Particularități ale managementului resurselor umane în IMM

Cuprins licență Cum descarc?

INTRODUCERE 2
I. RESURSELE UMANE ÎN ÎNTREPRINDERILE 
MICI ŞI MIJLOCII 3
1.1 Definirea şi atuurile întreprinderilor mici şi mijlocii 3
1.2 Resursa umană – element activ şi creator în IMM 5
II. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE MANAGEMENT AL
RESURSELOR UMANE ÎN IMM 7
2.1. Mărimea organizaţiei şi activităţile de management al 
resurselor umane 7
2.2. Achiziţionarea resurselor umane 8
2.2.1. Planificarea resurselor umane 8
2.2.2. Analiza posturilor de muncă 10
2.2.3. Recrutarea resurselor umane 10
2.2.4. Selecţionarea resurselor umane 13
2.2.5. Integrarea resurselor umane 23
2.3 Menţinerea şi dezvoltarea resurselor umane în I.M.M. 26
2.3.1. Pregătirea profesională şi dezvoltarea resurselor umane 26
2.3.2. Evaluarea performanţelor resurselor umane 32
III. MENŢINEREA RESURSELOR UMANE ÎN IMM 38
3.1. Motivaţia şi progresul firmei 38
3.2. Teorii motivaţionale 41
3.3 Formele de motivare 50
3.4. Cele mai cunoscute şi mai utilizate tehnici motivaţionale 51
IV. STUDIU DE CAZ LA S.C. ,,MOBILSAL’’ S.A.
SALONTA 53
4.1. Descrierea societăţii 53
4.2. Drepturi şi obligaţii ale angajatului şi angajatorului 54
4.3. Recrutarea personalului la S.C. ,,MOBILSAL’’ S.A. 56
CONCLUZII 59
BIBLIOGRAFIE 61


Extras din licență Cum descarc?

Convergenţa forţelor economice, demografice şi sociale nu face altceva decât să intensifice presiunile în vederea obţinerii unui număr cât mai mare de muncitori având cunoştinţe şi îndemânarea cât mai adecvată atingerii scopului organizaţiei. Din ce în ce mai mult, managerii organizaţiilor realizează că oamenii sunt resurse umane ce trebuie coordonate efectiv, la fel ca şi banii sau ca oricare dintre resursele organizaţiei. În literatura de specialitate, se vorbeşte din ce în ce mai des despre oameni ca ,,cea mai valoroasă resursă’’ dintr-o organizaţie.
Resursele umane ale unei organizaţii reprezintă elementul de bază al producţiei, deoarece :
- Resursele umane produc şi reproduc ceilalţi factori obiectivi ai producţiei;
- Resursele umane reprezintă singurul factor de producţie capabil să creeze , direct sau indirect, noi valori;
- Resursele umane influenţează intr-o măsură decisivă, eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi informaţionale.
Resursele umane sunt pentru firmă mult mai mult decât o sursă de costuri sau de consum. Ele pot asigura excelenţa dar şi dezastrul firmei. Eficienţa lor depinde de priceperea şi pasiunea managerilor în munca cu oamenii dar şi de sistemul motivator practicat.
Întreprinderile mici şi mijlocii, principalele promotoare ale inovaţiei şi ocupării forţei de muncă , ale integrării europene sociale şi locale au nevoie de crearea unui mediu optim. Aceste întreprinderi se caracterizează printr-o deosebită flexibilitate şi capacitate de adaptare la nou, manifestându-se ca o forţă motrice remarcabilă a progresului economic în România 
Guvernul României recunoaşte şi apreciază importanţa sectorului IMM ca bază pentru dezvoltarea economiei moderne, dinamice , bazată pe cunoaştere Experienţa Uniunii Europene demonstrează clar că sectorul IMM poate să aibă o contribuţie esenţială la realizarea produsului intern brut , să creeze noi locuri de muncă şi să stimuleze creşterea exporturilor IMM au abilitatea de a răspunde în mod flexibil pe pieţe puternic competitive şi să se adapteze rapid la schimbările structurale şi ciclice ale economiei globale Un sector IMM bine dezvoltat poate astfel , să sprijine stabilitatea şi creşterea macroeconomică. 
I. RESURSELE UMANE ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII
1.1. Definirea şi atuurile întreprinderilor mici şi mijlocii 
Într-o economie modernă pot si trebuie să coexiste întreprinderi mici, mijlocii, mari şi foarte mari, fiecare cu virtuţiile şi dezavantajele lor, într-un echilibru raţional al proporţiilor realizat mai ales prin mecanisme economice reglate de piaţă, strategii, programe naţionale de dezvoltare. Numeroşi autori au subliniat că nu se poate opta net pentru una sau alta din cele trei categorii de întreprinderi mici, mijlocii sau mari. Pentru întreprinderea mică, potrivit unor aprecieri ale Institutului Tehnologic din Massachusetts, făcute pe baza examinării unor materiale din 75 de ţări, există cel puţin 50 de definiţii. Pentru definirea întreprinderilor mici şi mijlocii se utilizează un sistem de criterii care de regulă cuprinde: numărul de personal, cifra de afaceri, mărimea capitalului investit, profitul, mărimea activelor. În unele ţări: Franţa, Germania, Italia, Japonia, Anglia, Suedia, SUA, criteriul de bază în clasificarea întreprinderilor mici şi mijlocii este numărul de personal. Acest criteriu nu este însă suficient pentru definirea dimensiunii întreprinderii şi de aceea acestuia i se asociază adesea criterii complementare. 
IMM reprezintă „ categoria Întreprinderilor Micro , Mici şi Mijlocii ( IMM ) formată din întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi care au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 de milioane Euro şi / sau deţin active totale de până la 43 milioane Euro ” 
Microîntreprinderi – au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro , echivalent în lei 
Întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro , echivalent în lei 
Întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro , echivalent în lei , sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro 
Unii specialişti apreciază că definirea întreprinderilor mici şi mijlocii trebuie să se facă pe baza următoarelor criterii:
- Proprietarul întreprinderii să fie o persoană sau un grup mic compus din cel mult 15-20 persoane;
- Managementul întreprinderii este independent pentru că, de obicei managerul este şi proprietar;
- Exceptând funcţia de marketing, activitatea întreprinderii să fie localizată geografic, adică întreprinderea să acţioneze numai într-o localitate;
- Comparativ cu întreprinderile mari care acţionează în aceeaşi ramură de activitate întreprinderea respectivă este mică sau mijlocie.


Fisiere în arhivă (3):

  • Particularitati ale Managementului Resurselor Umane in IMM
    • coperta_pr pg.doc
    • Cuprins.doc
    • Lucrare.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!