Participatia asociatilor la societatile comerciale

Cuprins licenta Cum descarc?

???it?lul I. ???i?t?til? ??m?r?i?l? 2
1.1. ?????t? g?n?r?l?. ?l??ifi??r? 2
1.2. R?guli g?n?r?l? ?rivind ?rg?niz?r?? ???i?t?tii ??m?r?i?l? 5
1.3. ????i?tii din ???i?t?til? ??m?r?i?l? 10
???it?lul II. ???i?t?til? d? ?ers??ne 13
2.1. ???i?t?t?? in num? ??l??tiv. Fun?ti?n?r? ?i ?rg?niz?r?. ???rturi 13
2.2. ???i?t?t?? in ??m?ndit? ?im?l?. Fun?ti?n?r? ?i ?rg?niz?r?. ???rturi 20
2.3. Dr??tur?l? s? ?bl?g?t??l? ?s????t?l?r ?n S?? s? S?S 26
????t?lul ???. S????t?t?l? d? ????t?lur? 32
3.1. S????t?t?? ?n ??m?nd?t? ?? ??t?un?. Fun?t??n?r?. R?g?mul ???rtur?l?r 32
3.2. S????t?t?? ?? ??t?un?. R?lul ??t??n?r?l?r. R?g?mul ???rtur?l?r 35
3.3. C?zul s?eci?l ?l S?ciet?tii cu r?s?undere limit?t? (SRL) 42
3.4. Dre?turile si ?blig?tiile ?s?ci?til?r in S.C.? si S.? 48
Studiu de c?z ?rivind c?nstituire? si m?j?r?re? c??it?lului s?ci?l. 50
Studiu de c?z ?rivind diminu?re? c??it?lului s?ci?l. 51
C?ncluzii 53
Bibli?gr?fie 61


Extras din licenta Cum descarc?

???it?lul I. ???i?t?til? ??m?r?i?l?
1.1. ?????t? g?n?r?l?. ?l??ifi??r?
???i?t?t?? ??m?r?i?la ? ??arut in f?rm? in?i?i?nt? in?a din ??ri??d? ?nti?hitatii. ?r?t?ti?ul ?rigin?r ?l ???i?tatii ??m?r?i?l? l-? ??n?tituit ???i?t?t?? ?ivila fara ??r??n?lit?t? juridi?a ??n???r?ta d? dr??tul r?m?n .
In dr??tul r?m?n, ???i?t?t?? ?r? d? m?i mult? f?luri : ???i?t?t?? tutur?r bunuril?r ?r?z?nt? si viit??r? ?l? ????i?til?r (???i?t?? ?mnium b?n?rum), ???i?t?t?? ??r? ?v?? ?? ?bi??t un ?ingur lu?ru (???i?t?? uniu? r?i) si ???i?t?t?? ?l ?ar?i ?bi??t il f?rm?u v?nituril? (???i?t?? qu??tu?). ???? ?? tr?bui? r?m?r??t ??t? f??tul ?a, indif?r?nt d? f?rm? ??, ???i?t?t?? ?r? li??ita d? ??r??n?lit?t? juridi?a . Bunuril? ??r? f?rm?u f?ndul ???i?l ?r?u ??n?id?r?t? ?a ???rtin ????i?til?r in ?r??ri?t?t?, i?r nu ???i?tatii, ?? ??trim?niu di?tin?t ?l ????t?i?.
In tim?, ???i?t?t?? ??m?r?i?la ? ??arut ?? ? ??luti? ??ntru ??i ??r?, d?si d?tin??u m?ri ?um? d? b?ni, ?rin fun?tiil? l?r (?l?ri?i, milit?ri), ?r?u in??m??tibili ?u ??tivitatil? ????ul?tiv? ??m?r?i?l?. In ?????ta ?itu?ti? ?i d?vin ????i?ti ?i ??m?r?i?ntil?r in b?z? unui ??ntr??t d? "??mm?nd?", ?rin ?un?r?? l? di???ziti? l?r ? un?r f?nduri d? b?ni ??u d? m?rfa, ?u ??nditi? d? ? ??rti?i?? l? im?artir?? b?n?fi?iil?r si d? ? ?u??rt? ri??uril? ?i?rd?ril?r in limit? r?????tiv?l?r v?l?ri .
In ????lul ?l XVIII-l?? ???r ?rim?l? ???i?tati ?? ??tiuni. Infiint?r?? ????t?r ???i?tati ??t? l?g?ta d? ?x??n?iunil? ??l?ni?l? ?l? un?r tari m?ritim?, ?? ?l?nd?, ?ngli? si Fr?nt?. ?u lu?t fiinta ??m??ni? ?l?nd?za ? Indiil?r ?ri?nt?l? (1602), ??m??ni? ?l?nd?za ? Indiil?r ???id?nt?l? (1621), ??m??ni? In?ul?l?r ?m?ri?ii (1626) ??ntru ??l?niz?r?? in?ul?l?r ??rtini?? si Gu?d?lu?, ??m??ni? ??ii Fr?nt? (1628) ??ntru ??l?niz?r?? ??n?d?i. ????t? ??m??nii ?r?u ??n?tituit? ?? b?z? un?r ??t?nt? r?g?l? ??u ??n???iuni, ?u ??rti?i??r?? unui m?r? numar d? ??????ri d? f?nduri (r?g?l?, ?urt?nii, n?gu?t?rii).
??ntributiil? ????i?til?r f?rm?u un ??trim?niu di?tin?t d? ??l ?l ????i?til?r ??r? ?v??u ?? titul?r ??m??ni?, in ??lit?t? d? ??r???na juridi?a. ??ntru ?rim? ??ra, ??ntributiil? l? f?rm?r?? ??trim?niului ?u ?rimit num?l? d? "??tiuni". In ???? ?? ?riv?st? ri??uril? ????i?til?r, ????t?? ?r?u limit?t? l? ??ntributiil? l?r l? f?rm?r?? ??trim?niului ??m??ni?i .
?v?luti? ult?ri??ra in ?????ta m?t?ri?, ?? ??r??t?riz??za ?rin in?tituir?? un?r f?rm? mixt? d? ???i?tati ??m?r?i?l?. ?rim? r?gl?m?nt?r? ?i?t?m?ti?a si ?u?rinzat??r? ? ???i?tatil?r ??m?r?i?l? ? r??r?zinta ??dul ??m?r?i?l fr?n??z din 1807. ?l ??ntin?? di???zitii ?rivind f?rm?l? d? ???i?t?t? ?xi?t?nt? in ??tivit?t?? ??m?r?i?la. ?? langa ? f?rma d? ???i?t?t? ?un???uta ?ub num?l? d? "???i?t? g?n?r?l?", ??n???r?ta ?ub d?numir?? d? "???i?t?t? in num? ??l??tiv" si ???i?t?t?? in ??m?ndita, ??n?tituita ?? b?z? ??ntr??tului d? "??mm?nd?", ??dul ??m?r?i?l fr?n??z r?gl?m?nt??za "???i?t?t?? ?n?nima" ?u ??l? d?ua f?rm? ?l? ??l?: "???i?t?t?? ?? ??tiuni" si "???i?t?t?? in ??m?ndita ?? ??tiuni".
???i?t?t?? ?? ??tiuni ?ut?? fun?ti?n? num?i ?? b?z? ?ut?riz?ti?i guv?rnului, m?tiv ??ntru ??r? ?????ta ???i?t?t? v? ?un??st? ? ?d?var?ta ?x??n?iun? ?bi? du?a ?d??t?r?? l?gii din 1867, ??r? ?u?rima ?????ta ?ut?riz?ti?.
L? ?farsitul ????lului ?l XIX-l??, n?v?il? ?r??ti?ii ??m?r?i?l? ?u im?u? ?r??r?? un?i f?rm? n?i d? ???i?t?t? ??m?r?i?la, si ?num? "???i?t?t?? ?u ra??und?r? limit?ta". ?????ta f?rma d? ???i?t?t? ing?man??za tra?aturi ?l? ???i?tatii in num? ??l??tiv si ?l? ???i?tatii ?? ??tiuni. D?t?rita ??r??t?ri?ti?il?r ??l?, ???i?t?t?? ?u ra??und?r? limit?ta ? d?v?nit, ?laturi d? ???i?t?t?? ?? ??tiuni, f?rm? ??? m?i ra??andita in ??tivit?t?? ??m?r?i?la din t??t? taril? lumii .
In ????? ??nt?m??r?na ?unt intalnit? m?i mult? ti?uri d? ???i?t?t?, ??r? in?a, in fun?ti? d? ?tr??tivit?t?? d? ??r? ?? bu?ura in randul ?g?ntil?r ???n?mi?i, ?r?zinta gr?d? dif?rit? d? ?r?lif?r?r?. ????t? flu?tu?tii in ???? ?? ?riv?st? fr??v?nt? isi ?u ?x?li??tii d? ?rdin ???n?mi?, int?m?i?t? ?? gr?dul d? fun?ti?n?lit?t? ? dif?rit?l?r ti?uri d? ???i?tati. D? ?x?m?lu, ???i?tatil? ?u ra??und?r? limit?ta ?u lu?t l??ul ???i?tatil?r in num? ??l??tiv d???r??? ????t?? din urma ii ?x?un??u ?? ????i?ti l? ri??uri ?r?? m?ri, ?bligandu-i ?a ra??unda ??lid?r si n?limit?t f?ta d? ?r?dit?ri. I?r ???i?t?t?? ?? ??tiuni ? ?r?lif?r?t in d?un? ???i?tatii in ??m?ndita ?? ??tiuni fiind?a, ??r? d????bir? d? ?????t?, ? g?n?r?liz?t r??trang?r?? ra??und?rii ????i?til?r l? v?l??r?? ??tiunil?r ?? ??r? l? d?tin, i?r, ?? d? ?lta ??rt?, ? f??ilit?t ??l??t?r?? d? ???it?luri m?ri .
???i?tatil? ??m?r?i?l? ?u ?vut si ?u ??n???int? im??rt?nt? ??u?r? ?iviliz?ti?i m?d?rn?, d?t?rminand ?xtind?r?? ?i?t?l?r, ??n?lizand ?n?rgiil? um?n? si fin?n?i?r? in ??n?ul r??lizarii un?r ????uri ???n?!mi?? si ???i?l?, d?r si ??ntru ??ti?f???r?? int?r???l?r ??r??n?l? ?l? intr??rinzat?ril?r .


Fisiere in arhiva (1):

  • Participatia asociatilor la societatile comerciale.docx

Imagini din aceasta licenta Cum descarc?

Bibliografie

I. ?r?t?te si m?n?gr?fii
1. C, ?c?sti??ei, Elemente de dre?t, ed. CH Beck, Bucuresti, 2004
2. C. Ghe?rghe, S?cietati c?merci?le. V?int? ?s?ci?til?r si v?int? s?ci?la, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2003
3. C. R?su, L. ?ec, C?nstituire? si functi?n?re? s?cietatil?r c?merci?le, Ed. W?rld?e?ch, ?imis??r?, 2007
4. E. Carcei, C?nstituire? s?cietatil?r ?e ?ctiuni, Ed. Lumin? Lex, Bucuresti, 1995
5. E. Carcei, Dre?t c?merci?l r?man, Ed. ?ll Beck, Bucuresti, 2000
6. G. C?m?nit?, Discutii cu ?rivire l? ??sibilit?te? existentei ?buzului de dre?t in h?t?r?rile ?dun?rii gener?le l? s?ciet?tile cu r?s?undere limit?t?, in ,,Dre?tul", nr. 5
7. G. ?it? Nic?lescu, ?r?t?t de dre?tul ?f?ceril?r. ?ers??nele juridice, v?l. I, Ed. W?lters ?luwer, Bucuresti, 2010
8. L. Fili?, Dre?t c?merci?l, Ed. Junime?, I?si, 2000
9. L. Fili?, Dre?t C?merci?l, Junime?, I?si, 2006
a. I.L. Ge?rgescu, Dre?t c?merci?l r?man, v?l. II, Ed. ?ll Beck Restituti?, Bucuresti, 2002
10. L. Saule?nu, S?cietatile c?merci?le. ?dunarile gener?le ?le ?cti?n?ril?r, Ed. H?m?ngiu, Bucuresti, 2008
11. ?. Br?tis, C?nstituire? s?cietatii c?merci?le ?e ?ctiuni, Ed. H?m?ngiu, Bucuresti, 2008
12. ?. C?stin, C. ?, Jefle?, S?ciet?tile c?merci?le de ?ers??ne, Ed, Lumin? Lex, Bucuresti, 1995
13. ?. C?rsiuc, E. Giurge?, Dre?t c?merci?l, Ed. Lumin? Lex, Bucuresti, 2009
14. ?. ?. C?rsiuc, Dre?t c?merci?l, Ed. Lumin? Lex, Bucuresti, 2007
15. R. Ec?n?mu, S?ciet?te? cu r?s?undere limit?t? cu un singur ?s?ci?t, in Revist? de dre?t c?merci?l, nr. 5/1994 
16. Gh. ?i?ere?, N?tur? juridic? ? s?ciet?tii c?merci?le uni?ers?n?le, in Revist? de dre?t c?merci?l, nr. 4/2000
17. R. I. ??tic?, V. ????, Dre?t c?merci?l r?man si dre?t b?nc?r, Ed. Lumin? Lex, Bucuresti, 1999
18. R. ??tic?, C. R?su, Dre?t c?merci?l r?man si dre?t b?nc?r, Ed. ?irt?n, ?imis??r?, 2001
19. S. ?ngheni, C. St?ic?, ?. V?l?nciu, Dre?t c?merci?l, ed. ? II-?, revazuta si ?daugita, Ed. ?sc?r ?rint, Bucuresti, 2001
20. S. Criste?, Dre?tul ?f?ceril?r, ed. ? III-?, Editur? Universit?ra, Bucuresti, 2012
21. St, C?r?en?ru, Dre?t c?merci?l r?m?n, Ed. ?ll Beck, Bucuresti 2004
22. St. Car?en?ru, Dre?t c?merci?l r?m?n, Ed. ?ll Beck, Bucuresti, 2001
23. St. Car?en?ru, Dre?t c?merci?l r?man, Ed. ?ll Beck, Bucuresti, 2000 
24. St. C?r?en?ru, Dre?t c?merci?l r?m?n, Ed. Universul Juridic, Bucuresti 2007
25. St. D. C?r?en?ru, Dre?t civil r?m?n, editi? ? VII-? , Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2007
26. St. D. Car?en?ru, S. D?vid, Gh. ?i?ere?, S?cietatile c?merci?le. Reglement?re, d?ctrina, juris?rudenta, Ed. ?ll Beck, Bucuresti, 2002 
27. St. D. Car?en?ru, ?r?t?t de dre?t c?merci?l r?man, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2012 
28. I.?urcu, ?r?t?t te?retic si ?r?ctic de dre?t c?merci?l, v?l. II, Ed. C.H. Beck. Bucuresti, 2008
II. Legisl?tie
1. Lege? nr. 26/1990 ?rivind registrul c?mertului, cu m?dificarile si c?m?letarile ulteri??re, ?ublic?t in ??nit?rul ?fici?l ?l R?maniei, ??rte? I, nr. 49 din 4 febru?rie 1998
2. Lege? nr. 31/1990 ?rivind s?ciet?tile c?merci?le, ?ublic?t? in ??nit?rul ?fici?l nr. 1066 din 17 n?iembrie 2004


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Diploma.ro.


Descarca aceasta licenta cu doar 8 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!