Particularități privind organizarea contabilității în unitățile de patiserie

Cuprins licență Cum descarc?

Cuprins
Introducere ..
Capitolul 1. Bazele contabilitatii produselor si marfurilor in unitatile de patiserie 
1.1 Aspecte generale privind particularitatile contabilitatii in unitatile de 
alimentatie publica ..
1.1.1 Contabilitatea - definitie, obiect, rol .
1.1.2 Delimitari si structuri privind contabilitatea stocurilor .
1.1.3 Sistemul unitatilor de alimentatie publica ..
1.2 Organizarea contabilitatii in sistemul unitatilor de patiserie ..
1.2.1 Caile de circulatie a marfurilor si a productiei in unitatile de patiserie .
1.2.2 Contabilitatea circulatiei produselor si marfurilor in sectia de producere 
1.2.3 Regimul preturilor care stau la baza aprovizionarii cu marfuri si productie .
Capitolul 2. Prezentarea societatii "BRANPIC"
2.1 Scurt istoric 
2.2 Profilul societatii si descrierea obiectului de activitate .
2.3 Structura si organizarea societatii BRANPIC 
2.4 Misiunea si valorile societatii BRANPIC .
2.5 Clientii & Concurentii societatii BRANPIC 
2.6 Linia de productie a societatii BRANPIC 
2.6.1 Materii prime si auxiliare folosite la prepararea produselor .
2.6.2 Conditii tehnice si de calitate ale produselor 
2.6.3 Procesul tehnologic de fabricare a produselor .
2.6.4 Nomenclator & Retete ale produselor BRANPIC 
2.6.5 Programul si raportul de productie al societatii BRANPIC .
Capitolul 3. Studiu privind organizarea activitatii financiar - contabila a 
societatii "BRANPIC" 
3.1 Rolul mangementului financiar - contabil in societatea BRANPIC ..
3.2 Fluxul documentelor financiar - contabile privind productia si vanzarea produselor
de patiserie in societatea BRANPIC .. 
3.3 Monografia contabila privind principalele operatiui inregistrate in contabilitatea societatii BRANPIC . ..
3.4 Programul utilizat de firma .
3.4.1 Beneficiile programului SAGA pentru societatea BRANPIC ..
3.4.2 Functionalitatile programului SAGA 
3.4.3 Evidenta contabila a societatii BRANPIC 
Capitolul 4. Concluzii si recomandari 
Bibliografie .. ..
Anexe . .


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Dezvoltarea rapida a societatii contemporane si globalizarea impun, in epoca moderna, o mobilizare a tuturor resurselor disponibile pentru a tine pasul cu aceste fenomene. Tenditele dezvoltarii economiilor isi schimba directiile, in special, de la producerea propriu-zisa a bunurilor la prestarea serviciilor. Valoarea materiala cedeaza locul celei nemateriale, generate de multitudinea de servicii prestate in ziua de astazi. Industria serviciilor de patiserie se numara printre ramurile generatoare de servicii atat de indispensabile epocii contemporane. 
Sectorul serviciilor a inregistrat in ultimele decenii, o crestere semnificativa in economia nationala, factor ce prezinta interes teoretic si practic deosebite. 
In procesul prestarii serviciilor de alimentatie publica apar noi relatii de piata cu consumatorii, care sunt conditionate de urmatoarele motive:
O Sfera serviciilor de patiserie asigura satisfacerea necesitatilor fiziologice, formate in baza "piramidei lui Maslow", care demonstreza ca oamenii in diverse perioade au diferite necesitati, incepand cu necesitatile fiziologice, care exista pe parcursul intregii vieti si terminand cu necesitatile de autorealizare;
O Calitatea serviciilor prestate depinde de nivelul dezvoltarii competitivitati unitatilor de alimentative publica;
O Intensificarea relatiilor cu consumatorii cere de la personalul angajat sa acorde servicii de o calitate inalta pentru stabilirea relatiilor pe termen lung;
O Consumatorii serviciilor de alimentatie publica au unele asteptari in sporirea calitatii si competitivitatii atat a produselor, cat si a nivelului de deservire.
In unitatile de patiserie organizarea evidentei contabile, devine mai complexa, intr-o masura considerabila, ca rezultat al particularitatilor activitatii economice precum:
O numeroasele etape de circulatie a marfurilor;
O producerea bunurilor proprii;
O precum si realizarea marfurilor;
O stabilirea adaosului comercial;
O stabilirea preturilor de realizare, ect.
Pe fondul dezvoltarii de ansamblu a activitatii de comert, sectorul unitatilor de patiserie a cunoscut si cunoaste in continuare o crestere accentuata, iar in ultima perioada, transformari semnificative, acest lucru punand si mai mult in evidenta importanta economica si sociala a acestuia.
Pe de alta parte, patiseria este o importanta ramura a circulatiei marfurilor, avand rolul de baza in organizarea productiei de preparate de patiserie si in desfacerea acestora catre populatie, atat pentru consumul lor pe loc, in unitatea de servire, cat si la domiciliu (ca activitate complementara de servicii). 
Prin modul de organizare in profil macro si microteritorial, generat de mecanismele economiei de piata, unitatile de patiserie din alimentatia publica capata o deosebita importanta in transformarea modului de viata a oamenilor, participand direct la imbunatatirea aprovizionarii populatie cu produse, intr-o gama sortimentala corespunzatoare si variata, din punct de vedere cantitativ si calitativ, raspunzand celor mai exigente cerinte. 
Importanta sectorului de alimentatie publica este accentuata de celelalte oportunitati ale sale, cele mai cunoscute fiind:
- Asigura posibilitati multiple pentru o mai buna folosire si valorificare a resurselor materiale, in principal a celor agroalimentare;
- Orienteaza si dezvolta gustul consumatorilor, stabilind formarea unor obiceiuri de consum alimentar al oamenilor, atat ca rezultat al dezvoltarii si punerii in valoare a stiintelor legate de arta gastronomica, cat si datorita posibilitatilor de aplicare a tehnologiilor de prelucrare a materiilor prime si folosirii celor mai moderne utilaje si instalatii;
- In conditiile folosirii celor mai performante utilaje si instalatii de prelucrare si productie a preparatelor, in alimentatia publica se asigura, concomitent, usurarea muncii lucratorilor si cresterea productivitatii muncii si, implicit, reducerea costurilor de productie, si deci asigurarea unor cote inalte de profit.
Tinand cont de noile conditii de gestiune, cand situatia din alimentatia publica s-a modificat cardinal, au aparut o multime de unitati de alimentatie publica cu diferite forme organizatorico-juridice de proprietate, cu o variata structura ramurala. 
Nu trebuie trecut cu vederea nici faptul ca existenta numeroaselor subdiviziuni a insemnat promovarea catorva categorii de adaosuri cu caracter aplicativ, ceea ce justifica necesitatea de a gasi niste mijloace si modalitati mai adecvate pentru a organiza corect si eficient perfectarea documentatiei si evidenta operatiilor cu privire la miscarea marfurilor si produselor, precum si obtinerea informatiilor autentice privind stocurile si miscarea lor. 
De asemenea, acestea contribuie la asigurarea stabilirii controlului operativ privind integritatea si utilizarea corecta a produselor si marfurilor in toate etapele miscarii lor, inclusiv spatiile de pastrare. 
Un rol nu mai putin important, in acest context, ii revine modului de formare a preturilor la produsele preparate de intreprinderi, necesitatea careia apare, in primul rand, in scopul micsorarii cheltuielilor si, respectiv, al sporirii rentabilitatii si, in al doilea rand, in scopul stabilirii unor preturi cat de cat accesibile consumatorilor. 
Evident este faptul, ca in organizarea procesului contabil la aceste entitati se simte nevoia perfectionarii metodelor de evidenta a circulatiei marfurilor, stabilirea unui control care ar asigura integritatea patrimoniala a acestor entitati, precum si prezentarea oportunatiii corecta a informatiilor cu caracter financiar-contabil. 
Scopul acestei lucrari
Scopul acestei lucrari este de a oferi o prezentare si totodata o analiza a particularitatilor privind organizarea contabilitatii utilizate de societata S.C. Branpic S.R.L. Scopul si obiectivele lucrarii rezida in examinarea contabilitatii principalelor operatii efectuate in unitatile de patiserie in contextul experientei si al cerintelor clientelei, depistarea neajunsurilor aferente domeniului si fundamentarea unui concept de perfectionare a acesteia in conformitate cu noile cerinte. Obiectivele lucrarii au determinat logic structura ei, care cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii si recomandari, bibliografia si anexe. 
Capitolul I - ,, Bazele contabilitatii produselor si marfurilor in unitatile de patiserie" - contine descrierea particularitatilor inerente ramurii alimentatiei publice, influenta acestora asupra organizarii contabilitatii, precum si clasificarea unitatilor de alimentatie publica, tinand cont de functiile indeplinite. De asemenea, au fost examinate metodele de formare si structura preturilor care stau la baza aprovizionarii marfurilor si produselor in unitatile de patiserie, fiind analizate particularitatile politicilor si procedurilor de formare a preturilor. 
Capitolul II - ,, Prezentarea societatii BRANPIC" - contine o scurta prezentare a companiei si a istoricului acesteia, pentru a intelege mai bine profilul sau si pentru a cunoaste valorile dupa care se ghideaza, precum si misiunea care sta la baza organizatiei. Contine analiza conditiilor tehnice si de calitate ale materiilor prime si auxiliare, si fluxul tehnologic pentru obtinerea produselor finale.
Capitolul III - ,, Studiu privind organizarea activitatii financiar - contabila a societatii BRANPIC"- contine rolul managementului fiananciar- contabil, fluxul documentelor fianciar - contabile privind productia si vanzarea produselor de patiserie, monografia contabila privind principalele operatiuni inregistrate si programul utilizat de societatea BRANPIC. iar la final vom prezenta concluziile aferente acestei lucrari, precum si o serie de recomandari si anexe.


Fisiere în arhivă (1):

 • Particularitati privind organizarea contabilitatii in unitatile de patiserie.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

O Carti:
[1]. Isai, V., Contabilitate financiara, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2003.
[2]. Georgescu, C., Georgescu M., Baze de date relationale si multidimenionale, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2005.
[3]. Moisescu, F., Convergente contabile international, Editura Europlus, Galati, 2010.
[4]. Veronica, G., Perspective si limite in procesul de armonizare financiar-contabila, Editura Tipo Moldova, 2010.
[5]. Girgina, M., Bunea, S., Sinteze, studii de caz si teste grila privind aplicarea IAS (revizuite) - IFRS (Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare), Bucuresti, 2009.
[6]. Danescu, T., Proceduri si tehnici de udit finaciar, Editura Irecson, Bucuresti, 2007.
[7]. Oprean, I., Popa, I., Lenghel, R., Procedurile auditului si ale controlului financiar, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2007.
[8]. Busan, G., Ciurlau L. Bazele contabilitatii, Editura Academica Brancusi, Targu Jiu, 2014
[9]. Matis, D., Bazele contabilitatii. Fundamente si premise pentru un rationament professional autentic, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj Napoca, 2010
[10]. Paliu-Popa, L., Ecobici, N., Contabilitate financiara aplicata. Ghid contabil, Editura Universitaria, Craiova, 2010
[11]. Ristea M., Dumitru, C., G., Bazele contabilitatii, Editura Universitara, Bucuresti, 2006
[12]. Adriana Dutescu - Ghid pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate, Editia a II-a revizuita, Ed. CECCAR, Bucuresti 2008
[13]. Ana Alexandrina Matei - Contabilitatea evenimentelor si tranzactiilor, manual pentru clasa a XI-a, Ed. CD Press, Bucuresti 2006
[14]. Aureliana Guoadelia Cojocea, Doina Ana Maria Petre - Contabilitate, manual pentru clasa a IX-a, Ed. Economica Preuniversitaria, Bucuresti 2007
[15]. CECCAR - Ghid pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate -Stocuri, Ed. CECCAR, Bucuresti 2006
[16]. Luminita Jalba, Contabilitatea in comert, Editura Universitara, Bucuresti, 2011
[17]. Charles T.Horngren, Srikant M.Datar, George Foster, Contabilitatea costurilor, o abordare manageriala, Editia a XI-a, Editura ARC 2006
[18]. Ion Peres, Craciun Sabau, Dumitru Cotlet, Marius Miculescu, Cristian Peres, Corina Miculescu, Contabilitatea intreprinderilor in comert si turism, Editura Eurostampa, Timisoara, 2005
[19]. Madalina Dumitru, Daniela Artemisa Calu, Contabilitatea de gestiune si calculatia costurilor, Editura Contaplus 2008
[20]. Ministerul Finantelor, Norme metodologice pentru intocmirea si utilizarea formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si modelele acestora, Editura Economica
[21]. Michael Morris, Cum sa devii manager de succes, Editura All Beck, 2002
[22]. Gh. Gh. Ionescu, Emil Cazan, Management, Editura Universitatii de Vest
[22]. Marilen Pirtea, Horia Cristea, Cristina Nicolescu, Claudia Botoc, Managementul financiar al companiei, Editura Mirton, 2010
[23]. Sonia Constanta Muntean, Documentele financiar-contabile actualizate, Editura Intelcredo, 2009
[24] Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru, Corina Ioanas, Alina Irimescu, Contabilitatea societatilor comerciale, vol.1, Editura Universitara, 2009.
[25] Bojian Octavian - ,,Contabilitate Genereala", Editura Eficient, Bucuresti,1998.
[26] Cicilia Ionescu - ,,Contabilitate-Baze si proceduri", Editura Fundatiei Romanede Maine, Bucuresti, 2009.
[27] Cistelecan Rodica - ,,Contabilitate financiara", Editura Universitatii Petru Maior Tg-Mures,2000.
[28] Epuran Mihail,Babaita Valeria - ,,Contabilitatea financiara in noul sistemcontabil" Vol.1, Editura de Vest, Timisoara, 1996.
- Articole de specialitate:
[1]. Legea 15/2011 actualizata privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, publicata in Monitorul Oficial nr. 98 din 8.8.2011.
[2]. Legea 31/2011 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
[3]. OMFP 1802/2014, Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
- Pagini web:
[1] http://www.scritub.com/stiinta/informatica/Inregistrarea-unei-monografii
[2] http://biblioteca.regielive.ro/cursuri/economie/management- financiar contabila
[3] http://www.plandeafacere.ro/modele-planuri/model-plan-de-afacere-pentru-firma-de-produse-de-panificatie/


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!