Organizația Mondială a Comerțului

Cuprins licență

Cuvinte cheie 3
ADNOTARE 5
ANNOTATIONS 6
Introducere 7
Capitolul I. Organizatia Mondiala a Comertului - baza noului 9
sistem comercial multilateral 9
1.1. Organizatia Mondiala a Comertului, obiectivele, principiile si functiile ei in economia mondiala 9
1.2. Structura institutionala a Organizatiei Mondiale a Comertului 13
1.3. Analiza beneficiilor sistemului comercial OMC 26
Capitolul II. Aderarea Republicii Moldova la Organizatia Mondiala a Comertului 31
2.1. Etapele aderarii RM la Organizatia Mondiala a Comertului 31
2.2 Avantajele si dezavantajele aderarii RM la OMC 35
2.3. Angajamentele asumate de Republica Moldova fata de OMC si masurile intreprinse in vederea indeplinirii lor 41
Capitolul III : Impactul participarii la Organizatia Mondiala a Comertului asupra politicii comerciale, principalele reglementari adoptate de Republica Moldova 50
3.1 Analiza principalelor reglementari adoptate de R.M. dupa aderarea la OMC 50
3.2 Studiul relatiei comerciale a Republicii Moldova dupa aderarea la 57
Organizatia Mondiala a Comertului 57
3. 3 Perspectivele accesului Republicii Moldova pe piata internationala in urma aderarii la OMC 63
Concluzii si recomandari 69
Bibliografie 72
ANEXE 81


Extras din licență

Introducere
Actualitatea temei de cercetare: Odata cu evolutia adincirii proceselor economice internationale, a interdependente lor in productia si circulatia marfurilor, in cadrul diviziunii internationale a muncii, sub incidenta si impactul progresului tehno-stiintific. In aceste conditii, politicile comerciale promovate de diverse state dobindesc forme, dimensiuni si valente noi.
Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) este responsabila pentru supravegherea sistemului comercial multilateral, care a evaluat treptat in ultimii 50 de ani. De asemenea, OMC constituie un forum pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea comertului cu bunuri si servicii, prin desfiintarea barierelor si elaborarea de noi reguli in domeniile legate de comert. Acordurile OMC prevad un mecanism comun de reglementare a diferendelor, prin care membri isi apara drepturile si reglementeaza divergentele care apar intre ei.
La ora actuala in afara sistemului OMC au ramas doar unele tari care in trecut aveau economii planificate si o parte din tarile in curs de dezvoltare. Tarile cu economiile in tranzitie privesc la OMC ca la o structura ce ofera o posibilitate importanta de integrare in economia mondiala si de perfectionare a bazei legislative nationale in domeniile economic si comercial.
In jurul oportunitatii aderarii Republicii Moldova la OMC sau purtat si se poarta multe discutii contradictorii, dat fiind importanta acestui pas pentru integrarea de mai departe a Republicii Moldova in economia mondiala. Aderarea RM la OMC la 8 mai 2001 (Protocolul de Aderare la OMC a fost ratificat de Parlament la 1 iunie 2001) a fost determinata de avantajele pe care le ofera cadrul juridic al comertului international si de motivele pentru care e mai bine sa fii in cadrul OMC decit in afara acestei organizatii. Cu toate acestea, multi reprezentanti ai businessului cred in continuare ca acest eveniment a fost grabit si ca piata noastra nu este pregatita pentru noile standarde.
Toate acestea au si servit ca motiv in alegerea si pregatirea prezentei teze de master. Este nevoie de o analiza profunda a realizarilor sistemului OMC in lume pentru a intelege esenta acestei prestigioase organizatii mondiale, precum si implicatiile aderarii Republicii Moldova, atit cele pozitive, cit si negative.
La baza informationala au stat materialele: rapoartele anuale si trimestriale ale Organizatiei Mondiale a Comertului, Centrului Comercial International, Organizatiei de Cooperare Dezvoltare Economica, Fondul Monetar Internationale, Bancii Mondiale, Biroului National de Statistica al Republicii Moldova, Bancii Nationale a Moldovei etc.
Suportul metodologic si teoretico-stiintific il constituie lucrarile si operele unor savanti notorii. S-au examinat viziunile urmatorilor experti referitoare la problematica studiata: Bordeniuc M., Braghis D, Mincu G., Grossu D, Lupascu Liuba., Andronic A., Cucu A., Moisei A., Calmac Octavian.
Scopul si obiectivele principale ale lucrarii: Prezenta lucrare are un scop propriu si el se manifesta in vointa autorului de a elucida originea OMC si rolul OMC in reglementarea comertului international, de a elucida esenta pe intelesul tuturor a crearii cu ajutorul OMC a unui cadru politic si economic favorabil dezvoltarii de mai departe a Republicii Moldova.
Scopul cercetarii este concentrat in urmatoarele obiective:
1. Estimarea campului conceptual privind notiunea de Organizatia Mondiala a Comertului si prin efectuarea unui studiu al acestui concept. 
2. Identificarea efectelor post aderarii Republicii Moldova la OMC
3. Determinarea perspectivelor de globalizare a economiei Republicii Moldova.
Structura tezei de master: In acest scop am recurs la elaborarea unui plan care ar contine diverse analize ale rolului si prioritatilor OMC si necesitatii de reglementare a conflictelor ce apar in cadrul comertului mondial.
Lucrarea este structurata in trei capitole, fiecare abordind un aspect aparte al acestei teme ample.


Fisiere în arhivă (1):

 • Organizatia Mondiala a Comertului.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

Legislatia Republicii Moldova
- Protocolul de aderare al Republicii Moldova la Acordul de la Marrakesh privind constituirea Organizatiei Mondiale a Comertului semnat la Geneva la 8.05.2001.
- Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organizatia Mondiala a Comertului, Monitorul Oficial al RM nr.59-61/397 din 07.06.2001.
- Legea nr. 451-XV din30.07.2001 privind licentierea unor genuri de activitate.
- Legea nr. 1327 din 03.12.2001 privind instituirea Camerei de licentiere.
- Legea nr.820 din 17.02.2000 privind masurile antidumping, compensatorii si de salfgardare.
- Legea nr. 65-XV din 12.04.2001 privind marcile si denumirile de origine a produselor.
- Legea nr.1079-XIV din 23.06.2000 privind brevetele de inventie.
- Hotarirea Guvernului RM privind indeplinirea angajamentelor asumate de RM fata de OMC ; Nr.1035, din 16.10.2000.
- Anexa la Hotarirea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1035, din 16 octombrie 2000.
- Hotarirea Guvernului RM nr. 1009 - Cu privire la inspectia inainte de expeditie a marfurilor importate - din 27.09.2001.(abrogata).
- Hotarirea Guvernului RM nr.1139 - Despre aprobarea Acordului privind prestarea serviciilor de inspectie inainte de expeditie - din 25.10.2001.
- Hotarirea Guvernului RM nr.1230 - Cu privire la modificarea si completarea Hotaririi Guvernului RM nr.1009 din 27.09.2001 - din 13.11.2001.
Acorduri si conventii internationale
- Acordul General pentru Tarife si Comert (GATT) din 30.10.1947, intrat in vigoare la 01.01.1948.
- Acordul privind infiintarea Organizatiei Mondiale a Comertului (Acordul OMC), semnat la Marrakesh la15.04.1994, intrat in vigoare la 01.01.1995.
- Declaratia de la Punta del Este din septembrie 1986.
- Acordul General privind Comertul cu Servicii (GATS), intrat in vigoare la 01.01.1995.
- Acordul privind Aspectele Dreptului Proprietatii Intelectuale legate de Comert, intrat in vigoare la 01.01.1995. 
- Acord privind aplicarea artcolului VII al GATT referitor la evaluarea in vama, Geneva, 12.04.1979, intrat in vigoare la 01.01.1981.
- Conventia de la Paris pentru Protectia Proprietatii Industriale din 20.03.1883 (RM a aderat prin Hotarirea Parlamentului nr.511-XIII din 22.06.05).
- Conventia de la Berna privind Protectia Operelor Literale si Artistice din 09.09.1886 (RM a aderat prin Hotarirea Parlamentului nr. 1328-XII din 02.03.93).
...


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!