Particularități privind evidența operațiunilor bancare ale clientelei la Raiffeisen Bank

Cuprins licență

Introducere 
Capitolul 1. Evidența bancară
1.1 Rolul sistemului informațional în cadrul procesului bancar
1.2 Obiectul de activitate al evidenței bancare
1.3 Principiile de organizare și funcționare a evidenței bancare
1.4 Evaluarea elementelor patrimoniale ale instituției de credit
1.5 Regulile generale privind circuitul documentelor bancare
1.6 Particularitățile planului de conturi al contabilității operațiunilor privind clientela bancară
Capitolul 2. Operațiunile bancare
2.1 Intermedierea bancară
2.2 Specificul evidenței operațiunilor pasive
2.3 Evidența operațiunilor de creditare
2.4 Particularitățile operațiunilor bancare evidențiate în afara bilanțului
2.5 Semnificația prețului privind operațiunile bancare efectuate clienților
2.6 Decontările operațiunilor bancare
Capitolul 3 - Studiu de caz privind evidența decontărilor interbancare - Banca Raiffeisen
3.1 - Decontările intrabancare 
3.1.1 - Operațiuni de bază de ordine de plată 
3.1.2. Operațiuni de bază de cecuri, bilete la ordin 
3.2. Decontări interbancare efectuate în baza instrumentelor de decontare 
3.2.1. Decontări pe bază de ordine de plată 
3.2.2. Decontări pe bază de cecuri, bilete la ordin, cambii 
Concluzii 
Bibliografie


Extras din licență

Introducere 
Lucrarea de față are ca obiect de studiu evidența bancară și importanța sistemului informațional în cadrul procesului bancar. Evidența bancară reprezintă un aspect esențial în activitatea instituțiilor de credit, asigurând înregistrarea corectă și transparentă a operațiunilor financiare și oferind informațiile necesare pentru luarea deciziilor eficiente în domeniul bancar.
Capitolul 1 își propune să prezinte rolul sistemului informațional în cadrul procesului bancar, evidența ca obiect de activitate a băncilor și principiile de organizare și funcționare ale acesteia. De asemenea, vor fi discutate modalitățile de evaluare a elementelor patrimoniale ale instituțiilor de credit și regulile generale privind circuitul documentelor bancare. În plus, se vor explora particularitățile planului de conturi al contabilității operațiunilor privind clientela bancară.
În Capitolul 2, se vor analiza operațiunile bancare și se vor evidenția specificul acestora. Se va acorda o atenție deosebită intermedierei bancare și modului în care aceasta se reflectă în evidența operațiunilor pasive. De asemenea, se vor explora particularitățile evidenței operațiunilor de creditare și ale operațiunilor bancare care sunt evidențiate în afara bilanțului. Un alt aspect important care va fi abordat este semnificația prețului privind operațiunile bancare efectuate clienților, precum și decontările acestor operațiuni.
Capitolul 3 se va concentra pe un studiu de caz privind evidența decontărilor interbancare, cu accent pe Banca Raiffeisen. Se vor explora modalitățile de realizare a decontărilor intrabancare, precum operațiunile de bază de ordine de plată și de cecuri, bilete la ordin. De asemenea, vor fi analizate și decontările interbancare efectuate în baza instrumentelor de decontare, cum ar fi ordinele de plată și cecurile, biletele la ordin și cambii.
În final, lucrarea va oferi concluzii relevante privind evidența bancară și importanța sistemului informațional în cadrul procesului bancar. Se va evidenția rolul esențial al evidenței bancare în asigurarea transparenței și corectitudinii operațiunilor financiare, precum și în luarea deciziilor eficiente în domeniul bancar.
Capitolul 1. Evidența bancară
1.1 Rolul sistemului informațional în cadrul procesului bancar
Ca urmare a procesării datelor, informațiile din domeniul bancar se transformă într-un flux de informații care circulă atât între banca și agenții săi, filialele, sucursalele și centrala, cât și între bancă și deținătorii de conturi.
Există informații reprezentate prin documente care fie reflectă rezultatele finale și definitive, fie furnizează informațiile necesare pentru a fi prelucrate și obținute alte informații (informații de bază, informații complexe). Informațiile de bază sunt cele care descriu aspecte direct măsurabile, cum ar fi: sumele de bani încasate sau plătite, cecurile de călătorie achitate, etc. Informațiile complexe sunt rezultatul procesării datelor primare. De exemplu, putem menționa informații legate de acordarea de credite, executarea bugetului local, activitatea de compensare.
Sistemul informațional bancar funcționează ca o interfață între sistemul de luare a deciziilor și sistemul operațional, având la bază un mecanism de feedback. Este structurat pe două niveluri:
1. Nivelul subsistemului informațional organizațional care reflectă activitățile asociate întregului organism financiar-bancar prin prisma informațiilor, a responsabilităților umane și informatice, inclusiv a modului de funcționare (servicii, manageri, legături informaționale directe și indirecte).
2. Nivelul subsistemului informațional informatizat - transferul automat al datelor prin intermediul sistemelor electronice de calcul și comunicații.
Pentru a organiza procesul de prelucrare electronică a datelor în unitățile bancare operative, sunt necesare următoarele acțiuni: pregătirea bazei de date (identificarea și înregistrarea conturilor analitice cu soldul zilei, a conturilor analitice pentru calcularea dobânzilor, cu soldurile agregate), codificarea tuturor conturilor și stabilirea cifrei de control, organizarea fluxului documentelor bancare.
Optimizarea gestionării relațiilor cu clienții și eficientizarea activităților, precum și evidența produselor bancare utilizate de aceștia, s-au realizat prin implementarea soluției CRM Siveco România.
Beneficiile utilizării bazelor de date corporative în domeniul bancar
Soluția CRM implementată la Raiffeisen Bank România facilitează o serie de activități menite să contribuie la gestionarea eficientă a relațiilor cu clienții:
- Furnizarea unei imagini complete asupra clienților, din perspectiva vânzărilor și achizițiilor;
- Gestionarea profundă a relațiilor cu clienții, contribuind astfel la consolidarea relațiilor de afaceri existente și dezvoltarea de noi parteneriate comerciale;
- Creșterea eficienței echipei;
- Definirea campaniilor de marketing și vânzări;
- Acces rapid la toate datele referitoare la clienți;
- Acces rapid la oportunitățile de dezvoltare a afacerii;
- Ușor de personalizat pentru a se potrivi cu profilul organizației.


Fisiere în arhivă (1):

  • Particularitati privind evidenta operatiunilor bancare ale clientelei la Raiffeisen Bank.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Basno C., Dardac N. ”Operațiuni bancare - instrumente și tehnici plată”, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996
2. Basno C., Dardac N. ”Produse, costuri și performanțe bancare”, Editura Economică, București 2000
3. Beju D. ”Tehnica și evidența operațiunilor bancare”, Editura ”Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureș, 2002
4. Diaconescu M. ”Bănci, Șisteme de plăți, Riscuri”, Editura Economică, București, 1999
5. Diaconescu M, Săvoiu V ”Sistemul Național de Plăți al B.N.R.”, Imprimeria B.N.R., București, 1998
6. Ionescu C. Lucian ”Băncile și operațiunile bancare”, I.B.R., Editura Economică, București, 1996
7. Roșca T ”Monedă și credit”, Editura Altiș, Alba Iulia, 2001
8. Săvoiu V. ”Banca Centrală și sistemele de plăți de interes național”, Editura Enciclopedică, București, 1998
9. Trenca I. ”Metode și tehnici bancare”, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2004
10. Ungureanu P. ”Banking, produse și operațiuni bancare”, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001
11. Zaharia E. ”Contabilitatea societăților bancare”, Editura Teora, București, 2001


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!