Particularitățile contractului maritim al mărfurilor

Cuprins licență

DECLARATIA PRIVIND ASUMAREA RASPUNDERII 3
LISTA ABREVIERILOR 4
INTRODUCERE 5
CAPITOLUL I. CONCEPTUL CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM AL MARFURILOR: ASPECTE NOTIONALE 7
1.1 Generalitati privind contractul de transport maritim al marfurilor: importanta 7
1.2 Tipurile de contract de transport maritim al marfurilor 13
1.3 Caracterele juridice ale contractului de transport maritim al marfurilor 17
CAPITOLUL II. REGIMUL JURIDIC APLICABIL INCHEIERII CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM AL MARFURILOR 22
2.1 Obligatiile partilor in contractul de transport maritim al marfurilor 22
2.2 Conditii de validitate ale contractului de transport maritim al marfurilor 28
2.3 Incheierea contractului de transport maritim al marfurilor 30
CAPITOILUL III. RASPUNDEREA PARTILOR IN CONTRACTUL DE TRANSPORT MARITIM AL MARFURILOR 38
3.1 Mijloace de care dispun partile in contractele internationale 38
3.2 Mijloace de care dispune o parte a contractului de transport maritim de marfuri din partea celeilate parti 53
3.3 Aspecte practice privind contractul de transport maritim al marfurilor 57
CONCLUZII SI RECOMANDARI 62
BIBLIOGRAFIE 64


Extras din licență

INTRODUCERE
Actualitatea temei. In conditiile globalizarii, comertul international lato sensu imbratiseaza intreaga gama a operatiilor economice, bancare, financiare si altele asemenea, prin care se realizeaza cooperarea economica si tehnico-stiintifica internationala. Dezvoltarea continua a comertului international, determinata de spectaculoasele evolutii ale sistemului de comunicatii, de cresterea si extinderea mediilor de transport, precum si necesitatea urgenta de a depasi frontierele nationale au gasit in contractul de transport maritim al marfurilor instrumentul tehnico-juridic cel mai adecvat pentru reglementarea totalitatii relatiilor comerciale transnationale.
La momentul actual, este cert faptul ca contractul de transport maritim al marfurilor este instrumentul tehnico-juridic cel mai adecvat pentru realizarea schimbului de bunuri si produse intre diferite state pe apa. Contractul de navlosire este un contract international de transport de marfuri in temeiul caruia o parte (armatorul), numita navlosant, se obliga sa puna la dispozitia celeilalte parti, numita navlositor, in schimbul unei chirii, numita navlu, nava sa ori o anumita capacitate de incarcare a acesteia, pentru efectuarea unui transport pe mare, de la un port la altul.
Pe buna dreptate, contractul de transport maritim de marfuri este cel mai specific contract de transport, fiind in acelasi timp complicat dupa alcatuirea sa si detaliat in amanunte. El cuprinde in sine cele mai importante reguli, formate de practica multor ani din sfera transportului maritim. In acelasi timp, un rol important la formarea regimului juridic aplicabil transportului maritim de marfuri il au uzantele comerciale internationale. Ele dau posibilitatea de a face o uniformizare a regulilor in domeniu.
Scopul si obiectivele proiectului. Scopul cercetarii de fata vizeaza realizarea investigatiei privind reglementarea juridica a contractului de transport maritim al marfurilor.
Pentru dezvoltarea scopului formulat mai sus, am enumerat urmatoarele obiective, si anume:
-  Generalitati privind contractul de transport maritim al marfurilor: importanta
-  Tipurile de contract de transport maritim al marfurilor
-  Caracterele juridice ale contractului de transport maritim al marfurilor
-  Obligatiile partilor in contractul de transport maritim al marfurilor
-  Conditii de validitate ale contractului de transport maritim al marfurilor
-  Incheierea contractului de transport maritim al marfurilor
-  Mijloace de care dispune navlositorul in caz de contraventie la contract a armatorului
-  Mijloace de care dispune armatorul in caz de contraventie la contract din partea navlositorului
-  Aspecte practice privind contractul de transport maritim al marfurilor
Metodologia cercetarii. Metodele folosite in atingerea obiectivelor pe care ni le-am propus au fost diverse. Astfel, au fost imbinate si utilizate: metoda istorica, metoda comparativa, metoda informatica, metoda statistica etc.
Sumarul compartimentelor proiectului. Structura tezei de licenta reprezinta expunerea prevederilor de continut a unei lucrari stiintifice si include in sine introducere, textul tezei cuprins in 3 capitole si 9 paragrafe, concluziile si recomandarile, lista bibliografica a surselor cercetate care au servit drept baza teoretica pentru intocmirea lucrarii.
Capitolul unu - CONCEPTUL CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM AL MARFURILOR: ASPECTE NOTIONALE, analizeaza urmatoarele compartimente: Generalitati privind contractul de transport maritim al marfurilor: importanta; Tipurile de contract de transport maritim al marfurilor; Caracterele juridice ale contractului de transport maritim al marfurilor.
Capitolul doi - REGIMUL JURIDIC APLICABIL INCHEIERII CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM AL MARFURILOR, analizeaza urmatoarele compartimente: Obligatiile partilor in contractul de transport maritim al marfurilor; Conditii de validitate ale contractului de transport maritim al marfurilor; Incheierea contractului de transport maritim al marfurilor.
Capitolul trei - RASPUNDEREA PARTILOR IN CONTRACTUL DE TRANSPORT MARITIM AL MARFURILOR, analizeaza urmatoarele compartimente: Mijloace de care dispune navlositorul in caz de contraventie la contract a armatorului; Mijloace de care dispune armatorul in caz de contraventie la contract din partea navlositorului; Aspecte practice privind contractul de transport maritim al marfurilor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Particularitatile contractului maritim al marfurilor.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

ACTE NORMATIVE
1. Conventia Natiunilor Unite privind transportul de marfuri pe mare, adoptata la Hamburg la 31 martie 1978, on vigoare de la 01 noiembrie 1992, publicata pe site-ul oficial al Comisiei Natiunilor Unite pentru dreptul comertului international (CNUDCI), http:// www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/transport_goods/Hamburg_rules.html
2. Directiva 2000/59/EC a Parlamentului si Consiliului European privind facilitatile de receptie portuare pentru deseurile provenite de la nava si reziduurile marfii. www.eurolex.com
3. Codul Civil. Cartea intii. Dispozitii generale. nr. 1107-XV din 06.06.2002 // Monitorul Oficial al R.Moldova nr.82-86/661 din 22.06.2002, art 199-215
4. Legea pentru aprobarea Codului navigatiei maritime comerciale al Republicii Moldova nr. 599-XIV din 30.09.1999. Monitorul Oficial al R.Moldova nr.1-4/2 din 11.01.2001
MANUALE, MONOGRAFII, LUCRARI DIDACTICE, BROSURI
5. Baies S., Rosca N., Drept Civil. Partea generala. Persoana fizica, persoana juridica, Ed a III-a, Chisinau 2007, pag 163.
6. Baiesu A. Contractele comerciale internationale: suport de curs. Chisinau: CEP USM, 2007, p. 66
7. Baiesu A., Rotari Al., Alexa O. Dreptul comertului international. Note de curs. Chisinau: Cartdidact, 1998, p. 122
8. Beizadea H. Management portuar - note de curs. Constanta: Muntenia, 2010, p. 69
9. Bibicescu Gh., Transportul de marfuri pe mare in comertul international, Spot-Turism, Bucuresti, 1983, p.124
10. Bibicescu Gh., Transportul de marfuri pe mare in comertul international, ?ditura Sport Turism, Bucuresti, 2016, p. 32
11. Carpenaru St. Drept comercial roman, ed. a VII-a. Bucuresti: Editura Universul Juridic, 2007, p. 134
12. Chirtoaca L., Regimul juridic al contractului de navlosire in drept comparat, cu speciala privire la dreptul romanesc si rusesc, CEP USM, Chisinau, 2011, p.35
13. Ciurel V., Contracte: Abordari teoretice si practice internationale, ?ditura ALL B??K, 2014, p. 66
14. Cojocaru V. Recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti straine in materie civila in Republica Moldova. Chisnau: CEP USM, 2007, p. 122
15. Cosma D., Drept civil. Drepturile reale. Obligatii. Legislatie. Bucuresti, Editura ,,ALL", 1994, pag 114.
16. Diaconu I., Manual de drept international public, Bucuresti: Editura Lumina Lex, 2007, p. 187
17. Dimetrescu ?. Dreptul transporturilor", "?ontractul de transport", ?ditura Didactica si ?edagogica, Bucuresti, 2012, p. 88
18. Geamanu Gr., Drept international public, Vol. I, Bucuresti, Editura Didactica si Pedagogica, 1981, p. 108
19. Gribincea L. Dreptul comertului international, Reclama, Chisinau, 1999, p.245
20. Ionascu T., Bradeanu S., Drepturile reale principale in R.S.R. Bucuresti, Editura ,,Academiei R.S.R.", 1966, pag 88.
21. Macovei D. Dictionar maritim, Bucuresti, 1993, p.120
22. Macovei I., Dreptul comertului international, vol.II, C.H. Beck, Bucuresti, 2009, p.131
23. Mazilu D. Dreptul comertului inernational. Partea speciala. Bucuresti: Lumina Lex, 2000, p. 114
24. Mazilu D., Tratat privind Dreptul comertului international. Universul Juridic, Bucuresti, 2011, p.421
25. Melinesti M. Dreptul Comertului International, Universitatea "Hyperion", Bucuresti 2011, p. 166


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!