Organizarea contabilității cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor la societatea comercială Magnet SRL

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII
1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri 3
1.2. Conţinutul şi structura cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor
1.2.1. Conţinutul şi structura cheltuielilor 5
1.2.2. Conţinutul şi structura veniturilor 6
1.2.3. Conţinutul contului de profit şi pierdere 8
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CHELTUIELILOR, VENITURILOR ŞI REZULTATELOR
2.1. Sistemul de documente 11
2.2. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor 11
2.2.1. Contabilitatea cheltuielilor
2.2.1.1. Contabilitate cheltuielilor de exploatare 12
2.2.1.2. Contabilitatea cheltuielilor financiare 16
2.2.2. Contabilitatea veniturilor 17
2.2.2.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare 18
2.2.2.2. Contabilitatea veniturilor financiare 20
2.2.2.3. Contabilitatea veniturilor extraordinare 22
CAPITOLUL III
CONTUL DE REZULTATE
3.1. Definirea noţiunii de rezultat 23
3.2. Stabilirea bazei de calcul a impozitului pe profit 23
3.3. Modele de prezentare a contului de profit şi pierdere 33
CAPITOLUL IV
STUDIU DE CAZ
4.1. Prezentarea societăţii 39
4.2. Contabilizarea operaţiunilor de venituri şi cheltuieli 40
4.3. Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri 43
4.4. Stabilirea rezultatului fiscal şi calculul impozitului pe profit 48
4.5. Contabilizarea şi plata impozitului pe profit. Repartizarea profitului 50
CAPITOLUL V
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 52
Anexe
Bibliografie


Extras din licență Cum descarc?

CAPITOLUL I
DELIMITĂRI PRIVIND CHELTUIELILE, VENITURILE ŞI REZULTATELE ÎNTREPRINDERII
1.1 Noţiuni despre cheltuieli şi venituri
Orice activitate desfăşurată de o entitate, ocazionează consumuri de natura cheltuielilor de exploatare, financiare şi extraordinare care se reflectă în contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 6.
Cheltuielile reprezintă descreşteri de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, respectiv diminuări de active sau creşteri de datorii, care au ca rezultat diminuarea capitalurilor proprii sub alte forme decât retragerile/distribuirile de capital.
Definiţia cheltuielilor include pierderile, precum şi celelalte cheltuieli care apar în procesul desfăşurării activităţilor curente ale întreprinderi, include costul vânzărilor, salariile şi amortizarea. Ele se regăsesc, de obicei, sub forma ieşirilor sau scăderii valorii activelor, cum ar fi numerarul sau echivalentele de numerar, stocurile şi imobilizările corporale.
Pierderile reprezintă alte elemente care corespund definiţiei cheltuielilor şi care pot apărea sau nu pe parcursul desfăşurării activităţilor curente. Pierderile reprezintă diminuări ale beneficiilor economice şi din acest punct de vedere nu diferă ca natură de alte tipuri de cheltuieli. Prin urmare, ele sunt considerate ca structură distinctă.
În categoria pierderilor sunt incluse, de exemplu, cele rezultate din dezastre, cum ar fi inundaţiile şi incendiile, precum şi cele rezultate din cedarea activelor imobilizate. De asemenea, definiţia cheltuielilor include în pierderile nerealizate, cum ar fi cele rezultate din creşterea cursului de schimb valutar în cazul unor împrumuturi pe care întreprinderea le-a contractat în valută. De obicei, în contul de profit şi pierdere, prezentarea pierderilor se efectuează distinct, datorită importanţei creşterii existenţei şi valorii acestora în procesul decizional. Pierderile sunt raportate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv veniturile aferente.
Veniturile sunt creşteri de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, respectiv creşteri de active sau diminuări de datorii, care au ca rezultat creşterea capitalurilor proprii, sub alte forme decât aporturile de capital.
Veniturile includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cât şi câştigurile din orice alte surse. Trebuie făcută, deci, distincţia dintre venituri şi câştiguri, deşi ambele se regăsesc în acelaşi segment al contului de profit şi pierdere. Astfel, ca urmare a compensării efectelor (sume de bani primite) cu eforturile corespunzătoare (costul bunului). De regulă, câştigurile sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere.
Câştigurile reprezintă alte elemente care corespund definiţiei veniturilor şi pot apărea sau nu ca rezultat al activităţii curente a întreprinderii. Câştigurile reprezintă creşteri ale beneficiilor economice şi, din acest punct de vedere, nu diferă ca natură de veniturile din activitatea curentă. Prin urmare câştigurile nu sunt privite ca structuri separate.
Câştigurile includ, de exemplu, sumele rezultate în urma cedării activelor imobilizate. Definiţia veniturilor include, totodată, şi câştigurile nerealizate, de exemplu cele rezultate din evaluarea “altor titluri de plasament” reflectate în contul 5081, şi cele rezultate din creşterea valorii contabile a activelor imobilizate. Prezentarea câştigurilor în contul de profit şi pierdere se realizează, de obicei, distinct, deoarece cunoaşterea existenţei acestora este importantă pentru procesul decisional. Câştigurile sunt prezentate, de regulă, la valoarea netă, exclusiv cheltuielile aferente.
Veniturile pot fi utilizate pentru achiziţionarea de active sau pentru creşterea valorii deferitelor tipuri de active fie prin reparaţii capitale ale acestora, fie doar prin înlocuirea anumitor piese ce duc la creşterea parametrilor tehnici.
1.2. Conţinutul şi structura cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor
1.2.1Conţinutul şi structura cheltuielilor
Procesul de producţie şi desfacere a bunurilor materiale, de executare de lucrări şi prestări servicii necesită utilizarea factorilor de producţie (în general pământul, capitalul şi munca), respectiv consumarea acestora.
Consumul şi plăţile privind factorii de producţie, efectuate de o unitate poartă denumirea de cheltuieli.
Cheltuielile întreprinderii reprezintă sumele sau valorile plătite, sau de plătit pentru: consumurile de bunuri materiale, plata lucrărilor executate şi servicii prestate de terţi, cheltuielile cu personalul angajat, plata unor obligaţii legale sau contractuale şi alte cheltuieli sau plăţi efectuate. Pentru determinerea rezultatelor exerciţiului financiar, în cadrul cheltuielilor se mai cuprind: amortizările şi provizioanele constituite, precum şi valoarea contabilă a activelor cedate, distruse sau dispărute.


Fisiere în arhivă (1):

  • Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor, Veniturilor si Rezultatelor la Societatea Comerciala Magnet SRL.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!