Organizarea Administrației Publice Locale în România

Cuprins licență Cum descarc?

CUPRINS
CONSIDERAŢII GENERALE 3
CAPITOLUL I. EVOLUŢIA ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA 7
SECŢIUNEA 1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ PÂNĂ LA REGULAMENTELE ORGANICE 7
SECŢIUNEA 2. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE LA APARIŢIA REGULAMENTELOR ORGANICE PÂNĂ LA UNIREA PRINCIPATELOR 8
SECŢIUNEA 3. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ DE LA UNIREA PRINCIPATELOR PÂNĂ LA INSTAURAREA COMUNISMULUI 8
SECŢIUNEA 4. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ ÎN PERIOADA REGIMULUI COMUNIST 9
SECŢIUNEA 5. SCURT ASPECT ISTORIC PRIVIND SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. 10
SECŢIUNEA 6. NOUL SISTEM DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 13
6.1. Legea cu privire la organizarea administrativ-teritoriale 13
CAPITOLUL II. PRINCIPIUL AUTONOMIEI LOCALE, DESCENTRALIZARE ŞI DESCONCENTRARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 15
SECŢIUNEA 1. DESCENTRALIZAREA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 15
SECŢIUNEA 2. DECONCENTRAREA ADMINISTRATIVĂ ÎN ROMÂNIA 25
SECŢIUNEA 3. TUTELA ADMINISTRATIVĂ 25
CAPITOLUL III. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 26
SECŢIUNEA 1. CONSILIILE LOCALE 26
1.1. Componenţa consiliului local 26
1.2. Incompatibilitatea consilierilor locali 27
1.3. Constituirea consiliilor locale 27
1.4. Validarea consiliilor locale 28
1.5. Jurământul consilierilor 28
1.6. Atribuţiile consiliului local 29
1.7. Funţionarea consiliului local 30
1.8. Serviciile publice locale 32
SECŢIUNEA 2. PRIMARUL 33
2.1. Alegerea primarului 33
2.2. Statutul primarului 33
2.3. Atribuţiile primarului 34
2.4. Actele primarului 36
SECŢIUNEA 3. SECRETARUL COMUNEI, ORAŞULUI SAU MUNICIPIULUI ŞI SERVICIILE LOCALE 36
SECŢIUNEA 4. CONSILIUL JUDEŢEAN 38
4.1. Componenţa şi contituirea consiliului judeţean 38
4.2. Atribuţiile consiliului judeţean 39
4.3. Funcţionarea consiliului judeţean 40
4.4. Preşedintele consiliului judeţean 41
4.5. Secretarul consiliului judeţean 41
4.6. Serviciile publice ale consiliului judeţean 42
SECŢIUNEA 5. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 43
SECŢIUNEA 6. DECIZIA ADMINISTRATIVĂ 44
6.1. Noţiunea şi obiectul deciziei administrative 44
CAPITOLUL IV. ADMININISTRAȚIA PUBLICĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA 47
SECTIUNEA 1.LEGEA PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ 47
1.1. Resursele financiare ale colectivitatilor locale 52
1.2. Participarea cetăţenilor în procesul administraţiei publice locale 53
1.3. Protectia legala a autonomiei locale 54
1.4. Protectia limitelor teritoriale ale colectivitatilor locale 55
1.5. Potrivirea structurilor şi mijloacelor administrative cu misiunile colectivităţilor locale 56
1.6. Controlul administrativ al colectivitatilor locale 59
BIBLIOGRAFIE 60


Extras din licență Cum descarc?

CONSIDERAŢII GENERALE
Administraţia publică are ca scop realizarea unor interese generale ale statului sau ale unei colectivităţi distincte, recunoscută ca atare de stat. Administraţia publică se realizează atât de autorităţi ale puterii executive, cât şi de autorităţi ale administraţiei publice care nu fac parte din sistemul puterii executive, dar fac parte din administraţia publică locală (consiliile locale, primarii, consiliile judeţene).
Obiectul acestei lucrări este tocmai analiza activităţilor specifice administraţiei publice la nivelul colectivităţilor locale, mai bine zis modul în care este organizată şi funcţionează administraţia publică locală, modalităţile găsite de legiuitor pentru ca acest tip de administraţie să fiinţeze relativ independent, în limitele şi rigorile impuse de actele normative în vigoare; aspecte pe care dorim să le evidenţiem cât mai bine.
Scopul administraţiei publice este altruist, moral, nu urmăreşte un profit material, ci serveşte interesul general, pe când mobilul normal al activităţilor particularilor este realizarea unui avantaj personal, câştig material, o reuşită umană.
Pentru satisfacerea interesului public este necesară o activitate organizată conform legii de către puterea de stat, astfel încât toate serviciile publice care desfăşoară o activitate continuă pentru realizarea puterii de stat este organizată potrivit legii, în care sunt angrenate serviciile administrative care desfăşoară activitatea în numele administraţiei.
Această activitate care este realizată de grupuri de funcţionari publici pentru satisfacerea nevoilor şi intereselor altor grupuri sociale, nu se poate face fără a se ţine cont de dimensiunea socială a faptului administrării, oricât de specializat ar fi domeniul în care se realizează sau oricât de complex ar fi echipamentul tehnic utilizat.
Termenul de administraţie derivă din latinescul „administrare care înseamnă a servi şi este în legătură cu cuvântul magister care îl desemnează pe stăpân, căruia i se subordonează servitorul şi pe care acesta trebuie să-l slujească” .
De aici putem trage concluzia că, noţiunea de administraţie este mai largă decât aceea pe care trebuie să o definim şi anume, administraţia publică. Acest lucru se datorează faptului că administraţia publică este un gen de administraţie diferit de administraţia particulară. Aceste două genuri de administraţie, administraţia publică şi cea particulară au în conţinutul lor mai multe genuri. Va fi necesar ca să ne folosim în continuare de noţiunea generală care scoate în evidenţă trăsăturile comune tuturor genurilor de administraţie care ne vor oferi deosebirile dintre administraţia publică şi administraţia particulară, precum şi posibilitatea de a sublinia particularităţile diferitelor specii ale celor două genuri de administraţie la care ne-am referit. 
Noţiunea de „administraţie” va fi interpretată permanent cu toate semnificaţiile sau etapele parcurse astfel:
• perioada în care o persoană executivă îndeplineşte o funcţie de stat;
• ştiinţa şi arta de conducere a afacerilor politice sau private în mod eficient; 
• ansamblul de activităţi care permite menţinerea ordinii publice şi satisfacerea unor nevoi de ordin general;
• acţiunea de aplicare a politicilor guvernelor aflate în exerciţiu la un moment dat;
• ansamblul instituţiilor ce asigură îndeplinirea funcţiilor statului conţinute în prevederile Constituţiei; 
• existenţa unui aparat de sat a cărui organizare este dependentă de regimul politic existent, dar care în acelaşi timp se separă de politic pentru a exercita propriile sale funcţii şi anume: 
• activitatea de organizare e executării şi de executare în concret cu legea; 
• aplicarea legii;
• prestarea de servicii pentru populaţie;
• realizarea raporturilor dintre administraţia publică şi cei administraţi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Organizarea Administratiei Publice Locale in Romania.DOC

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!