Performantă economică la SC Panex Grup SRL

Cuprins licență

INTRODUCERE 
CAPITOLUL I
PERFORMANTA ECONOMICA- BAZA TEORETICA ... pag. 1
CAPITOLUL II 
ANALIZA S.C. PANEX GRUP S.R.L., DAMBOVITA ... pag. 7
2.1. PREZENTAREA S.C. PANEX GRUP S.R.L. pag. 7
2.2. ANALIZA POTENTIALULUI INTERN pag. 9
2.2.1. Analiza potentialului de resurse umane .. pag. 9
2.2.2. Analiza potentialului material .. pag. 9
2.2.3. Analiza economico-financiara .. pag. 11
2.3. MANAGEMENTUL PRACTICAT 
DE S.C. PANEX GRUP S.R.L .. pag. 13
2.4. ANALIZA PIETEI LA S.C. PANEX GRUP S.R.L pag. 15
2.4.1. Cererea de produse pag. 15
2.4.2. Furnizori . pag. 16
2.4.3. Reteaua de distributie pag. 16
2.4.4. Promovarea produselor . pag. 17
2.5. ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARA . pag. 18
2.5.1. Analiza dinamicii si structurii patrimoniului net pag. 18
2.5.2. Analiza veniturilor si a cheltuielilor .. pag.18
2.5.3. Fondul de rulment .. pag. 19
2.5.4. Analiza lichiditatii si solvabilitatii . pag. 21
Analiza diagnostic - concluzii .pag. 23 
2.6. ANALIZA RENTABILITATII .. pag. 25
CAPITOLUL III
CAI DE CRESTERE A PERFORMANTEI ECONOMICE
LA S.C. PANEX GRUP S.R.L. pag. 28
3.1. Diversificarea ofertei pag. 29
3.2. Pragul de rentabilitate . pag. 34 
3.3. Redimensionarea normelor de consum . pag. 35
3.4. Imbunatatirea raportului calitate - pret pag. 36
3.5. Cresterea productivitatii muncii . pag. 37
3.6. Informarea clientilor pag. 38
CONCLUZII SI PROPUNERI ... pag. 39
BIBLIOGRAFIE
ANEXE


Extras din licență

INTRODUCERE
Prezenta lucrare isi propune sa analizeze situatia economico-financiara, potentialul intern si mediul sau de afaceri a S.C. PANEX GRUP S.R.L. ce isi desfasoara activitatea pe piata de morarit si panificatie a judetului Dimbovita,. Pe baza datelor rezultate se va intocmi un plan de investitie pentru cresterea performantelor economice ale societatii, care pus in aplicare sa duca la cresterea cifrei de afaceri si, implicit, a profitului.
Lucrarea este impartita in 3 capitole.
In Capitolul I - " Performanta economica - baza teoretica" este prezentat conceptul de performanta economica pe ansamblul unei societati comerciale, privit atat ca parte a performantei globale cat si individual. 
In Capitolul II - " Analiza S.C. PANEX GRUP SR.L., Dambovita" este prezentat specificul societatii, potentialul sau intern (resursele umane, materiale si potentialul economico-financiar) si managementul practicat. Deasemenea este realizata o analiza a pietei pe care aceasta isi desfasoara activitatea si o prezentare a principalilor agenti economici colaboratori. In ultima parte a capitolului II - "Analiza economico-financiara"- este prezentata situatia societatii din punct de vedere al patrimoniului net (structura si dinamica), situatia veniturilor si cheltuielilor pe ultimii 3 ani de activitate si o analiza a princialilor indicatori de lichiditate si solvabilitate.
S.C. PANEX GRUP S.R.L. isi desfasoara activitatea pe piata de morarit si panificatie a judetului Damovita, ocupand locl 15 in cadrul acesteia. Acest tip de piata este caracterizat prin existenta unei concurente ridicate, prin necesitatea respectarii a numeroase si importante conditii de igiena in obtinerea productiei si printr-un nivel al cererii destul de constant. Consumatorii sunt cei care prezinta cea mai mare importanta pentru autoritati. Noile reglementari de pe piata produselor de morarit si panificatie au in vedere asigurarea comercializarii de produse de inalta calitate, la un pret avantajos atat pentru producator cit si pentru consumator. 
Capitolul III - "Cai de crestere a performantei economice la S.C. PANEX GRUP S.R.L." cuprinde metodele de dezvoltare ale societatii, determinate pe baza datelor prezentate in capitolul II. 
Lucrarea se incheie cu cateva sugestii si concluzii referitoare la societatea analizata.
CAPITOLUL I
PERFORMANTA ECONOMICA - BAZA TEORETICA
"Performanta nu este o constatare; ea se construieste"
A. Bourguignon, 1995
In acceptiune generala, performanta reprezinta o realizare deosebita intr-un domeniu de activitate.
Desi dificil de definit, literatura de specialitate ii atribuie performantei numeroase acceptiuni, precum:
- Cuvantul "performanta" este purtatorul unei ideologii de progres, de efort, de a face intotdeauna mai bine [...];
- "Performanta" este un cuvant utilizat adesea pentru aluziile metaforice pe care le contine [...] performanta organizationala arata capacitatea individului de a progresa, gratie eforturilor constante;
- Performanta inseamna succes; performanta nu exista prin ea insasi, fiind in fapt dependenta de modul de reprezentare a reusitei de catre diferite categorii de utilizatori ai informatiilor contabile;
- Intr-o alta abordare, performanta reprezinta "o stare de competitivitate a intreprinderii, atinsa printr-un nivel de eficacitate si eficienta care ii asigura prezenta durabila pe piata" . Aceste doua componente ale performantei, eficienta si eficacitatea, dau nastere la doua categorii de costuri, "costul constrangere", costul eficientei, rezultat din actiuni care nu vizeaza mediul inconjurator si "costul rezultat", costul eficacitatii, ca efect al actiunilor care permit intreprinderii sa obtina un rezultat asteptat de catre mediul sau. Raportand cele doua categorii de costuri se obtin informatiile necesare "pilotajului" performantei.
Diversitatea de acceptiuni ale conceptului de performanta demonstreaza ca acesta este definit diferit de utilizatorii informatiilor financiare in functie de interesele lor. Astfel, managerii sunt orientati asupra perfomantei globale a companiei lor, investitorii actuali si potentiali percep performanta prin prisma rentabilitatii investitiilor lor, salariatii manifesta interes pentru stabilitatea si rentabilitatea companiei, creditorii, pentru solvabilitatea acesteia, iar clientii pentru slabilitatea companiei.
Cea mai completa acceptiune a conceptului de performanta este oferita de IAS 1, si anume aceea de performanta globala. In aceasta viziune, "granitele" rezultatului contabil sunt depasite, incluzandu-se si "diferentele din reevaluare, diferentele din conversie, castiguri sau pierderi latente asupra instrumentelor financiare, castigurile si pierderile actuariale aferente pensiilor, efectul schimbarilor metodelor contabile si corectiilor erorilor fundamentale" 
Asadar, pentru a masura performanta economica este necesar sa recugem nu numai la rezultatele financiare, deoarece "este ca si cum s-ar incerca aducerea in campionat a unei echipe care castiga prin rezultate trecute [...]" , ci la o "viziune globala a interdependentelor dintre parametrii interni si externi, cantitativi si calitativi, tehnici si umani, fizici si financiari ai gestiunii" . Prin urmare, utilizatorii trebuie sa apeleze la o performanta globala a companiei. Aceasta constituie oglinda viitorului, "unde se afla rezultatele", si a trecutului, "unde sunt problemele"
Performanta globala a intreprinderii este o suma a performantelor economice, sociale si ecologice. Un element esential al acestei triple performante il constituie deciziile financiare. 
Performanta intreprinderii se realizeaza prin echilibrarea si interconditionarea a patru puncte forte: eficienta proceselor de productie, satisfacerea actionarilor (a tuturor aporturilor de fonduri); satisfacerea clientilor; capacitatea intreprinderii de crestere si dezvoltare, gradul de inovare, de utilizare a oportunitatilor. Aceasta este dimensiunea structurala a firmei formata de oameni, sisteme si proceduri"


Fisiere în arhivă (4):

 • Anexe.doc
 • Cuprins, Introducere, Bibliografie.doc
 • Performanta economica la SC Panex Grup SRL.doc
 • Prima pagina.doc

Imagini din acest licență

Bibliografie

- ALBU C., ALBU N., - "Instrumente de Management al performantei", Ed. Economica, Bucuresti, 2004
- AUREL ISFANESCU, VASILE ROBU, ANCA MARIA, CAMELIA VASILESCU - ,,Analiza economico- financiara", Editura A.S.E., Bucuresti 2002
- Dictionar explicativ al limbii romane, Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2005
- IOSIF GH. N. - "Probleme si solutii de analiza economico-financiara", Editura Tribuna Economica, Bucuresti 2001
- KAPLAN R. NORTON D. - ,,The balanced Scarecard School Press", 1996
- MIHAELA HERCIU - Tribuna economica, newsletter, Sibiu, 2008
- NICULESCU M., LAVALETTE G. - "Strategii de crestere economica", Ed. Economica, Bucuresti, 1999
- PASCU LAURA - ,,Vrem paine curata", Revista de Comert, v. 7, nr. 9 
- RISTEA M., LUNGU C., JIANU L. - "Ghid pentru intelegerea si aplicarea Standardelor Internationale de Contabilitate, Prezentarea situatiilor financiare", Ed. CECCAR, Bucuresti, 2004
- RISTEA M., EBBEKEN K., POSSER L. Calculatia si managementul costurilor Ed. Teora, Bucuresti, 2000
- SASEANU ANDREEA - ,,Piata produselor de panificatie in Romania" - Revista de Comert, 2006, v. 7, nr. 19
- TABARA NECULAI, HOROMNEA EMIL, NUTA FLORIAN MARCEL - ,,Consideratii privind performanta globala a intreprinderii" , Bucuresti 2007
- VOICU RADU, RADULESCU CARMEN - ,,Managementul unitatilor agroalimentare", Editura A.S.E., Bucuresti 2003
- www.panificatie.com.ro
- www.ghidafaceri.ro
- http://www.anamob.ro/retetar/paine4html#8
- www.anamob.ro/lab/cartofi.shtml
- www.anamob.ro/lab/soia.shtml
- Datele firmei: Bilant Contabil, Balanta de Verificare, Contul de profit si pierdere, 
Lista de Achizitii, Date de evidenta ale angajatilor;


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!