Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 2
CAPITOLULI Delimitări şi structuri privind stocurile 4
1.1 Definiţii şi concepte privind stocurile 4
1.2 Contabilitatea stocurilor 7
1.2.1 Rolul şi importanţa stocurilor 7
1.2.2 Principiile şi regulile evaluării stocurilor 9
1.2.3 Evaluarea stocurilor 10
1.2.4 Metode de înregistrare a stocurilor în contabilitate 16
1.2.4.1 Metoda inventarului permanent 16
1.2.4.2 Metoda inventarului intermitent 17
CAPITOLUL II Prezentarea societăţiicomerciale HUTTON SA 18
2.1 Prezentarea de ansamblu a societăţii 18 
2.2 Piaţa actuală 20
2.3 Managemetul şi structura SC HUTTON SA 22
2.4 Aspecte financiar–contabile în activitatea SC HUTTON SA 23
CAPITOLUL III Organizarea contabilităţii stocurilor la SC HUTTON SA 27
3.1 Operaţiuni cu stocuri la SC HUTTON SA 28
3.1.1 Tipologia operaţiilor prezentate 28
3.1.2Monografie contabilă privind operaţiile cu stocuri 29
3.2 Prezentarea şi analiza datelor din situaţiile financiare anuale 41
CONCLUZII 48
BIBLIOGRAFIE 50


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi pertinente în procesul de luare a deciziilor economice.
Contabilitatea permite cunoaşterea periodică a situaţiei unităţii economice-sociale vis-a-vis de terţi: clienţi, salariaţi, bănci, stat şi alte organisme publice.
Ea informează conducătorul unităţii economice-sociale asupra situaţiei patrimoniale şi financiare, profitul sau pierderea rezultă în fiecare an din alte organisme publice.
Reglementările contabile care formează sistemul contabil al agenţilor economici sunt alcătuite din:
a.Legea Contabilităţii nr.82/1991 completată şi modificată prin legea nr.420/2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.70/2004;
b.Regulamentul de aplicare a Legii Contabilităţii nr.82/1991;
c.Normele metodologice şi precizările contabile cu caracter de reglementări privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniale, întocmirea şi utilizarea formularelor comune privind activitatea financiarǎ şi contabilǎ şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora ;
d.Precizările metodologice cu statut de ghiduri profesionale ;
e.Cadrul de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internaţionale( IASC );
f.Planul de Conturi General;
g.Recomandări,ghiduri practice şi legea auditului financiar; 
Sistemul contabil actual a fost elaborat pe baza Standardelor Internaţionale de Contabilitate,având ca scop acela de a permite agenţilor economici sǎ utilizeze un sistem contabil şi de gestiune adoptat caracteristicilor economiei de piaţă.S-a vizat asimilarea Standardelor de Contabilitate Internaţionale,în mǎsura în care calculele sunt compatibile cu reglementǎrile europene.
Se are în vedere că la nivelul contabil financiar sunt prezentate 3 metode de evaluare a bunurilor la ieşirea din patrimoniu: metoda costului mediu ponderat C.M.P., metoda F.I.F.O., metoda L.I.F.O. şi că fiecare agent economic poate alege între aceste metode în funcţie de specificul bunurilor respective. De asemenea, noul sistem contabil permite întreprinderilor să aleagă între sistemul de înregistrare cunoscut sub numele de metoda inventarului permanent şi cel cunoscut sub numele de metoda inventarului intermitent.
Pornind de la aceste premize, am elaborat prezenta lucrare, ce conţine, pe lângă problematica cunoştinţelor teoretice acumulate în anii de studiu aprofundat şi o temă practică, concretă, bazată pe un studiu de caz realizat la SC HUTTON SA.
Tema acestei lucrări o constituie Organizarea contabilităţii stocurilor la SC HUTTON SA, subiect ce are o importanţă deosebită ţinându-se seama în principal de reglementările din sistemul contabil potrivit Legii Contabilităţii nr.82/1991 actualizatǎ în conformitate cu directivele europene şi regulamentului de aplicare a acestei legi
Lucrarea este structurată în trei capitole, fiind astfel delimitată partea teoretică de cea practică. 
Capitolul I este strict teoretic tratând delimitări şi structuri privind stocurile.
În Capitolul II şi III am realizat un studiu de caz la SC HUTTON SA, în care am făcut o prezentare generală a societăţii, pornind de la modul de înfiinţare, evoluţia capitalului social, obiectul de activitate al acesteia.
Drept urmare, lucrarea va începe cu prezentarea aspectelor teoretice legate de evaluarea şi contabilizarea în referenţialul internaţional IAS 2, după care se vor contura particularităţile privind evaluarea şi contabilizarea stocurilor în România şi diferenţele existente între IAS şi OMFP. Apoi, teoria va fi transpusă într-un studiu de caz.


Fisiere în arhivă (1):

  • Organizarea Contabilitatii Stocurilor la SC Hutton SA.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Dumitru,C.,Ioanaş,C., (2005), Contabilitatea de gestiune şi evaluarea performanţelor,Editura Universitara,Bucureşti
Feleagă, N., Feleagă, L., (2008), Contabilitate financiară – o abordare europeană si internaţională, vol. I si II, Editura Infomega, Bucureşti.
Feleaga, N., Feleaga,L.,(2002) – Politici şi opţiuni contabile, Editura Economică, Bucureşti
Gheorghe,.L., (2006), Îndrumar practic de contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor(Referenţialul Naţional aplicabil,întrebări şi răspunsuri,teste grilă propuse,teste grilă rezolvate),Editura Universul Juridic, Bucureşti
Gîrbinǎ,M., ,Ştefan,B.,(2006),Sinteze,studii de caz şi teste grilǎ privind aplicarea IAS-IFRS volumul I,ediţia aII-a,Editura CECCAR,Colecţia Standarde Internaţionale de Contabilitate, Bucureşti
Greceanu,V.,(2006),Contabilitatea întreprinderilor-actualizatǎ şi simplificatǎ,Editura Economicǎ, Bucureşti
Horia,C., (2003), Contabilitatea şi calculaţiile în conducerea întreprinderii,Ediţia CECCAR,ediţia a II-a, Bucureşti
Ionescu,C., (2005), Sisteme contabile moderne, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti
Ionescu,C., (2007), Contabilitate – baze si proceduri, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti
Ladislau,P.,Gheorghe,L.,Bogdan,L.,(2006),Contabilitatea întreprinderii-îndrumar practic actualizat şi completat prin Reglementările contabile prevăzute de Directivele Europene a IV-a şi aVII-a aprobate de O.M.F.P. 1752/2005,ediţia a VIII-a,Editura Fundaţiei ,,Andrei Şaguna’’,Constanţa
Pântea,I., Petru,Ghe.,(2005), Contabilitatea financiarǎ româneascǎ conformǎ cu Directivele Europene, Editura Intelcredo,Deva
Ristea,M., (2004),Contabilitate financiarǎ şi aprofundată,Contabilitatea societăţilor comerciale, Editura Universitarǎ,Bucureşti
Stoian,A.,(2001), Contabilitate şi gestiune fiscală, Editura Mărgăritar, Bucureşti
Vasile,R., Ion,A., Elena, Ş., Daniela,Ţ., (2003), Evaluarea întreprinderii, Editura ASE,Bucureşti.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!