Organizarea inventarierei în cadrul entității

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 
CAPITOLUL I. NOTIUNII GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA SI CONTABILIZAREA INVENTARIERI ACTIVELOR IN CADRUL ENTITATILOR ...
1.1. Reguli si norme aferente inventarierii activelor . 
1.2. Contabilitatea si documentarea operatiilor economice aferente rezultatelor inventarierei imobilizari 
1.3. Reguli si norme aferente privind SMM . ..
CAPITOLUL II. REGULI GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA SI CONTABILIZAREA REZULTATELOR INVENTARIEREI PASIVELOR LA ENTITATII ...
2.1. Reguli si norme aferente inventarierii pasivelor . .
2.2 Contabilitatea si documentarea operatiilor economice aferente rezultatelor inventarierei capitalurilor proprii ..
2.3 Contabilitatea si documentarea operatiilor economice aferente rezultatelor inventarierei datoriilor si imprumut .
CONCLUZII ..
BIBLIOGTAFIE 
ANEXE ..


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Inventarierea reprezinta mijlocul principal prin care se constata situatia reala a patrimoniului si care permite compararea datelor obtinute pe aceasta cale cu datele contabilitatii.
Necesitatea inventarierii patrimoniului unitatilor se explica prin importanta deosebita pe care o prezinta pentru activitatea practica a acestora. 
In primul rind, ea constituie baza de pornire pentru deschiderea si organizarea evidentei operative si contabile la unitatile patrimoniale nou infiintate, iar in al doilea rand, in decursul exercitiului, ea este determinata de faptul ca intre datele contabilitatii si realitatea de pe teren pot sa apara anumite diferente, in plus sau in minus, chiar si in conditiile unei bune organizari a evidentei operative si contabile, datorita mai multor cauze obiective sau subiective.
Inventarierea generala priveste toate mijloacele si resursele din unitatile economice. Inventarierea nu este necesara doar elaborarii bilantului ci in reluarea manierei in care este gestionat patrimoniul, a situatiei acestuia la un moment dat in ansamblu sau numai a unor elemente de patrimoniu.
Pe langa stabilirea situatiei reale, prin inventariere se mai verifica daca sistemul de evidenta a functionat in mod corespunzator, precum si calitatile profesionale si morale ale persoanelor carora li s-a incredintat gestionarea patrimoniului. De asemenea, se determina gradul de utilizare a unor bunuri (uzura fizica, morala) stadiile de fabricatie (produse finite, semifrabicate, produse in curs de executie) cheltuielile efectuate in avans, veniturile incasate in avans, gradul de solubilitate a unor titluri de creanta, realizarea obligatilor fata de persoane fizice sau juridice.
CAPITOLUL I. NOTIUNII GENERALE PRIVIND INVENTARIEREA SI CONTABILITATEA INVENTARIERI ACTIVELOR IN CADRUL ENTITATILOR
1.1. Reguli si norme aferente inventarierii activelor 
Inventarierea elementelor de active, datorii si capitaluri proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza. 
Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de active, datorii si capitaluri proprii ale fiecarei unitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei unitatii pentru respectivul exercitiu financiar. 
In situatiile financiare anuale elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele inventarierii. In intelesul prezentelor reglementari, valoarea contabila a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupa ce se deduce amortizarea cumulata, pentru activele amortizabile si ajustarile cumulate din depreciere sau pierdere de valoare.
La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudentei, potrivit caruia se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare. 
Pentru elementele de natura activelor inregistrate la cost, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila se evidentiaza distinct in contabilitate, in conturi de ajustari, aceste elemente mentinandu-se la valoarea lor de intrare. Pentru toate celelalte elemente de active, datorii si capitaluri proprii, cu ocazia inventarierii, se verifica realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terti se fac cereri de confirmare, care se vor atasa la listele respective dupa primirea confirmarii.
Conform prevederilor Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr.27 din 28.04.2004, inventarierea reprezinta -  un ansamblu de operatiuni prin care se constata existenta tuturor elementelor de activ si de pasiv, in expresie cantitativ-valorica sau numai valorica, dupa caz, in patrimoniul sau gestiunea intreprinderii la data efectuarii acestora (art.11 din Regulamentul privind inventarierea).
Iar sarcina de baza a controalelor si inventarierilor o constituie efectuarea controlului asupra integritatii bunurilor. Pentru efectuarea nemijlocita a inventarierii patrimoniului se formeaza o comisie de inventariere prin ordinul de inventariere (anexa) constituita din:
- Seful comisiei;
- Membrii comisiei, (art.30 din Regulamentul privind inventarierea).


Fisiere în arhivă (1):

  • Organizarea inventarierei in cadrul entitatii.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Acte legislative si normative 
1. Legea contabilitatii, nr.113-XVI din 27.04.2007 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93/399. 
2. Planul de conturi contabile al activitatii economico-financiare a intreprinderii si Normele metodologice de utilizare a conturilor contabile / Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr.147 din 25.12.1997 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.88-91. 
3. Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr. 27 din 28.04.2004 / Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 123- 124 din 27.07.2004. 
4. Standardele Nationale de Contabilitate // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.88-91/182, cu modificarile ulterioare. 
5. Standardul National de Contabilitate 1 - Politica de contabilitate- , aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr.174 din 25.12.1997 / Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-  91 din 30.12.1997.
6. Standardul National de Contabilitate 2 - Stocurile de marfuri si materiale- , aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25.12.1997 / Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88- 91 din 30.12.1997. 
7. Standardul National de Contabilitate 18 - Venitul- , aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr. 174 din 25.12.1997 / Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 88-  91 din 30.12.1997.
Manuale, carti, brosuri 
8. Nederita Al., Bucur V., Caraus M. Contabilitate financiara. - Chisinau: ASEM, editia a II-a, ACAP, 2003. 
9. Ceavdari Mihail, Inventarierea: pregatirea, efecturarea si reflectarea rezultatelor ei in conturile evidentei contabile. Chisinau 2002. 
10. Turcanu V., Bajerean E. Bazele contabilitatii. - Chisinau: Tipografia Centrala, 2004. 
11. Parashivescu M.D., Pavaloaia W. Contabilitatea si dezvoltarea economico-sociala. - Iasi: Tehnopress, 1999. 
12. Tuhari T. Contabilitatea cheltuielilor in comert / Contabilitate si audit, Chisinau, 1998, nr. 6.
13. Tudor Alcaz, Anatolie Rusu, Diana Osipov, Ala Oprea,Evidenta contabila, Ciclu de prelegeri, Chisinau UTM 2007.
14. Contabilitatea financiara: Manual/Colectiv de autori: coordonator Alexandru Nederita. Chisinau 1999.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!