Organizarea Contabilității Privind Taxa pe Valoarea Adăugată la SC New Style SRL

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1
Politici fiscale privind taxa pe valoarea adăugată în România şi în ţările membre ale Uniunii Europene 3
1.1. Evoluţia taxei pe valoarea adăugată în ţările europene 3
1.1.1. Cote ale taxei pe valoarea adăugată utilizate în Europa 4
1.1.2. Evoluţia taxei pe valoarea adăugată în România în perioada 2002-2012 5
1.2. Generalităţi privind taxa pe valoarea adăugată 7
1.2.1. Definiţia taxei pe valoarea adăugată 7
1.2.2. Caracteristicile principale ale taxei pe valoarea adăugată 8
1.2.3. Persoane impozabile 8
1.2.4. Operaţiuni impozabile şi operaţiuni neimpozabile 9
1.2.5. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei 12
1.2.6. Baza de impozitare şi cotele de impunere 14
1.2.7. Faptul generator şi exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată 15
1.3. Noutaţi în domeniul fiscal cu privire la TVA 17
CAPITOLUL 2
Prezentarea generală a societăţii 18
2.1. Piaţa întreprinderii 19
2.2. Organigrama şi managementul 20
2.1.1. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare a unităţii economice 22
2.3. Mediul apropiat de afaceri 23
CAPITOLUL 3
Organizarea contabilităţii privind taxa pe valoarea adăugată 
la S.C. New Style S.R.L 25
3.1. Organizarea contabilităţii privind TVA 38
3.2. Analiza comparativă a evoluţiei taxei pe valoarea adăugată 42
3.3. Implicaţiile taxei pe valoarea adăugată asupra rentabilităţii întreprinderii 45
3.3.1. Taxa pe valoarea adăugată în raport cu rezultatele întreprinderii 45
3.3.2. Influenţa cheltuielilor de exploatare angajate de TVA asupra 
rezultatelor întreprinderii 48
3.3.3. Influenţa TVA asupra lichidităţii şi solvabilităţii întreprinderii 51
CONCLUZII 53
BIBLIOGRAFIE 54


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Pentru a-şi desfăşura activităţile, statul are nevoie de venituri pe care şi le asigură din impozite prelevate atât de la persoanele fizice cât şi juridice.Termenul de impozit provine din latinescul imponere (a stabili cu forţa). 
Taxa pe valoarea adăugată a fost introdusă în România prin Ordonanţa de Guvern nr. 3/1992, aprobată prin Legea nr.130 din decembrie 1992. 
TVA este un impozit indirect, calculat pe valoarea adăugată realizată de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA şi suportat de către consumatorii finali. Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA trebuie să plătească bugetului de stat diferenţa dintre suma taxei colectată de la clienţii săi pentru vânzările de bunuri şi servicii şi taxa deductibilă achitată sau datorată de către persoana respectivă pentru achiziţia de bunuri şi servicii. Acest lucru înseamnă că rolul persoanei impozabile se reduce de la cel de perceptor al taxei în contul Ministerului Finanţelor Publice, această taxă nereprezentând un cost pentru persoana respectivă. 
Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte cadrul legal al aplicării taxei pe valoarea adăugată şi principalele operaţii contabile în legatură cu aprovizionarea şi relaţiile cu cilienţii ale unei societăţi comerciale ce îşi desfăşoară activitatea în România.
Primul capitol cuprinde informaţii referitoare la evoluţia taxei pe valoarea adăugată atât în România cât şi în ţările europene dar şi o comparaţie între cotele de impunere ale acesteia utilizate în Europa precum şi date legate de caracteristicile principale ale taxei, sfera de aplicare ale acesteia, persoanele impozabile şi obligaţiile acestora, baza de impozitare şi cotele de impunere dar şi faptul generator şi exigibilitatea.
Capitolul II cuprinde descrierea activităţii societăţii NEW STYLE S.R.L. a resurelor umane, materiale si financiare ale acesteia dar şi date cu privire la piaţa pe care activează societatea.
Capitolul III include contribuţia proprie unde am analizat, în perioada 2010-2012 influenţele pe care taxa pe valoarea adăugată le-a avut asupra lichidităţii întreprinderii, implicaţiile taxei pe valoarea adăugată asupra rentabilităţii la nivelul firmei, dar şi influenţa cheltuielilor de exploatare angajate de TVA asupra rezultatelor întreprinderii.
Capitolul I
POLITICI FISCALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ŢĂRILE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
1.1. Evoluţia taxei pe valoarea adăugată în ţările europene
Impactul taxei pe valoarea adăugată asupra economiei a avut loc pentru prima dată în Franţa la iniţiativa lui Maurice Laure în anul 1954.
Ulterior acest impozit indirect a fost introdus şi în alte ţări din Europa, Asia, Africa şi America Latină.Fundamentul introducerii taxei pe valoarea adăugată şi-a găsit motivaţia în substituirea diverselor taxe practicate asupra cifrei de afaceri şi folosirea ei ca taxă unică percepută în diferitele stadii ale producţiei de către producători. Fiecare producător este îndreptăţit prin lege să deducă taxa pe valoarea adăugată suportată anterior în procesul de producţie proprie. 
Din multitudinea de cote care au funcţionat iniţial numărul lor s-a redus treptat ajungându-se la patru: cota normală, cota majorată, cota redusă şi cota intermediară.
Franţa generalizează aplicarea taxei pe valoarea adăugată în anul 1968 luna ianuarie.
Concomitent cu Franţa sau ulterior o serie de state ale lumii introduc şi ele acest impozit cum ar fi: Danemarca şi Brazilia 1967, Germania şi Uruguay 1968, Suedia şi Olanda 1969. Între anii 1970-1971 aderă la acest tip de impozit o serie de alte ţări ale lumii cum ar fi Norvegia (1970), Belgia (1971), Marea Britanie (1971), Irlanda (1971).
Pe continentul european în anul 1967 după zece ani de la semnarea Tratatului de la Roma, în cadrul Comunităţii Economice Europene au fost adaptate o serie de directive care au pus bazele legislative ale acestui tip de impozit indirect. Introducerea TVA în România a avut loc în condiţiile trecerii la economia de piaţă (impozitul pe circulaţia mărfurilor ce funcţiona în economie ca un impozit indirect nu-şi mai avea justificarea). Introducerea TVA în locul impozitului pe circulaţia mărfurilor a fost primul pas făcut pe linia reformei fiscale în România; pentru aceasta, au fost necesare o serie de măsuri pregătitoare. Astfel, numărul cotelor de impozit pe circulaţia mărfurilor aferente bunurilor şi serviciilor a fost redus la 5 (anume : 3%, 5%, 7%, 10%, 15%), iar anumite produse şi articole de lux au intrat sub incidenţa accizelor. După emiterea unor acte normative pregătitoare, TVA a fost introdusă în România,prin OG nr.3/1992, cu începere de la 1 ianuarie 1993 (ulterior introducerea a fost amânată pentru 1 iulie acelaşi an).


Fisiere în arhivă (1):

  • Organizarea Contabilitatii Privind Taxa pe Valoarea Adaugata la SC New Style SRL.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Anghelache, G.,Pavel ,B.,(2005), Finante publice ale României, Editura All Beck, Bucureşti 
Bistriceanu, G.,Boaja, M.,(2006), Sistemul fiscal al României, Editura Universul Juridic, Bucureşti
Bombos, G., Galantou, M., (2006), Taxa pe valoarea adăugată –Legislatie.Doctrina. Jurisprudenta”, Editura C.H.Beck, Bucureşti
Chebac, N., (2010), Contabilitate financiară, Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi
Florescu, D., Coman, P., Balasa, G., (2005), Fiscalitatea în România, Editura All Beck, Bucureşti
Hoanţă, N., (2000), Economie şi finanţe publice, Editura Polirom, Iaşi
Juravle, V., Vintilă, G., (2000), Metode şi tehnici fiscale, Editura Polcris, Bucureşti
Lacrita, N., (2006), Taxa pe valoarea adăugată, Editura Tribuna Economică, Bucureşti
Pântea, I.,Bodea, G.,(2007),Contabilitatea financiară românească conform cu Directivele Europene, Editura Intelcredo, Deva
Tatu, L., Serbanescu, C.,Cataramă, D., Miricescu, E., Nica, A., (2010), Fiscalitate.De la lege la practică, Editura C.H.Beck , Bucureşti 
*** Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare , în vigoare de la 1 ianuarie 2012, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
***Legea contabilităţii nr.82 /1991 
*** Situaţiile financiar-contabile ale societăţii din 2010-2012
www.anaf.ro
www.mfinante.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!