Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România

Cuprins licență Cum descarc?

Capitolul 1. Piaţa – mediu extern principal al întreprinderii 3
1.1. Întreprinderea şi piaţa 3
1.2. Dimensiuni ale agro-marketingului 17
1.3. Perfecţionarea activităţilor specifice pieţei agroalimentare din România 21
Capitolul 2. Particularităţi ale pieţei produselor agroalimentare 29
2.1. Conceptul de piaţă 29
2.2. Particularităţile pieţei produselor agroalimentare 32
2.2.1. Tipologia pieţelor agroalimentare 32
2.2.2. Caracteristicile pieţelor agroalimentare 33
2.3. Cererea 38
2.3.1. Conceptul de cerere 38
2.3.2. Funcţia cererii 39
2.3.3. Legea cererii 40
2.3.4. Cererea pieţei 41
2.4. Oferta 43
2.4.1. Legea ofertei 43
2.4.2. Funcţia ofertei 45
2.4.3. Elasticitatea ofertei 45
2.5. Preţul 47
2.5.1. Preţul de echilibru 48
2.5.2. Stabilirea preţurilor produselor agroalimentare 50
2.5.3. Particularităţile preţurilor produselor agroalimentare 50
Capitolul 3. Studiu de caz: Particularităţi ale marketingului produselor agricole în România 51
3.1. Politica de piaţă 51
3.2. Politica de produs 53
3.3. Politica de preţ 58
3.4. Politica de distribuţie 67
3.5. Politicile de promovare 70
Concluzii 74
Bibliografie 81


Extras din licență Cum descarc?

Capitolul 1. Piaţa – mediu extern principal al întreprinderii 
1.1. Întreprinderea şi piaţa
Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un mediu dinamic şi instabil, ca urmare a acţiunii factorilor endogeni şi exogeni ce o caracterizează. Factorii endogeni ţin de însăşi structura internă a întreprinderii, asupra cărora aceasta exercită un anumit control. (calitatea solului, volumul, calitatea şi structura resurselor economnice, produsul şi valorificarea lui etc.). Factorii exogeni sunt legaţi de mediul extern al întreprinderii, asupra cărora aceasta poate exercita un control mai redus şi care sunt caracterizaţi prin eterogenitate (condiţii naturale, climaterice, legislaţie, piaţă etc.).
În cazul factorilor externi, piaţa are un rol esenţial în eficientizarea activităţii întreprinderii. Pentru a înţelege rolul şi semnificaţia interdependenţei dintre întreprindere şi piaţă, este necesar, înainte de toate, să se înţeleagă conţinutul conceptului de piaţă. Termenul de piaţă este frecvent utilizat în limbajul cotidian, adesea cu semnificaţii diferite, datorită complexităţii şi diversităţii acestei instituţii. De aceea, este necesar să se facă distincţia între sensul popular şi cel economic, deoarece una este piaţa în accepţiunea unei gospodine şi alta din punct de vedere teoretic. Conceptul de piaţă nu se reduce, doar la un spaţiu de întâlnire a vânzătorilor şi cumpărătorilor, în ultima vreme relaţiile între aceştia realizându-se prin telefon, telex, internet.
Uzual, conceptul de piaţă este interpretat ca:
• locul unde vânzătorii şi cumpărătorii se întâlnesc cu scopul de a schimba mărfuri; primii pentru a-şi maximiza profitul, ceilalţii pentru a maximiza satisfacţia;
• spaţiul în care se desfăşoară un sistem complex de activităţi economice specifice relaţiilor de schimb;
• formă modernă de organizare a schimburilor, în anumite condiţii de spaţiu şi timp;
• locul de întâlnire şi confruntare între cererea şi oferta de bunuri economice, sub diversitatea formelor lor de manifestare, inclusiv între dorinţele vânzătorilor şi cele ale cumpărătorilor;
• sistem de relaţii concurenţiale între vânzători şi cumpărători bazat pe mecanismul preţurilor;
• ansamblu deciziilor adoptate de cumpărător (ce şi cât să compere în raport de preţ), de producători (ce, cât şi pentru care produse), de posesorii de capital (cât şi în ce direcţie să investescă) şi de posesorii factorului muncă (ce, cât şi pentru cine să muncească).
În economiile contemporane şi cele ale viitorului, “piaţa este şi va rămâne instituţia centrală în jurul căreia gravitează întreaga viaţă economică. Apărută cu mult timp în urmă, odată cu economia de schimb, ca un fragil canal de comunicare între producţie şi consum, între producători specializaţi, autonomi şi consumatori independenţi, luat enorm de-a lungul timpului, devenind o realitate din ce în ce mai complexă”.
Definită printr-o diversitate de formulări, piaţa este considerată o latură indestructibilă a vieţii economico-sociale, caracterizată prin întâlnirea şi/sau confruntarea “între cerere şi oferta de diferite bunuri, indiferent de locul unde acestea se desfăşoară, în scopul de a se realiza schimburi la preţuri stabilite prin negociere”.
Aceasta desemnează un sistem de relaţii de vânzare-cumpărare între părţile contractante ce sunt, pe de o parte, unite prin legături de interdependenţă, iar pe de altă parte, se află în raporturi de opoziţie, fiecare urmărindu-şi propriul său interes . Părţile contractante sunt ofertanţi de bunuri materiale şi servicii şi solicitanţii acestora, consumatorii, fiecare constituindu-se într-un centru de decizie, dar care, în acelaşi timp sunt legate printr-o solidaritate funcţională, manifestată pe fondul propriilor interese economice. În concepţia lui Alvin Toffler, “piaţa propriu-zisă nu este altceva decât o reţea de schimb, un tablou de comandă prin intermediul căruia bunurile şi serviciile asemenea mesajelor sunt dirijate către destinaţia adecvată”.
Pe piaţa unei anumite zone teritoriale acţionează un număr însemnat de întreprinderi, care oferă consumatorilor bunuri economice. Ansamblul relaţiilor cerere-ofertă, determinate de prezenţa tuturor întreprinderilor şi a bunurilor economice pe care le oferă şi a tuturor cumpărătorilor, definesc conţinutul pieţei totale a zonei teritoriale, cunoscută şi sub denumirea de piaţa naţională.


Fisiere în arhivă (1):

  • Particularitati ale Marketingului Produselor Agricole in Romania.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

1. Ariton D., “Strategii financiare ale firmei”, (Financial Strategies of Companies), Publishing House Europlus, Galaţi, 2007
2. Backer, M., (coord), Marketing, Theory and Practice, 3th Edition, MacMillan Business, London, 1995; 
3. Balaure, V., (coord), Marketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2000; 
4. Bleker, J, Grundlagen der Marketing - Konzeption, 6 Aufl., Vahlen Verlag, Munchen, 1998; 
5. Cătoiu, I., (coord.), Cercetări de Marketing, Ed. Uranus, Bucureşti, 2002; 
6. Chebac N., Puscă A, Ionescu R., Pripoaie R. si alţii ” Management performant în mediul de afaceri gălăţean”, E.D.P., Bucuresti, 2007
7. Cretu C., Cunostinte economice fundamentale si de specialitate pentru examenul de licenta”, Editura Fundatiei Academice “Danubius”, Galati, 2005
8. Demetrescu, M.C., Metode cantitative de marketing, Ed. Ştiinţifică, Bucureştl, 1971; 
9. Drăgan, I.C., Calea spre piaţă, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1993; 
10. Drăgan, I., C., Demetrescu M., C., Noul marketing în mileniul III. Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1998; 
11. Florescu, C., (coord.), Marketing, Ed. Marketer, Bucureşti, 1992;
12. Grigore A. - Rolul relaţiilor publice în promovarea vânzărilor. Lucrări Ştiinţifice, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, 2007
13. Grigore A. - Marketing Editura TERRA NOSTRA, Iaşi, 2007
14. Grigore A. - Marketingul Serviciilor Editura Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
15. Grigore A. - Marketing General Editura ZIGOTTO a Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, 2008
16. Kotler, P. - Managementul Marketingului – Bucureşti, Editura Teora, 1998
17. Manole V. şi colab. Agromarketing, Ed. ASE, Bucureşti, 2003; 
18. Manole, V., Stoian, Mirela, Marketing, Ed. ASE, Bucurcşti, 2004; 
19. Mâlcomete, P., Marketing. Ed. Fundaţia Academiei Gh. Zane, laşi, 1993;
20. McCarhty, G., Perrault, Jr., W.D., Basic Marketing, 9th Edition, Richard O. Irwin, Homewood, Ilinois, 1987; 
21. Nită, C., Bazele marketingului, Ed. Economică, Bucureşti, 2003
22. Olteanu, V., Management - Marketing: o provocare ştiinţifică, Ed. Ecomar, Bucureşti, 2002; 
23. Patriche, D., Protecţia consumatorului în economia de piaţă, Ed. Academiei Universitare Atheneum, Bucureşti, 1994; 
24. Pripoaie, R. – Finanţele şi gestiunea financiară a firmei, Bucureşti, Editura Didactică Şi Pedagogică, 2004
25. Prutianu şi colab., Cercetarea de marketing, Ed. Polirom, laşi 2002; 
26. Stanton, WJ., Fundamentals of Marketing, 3th Editon, McGraw - Hill Book Co., New York, 1981; 
27. Stoian, Mirela, Ecomarketing, Ed. ASE, Bucureşti, 2003; 
28. Tureac C. – Dicţionar economic. Culegere de termeni economici, Ed. Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008 
29. Turtureanu A.G. "Elemente fundamentale de marketing", Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2005;


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!