Percepțiile cetățenilor asupra calității serviciilor oferite de poliția locală a municipiului București

Cuprins licență Cum descarc?

Introducere 3
Capitolul I. D.G.P.L.C.M.B. - OBIECTIVE, STRUCTURA SI ACTIVITATI 5
1.1 Consideratii teoretice 5
1.2 Obiectivele specifice si manageriale ale D.G.P.L.C.M.B. 11
1.3 Structura organizatorica, organigrama si indicatorii de performanta in 2016 12
1.4 Relatia cu cetatenii 16
Capitolul II. PERCEPTIILE CETATENILOR DESPRE CALITATEA SERVICIILOR OFERITE DE POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI. ANCHETA PROPRIE. 21
2.1. Obiectivele si scopul anchetei. 21
2.2. Ipotezele cercetarii 21
2.3. Metodologia anchetei. 21
2.3.1 Cercetarea calitativa - interviuri 21
2.3.2. Cercetarea cantitativa - ancheta pe baza de chestionar 22
2.4 Rezultatele cercetarii cantitative 22
2.5 Analiza incrucisata a variabilelor din baza de date 30
2.6 Concluziile si limitele anchetei 31
Capitolul III. PROPUNERI SI SOLUTII PENTRU IMBUNATATIREA CALITATII ACTIVITATILOR DESFASURATE DE P.L.M.B. 33
3.1. Propuneri si recomandari 33
Concluzii 35
Bibliografie 36
ANEXE 37-70


Extras din licență Cum descarc?

In zilele noastre, dezvoltarea nevoilor de securitate si de perspective strategice modifica continuu societatea si maresc presiunea asupra sistemului de ordine publica. 
Aceste aspecte determina o schimbare a perspectivelor de strategie in domeniul asigurarii ordinii si linistii publice, care sa puna la dispozitie integrarea si focalizarea actiunilor tuturor institutiilor care ofera servicii de securitate publica. Activitatile depuse de Directia Generala de Politie Locala si Control, ce isi desfasoara activitatea pe intreg teritoriul Bucurestiului, au facut posibila aceasta schimbare in administratia publica locala.
Subiectul acestei teme este unul important atat pentru mine, cat si pentru toti locuitorii Municipiului Bucuresti. Bucurestiul, ca oricare capitala europeana, este un conglomerat de locuitori de diverse etnii si confesiuni, este cel mai mare centru politic, economic, stiintific, cultural, financiar-bancar si educational din tara, el adunand in fiecare zi peste trei milioane de oameni. Oamenii care traiesc si muncesc in Bucuresti si turistii care viziteaza Bucurestiul trebuie sa fie in siguranta atat din punct de vedere al infractionalitatii, cat si din punct de vedere rutier. Avand in vedere acestea, P.L.M.B. are o misiune foarte grea si dificila, ea ocupandu-se de siguranta cetatenilor sapte zile pe saptamana, 365 de zile pe an. La asemenea volum si varietate a populatiei este inerent sa nu existe probleme legate de organizare, de punere in practica a legislatiei, etc.. De aceea am ales sa vad care sunt problemele P.L.M.B. si sa incerc sa gasesc solutii viabile pentru acestea.
Scopul anchetei - cunoasterea perceptiilor cetatenilor din Bucuresti despre calitatea serviciilor oferite de Politia Locala a Municipiului Bucuresti.
Obiectivele anchetei - identificarea problemelor referitoare la calitatea serviciilor oferite de P.L.M.B. si gasirea solutiilor pentru imbunatatirea acesteia.
Prezenta lucrare cuprinde trei capitole. In primul capitol am prezentat Politia Locala a Municipiului Bucuresti, obiectivele specifice ale acesteia, structura organizatorica, relatia acesteia cu cetatenii si activitatile desfasurate.
Capitolul al doilea se bazeaza pe o cercetare proprie, avand ca scop cunoasterea perceptiilor cetatenilor din Bucuresti despre calitatea serviciilor oferite de Politia Locala a Municipiului Bucuresti.
Propunerile si solutiile de ameliorare ale aspectelor negative identificate se vor regasi in capitolul al treilea.
Pentru realizarea lucrarii am pornit de la urmatoarele ipoteze:
1. Calitatea serviciilor oferite de P.L.M.B. este una relativ proasta.
2. Agentii de politie sunt nepregatiti.
3. P.L.M.B. este o institutie destul de eficienta.
4. Agentii de politie nu sunt amabili.
5. Agentii de politie nu respecta legislatia. 
Capitolul I. D.G.P.L.C.M.B. - OBIECTIVE, STRUCTURA SI ACTIVITATI
1.1 Consideratii teoretice
Politia Locala a Municipiului Bucuresti isi realizeaza activitatile pe intreg teritoriul Bucurestiului, ceea ce presupune o arie de 228 km2 si au ca principal obiectiv asigurarea, pastrarea linistii si ordinii publice pentru o populatie de circa 3,5 milioane de locuitori si turisti ori persoane ce se afla ocazional in Bucuresti. (Directia Generala de Politie Locala si Control, Raport anual de activitate, 2016, pag. 2)
Infiintata ca Directie Generala de Politie Locala si Control, o institutie publica de interes local, cu personalitate juridica ce se afla in subordinea Primarului General, ce isi efectueaza activitatea pe baza legii si in executarea ei, cu respectarea principiilor legate de legalitate, incredere, previzibilitate, proximitate si proportionalitate, deschidere si transparenta, eficienta si eficacitate, raspundere si responsabilitate, impartialitate si nediscriminare. (Directia Generala de Politie Locala si Control, Raport anual de activitate, 2016, pag. 2)
Figura 1.1. Aria de activitate a D.G.P.L.C.M.B.
Sursa: Preluat din "Directia Generala de Politie Locala si Control, Raport anual de activitate", 2016, pag. 2
Dupa anul 1989, in tara noastra are loc instaurarea regimului democratic avand drept consecinta schimbarea totala a structurilor societatii si deschizand calea spre instaurarea statului de drept./ Fortele publice politienesti si organele care fac parte din componenta acestora au primit functii normale intr-un stat de drept, insemnand un pas extraordinar de important in procesul ce tine de restructurarea si modernizarea infrastructurilor. Astfel, politia din tara noastra a devenit unul dintre factorii ce detin un rol de baza in pastrarea echilibrului societatii, a respectarii legalitatii, a ordinii si linistii publice si a drepturilor si libertatilor fundamentale ale oamenilor. (Alexandru Negoita, 1991, pag. 40)
De asemenea, Politia Romana este implicata intr-un proces continuu de reinnoire si restructurare pe toate planurile, prima schimbare constand in depolitizarea acestei institutii, ceea ce a permis sa fie doar in slujba comunitatii, a legii si a adevarului. (Ibidem, pag. 41).
Dreptul politienesc, in privinta structurii si rolului organelor ce au atributii politienesti ce apartin de statul de drept, impune analiza situatiei juridice, a personalului ce face parte din aparatul politiei, a drepturilor si obligatiilor care ii revin din legile statului, a inceperii si incetarii raportului de serviciu si a diferitor aspecte ce au legatura cu statutul juridic al functionarului ce actioneaza in sistemul fortelor publice politienesti. Notiunea de statut juridic provine din limba latina "status" ce desemna atributele vitale dobandirii personalitatii fara de care individul era lipsit de posibilitatea exercitarii depline a drepturilor lui. (Stancu Serb, C-tin Draghici, Adrian Iacob, Nicolae Gh. Suteu, pag. 27).
Statutul juridic al politistului consta intr-un ansamblu de drepturi, dar si de obligatii profesionale sau personale ce sunt conferite de functia pe care o exercita, conform legii, in cadrul uneia din structurile aparatului politienesc, servind comunitatea. Statutul juridic al politistului, ce a fost adoptat prin Legea nr. 360/2002, face clara trecerea politistilor din structura militara in structura civila, demilitarizarea politiei este considerata ca fiind un pas important in lupta contra criminalitatii, o activitate ce este mai calificata si responsabila a politistului. (Ibidem, pag. 28).
In cadrul doctrinei si jurisprudentei, termenul de functionar public este abordat sub multiple acceptiuni in diverse ramuri de drept. In dreptul penal din tara noastra, functionarul public reprezinta orice individ ce exercita in mod permanent ori temporar, cu orice titlu, oricum este investita, o insarcinare de orice fel, retribuita ori nu, in serviciul unei unitati. (Mitrofan N., Butoi T., Zdrenghea V., 1992, pag. 82).
Termenul de "public" face referire la autoritatile publice, institutiile publice, institutiile ori alte persoane juridice de interes public, administrarea ori exploatarea bunurilor de proprietate publica, serviciile de interes public, dar si bunurile de orice fel ce, conform legii, apartin interesului public. In dreptul administrativ functionarul public reprezinta o persoana fizica, titulara unei functii de stat ori investita cu o functie anumita de stat, ocupata prin forme legale. (Ivan Stelian, Ionita Tudor, Bucuresti, 1993, pag. 87).
Potrivit Legii privind Statutul functionarilor publici, functionarul public reprezinta o persoana numita intr-o functie publica, iar functia publica consta in ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite de autoritatea ori institutia publica in temeiul legii, avand ca scop realizarea competentelor sale. Asadar functionarul public isi deruleaza activitatile la autoritatea sau la institutia unde acesta este numit, pe baza unui raport de serviciu si nu pe temeiul unui contract individual de munca. 
In privinta personalului din aparatul de lucru al autoritatilor publice ce desfasoara activitati de secretariat, protocol, administrative, gospodarire, intretinere - reparatii si de deservire este angajat printr-un contract individual de munca. In asa fel persoanelor ce ocupa aceste functii le este aplicata legislatia muncii pentru ca nu detin calitatea de functionar public. Din perspectiva profesiei sale, politistul reprezinta un purtator de autoritate asemenea oricarui alt functionar in serviciul public intr-un grad mai mare ori mai mic. (Stancu Serb, C-tin Draghici, Adrian Iacob, Nicolae Gh. Suteu, pag. 27).
Dar, ceea ce il individualizeaza fata de randul functionarilor publici consta in faptul ca politistul este pus prin lege sa vegheze realizarea practica a dreptului suveran al tarii, de a cere locuitorilor sai, strainilor sau apatrizilor sa-i respecte actele de putere si dreptul lui de a apara existenta legala si cea materiala, ordinea publica si proprietatea, ocrotirea drepturilor fundamentale ale oamenilor prin actiuni politienesti preventive ori punitive. (Ibidem, pag. 30).
Politistul reprezinta functionarul public civil, ce are statut special, inarmat, care poarta in general uniforma si exercita atributiile ce sunt stabilite pentru Politia Romana conform legii, ca institutie ce este specializata, a statului. Statutul special este atribuit politistului, deoarece acesta are indatoriri si este supus unui risc deosebit. De asemenea, mai este oferit si de portul armei si de celelalte diferentieri ce sunt prevazute in lege. Exercitarea acestei profesii, si anume de politist, implica indatoriri si riscuri mari, deosebite fata de alte profesii. Prestigiul politiei se asigura de politisti printr-o conduita anume, civilizata, corecta. (C.Voicu, 2001, pag. 153).
Actiunile acestora de a rezolva problemele comunitatii intr-un mod obiectiv si eficient, cu un tact deosebit si asumare a responsabilitatilor in raporturile cu oamenii, le ofera aprecieri pozitive, increderea, sprijinul si colaborarea cu membrii comunitatii (C.Voicu, 2001, pag. 153). Cetatenii trebuie sa simta ca sunt in siguranta civica, ca drepturile si interesele lor legale sunt aparate.


Fisiere în arhivă (1):

 • Perceptiile cetatenilor asupra calitatii serviciilor oferite de politia locala a municipiului Bucuresti.docx

Imagini din acest licență Cum descarc?

Bibliografie

[1] Alexandru Negoita - Drept administrativ si stiinta administratiei, Editura Atheneum, Bucuresti, 1991.
[2] FILE DIN ISTORIA POLITIEI ROMANE - Academicianul Florin Constantiniu discurs martie 2009
[3] Ivan Stelian, Ionita Tudor - Drept politienesc - Editura Romfel, Bucuresti, 1993
[4] Mitrofan N., Butoi T., Zdrenghea V., Psihologia judiciara, Editura Sansa SRL, Bucuresti, 1992
[5] Plumb I., Managementul serviciilor publice, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2004
[6] Stancu Serb, C-tin Draghici, Adrian Iacob, Nicolae Gh. Suteu, Drept politienesc, Editura Alma Mater, Sibiu, 2007
[7] Voicu C., Pantea M., Bucur D. s.a., ,,Securitatea financiara a Uniunii Europene in viziunea Tratatului de la Lisabona ", Vol. II - Bucuresti, 2010
[8] Voicu C., ,,Managementul organizational al politiei " - Bucuresti, 2001
[9] Legea nr. 371/2004
[10] Legea nr. 346/2006
[11] Legea nr. 14/1992
[12] Legea nr. 550/2004
[13] Legea nr. 360/2002
[14] http://www.plmb.ro/docs/bilant%20DGPLCMB%202016.pdf, accesat la data de 08.04.2017
[15] http://www.plmb.ro/atributii, accesat la data de 09.04.2017
[16] http://www.plmb.ro/cine-suntem, accesat la data de 15.04.2017
[17] http://www.plmb.ro/serviciul-circulatie-rutiera, accesat la data de 15.04.2017
[18] http://www.plmb.ro/serviciul-dispecerat-operativ-integrat, accesat la data de 18.03.2017
[19] http://www.scritub.com/administratie/legislatie/POLITIA-ROMANA83114321.php, accesat la data de 18.03.2017


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Diploma.ro.


Descarcă această licență cu doar 10€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!