Lucrări de Licență pentru domeniul Pedagogie

docx

Sistemul de învățământ românesc versus sisteme de învățământ europene - analiza comparativă

ACRONIME BFUG - Bologna Follow-up Group BTS - Brevet de tehnician CNVSU - National Committee for the Evaluation of the University System DEA - Diplomă de studii aprofundate DESS - Diplomă de studii superioare specializate DEUG - Diplomă de Studii Generale DUT - Diplomă universitară de tehnologie DPPD - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic ECTS - European Credit Transfer System/Sistemul European de Credite Transferabile(SECT) EHEA - European Higher Education Area/ Spaţiul European al Învăţământului Superior ERASMUS - European Community Action Scheme for the ... vezi detalii

docx

Influența Mediului Familial Asupra Activităților Extrașcolare ale Școlarului Mic

CAPITOLUL 1 ŞCOLARUL MIC (6 – 10 ANI) Lumea şcolarului mic este alcătuită din o serie de evenimente care îl fac să fie într-o evoluţie permanentă. El descoperă zi de zi lucruri noi, iar corpul său reacţionează progresiv la toate aceste schimbări. Deşi transformările fizice sunt vizibile, este indicat să acordăm atenţie şi modificărilor în plan psihic pe care le experimentează copilul în etapa micii şcolarităţi, întrucât aceste modificări au poate cel mai puternic impact asupra vieţii şcolarului la această vârstă. 1.1. Particularităţile fizice Un aspect esenţial din existenţa şcolarului... vezi detalii

docx

Climatul familial conflictual și efectele asupra copiilor

Introducere "Un copil este ca o samanta de floare...cat de frumos va creste, cat de frumos va rodi, depinde de gradinarul care o va ingriji, de ce pamant si de cata lumina si apa are, de cat e de ferita de frig, de furtuna si de soare prea tare. E atat de plapanda...Cum ai putea s-o rupi ori sa o calci in picioare cand e tot ce va mai ramane in urma ta?" Irina Petrea Am ales aceasta tema deoarece am lucrat o perioada in invatamantul primar. In toti acesti ani am ajuns la concluzia ca scoala nu poate functiona intr-un mod optim fara implicarea si interesul parintilor. Acest lucru se regases... vezi detalii

doc

Elemente de relație la nivelul propoziției și al frazei - O viziune integralistă în lecțiile de limba și literatura română în gimnaziu

ARGUMENT Limba romana a cunoscut o dezvoltare rapida in ultimul timp datorita transformarilor majore ale societatii romanesti. Intr-o societate ,,a vitezei" nu trebuie neglijata importanta comunicarii verbale, deoarece socializarea nu poate fi inchipuita in absenta ei. Cultivarea limbii este o problema complicata si complexa, in care rolul principal ii revine profesorului de limba si literatura romana, care trebuie sa formeze un tanar cu o cultura comunicationala corespunzatoare. Scopul predarii limbii si literaturii romane in scoala este formarea deprinderilor de exprimare corecta, orala s... vezi detalii

doc

Influența limbii ruse în Basarabia

INTRODUCERE Timp de un secol, noi, românii din Basarabia, am fost într-o permanentă luptă pentru păstrarea identităţii noastre naționale, fiind dezbinați, mutilați, învrăjbiți, asimilați de către Imperiul Rus. Istoria tumultuoasă a poporului nostru a fost în acelaşi timp proba de foc la care a fost supusă integritatea noastră morală și spirituală, dar şi rezistenţa culturii, a istoriei și a limbii române. La baza constituirii limbii naționale stă munca asiduă a cercetătorilor în domeniul filologic și istoric, personalități notorii ca: Nicolae Iorga, Nicolae Cartojan, Ion Coteanu, Ovid De... vezi detalii

doc

Modalități concrete de realizare a activităților liber alese

ARGUMENT " Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vietii . Jocul este singura atmosfera in care fiinta poate sa respire si, in consecinta, poate sa actioneze " ( Claparide - " Psihologie de l`enfant " ) . - Omul, prin natura sa e "HOMO LUDENS"; pe toata durata vietii sale se joaca in permanenta, din copilarie pana la batranete, din porniri sau din tendinte interioare sau exterioare, care ii satisfac activitatea motrica si emotionala in scop recreativ. - Jocul a fost si este considerat tipul fundamental de activitate a copilului prescolar, ,,deschide copilului perspectiva... vezi detalii

doc

Optimizarea demersului didactic în grădiniță prin utilizarea resurselor curriculare de concepție proprie

ARGUMENT De-a lungul istoriei educatia a inregistrat numeroase schimbari, unele insemnate, in scopul apropierii protagonistilor acesteia- copiii, de cerintele societatii. In contextul actual, provocarile lumii contemporane se convertesc in provocari la adresa fenomenului educational. Legea educatiei nationale, legea nr. 1 din 2011, la art. 2 alineatul (3) prevede idealul educational al scolii romanesti constand in dezvoltarea libera, integrala si armonioasa a individualitatii umane, in formarea personalitatii autonome si in asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru implinire... vezi detalii

docx

Stimularea capacităților creatoare în activitățile de abilitați practice și educație tehnologică în ciclul primar

ARGUMENT Creativitatea a devenit una dintre temele de bază ale psihologiei, în mare parte datorită societății contemporane care se caracterizează prin schimbări radicale în conduita, la locul de muncă sau în familie, în educație, știință, tehnologie și aproape în orice aspect al vieții noastre. Prin originea lui, omul este un creator, dar creativitatea nu înseamnă doar receptarea și utilizarea noutăților, ci, în primul rând, crearea noului. Orice om este creativ, trebuie însă ca el să își dea seama. Prin creativitate asigurăm vieții noastre siguranță, dar și culoare, ieșind din banal și v... vezi detalii

doc

Metode de Pregătire a Prescolarului pentru Adaptarea la Regimul Vietii de Scolaritate

INTRODUCERE Consideraţii generale ‘‘Cât se poate privi în zare, peste timp, nu există decât cerere de oameni pregătiTi Si mai ales bine echipaTi cu instrumentele pregătirii moderne, suple, adaptabile Si inovatoare.” (Mircea MaliTa, “Auriul cenuSiu”, vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca) În timpul transformărilor ce marchează societatea românească de astăzi, învăTământul se situează pe primul loc, cel puTin în viziunea oamenilor Scolii, după care, investiTia în om este capitalul de mâine al societăTii. ÎnvăTământul preScolar a dobândit un conTinut instructiv-educativ cu discipline Scolare ... vezi detalii

doc

Rolul Asistentului Social în Prevenirea Abandonului Școlar

Introducere Actualitatea temei. Educaţia constituie o componentă a existenţei socio-umane şi poate fi concepută ca o întâlnire între individ şi societate. Fiind o relaţie specific umană, educaţia este o acţiune ce se desfăşoară în mod conştient, potrivit unor finalităţi prestabilite. În funcţie de aceste finalităţi sînt selectate valorile ce urmează a fi transmise, metodele şi mijloacele cele mai potrivite pentru a realiza transmiterea de cunoştinţe şi organizarea corespunzătoare pentru a obţine rezultatul scontat. Şcoala reprezintă unul dintre cei mai importanţi agenţi de socializare a ... vezi detalii

doc

Modalități de diferențiere și individualizarea activității instructiv-educative

INTRODUCERE “Copilul nu se naşte nici bun, nici rău din punct de vedere intelectual, ca şi din punct de vedere moral, ci stăpân al destinului său” (J. Piaget) Formarea personalităţii umane - scop final al societăţii noastre, presupune cu necesitate creştere considerabilă a rolului şcolii ca factor de cultură şi civilizaţie, valorificarea deplină a potenţialului formativ al activităţii instructiv - educative. În acest sens, putem spune că sporirea eficienţei învăţământului trebuie să vizeze, în ultimă instanţă, integrarea rapidă, uşoară a tinerilor în viaţa şi activitatea socială. O aseme... vezi detalii

docx

Implicații psihopedagogice ale jocului didactic în dezvoltarea limbajului la preșcolari

IMPLICATII PSIHOPEDAGOGICE ALE JOCULUI DIDACTIC IN DEZVOLTAREA LIMBAJULUI LA PRESCOLARI ARGUMENT Prin natura ei, limba este un sistem de semne organizate riguros şi determinate de scopul suprem al comunicării. Copilul se deprinde cu aceste semne intuitiv, la vârsta când i se formează primele abilități de comunicare. După cum știm, o achiziție noua se clădește pe un sistem de cunoștințe şi deprinderi sedimentate deja şi nu pe un teren gol. Copilul vine deci in grădinița cu o anumita competenţa lingvistica, graţie a integrării sociale şi condiție a dobândirii performanţei lingvistice. ... vezi detalii

doc

Dimensiunea normativă și culturală a organizației școlare

ARGUMENT MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Abordarea temei ”Dimensiunea normativă și culturală a organizațiilor școlare” implică prezentarea şi valorificarea unor noţiuni sau concepte generale care definesc organizația școlara, normativitatea şcolii ca instituţie, dar mai ales ca organizaţie, cultura instituționalǎ şi mai ales organizaţională. Toate aceste aspecte au o mare deschidere teoretică şi metodologică, în măsura în care implică şi dezvoltă aceste noțiuni introductive absolut necesare pentru proiectarea, realizarea şi finalizarea cercetării. Lucrarea are ca scop identificarea unor trăsăt... vezi detalii

doc

Influența Rețelelor de Socializare Asupra Relațiilor Interpersonale la Adolescenți

Introducere Omul este o fiinţă complexă, iar nevoia de a comunica, de a transmite sau de a primi semnale, mesaje (informaţii, idei, sentimente) este o trăsătură fundamentală a sa, ea îi defineşte viaţa, îi coordonează acţiunile, organizarea socială, îi condiţionează întreaga evoluţie. Evoluţia culturii şi a civilizaţiei, a omului însuşi, ca fiinţă superioară, este legată implicit de evoluţia procesului de comunicare, relaţiilor interpersonale, de multiplicare şi diversificare a modurilor şi mijloacelor de comunicare. În prezent dorită modernizării din domeniul tehnologiilor informaţionale... vezi detalii

doc

Evaluarea și Abordarea Individualizată în Contextul lor Incluzive

Educaţia incluzivă este o abordare şi un proces continuu de dezvoltare a politicilor şi practicilor educaţionale, orientate spre asigurarea oportunităţilor şi şanselor egale pentru persoanele excluse/imaginalizate de a benificia de drepturile fundamentale ale omului la dezvoltare şi educaţie. ÎNTRODUCERE Actualitatea temei: Teza enunţată presupune schimbări de anvergură la toate palierele şi pe toate compartimentele sistemului de educaţie, inclusiv la capitolul curriculum. Curriculumul şcolar proiectat şi implementat actualmente în învăţămîntul preuniversitar din Republica Moldova reprezi... vezi detalii

Hopa sus!