Organizarea contabilității la prefectura Maramureș

Cuprins licență Cum descarc?

CAPITOLUL I. Consideratii generale privind administratia 
publica in Romania 3
1.1.Importanta si rolul Prefecturii ca organ descentralizat al
guvernului in teritoriu 3
1.2.Atributiile compartimentului financiar-contabil 7
1.3.Structura organizatorica a Prefecturii Maramures 9
1.4.Diagrama de relatii a compartimentului
financiar - contabil cu celelalte servicii 11
CALITOLUL II Evaluarea veniturilor si cheltuielilor 
potrivit structurii clasificatiei bugetare 13
2.1.Caracterstici generale privind evaluarea bugetului 13
2.2. Evaluarea partii de cheltuieli potrivit clasificatiei bugetare 14
2.3.Intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2003 17
CALITOLUL III Organizarea contabilitatii la Prefectura 
Maramures 18
3.1.Deschiderea de credite bugetare potrivit bugetului aprobat 18
3.2.Modul de finantare a Prefecturii Maramures 19
3.3.Contabilitatea cheltuielilor potrivit clasificatiei bugetare 21
3.4.Contabilitatea decontarilor cu salariatii 24
3.5.Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului;
a bugetului asigurarilor sociale cu furnizorii si creditorii institutiei 26
3.5.1. Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului 26
3.5.2. Contabilitatea cu bugetul asigurarilor sociale 27
3.5.3. Contabilitatea cu furnizorii institutiei 28
3.5.4. Contabilitatea cu creditorii institutiei 29
3.6.Contabilitatea materialelor 30
3.7.Contabilitatea obiectelor de inventar 31
3.8.Contabilitatea mijloacelor fixe 32
3.9. Monografie contabila cu principalele operatiuni pe
luna martie 2003 33
CALITOLUL IV.Intocmirea situatiilor financiare privind
executia bugetara 41
4.1.Intocmirea balantei de verificare pe 31.03.2003 41
4.2.Intocmirea bilantului contabil si a contului de executie 
asupra executiei bugetare pe 31.03.2003 42
CAPITOLUL V Concluzii si propunerii 51
5.1.Disciplina bugetara 51
5.2 Evaziunea fiscala 52
5.3 Propuneri 53
Bibilografie  54


Extras din licență Cum descarc?

1.1.IMPORTANTA SI ROLUL PREFECTURII CA ORGAN DESCENTRALIZAT AL GUVERNULUI.
Administratia publica, in orice societate , fie ea clasica , fie moderna , reprezinta , in esenta, un instrument al statului indispensabil in atingerea unor deziderate , a unor obiective majore determinate de el , in fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice , "in scopul satisfacerii interesului general, prin actiunea puterii publice".
Pe coordonatele principiilor constitutionale aplicabile administratiei publice, atat in plan structural - organizatoric , cat si in cel material - functional , in virtutea principiului autonomiei locale , consacrat de Constitutie , administratia publica locala a capatat , incepand cu 1991 , o noua filozofie , dobandind o identitate proprie care a generat o configuratie inedita in sistemul global al administratiei publice din Romania.
Ca expresie a noilor dimensiuni administrative , administratia publica locala privita in individualitatea sa , prezinta particularitati sub aspectul regimului juridic specific , al apropierii pronuntate fata de interesele si nevoile colectivitatilor locale, ca efect al descentralizarii administrative , dar si al rolului deosebit pe care il joaca autoritatile locale in gestionarea eficienta a problemelor publice de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.
Pe plan local, potrivit opiniei lui Ioan Vida , administrarea intereselor publice locale poate fi incredintata : 
- fie unor autoritati statale si extensiilor sale , ce desemneaza autoritati desconcentrate ale administratiei publice de stat in unitatile administrativ-teritoriale , constituind administratia teritoriala (locala) de stat, 
- fie administratiei publice locale, care nu mai este o administratie de stat, ci o structura administrativa care permite colectivitatilor locale sa-si solutioneze problemele locale prin autoritati administrative proprii, sub controlul autoritatilor statale centrale.
Constitutia Romaniei stabileste administratia publica locala ca pe o structura in cadrul administratiei publice ce desemneaza ansamblul de autoritati administrative autonome care rezolva, conduc si executa treburile publice locale.
Misiunea de supraveghere generala a intregului sistem al administratiei publice , inclusiv al administratiei publice locale autonome , revine Guvernului ca titular de drept al prerogativelor in materia controlului de tutela administrativa. Insa, realizarea efectiva a drepturilor si obligatiilor, exceptand masurile de decizie , cade in sarcina organelor si autoritatilor administrative , abilitate de lege de la nivelul administratiei centrale de specialitate. 
In acest context, se detaseaza mai cu seama, data fiind sustinerea constitutionala a institutiei, rolul prefectului in asigurarea respectarii prevederilor legale de catre toate autoritatile administratiei publice locale. Din aceasta perspectiva, in calitatea sa de reprezentant al Guvernului in teritoriu, prefectul exercita controlul legalitatii actelor administrative ale autoritatilor administratiei publice locale autonome.
Prefectura are rolul de a indeplini atributiile si prerogativele conferite prefectului prin Constitutia Romaniei, legea administratiei publice locale sau prin alte acte normative. Totodata, urmareste modul de realizare in judet a strategiei si obiectivelor cuprinse in Programul de Guvernare si propune adoptarea de masuri corespunzatoare.
Conform legii numirea si eliberarea din functie a prefectilor se fac prin hotarare a Guvernului.Pentru a fi numit in functie prefectul trebuie sa aiba studii superioare de lunga durata.
In calitate de reprezentant al Guvernului prefectul vegheza ca activitatea consiliilor locale si a primarilor , a consiliilor judetene si a presedintilor consiliilor judetene sa se desfasoare in conformitate cu prevederile legii.Intre prefecti,pe de o parte , consiliile locale si primari , precum si consiliile judetene si presedintii consiliilor judetene, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.
Aparatul tehnic de specialitate al prefecturii indeplineste in prezent urmatoarele atributii principale :
I Cu privire la controlul legalitatii actelor Consiliului Judetean, ale
consiliilor locale si ale primarilor :
- Examineaza, sub aspectul legalitatii si in termenele prevazute de lege, actele administrative ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene, precum si ale presedintelui Consiliului Judetean si face propuneri corespunzatoare pentru restabilirea legalitatii , solicitand modificarea sau revocarea actului de catre autoritatea emitenta sau sesizand, dupa caz, instanta de contencios administrativ ; actul atacat in contenciosul administrativ este suspendat de drept. 
- Elaboreaza rapoarte si prezinta informari cu privire la actele controlate, la modul de organizare a executarii legilor si a altor acte normative de catre consiliile locale si judetene, dce catre primari precum si de catre presedintele Consiliului Judetean, ori de catre delegatia permanenta ;
- Realizeaza procedura prealabila cu privire la actele socotite ilegale, intocmind, cu modificarea corespunzatoare, propunerile ce vor fi adresate autoritatilor emitente pentru reanalizarea actelor socotite ilegal sau daca este cazul intocmeste documentatia si formuleaza actiunea pentru sesizarea instantei de contencios administrativ ;
- Asigura evidenta si pastrarea actelor transmise potrivit legii, in vederea exercitarii dreptului de control cu privire la legalitatea acestora ; controleaza modul de indeplinire de catre secretarii unitatilor administrativ-teritoriale a obligatiilor ce le revin, potrivit legii, cu privire la transmiterea actelor supuse controlului ;
- Conlucreaza cu compartimentele din aparatul propriu al Consiliului Judetean la elaborarea proiectelor de hotarari ale Guvernului care au ca obiect solutionarea unor probleme de interes local.
II.Cu privire la serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale :
- Urmareste activitatea desfasurata de seviciile publice descentralizaze ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate in judet precum si activitatea unitatilor din subordinea ministerelor care nu au sevicii descentralizate , a regiilor autonome de interes national si a filialelor acestora din judet ; in acest scop poate solicita de la acestea informari si rapoarte ;
- Urmareste modul de conlucrare dintre autoritatile administratiei locale si serviciile publice descentralizate, in solutionarea problemelor unitatiilor locale ; elaboreaza si supune spre aprobare masuri pentru inbunatatirea acestei conlucrari si a asistentei tehnice acordate autoritatilor locale ;
- Intocmeste informari cu privire la activitatea desfasurata de serviciile publice descentralizate, semnaleaza divergentele aparute intre acestea si autoritatile administratiei publice locale si organizeaza actiuni concrete de mediere a acestora ;
- Examineaza impreuna cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale si cu autoritatile administratiei publice locale si judetene, stadiul de executie a unor lucrari si actiuni care se deruleaza in comun ;
- Emite avizul prevazut de lege pentru numirea conducatorilor serviciilor publice descentralizate din judet.
III.Cu privire la activitatea comisiei administrative :
- Intocmeste si supune spre aprobare prefectului regulamentul de organizare si functionare a comisiei administrative, pe baza regulamentului-cadru elaborat de Ministerul Administratiei Publice ;
- Asigura secretariatul comisiei administrative si elaboreaza propuneri cu privire la programul de activitate al acesteia ;
- Elaboreaza pe baza consultarii cu conducerile serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate in judet, precum si cu delegatii presedintelui consiliului judetean, proiectul programului principalelor lucrari si activitati ale comisiei administrative ;
- Difuzeaza hotararile adoptate de comisia administrativa organelor si autoritatilor interesate sa ia masuri pentru aducerea acestora la cunostinta cetatenilor ; urmareste modul de apilicare a masurilor hotarate si informeaza operativ asupra constatarilor facute.


Fisiere în arhivă (3):

  • CUPRINS.doc
  • Organizarea contabilitatii la prefectura Maramures.doc
  • titl1.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Demetrescu, C.G., Puchita, V. - ,,Contabilitate - stiinta fundamentala si aplicativa", Editura Scrisul Romanesc, Craiova, 1970  
Drehuta, E.,- ,,Administrarea veniturilor bugetului public" , Editura Agora, Bacau, 1991
Drehuta, E., Neamtu,G., Voicu, E., - ,,Bugetul public si contabilitatea unitatilor bugerare" , Editura Agora, Bacau, 2000
Epuran,M.,Babaita,V., - ,,Teoria generala a contabilitatii", Editura Mirton, Timisoara,2000
Manta, C.  - ,,Administratia publica locala in Romania", Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999
Santai, I., - ,,Drept Administrativ si stiinta administrativa", Editura Riposprint, Cluj-Napoca,1998
Sosdean, A. - ,,Buget si evidenta bugetara" Universitatea Timisoara,1998
Sosdean, A. - ,, Gestiunea financiara a institutiilor publice" , Editura InterGraf, Resita,1996
Sosdean, A. -,, Contabilitatea institutiilor publice",
Editura Mirton, Timisoara,2001
Sosdean, A.- ,,Contabilitatea primariilor" ,Editura Mirton, Timisoara,2000
Vida,I - ,,Puterea executiva si Administratia Publica", Bucuresti ,1994
***Ordin M.F.nr.324/1984, cu planurile de conturi pentru institutiile de stat
***Legea contabilitatii nr.82 / 1991 , 
M.O. nr 265/27.12.1991,
republicata in M.O.nr. 20/2000
***Ordin M.F. nr.2505/1991 , Norme metodologice privind actualizarea de conturi pentru institutii publice
***Legea finantelor publice, nr.72/1996, M.O.nr.152/1996
***Constitutia Romaniei din 1991, M.O. nr.233/21.10.1991
***Legea 188/1996 privind statul funtionarilor publici
***Legea 215/2001 privind salariile functionarilor publici


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!