Organizarea Execuției Lucrărilor de Construcție și Montaj

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 1
1. CADRU NORMATIV AL ORGANIZĂRII ȘANTIERELOR DE CONSTRUCȚII 4
1.1.Organizarea șantierelor de construcții pîna la trecerea economiei de piață 4
1.2. Normarea organizării șantierelor de construcție în economia de piață 8
1.2.1. Sistemul normelor tehnice în construcții din Republica Moldova 8
1.2.2. Norme de organizare a șantierelor de construcție în Federația Rusă 12
1.2.3. Sistemul de coduri tehnice în construcții din Republica Belarus 13
1.2.4. Sistemul normelor tehnice în construcții din Ucraina 14
1.3. Normarea organizării șantierelor de construcție în Uniunia Europenă 15
1.3.1. Istoricul programului de eurocoduri 16
1.3.2. Domeniile de aplicare ale eurocodurilor 18
1.3.3. Adoptarea eurocodurilor în România. Sistemul reglementărilor tehnice naționale în construcție 20
2. ASPECTE ANALITICE PRIVIND ACTIVITATEA FIRMEI DE CONSTRUCȚII “VICONS-SERVICE” S.R.L 24
2.1. Caracteristica generală a întreprinderii 24
2.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii 31
2.2.1. Analiza veniturilor din vînzări 32
2.2.2. Analiza rentabilității veniturilor din vînzări 37
2.2.3. Analiza formării profitului întreprinderii 42
3. STUDIU DE CAZ PRIVIND ORGANIZAREA ȘANTIERULUI DE CONSTRUCȚIE DE PE STR. MELESTIU 22A 54
3.1. Asigurarea cu resurse tehnico-materiale a șantierului de construcție 54
3.2. Organizarea și determinarea consumului de utilități de pe șantierul de construcție 63
3.3. Organizarea execuției lucrărilor de construcții-montaj pe șantierul de construcție 66
Concluzii și recomandări 72
Bibliografie 75
Anexe


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
În zilele noastre, activitatea de construcții poartă în mod evident amprenta progresului tehnologic ce se desfășoară cu o deosebită rapiditate care cuprinde diferite ramuri, cum ar fi: materiale de construcții, metode de calcul și dimensionare, tehnologii de execuție și exploatare, planificarea și organizarea activităților de construcții ș.a.
Procesele care se desfășoară în domeniu construcțiilor pot fi împărțite în procese naturale și în procese organizatorice. Procesele naturale au ca domenii de cercetare cunoașterea și folosirea cît mai completă a caracteristicilor mecanice și fizice ale materialelor în scopul asigurării caracteristicilor de funcționalitate, durabilitate și economicitate a construcțiilor. Procesele organizatorice au ca domeniu de cercetare sistemul de relații și dependențe care se creează între elementele procesului (forță de muncă, mijloacele de muncă), determinate de acțiuni orientate spre atingerea unui scop, adică realizarea elementului de construcție stabilit cantitativ și calitativ pe baza de indicatori tehnico-economici.
În acest context, organizarea și condcerea activităților de construcții trebuie tratată ca sistem, deoarece angrenează un ansamblu de principii, metode și tehnici în procesul realizării unei construcții.
Evoluția organizării ca știință a fost cauzată de:
- necesitatea realizării unui volum de construcții adecvat nevoilor umane din ce în ce mai mari;
- complexitatea în creștere a proceselor de construcție datorat tehnologiilor moderne și a noilor materiale utilizate;
- necesitatea realizării unor construcții tot mai complexe, în limitele unor indicatori tehnico-economici optimi cum ar fi: durata de execuție cît mai mică, costul execuției lucrării mai redus, posibilitatea efectuării lucrărilor de construcție pe toată durata anului etc.
Prin modul de tratare și sistematizare, în strînsă concordanță cu disciplinele cu care organizarea lucrărilor de construcții se află în interdependență (tehnologia construcțiilor, amenajările teritoriului, materiale de construcții etc.), prezenta lucrare îmbină cunoștințele teoretice cu cele practice. 
Scopul acestei lucrări constă în identificarea unor documente normative care ar sta la baza organizării șantierelor de construcție, analiza situației economico-financiare a unei firme de construcții și organizarea propriuzisă a unui șantier de construcție în cadrul acestei firme.
Pentru atingerea acestui scop, s-au pus următoarele obiective:
- stabilirea actelor normative ce țin de organizarea șantierelor de construcție atît în Republica Moldova, cît și în alte state europene;
- prezentarea și analiza economico-financiară a firmei de construcții S.C. “VICONS-SERVICE” S.R.L.;
- identificarea unui șantier de construcție în care această firmă execută lucrări de construcții-montaj și analiza planului general de organizare a acestui șantier.
Scopul și sarcinile acestei cercetări au determinat următoarea structră a tezei: introducere, trei capitole ce reflectă conținutul de bază al cercetărilor, concluzii și recomandări, anexe și bibliografie.
În introducere este argumentată actualitatea temei de cercetare, necesitatea și importanța studiului. Este formulat scopul și sunt stabilite sarcinile cercetării.
Capitolul I – „Cadru normativ al organizării șantierelor de construcții” – pune în evidență cercetarea efectuată în stabilirea documentelor normative ce stau la baza organizării șantierelor de construcție.
În capitolul II – „Aspecte analitice privind activitatea firmei de construcții S.C. “VICONS-SERVICE” S.R.L.” – este prezentată descrierea generală a firmei și analiza activității economico-financiare.
În capitolul III – „Studiu de caz privind organizarea șantierului de construcție de pe str. Melestiu 22A” - sunt prezentate activităţile de organizare a lucrărilor de amenajare a şantierului, asigurarea spaţiilor de servire a personalului, realizarea căilor de comunicaţii şi a surselor şi reţelelor de alimentare cu utilităţi. De asemenea, sunt prezentate modalităţile de organizare a execuției lucrărilor de construcții-montaj.
În finalul lucrării sunt expuse toate concluziile și recomandările referitoare la domeniul de cercetare și anexate toate documentele și informațiile ce au contribuit la formarea tezei de licență.


Fisiere în arhivă (2):

  • Organizarea Executiei Lucrarilor de Constructie si Montaj
    • breguta oleg teza.docx
    • Org santierelor.ppt

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Hagiu V. Managementul execuției proiectelor de construcție – Iaș: Ed. Dosoftei, 2003 – 280 p.
Crăciun I. Organizarea lucrărilor de construcții Hidrotehnice – Iași: Ed. Performantica, 2005 – 144 p.
Gheorghiță Șt. Organizarea și conducerea activității de construcții – București: Ed. Didactică și pedagogică, 1983 – 251 p.
Radu V. Managementul proiectelor de construcții – București: Ed. Economică, 2002 – 512 p.
Степанова И. С. Экономика строительства – Москва: Издательство Юраит, 2007- 621 стр.
Полякова И. Ю Проектирование организации строительства жилого комплекса – Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2009 - 148 стр.
Trelea A. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente, indicativ C 16-84 – Iași 1984, - 88 p.
Țiriulnicova N. Analiza rapoartelor finaciare, ediția a II-a, revăzută, 2011 - 389 p.
СНиП 3.01.01-85 Организация строительного производства
ГОСТ 21.109-80 Система проектной докуметации для строительства. Ведомости потребности в материалах - Введ. 01.01.1981 г. СССР - 1980 г.
NCM A.01.02–96 Sistemul de documente normative în construcţii 
NCM A.07.02-99 Instrucţiunea privind procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii
CHиП 3.01.01-85* Организация строительного производства - Введ. 01.04.1995 г. РФ - 1995 г.
СНиП 12-01-2004 Организация строительства - Введ. 01.01.2005 г. РФ - 2004 г.
ТКП 45-1.03-161-2009 АРГАНIЗАЦЫЯ БУДАЎНIЧАЙ ВЫТВОРЧАСЦI - Введ. 12.01.2012 г. Республика Беларусь – 2009 г.
ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва - Введ. 01.01.2012 г. Україна – 2009 г.
Ordinul nr. 7 din 11 februarie 2011 Cu privire la aprobarea Listei documentelor normative în construcţii în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova la data de 01 ianuarie 2011
Legea nr. 721-XIII din 02.02.96 privind calitatea în construcții


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!