Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova

Cuprins licență Cum descarc?

DECLARATIA PRIVIND ASUMAREA RASPUNDERII 3
INTRODUCERE 4
I. Statutul Curtii Constitutionale - momente generale 6
1.1 Conceptul teoretic, destinatia si esenta Curtii Constitutionale 6
1.2 Particularitatile evolutiei statutului juridic al Curtii Constitutionale in Republica Moldova 9
1.3 Principiile de activitate ale Curtii Constitutionale 15
II. Structura Curtii Constitutionale in Republica Moldova 21
2.1 Elemente de natura organizatorica a Curtii Constitutionale 21
2.2 Curtea Constitutionala ca autoritate suprema in sistemul de drept al Republicii Moldova 22
2.3 Suprematia jurisdictionala a Curtii Constitutionale in cadrul Sistemului de Drept al Republicii Moldova 26
III. Activitatea judecatorilor Curtii Constitutionale in Republica Moldova - element inerent al structurii institutionale 33
3.1 Consideratii generale privind numirea in functie 33
3.2 Drepturile si indatoririle judecatorilor Curtii Constitutionale conform normelor legale in vigoare 41
3.3 Locul exercitarii muncii si particularitatile organizarii profesiei de judecator 42
3.4 Raspunderiea judecatorului la Curtea Constitutionala 44
3.5 Drepturile si garantiile in exercitarea functiei de judecator la Curtea Constitutionala 52
3.6 Incetarea functiei 53
INCHEIERE 56
BIBLIOGRAFIE 59


Extras din licență Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei. La momentul actual, constitutia este actul prin care se definesc conditiile exercitarii puterii politice, se reglementeaza mecanismul reprezentarii poporului, modul de control asupra exercitarii puterii de stat, precum si statutul juridic al individului. Constitutia ca act fundamental, cu forta juridica suprema, prezinta in sens politic juridic si social un produs al consensului social general la etapa adoptarii ei. Constitutia are menirea sa solutioneze probleme ce tin de o perspectiva mai indelungata a activitatii statului si, prin urmare, este si trebuie sa fie ea insasi relativ stabila, si oportuna.
Actualitatea temei de cercetare rezida in evolutia evenimentelor, care s-au produs in contextul schimbarilor politice, intervenite in tarile Europei Centrale si de Est, care s-au aflat in regim totalitar. 
Problema functionarii eficiente a Curtii Constitutionale in garantarea suprematiei Constitutiei, inclusiv a controlului de constitutionalitate, este actuala in virtutea transformarilor politice, economice, sociale si juridice din viata societatii, ce au deschis calea spre constituirea noilor democratii, spre edificarea statelor de drept, in care garantarea suprematiei Constitutiei are un rol hotarator.
Scopul si obiectivele proiectului. Scopul tezei prezinta organizarea si functionarea Curtii Constitutionale in RM.
Obiectivele lucrarii prezente sunt:
o Conceptul teoretic, destinatia si esenta Curtii Constitutionale
o Particularitatile evolutiei statutului juridic al Curtii Constitutionale in Republica Moldova
o Principiile de activitate ale Curtii Constitutionale
o Elemente de natura organizatorica a Curtii Constitutionale
o Curtea Constitutionala ca autoritate suprema in sistemul de drept al Republicii Moldova
o Suprematia jurisdictionala a Curtii Constitutionale in cadrul Sistemului de Drept al Republicii Moldova
o Consideratii generale privind numirea in functie
o Drepturile si indatoririle judecatorilor Curtii Constitutionale conform normelor legale in vigoare
o Locul exercitarii muncii si particularitatile organizarii profesiei de judecator
o Raspunderiea judecatorului la Curtea Constitutionala
o Drepturile si garantiile in exercitarea functiei de judecator la Curtea Constitutionala
o Incetarea functiei
Importanta teoretica si valoarea aplicativa a proiectului. Problemele care au facut obiectul cercetarii noastre se refera la actualitatea subiectului ce vizeaza organizarea si functionarea Curtii Constitutionale in RM, la raporturile dintre institutiile politice in respectarea Constitutiei, la organizarea si exercitarea controlului jurisdictional, la contributia organelor de jurisdictie constitutionala la respectarea echilibrului constitutional, drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului etc.
Sumarul compartimentelor proiectului. Structura tezei este urmatoarea - introducere, concluzii, bibliografie, si continutul tezei din 3 capitole.
Capitolul unu - Statutul Curtii Constitutionale - momente generale, prezinta: Conceptul teoretic, destinatia si esenta Curtii Constitutionale; Particularitatile evolutiei statutului juridic al Curtii Constitutionale in Republica Moldova; Principiile de activitate ale Curtii Constitutionale.
Capitolul doi - Structura Curtii Constitutionale in Republica Moldova, prezinta: Elemente de natura organizatorica a Curtii Constitutionale; Curtea Constitutionala ca autoritate suprema in sistemul de drept al Republicii Moldova; Suprematia jurisdictionala a Curtii Constitutionale in cadrul Sistemului de Drept al Republicii Moldova
Compartimentul trei - Activitatea judecatorilor Curtii Constitutionale in Republica Moldova - element inerent al structurii institutionale, analizeaza: Consideratii generale privind numirea in functie; Drepturile si indatoririle judecatorilor Curtii Constitutionale conform normelor legale in vigoare; Locul exercitarii muncii si particularitatile organizarii profesiei de judecator; Raspunderiea judecatorului la Curtea Constitutionala; Drepturile si garantiile in exercitarea functiei de judecator la Curtea Constitutionala; Incetarea functiei.
I. Statutul Curtii Constitutionale - momente generale
1.1 Conceptul teoretic, destinatia si esenta Curtii Constitutionale
Fiind unica autoritate de jurisdictie constitutionala in stat devine si unicul subiect de interpretare oficiala a Constitutiei si astfel atributia de interpretare oficiala a Constitutiei nu poate fi conferita altei autoritati publice. 
In primul rind scopul constituirii Curtii Constitutionale. Daca secolul XIX si prima jumatate a secolului XX erau considerate secolele parlamentarismului atunci incepind cu a doua jumatate a secolului XX putem mentiona inceputul erei constitutionalismului. Tot mai mult este impartasita ideea ca in statul in care lipseste autoritatea Constitutiei nu poate fi vorba de stat de drept. Constitutia trebuie sa predomine asupra tuturor. Si daca in cadrul separatiei puterilor trebuie sa existe o balanta dictata de infringerea unei puteri de catre alta, in caz de abuzuri, atunci trebuie sa existe si un strager al Constitutiei care ar obliga puterile sa activeze in cimpul constitutional. [ 1]
Pentru ca sa-si onoreze menirea sa Curtea Constitutionala in Republica Moldova se situeaza in afara celor trei puteri: legislativa, executiva si judecatoreasca. Ea porneste de la ideea dupa care, pentru a putea controla activitatea unui organ, cum este de exemplu, Parlamentul sau Guvernul este necesar ca cel ce controleaza sa se situeze la un nivel superior celui al organului controlat. Formarii si activitatii Curtii este consacrat titlul III din Constitutie, separat de reglementarile autoritatilor publice centrale si se bazeaza pe doctrinele: italiana, spaniola, belgiana si franceza. 
In toata activitatea sa Curtea Realizeaza functiile: garantarea suprematiei Constitutiei, realizarea principiului separarii puterii de stat in putere legislativa, putere executiva si putere judecatoreasca, garantarea responsabilitatii statului fata de cetatean si a cetateanului fata de stat. Aceste functii sint direct stipulate in art.134 din Constitutie. Autorul V.Zubco cu [ 2] referire la autoul roman L.Deleanu mai numeste doua functii: functia de elaborare a normelor de drept si functia de regularizare si autentificare a schimbarilor politice sau a alternantilor la putere. Cu toate ca ultimele doua functii nu sint enumerate in Constitutie ele se contin in practica Curtii Constitutionale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Organizarea si functionarea Curtii Constitutionale in Republica Moldova.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Puscas v., Curtea Constitutionala unicul subiect de interpretare oficiala a Constitutiei. In: Justitia Constitutionala in Republica Moldova, 2010, nr.3, pag.15
2. Zubco V. Functiile Curtii Constitutionale. Justitia constitutionala, 2004. nr.4, p.15
3. ????????? ?.?.. ??????????????? ???????? ? ??????. ?. 1995 v. ?.43
4. ??????? ?. ??????? ?????????? ???? ???????????? ??????????????? ?????. ????? ? ????????. ?. 2000. No 12, ???.21
5. Hotarirea Curtii Constitutionale nr.8 din 16.02.1999. M.O., nr.22-23/14 din 04.03.99
6. Hotarirea Curtii Constitutionale nr.55 din 14.10.1999. M.O. nr.118-119/66 din 18.10.1999
7. HCC nr.18 din 27.10.2009 privind interpretarea art.90 alin.(1) si alin.(2). art.91 si art.135 alin.(1) lit.f) din Constitutie (M.O. nr.160-161/20 din 06.11.2009)
8. Costachi G., Statul de drept: intre teorie si realitate. Chisinau, 2000, pag 44
9. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti cu privire la statutul limbii de stat a R.S.S. Moldovenest nr.334-XI din 31 august 1989
10. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti cu privire la unele modificari si completari in Constitutia (Legea Fundamentala) a R.S.S. Moldovenesti Nr 3616-XI, 22 noiembrie 1989
11. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti cu privire la modificarea art.168 din Constitutia (Legea Fundamentala) a R.S.S. Moldovenesti // Presedintele Sovietului Suprem al R.S.S. Moldovenesti, M.Snegur, 27 aprilie 1990
12. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti cu privire la introducerea unor modificari in articolele 6, 7, si 49 din Constitutia (Legea Fundamentala) a R.S.S. Moldovenesti // Or. Chisinau, 10 mai 1990
13. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldova cu privire la instituirea functiei de Presedinte al Republicii Sovietice Socialiste Moldova si la introducerea unor modificari si completari in Constitutia R.S.S. Moldova // Or. Chisinau, 3 septembrie 1990
14. Legea Republicii Sovietice Socialiste Moldova cu privire la Stema de Stat a Republicii Sovietice Socialiste Moldova // Or. Chisinau, 3 noiembrie 1990
15. Regulamentului cu privire la Stema de Stat a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenesti, aprobat prin Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldovenesti din 7 mai 1981 (Vestile Sovietului Suprem si ale Guvernului R.S.S. Moldovenesti, 1981, nr.5, art.29
16. ?o??op ?????? ???. ????? ??????. ?????? ?? ????? <<????????>>, ??????????? ????? ?????????, 20 ??????? 1995. Arhiva bibliotecii Curtii Constitutionale a Republicii Moldova
17. Cojuhari A. Independenta judecatorului si raspunderea lui pentru abaterile disciplinare. Moldova Suverana, 28 august 2001, p. 3
18. ???? ?.?. ???????????? ?????? ? ????????? ???????? (????? ????? ???????? ?????). In: ????, ?.?. ????????? ????? ? ????, ????: ????????, 2000, p.78-107
19. Hotarire cu privire la constitutionalitatea unor prevederi din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 si a Hotaririi Parlamentului nr.362-XIII din 3 februarie 1995; nr.10 din 4 martie 1997. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.18, art.7
20. Hotarire cu privire la controlul constitutionalitatii pct.8 al Anexei ,,Lista categoriilor de persoane carora li se atribuie locuinte din fondul special" la Legea nr.982-XIII din 19 septembrie 1996; nr.38 din 15 decembrie 1997. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.6-7, art.2
21. Hotarire pentru controlul constitutionalitatii art.XV din Legea nr.934-XIV din 14 aprilie 2000 ,,Pentru modificarea unor acte legislative"; nr.40 din 7 decembrie 2000. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.157-159, art.43
22. Hotarire pentru controlul constitutionalitatii art.11 alin.(3) din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 ,,Cu privire la statutul judecatorului", cu modificarile si completarile ulterioare, si art.19 alin.(4) din Legea nr.947-XIII din 19 iulie 1996 ,,Cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii in redactia Legii nr.373-XV din 19 iulie 2001 ,,Cu privire la modificarea si completarea unor acte legislative; nr.9 din 27 mai 2003. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art.11.
23. Arseni Al. Jurisdictia constitutionala a Republicii Moldova', Chisinau 2002, p. 55
24. Dictionarul explicativ al limbii romane. Bucuresti: Editura Academiei RSR, 1975, pag 493
25. Avornic Gh., Teoria generala a dreptului. Chisinau: Cartier juridic, 2004, pag 447
...


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!