Particularitățile contractului comercial de transport internațional

Cuprins licență Cum descarc?

Lista abrevierilor 3
Introducere 4
Capitolul I. Dispozitii generale cu privire la contractual comercial de transport international 8
1.1 Notiuni introductive cu privire la transport: continut si clasificare 8
1.2 Particularitatile contractului de transport, principiile si izvoarele lui 11
Capitolul II. Tipurile contractelor comerciale de transport in comertul international 15
2.1 Contractul international de transport maritime 15
2.2 Contractului international de transport feroviar 22
2.3 Contractul international de transport aerian 27
2.4 Contractul de transport multimodal international 36
2.5 Tipurile asigurarilor in contractele internationale de transport 43
Capitolul III. Uniformizarea practicii judiciare privind raspunderea partilor si rezilierea in Contractul international de Transport comercial 49
3.1 Raspunderea partilor si rezilierea in Contractul international de Transport comercial 49
3.2 Analiza practicii judiciare privind solutionarea litigiilor reiesite din activitatea de transport international de persoane si bagaje 56
Concluzii si recomandari 62
Bibliografie 65


Extras din licență Cum descarc?

Introducere
Actualitatea cercetarii. Deplasarea marfurilor de la producator la cumparator si cumparatorii din alta tara este asigurata prin cointractul de transport international. Contractul de transport international de marfuri are urmatoarele caractere juridice: este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, este comutativ, consensual, are un caracter real si un continui economic.
Transportul de marfuri si schimburile dintre tari se efectueaza in conformitate cu o serie de conventii internationale, unele incheiate la nivel guvernamental, altele -- intre organizatori sau intreprinderi de transport din fari diferite. Avand caracter multilateral, aceste conventii reglementeaza domenii distincte de trasnsporturi (auto, maritim, aerian etc.)
Pe plan international au fost elaborate mai multe conventii pentru reglementarea transportului maritim. Astfel, in 1924 s-a incheiat la Bruxelles Conventia internationala pentru unificarea unor norme de drept privind conosamentul si care este cunoscuta sub denumirea de Regulile de la Haga in 1968. Regulile de la Haga au fost modificate de Protocolul de la Bruxelles, devenind Regulile de Ia Haga-Visby. In 1978, sub auspiciile UNCITRAL, se adopta la Hamburg Conventia privind transportul de marfuri pe mare, cunoscuta sub denumirea Regulile de la Hamburg.
Conform prevederilor Regulilor de la Hamburg (art.2, pct.3) acestea se aplica numai contractelor de transport de marfuri pe mare, constatate prin conosament, sau un document similar (booking no- ), cu excluderea contractului de charterparcy.
Conventiile internationale mentionate cuprind prevederi referitoare la continutul conosamentului, la obligatiile carausului, reglementand, in special, raspunderea acestuia pentru avarierea sau pierderea marfii, cazurile de limitare sau de exonerare de raspundere. Alte conventii internationale elaborate in aceasta materie sunt: Conventia de la Bruxelles din 1924, 1951, 1957 referitoare la limitarea raspunderii armatorilor; Conventia de la Bruxelles referitoare la cpmpetenta penala in materie de abordaj si alte evenimente, din i952; Conventia de la Atena referitoare la transportul persoanelor si bagajelor pe mare din 1974; Conventia privind capacitatea navelor de la Londra, 1969; Conventia pentru ocrotirea vietii pe mare de la Londra, 1974; Conventia O.N.U. asupra transportului multimodal international de marfuri de la Geneva din 1980 etc.
Scopul tezei: Scopul propus prin prezenta teza este realizarea unui salt calitativ al normelor ce reglementeaza Contractul international de Transport, prin propunerea de solutii la problemele de drept identificate ori dezbatute in doctrina de specialitate, sau prin conturarea unor de puncte de reper teoretice, pentru obtinerea unor astfel de solutii. 
Astfel, identificind existenta unor contradictii in cadrul dispozitiilor in materie, ori, pe alocuri chiar neconstitutionalitatea unora dintre acestea, identificind unele lacune legislative care au creat si creeaza inca dificultati instantelor judecatoresti chemate sa solutioneze litigiile in aceasta materie, ne-am propus ca scop semnalarea si analiza acestora in cadrul lucrarii, si avansarea unor opinii proprii, concretizate in propuneri de lege ferenda.
Baza metodologica a cercetarii stiintifice: Suportul metodologic si teoretico-stiintific al cercetarilor efectuate il constituie lucrarile teoreticienilor in domeniul dreptului civil si in alte domenii ce tangentiaza cu el, atat din tara, cat si de peste hotare, dintre care cei mai importanti au fost enumerati mai sus. Baza metodologica a investigatiei date o constituie pozitiile si directiile contemporane ale teoriei cunoasterii proceselor sociale si a fenomenelor juridice.
Baza metodologica contine un complex de metode analitice, de observatie a evenimentelor si transformarilor in materia Contractului international de Transport, metode de comparatie, principalul avantaj al acestei metode fiind indreptarea spre cautarea comunului, ceia ce des se repeta in sfera dreptului civil, necesitatea compararii intre sine a drepturilor si obligatiilor partilor in Contractul international de Transport, metode de cercetare a documentelor si actelor civile, metode de inductie si deductie, metode de content-analiza si invent-analiza, metode de prognozare etc.
Studiul de fata este realizarea combinarii tehnicii de studiu investigativ cu un procedeu de cercetare cvadruplu. 
Acestei afirmatii ii corespunde metoda de cercetare sistemica. Aceasta se manifesta prin urmatorul fapt: unui paragraf din capitolul unu al lucrarii ii corespunde altul din capitolul doi si trei. Un studiu finisat la adresa unui oarecare paragraf din capitolul unu, impunea, implicit, studiul paragrafului similar din capitolul doi. 
De fapt nu a fost cercetat un capitol apoi altul, cum de obicei se obisnueste, ci toate au avut aceleasi tempouri investigative.
A fost analizat un volum considerabil de material normativ-juridic din Republica Moldova, materiale vizand practica judiciara si practica aplicarii dreptului. Baza normativa a cercetarilor o constituie: Constitutia Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova, Codul feroviar al RM etc.


Fisiere în arhivă (1):

  • Particularitatile contractului comercial de transport international.doc

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

ACTE NORMATIVE
1. Conventia de la Montreal din 1999 pentru unificarea unor reguli referitoare la transportul aerian international, adoptata la Montreal la 28.05.1999, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L194, 2001, p.39-49. Republica Moldova a aderat prin Legea nr.254-XVI din 05.12.2008, publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.230-232 din 23.12.2008
2. Convention on International Civic Aviation, Chicago, 7 december 1944. Romania a aderat la Conventie in anul 1965 // Buletinul Oficial, 1965, nr.14
3. Codul civil al R.S.S.M., aprobat de Sovietul Suprem al R.S.S.M. la 26 decembrie 1964 // Vestile Sovietului Suprem al R.S.S.M., 1964, nr.36. In prezent este abrogate
4. Codul navigatiei maritime comerciale al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.599-XIV din 30.09.1999, publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1-4/2 din 11.01.2001
5. Codul transportului feroviar al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.309-XV din 17.07.2003, publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.226 din 14.11.2003
6. Codul transporturilor auto al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr.116-XIV din 29.07.98, publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.90-91 din 01.10.1998
7. Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-58/375 din 18.05.2000
8. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila a transportatorilor fata de calatori Nr.1553-XIII din 25.02.98. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.38-39/270 din 30.04.1998
9. Reglementarile Aeronautice Civile. Autorizarea operatorilor aerieni, aprobate de A.S.A.C. nr.26 din 30.03.2001. In: Monitorul Oficial al R.M. nr.47-48/130 din 26.04.2001
10. Regulamentul de stabilire a unor norme comune in materie de compensare si de asistenta a pasagerilor in eventualitatea refuzului la imbarcare si anularii sau intarzierii prelungite a zborurilor, adoptat de Parlamentul European cu nr.261 la 11.02.2004 // Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L046, 2004, p.1-
11. Regulamentul privind prestarile de servicii in traficul feroviar de calatori, bagaje, marfuri si mesagerii in interes propriu, anexa nr.2 la Hotararea Guvernului nr.238 din 25 februarie 2005, publicata in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.39
12. Regulamentul transporturilor auto de calatori si bagaj e. aprobat prin Hotararea Guvernului RM nr.854 din 28.07.06. publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.124-125 din 08.08.2006
13. Regulamentul transporturilor auto de marfuri din 09 decembrie 1999, publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.42-44/141 din 20.04.2000
14. Hotararea Judecatoriei Botanica din 29 iunie 2004, dosarul nr.2-1409/04. Arhiva Judecatoriei Botanica, mun.Chisinau; Hotararea Judecatoriei Botanica din 29 iunie 2004, dosarul nr.2-1410/04. Arhiva Judecatoriei Botanica, mun.Chisinau
15. Hotararea Judecatoriei Botanica din 7 februarie 2008, dosarul nr.2-439/08. Arhiva Judecatoriei Botanica, mun.Chisinau.
16. Hotararea Plenului Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova "Cu privire la aplicarea de catre instantele de judecata a legislatiei ce reglementeaza repararea prejudiciului moral", nr.9 din 09.10.2006 // Buletinul Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova, 2007, nr.2, p.19
17. Hotarirea Plenului Curtii Supreme de Justitie nr. 27 din 24 decembrie 2002 cu privire la practica aplicarii de catre instantele judecatoresti a unor prevederi ale Legii contenciosului administrativ. Buletinul Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova, 2002, nr.4-5
18. Decizia Colegiului civil al Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova. Dosarul nr.2r/o-175/2001 din 13.06.2001
19. Decizia Colegiului civil si de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova. Dosarul nr.3r-994/2011 din 06.07.2011
20. Decizia Colegiului civil si de contencios administrativ largit al Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova din 2 august 2009, cu privire, la repararea prejudiciului material si moral, dosarul nr.2ra-844/09, publicata pe site-ul oficial al CSJ - http://csj.md/admin/public/uploads/Dosarul%20nr.%202ra-844-09%20Chiriacov%20vs%20IS%20AlR%20Moldova.pdf
21. Decizia Completului de contencios administrativ al Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova. Dosarul nr.3rca-85/2001 din 16.05.2001
22. Incheierea Colegiului civil si de contencios administrativ largit al Curtii Supreme de Justitie a Republicii Moldova din 21 octombrie 2009, dosarul nr.2rh-190/09. Arhiva Judecatoriei Riscani, mun.Chisinau


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 9€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!