consta in organizarea resurselor de marketing, precum si in implementarea si controlul planului de marketing. Firma trebuie sa-si creeze un compartiment de marketing care sa aiba capacitatea de a implementa planul de marketing. In cazul unei firme mici este posibil ca o singura persoana sa indeplineasca toate sarcinile de marketing (studiul pietei, comercializare, publicitate, etc.). 
-planificarea produselor-conducerea vanzarilor
-publicitate-urmarirea si administrarea
-promovarea vanzarilorvanzarilor
-gestionarea stocurilor-service
-politica de pret
-distributia fizica
Fig.1.3 Organizarea activitatii in compartimentul de marketing
In cazul firmelor mari exista mai multi specialisti in marketing (personalul de publicitate, directori de produs si de marca, directorii pentru segmente de piata si personalul prestator de servicii).
De regula, compartimentele de marketing sunt conduse de un vicepresedinte de marketing, care are doua atributii principale. Prima este aceea de a coordona activitatiile intregului personal de marketing. Cea de-a doua sarcina este sa colaboreze cu ceilalti vicepresedinti din cadrul firmei. Eficienta compartimentului de marketing depinde si de felul in care personalul este selectat, pregatit, condus, motivat si evaluat. Directorii trebuie sa aiba intalniri periodice cu subordonatii lor, pentru a analiza rezultatele obtinute de acesta, a-i lauda pentru realizari, a le identifica slabiciunile si a le sugera modalitati de imbunatatire a activitatii.
Pe masura ce planurile de marketing sunt puse in aplicare este foarte posibil sa apara multe aspecte surprinzatoare si dezamagitoare. Iata de ce firma trebuie sa cunoasca o serie de tehnici de reactie si control (controlul planului anual, controlul profitabilitatii si controlul strategic). 
Compartimentul modern de marketing a evoluat, trecand prin cateva stadii. El a debutat ca si compartiment de desfacere si mai tarziu a preluat si alte functii auxiliare cum ar fi reclama si cercetarea de marketing.Deoarece importanta functiilor auxiliare a crescut, multe firme si-au creat un compartiment de marketing separat care sa se ocupe de ele. In general, specialistii in vanzari si specialistii in marketing colaborau bine impreuna. In cele din urma cele doua compartimente au fuzionat si a rezultat un compartiment modern de marketing condus de un vicepresedinte.
Compartimentele moderne de marketing sunt organizate in diverse moduri:
- o organizare de marketing pe principii functionale este una in care functiile de marketing sunt conduse de catre manageri separati, subordonati vicepresedintelui de marketing 
- o organizare pe criteriul produselor este o metoda in cadrul careia produsele sunt repartizate unor manageri de produs, care colaboreaza cu specialistii din cadrul sectoarelor functionale pentru a-si dezvolta si a-si implementa planurile.
- o organizare bazta pe pricipiile marketingului general al pietei este o metoda in cadrul careia pietele de importanta majora sunt repartizate unor manageri de piata, care colaboreaza cu specialistii in cadrul compartimentelor functionale pentru a-si elabora si a-si implementa planurile. Unele firme utilizeaza o organizare combinata, bazata pe criteriul produselor si a pietelor, numita organizare matriciala.
Compartimentul de marketing trebuie sa coopereze armonios cu celelalte compartimente ale firmei. Urmand interesele clientilor, marketingul intra adesea in conflict cu compartimentul de cercetare-dezvoltare, ingineria, aprovizionare, productia, gestionarea stocurilor, finantele, contabilitatea, gestionarea creditelor si cu alte functii ale firmei. Amploarea acestor conflicte poate fi redusa daca presedintele firmei ii imprima acesteia o orientare catre client si vicepresedintele de marketing invata sa colaboreze in mod eficient cu ceilalti directori. Dobandirea unei orientari moderne de marketing necesita sprijin din partea presedintelui companiei, a cosultantilor de marketing din afara firmei, infiintarea unui compartiment de marketing la nivelul corporatiei, organizarea unor seminarii interne de marketing etc.
Compartimentul de marketing modern este produsul unei lungi evolutii. Pot fi distinse cel putin cinci stadii in cadrul acestui proces de evolutie si pot fi identificate firme care se afla in fiecare din aceste stadii.
a) Compartimentul de desfacere 
Toate firmele isi incep activitatea dispunand de cinci functii simple. Cineva trebuie sa adune capital si sa-l gestioneze (compartimentul financiar), sa angajeze oameni (compartimentul personal), sa produca bunul sau serviciul (compartimentul productie) si sa tina evidenta contabila (compartimentul contabilitate). Activitatea de vanzari este condusa de un vicepresedinte care coordoneaza forta de vanzare si, totodata mai vinde si el insusi cate ceva. 
b) Compartimentul de desfacere cu functii auxiliare de marketing
Pe masura ce firma se extinde si serveste noi tipuri de clienti sau isi desfasoara activitatea in noi zone geografice, apare necesitatea ca ea sa-si intereasca anumite functii de marketing diferite de cea de desfacere.
c) Compartimentul specializat de marketing
Dezvoltare continua a firmei duce la cresterea potentialului productiv al investitiilor facute in vederea realizarii unor alte activitati de marketing (studii de marketing, crearea de noi produse, reclama si promovare a vanzarilor, servicii oferite clientilor) legat de activitatea fortei de vanzare. Presedintele firmei isi va da seama de avantajele infiintari unui compartiment de marketing separat. Aceasta va avea in frutea sa un vicepresedinte care este subordonat impreuna cu vicepresedintele de la desfacere, presedintului sau vicepresedintelui executiv.


Fisiere în arhivă (2):

  • TITLU.DOC
  • LUCRAREMODIF.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Boone L.Contemporary marketing. 
Editura DrydenPress, Orlando, 1992 
2. Demetrescu M.C,Marketing.Editura Fundatia 
Europeana Dragan, 1991
3. Dobre C., Negrut C.Marketing.Editura InterGraf, 
Resita, 1997  
4. Folteanu F. Marketing si integrare structurala. 
Editura Mirton, Timisoara, 1999
5. Florescu C., Balaure V.Marketing.Editura Marketer, 
 Boboc St , CatoiuI.Bucuresti, 1992
6. Florescu C. si colboratoriiMarketing.Editur Didactica si
Pedagocica, Bucuresti, 1981
7. Ignaton E.Marketing.Editura Solness, 
Timisoara, 1999
8. Kotler Ph.Managementul marketingului.
Editura Teora, Bucuresti, 1999
9. Negrut C., Dobre C., Negrut C.Initiere in marketing.Editura 
Augusta, Timisoara, 1997
10. Stefanescu P.Bazele marketingului. Bucuresti, 1995


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!