Particularitățile Productive ale Crosului Lohmann - Brown

Cuprins licență Cum descarc?

ACTUALITATEA TEMEI INVESTIGATE.3-4
CAPITOLUL I REVISTA LITERARURII ANALIZATE.5
1.1.Producția de ouă de găini pe plan mondial.5-6
1.2. Tehnologia producerii ouălor de consum.6
1.2.1. Tehnologia de creştere a tineretului de înlocuire a cârdului
industrial.7-8
1.2.2. Tehnologia exploatării cârdului industrial de găini.8-12
1.2.3. Factorii de influenţă asupra producţiei de ouă.13-15
CAPITOLUL II CARACTERISTICA MATERIALULUI BIOLOGIC ȘI CONDIȚIILE DE EFECTUARE A CERCETĂRILOR.16
2.1. Structura organizatorică a S.A. “Avicola Corlăteni”.16-17
2.2.Caracteristica și tehnologia de exploatare a crosului de găini 
Lohmann-Brown.17-20
CAPITOLUL III SCOPUL, OBIECTIVELE, METODELE DE 
EFECTUARE A CERCETĂRILOR ŞI REZULTATELE OBŢINUTE.21
3.1. Scopul cercetărilor .21
3.2. Obiectivele cercetărilor .21
3.3. Metoda de cercetare .21-23
3.4. Rezultatele cercetărilor .24-40
CAPITOLUL IV SECURITATEA ACTIVITĂŢII VITALE .41
4.1. Protecţia mediului ambiant .41-43
4.2. Securitatea şi sănătatea în muncă .44-48
CAPITOLUL VEFICIENŢA ECONOMICĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE (TEORETICĂ) .49-50
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.51-52
BIBLIOGRAFIE .53-54


Extras din licență Cum descarc?

Actualitatea temei investigate
Creşterea păsărilor, este ramura zootehniei care se ocupă cu studiul metodelor de creştere, ameliorare, alimentaţie, întreţinerii şi exploatarea a diverselor specii şi rase de păsări (Bălaşescu M., 1993).
Avicultura are o importanţă economică deosebită în zootehnie şi este una din ramurile cele mai rentabile ale agriculturii.
Îa cadrul economiei naţionale creşterea păsărilor joacă un rol deosebit de important. Importanţa acestui fapt urmează din următoarele:
- păsările se înmulţesc mult mai repede comparativ cu alte specii de animale domestice;
- păsările ating repede maturitatea sexuală;
- produsele alimentare obţinute de la păsări sunt deosebit de valoroase. De exemplu, oul este singurul aliment care într-un volum mic cuprinde cele mai diverse substanţe hrănitoare;
- păsările pot folosi diverse furaje, inclusiv o serie de reziduuri, care nu sunt consumate de alte specii de animale;
- creşterea păsărilor în gospodăriile de fermieri nu cere investiţii şi cheltuieli atît de mari ca pentru alte specii de animale.
Produsele principale ale păsărilor domestice sunt ouăle, carnea, ficatul gras, puful şi penele.
Oul, prin valoarea lui nutritivă, prin maniabilitatea, conservabilitatea şi larga sa utilizare, reprezintă un aliment preţios pentru om şi o materie primă indenspensabilă pentru industrie.
Oul, împreună cu laptele, reprezintă singurele alimente complete. Din punct de vedere al compoziţiei chimice şi al valorii biologice generale, oul este superior laptelui, lucru explicabil prin faptul că substanţele conţinute sunt menite să asigure, în cele mai potrivite propoziţii, tot ceea ce este necesar dezvoltării embrionare, precum şi ca rezerve în organismul puiului necesr pentru a rezista la eventualele carenţe nutritive în primele zile de viaţă postembrionară (Vacaru-Opriş I., 2000).
De asemenea, oul este clasificat între cele mai importante alimente, datorită unor însuşiri specifice dintre care mai importante sunt: digestibilitatea oului în alimentaţia omului este comparabilă cu a cea a laptelui, respectiv la gălbenuş 100% şi la albuş 97%; conservabilitatea vitaminelor în ou este remarcabilă atît la fierbere, cît şi la depozitare îndelungată în spaţii frigorifice; oule pot fi utile în medicină umană datorită uşurinţei cu care sunt înbogăţite în vitamine şi microelemente prin tehnologii de alimentaţie adecvată a păsărilor (ouă vitaminate, iodate, bromate, etc.) (Bîzgu I., Şumanschii A.,2008; Bîzgu I., 1997).
Fiind unul din cele mai valoroase produse agricole are o cerere destul de mare, deaceia studierea calitatilor productive a diferitor crosuri de găini de ouă este actuală pentru selectarea și exploatarea celor mai productive păsări exploatate în condițile întreprinderilor din Republica – Moldova.
CAPITOLUL I REVISTA LITERARURII ANALIZATE
1.1 Producția de ouă de găină pe plan mondial
Avicultura este o ramură principală a sectorului zootehnic, din considerente că înmulţirea, creşterea şi dezvoltarea se efectuează foarte rapid ceea ce dă posibilitatea de a obţine rezultate bune în producere. Pentru a vorbi despre efectivele găinilor în lume şi producţia de ouă am analizat datele statistice prezentate de FAO (Food and Agriculture Organization) pe o perioadă de 10 ani.
Analizînd situaţia efectivului de găini în lume sa consrtatat că începînd cu anul 2001 şi finisînd cu 2010 numărul total de găini pe glob este în continuă creştere. Astfel în acest interval de timp numărul de găini în lume creşte cu 22,9%. În ţările europene situaţia este diferită. În Franţa pe parcursul a 8 ani numărul găinilor a scăzut considerabil cu 45,9%, însă pînă în anul 2010 efectivul s-a majorat doar cu 4,5%. În Germania pe parcursul a 4 ani efectivul de găini a crescut cu o valoare de 1,8%, iar în anul 2006 populaţia a scăzut cu 2,7%, însă pînă în sfîrşitul perioadei analizate se înregistrează o creştere cu 9,3%. 
Despre efectivul găinilor în Marea Britanie nu se poate vorbi concret, deoarece pe parcursul a unui deceniu efectivul de păsări este foarte variat deci, comparînd anul 2001 cu anul 2010 se observă că, efectivul găinilor a rămas practic acelaşi. În Federaţia Rusă efectivul găinilor a crescut cu 15,3% cu scăderi neînsemnate în anii 2004-2005. În Ucraina şi Republica Moldova starea efectivului diferă. În ambele state efectivul de găini pe parcursul a 10 ani este în continuă creştere, în Ucraina s-a înregistrat o creştere de 38,6%,iar în Republica Moldova această creştere este mai mare cu o valoare de 41,8%.


Fisiere în arhivă (1):

  • Particularitatile Productive ale Crosului Lohmann - Brown.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

Cărţi cu un autor
1. Beeken L. Manual de creştere a păsărilor. Bucureşti:M.A.S.T.2010, p 52
2. Bîzgu I. Avicultura Moldovei: Realizări şi perspective. Chişinau 1997 . p33
3. Siniz E. Producţiile păsărilor. Timişoara:Eurobit. 2011 , p 184
4. Usturoi M. Incubaţia la păsările domestice. Iaşi: Ion Ionescu de la Brad, 1999, p.48.
5. Vacaru-Opriş I.”Tratat de avicultură voi I”. Bucureşti:Cereş. 2000, p 89
6. Vacaru-Opriş I.Tratat de avicultură voi II. Bucureşti:Cereş. 2002 , p 372.
7. Van II. şi a. Creşterea şi exploatarea pentru ouă a găinelor ouătoare. Bucureşti:Total Publishing. 2009, p. 129.
8. РябоконьIO.A. идр. Производство куриных яиц. Харьков: Эспада. 2005 с.51.
Cărţi cu doi autori
1. Larbier M., Lecrerca B., Nutriţia şi alimentaţia păsărilor. Bucureşti:Alutus- D. 1994, p. 210. 
Cărţi cu trei autori
1. Кочищ И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б. Птицеводство. Москва: ”Koлос ” 2004, c.290.
Cărţi cu mai mulţi autori
1. Bălaşescu M. şi a. Avicultura. Chişinău: Universitas, 1993, p 3.
Articole din reviste
1. Bîzgu I., Şumanschii A. Baza sectorului avicol naţional este materilalul biologic calitativ. în: Agricultura Moldovei. 2005, nr.l 1, p.21.
2. Bîzgu I., Şumanschii A. Creem o avicultura competitivă. în: Agricultura Moldovei. 2008, nr.10-11, p. 12.
3. Creşterea găinelor ouătoare. în: Agro Curier. 2003, nr.6(14), p.4.
4. Dedin Iu. Exploatarea găinelor ouătoare. în: Ora satului. 2004, nr.7, p.10.
5. Lazur D. Totul despre creşterea găinelor. în: Fermierul. 2003, nr.84, p.2.
6. Popescu-Micloşanu E. Creşterea puilor de găină. în: Agricultorul român. 1999, nr.5, p.22.
7. Ştef L. Cum să hrănim găinele ouătoare. în: Ferma. 2005, nr.6(38), p.53.
8. BaндюП.B. оптимальный светой режим в зависимости от состояния птицы и качества получаемой продукции. Из: Agricultura Moldovei. 1997, .Nr. 7-8,c. 21.
Documentele oficiale
1. Standard Moldovean. Avicultura. Ouă de găină pentru consum alimentar. SM 89: 1997. p. 12.
Resurse Internet
1. FAO STAT.Baza de date. Generator FAO. [On-Line].[accesat 05.04.2012]; Disponibil pe http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx 
2. Layer management guide Lohmann-Brown - Classic [On-Line]. [Accesat la 24.04.2012]. Disponibil:
3. http://hastavuk.com.tr/en/kitapciklar en/O/brown.pdf


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 8€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!