Perfecționarea sistemului informațional privind cheltuielile de producție și costurile

Cuprins licență

INTRODUCERE	4
CAPITOLUL 1:DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVND CHELTUIELILE SI COSTURILE	5
1.1.    Notiunile de cheltuiala si cost si delimitarile dintre acestea	5
1.2.    Clasificarea cheltuielilor si costurilor	6
1.2.1 Clasificarea cheltuielilor	6
1.2.2 Clasificarea costurilor	7
1.3   Factorii care influenteaza  organizarea calculatiei  costurilor	8
1.4 Principiile calculatiei costurilor	9
1.5 Rolul costurilor in managementul entitatii	11
CAPITOLUL 2: METODE MODERNE DE CALCULATIE A COSTURILOR-METODA STANDARD COST	13
2.1.     Continutul si particularitatile metodei standard cost	13
2.2 Elaborarea calculatiilor standard pe produs	15
2.3 Determinarea si analiza abaterilor de la costul standard	22
Concluzii	30
BIBLIOGRAFIE	32
ANEXE	33


Extras din licență

Desfasurarea fara intrerupere a activitatii economice a interprinderii impune un consum in mod continuu de factori de productie. In conditiile de limitare cantitativa a acestora, firmele opteaza pentru alegerea categoriilor si cantitatilor de bunuri care vor fi produse si imbunatatesc combinarea factorilor de productie disponibili pentru entitate cu scopul de a maximiza profitul economic obtinut. Maximizarea cu privire la profituri se poate obtine insa numai prin minimizarea costurilor si prin perfectionarea sistemului informational pe baza acestora.
Entitatile utilizeaza un mod de calcul traditional al costului de productie, costul fiind perceput ca o limita de referinta inferioara a preturilor. Cunoasterea marimii costurilor este esentiala pentru stabilirea preturilor de vanzare in legatura cu cerintele pietei si realizarea profitului previzionat. Calculatia costurilor de productie reprezinta un instrument de importanta pentru adoptarea unei decizii, iar adoptarea unui sistem modern de calculatie de la un sistem traditional de calculatie a costurilor , bazat pe criterii mai eficiente de repartizare, poate influenta pozitiv procesul decizional.
O cale de perfectionare a sistemului informational este aceea de a renunta la calculatia lunara a costurilor asupra purtatorilor finali, care implica un volum mare de munca, urmand ca aceasta calculatie sa se desfasoare la intervale mai mari de timp, trimestrial sau anual, aplicandu-se calculatia pe locuri de cheltuieli ca centre de activitate sau costuri. Aceasta duce si la dezvoltarea si intarirea responsabilitatii asupra cheltuielilor efectuate si totodata la cresterea eficientei si eficacitatii activitatii desfasurate.
Conducerea operativa si de perspectiva a oricarei afaceri si, totodata, a oricarei unitati patrimoniale face sa devina o necesitate perfectionarea metodelor,procedurilor si procedeelor utilizate in acest scop, iar, in acestea, un loc de importanta il au metodele de calculatie a costurilor.Aceasta perfectionare trebuie sa se axeze, atat pe necesitatea obtinerii unor informatii care sa cuprinda atat necesarul strict de date cu privire asupra costului productiei, cat si sa faca posibila urmarirea operativa a respectarii nivelului de cheltuieli prestabilite prin intermediul bugetelor si de exprimare a unor previziuni judicioase, care sa faca posibila optimizarea relatiei dintre volumul de activitate,profit si costul productiei. Din aceasta optica, cel mai bine la aceste cerinte raspunde metoda costurilor-standard in varianta standard cost-unic, care permite calcularea cu operativitate aaupra abaterilor costurilor efective de la costurile prestabilite si deci conducerea prin exceptie, analiza cu privire la costuri pentru a se putea determina costurile aferente subactivitatii, efectuarea controlului bugetar,de altfel si separarea cheltuielilor in variabile si fixe, pentru a se determina gradul de rigiditate al entitatii asa cum vom observa in capitolul 2 al acestei lucrari.
In concluzie putem spune ca printr-un control bine exercitat asupra costurilor,si prin alegerea metodei potrivite de calculatie a acestora entitatile pot urmari si analiza intreaga activitate desfasurata si pot identifica modalitati de reducere a costurilor si de crestere a performantelor cu privire pe total productie entitate dar si cu privire la sistemul informasional alcentitatii. 
CAPITOLUL 1
DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVND CHELTUIELILE SI COSTURILE
1.1. Notiunile de cheltuiala si cost si delimitarile dintre acestea
Daca privim intreprinderea ca actor principal al activitatii economice, primul criteriu de caracterizare il constituie eficienta cu care au fost derulate actiunile de atragere, alegere a destinatiilor, utilizarea efectiva si recuperare a resurselor investitionale. In acest fel, performanta intreprinderilor se reflecta printr-o relatie cauzala care se stabileste intre eforturile impuse si efectele induse de derularea activitatii unei intreprinderi. Structurile generice utilizate la nivel international de catre disciplinele economice in aprecierea monetara, cantitativa si calitativa, a eforturilor depuse sunt cele de cost si cheltuiala, a caror continut ne-am propus sa il aprofundam. 
Apeland la literatura economica constatam ca in sens general prin cost sunt desemnate ,,sume de bani cheltuite pentru producerea sau cumpararea unui bun, efectuarea unei lucrari, prestarea unui serviciu, etc." , iar prin cheltuiala se intelege ,,consum de mijloace materiale, de munca, energie, etc pentru satisfacerea unor nevoi sau obligatii.'' Dupa opinia mea, definitiile lingvistice amintite creeaza o impresie de invatatura in care o notiune este explicata prin intermediul competitiei. 
Daca avem un proces de fabricatie care are la baza lemnul, deosebim doua momente esentiale in productie. Primul moment, este cel in care are loc o transformare ireversibila in timp prin taierea acestuia. Ei bine, in acea clipa avem de-a face cu o cheltuiala, deoarece procurarea materiilor prime a presupus avansarea unei sume banesti la o data anterioara. Urmatorul moment apare atunci cand lemnul este prelucat si obtinem produsul Iar, daca produsul ne satisface dorintele, putem calcula costul obtinerii lui si intrebuinta in sens corect aceasta notiune. Altfel spus, costul va exprima cauzal efortul facut pentru realizarea produsului capabil sa satisfaca o trebuinta si ii va conferii o valoare estimativa. 
Dar pentru a exprima stiintific aceasta sugestie, trebuie sa facem o delimitare intre principalele asemanari si deosebiri pe care le-am sesizat in jocul nostru conceptual.Astfel, este cert faptul ca amandoua notiunile exprima valoric forme abstracte de comensurare a eforturilor depuse de o intreprindere pentru derularea activitatii sau atingerea unor obiective. 
In sens general costul exprima un sacrificiu voluntar de resurse economice proprii sau atrase, facut pentru atingerea unui obiectiv clar delimitat. El se va obiectualiza intotdeauna in realizarea unui deziderat capabil sa acopere trebuinte. In acelasi timp cheltuiala va desemna o utilizare de resurse monetare, benevola sau fortuita, cu caracter curent ori preliminat care influenteaza in sensul diminuarii averea intreprinderii, fara a exista certitudinea unor posibile beneficii. Altfel spus, efortul comensurat de cheltuiala nu este generator implicit de efecte economice. Prin prisma existentei paralele a celor doua concepte, costul va delimita din punct de vedere economic un efort , legat de activitatea productiva si intreprins pentru atingerea unui obiectiv prestabilit. Simultan, cheltuiala exprima eforturi generale facute de intreprindere, intr-un interval de timp, pentru a-si asigura existenta ca si ansamblu multifunctional.
In concluzie, cu toate ca reflecta preponderent o suma de cheltuieli pe o anumita destinatie economica, sfera costului se intersecteaza, fara a se suprapune, cu cea a cheltuielilor. Acest mod de abordare din punct de vedere contabil a realitatii si fenomenelor petrecute intr-o intreprindere permite cuantificarea monetara atat a eforturilor economice - prin intermediul costului, cat si a eforturilor financiare - prin intermediul cheltuielilor. Zona de intersectie a celor doua notiuni se identifica prin consumurile productive de resurse economice.
1.2. Clasificarea cheltuielilor si costurilor
1.2.1 Clasificarea cheltuielilor
Pentru a se putea urmari modul in care s-au utilizat factorii de productie de catre interprindere si pentru a putea determina costul de productie si implicit rezultatele financiare contabilitatea trebuie sa inregistreze la timpul potrivit toate cheltuielile de productie.
Inregistrarea corecta a cheltuielilor de productie si determinarea prin calcule exacta a costului productiei fabricate trebuie sa aiba in vedere pe langa clasificarea productiei fabricate si a centrelor de productie care au ocazionat cheltuielile in cauza si diferitele feluri si categorii de cheltuieli impreuna cu particularitatile lor.In acest fel acesta clasificarea cheltuielilor de productie devine necesara dupa urmatoarele criterii in functie de scopul si obiectivul urmarit dupa cum urmeaza:
- Dupa natura, cheltuielile de productie se impart in cheltuieli de productie materiale si


Fisiere în arhivă (1):

  • Perfectionarea sistemului informational privind cheltuielile de productie si costurile.docx

Imagini din acest licență

Bibliografie

1.Mircea, Marius.- Universitatea,,1 Decembrie 1918" Alba Iulia
2.Goagara, D, Iacob, C, Ionescu, I. -Contabilitate de gestiune conforma cu practica internationala, Editura Universitaria, Craiova, 2007
3.Cristea, H.-Contabilitatea si calculatiile in conducerea intreprinderii, editia a II-a,Editura CECCAR, Bucuresti, 2003
4.Oprea, Calin.-Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor,Editura Economica,Bucuresti,1999
5.Institutul de Lingvistica, ,,Iorgu Iordan''.-Dictionarul Explicativ al Limbii Romane (DEX),EdituraUnivers Enciclopedic Gold 2009
6.Nistor, Flavia.-Contabilitate de gestiune si calculatia costurilor,Academia Comerciala Satu Mare,suport de curs 2013
7.Cretu, Carmen, Chebac Neculina.-Calculatia si managementul costurilor in contextul actual , Universitatea "Danubius" Galati,Editura Teora,Bucuresti 2000
8. XXX OMFP 1826/2003 -pt aprobarea Precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune
9.Avram, Marioara, Iacob, Constanta,
Ionescu, Ion.-Contabilitate de gestiune,Editura Universitaria 2011,Sinteze si aplicatii
10.http://academiacomerciala.ro/cursuri/Management//An%20II/Sem.%20II.%20- %20Contabil.%20de%20gestiune//Contab.%20gest.pdf - accesat la data: 15.05.2015


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!