Performanțele economice pentru serviciile de prospectare a pieței în cadrul Institutului de cercetare de piața GFK România

Cuprins licență

Lista tabelelor si a figurilor. 5
Introducere . 7
PARTEA I - CONSIDERATII GENERALE 8
Capitolul 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND SERVICIILE DE CERCETARE DE PIATA. 9
Capitolul 2. PREZENTAREA INSTITUTULUI DE CERCETARE DE PIATA GFK ROMANIA. 19
PARTEA a II-a - CONTRIBUTII PROPRII 24
Capitolul 3 METODOLOGIA DE CERCETARE . 25
3.1 Scopul si obiectivele cercetarii. 25
3.2 Metodele de cercetare si informatiile utilizate.... 26
Capitolul 4. PERFORMANTELE EONOMICE ALE INSTITUTULUI DE CERCETARE DE PIATA GFK ROMANIA. 28
4.1 Analiza eficientei economice a serviciilor la GfK Romania. 28
4.2 Analiza viabilitatii serviciilor la GfK Romania. 42
Concluzii . 45
Anexe . 47
Bibliografie . 52


Extras din licență

Introducere
Calitatea serviciilor de prospectare a pietei este determinata de performantele economice
inregistrate de firmele prestatoare de astfel de servicii, care la randul lor determina direct si indirect
calitatea vietii pe plan national si international.
Prin intermediul acestor cercetari de piata efectuate, clientii care beneficiaza de rezultatele
acestora isi pot forma o opinie in legatura cu oferta si cererea de pe piata, si pot lua decizii importante in
ceea ce priveste afacerea pe care o deruleaza si modul cum aceasta se poate dezvolta.
Lucrarea de fata are ca scop determinarea performantelor economice pentru serviciile de
proaspectare a pietei in cadrul Institutului de cercetare de piata GfK Romania.
Obiectivele principale ale acestei lucrari sunt prezentarea serviciilor de prospectare a pietei din
cadrul Institutului de cercetare de piata GfK Romania si determinarea performantelor economice pentru
serviciile acestei companiei, atat prin intermediul analizei eficientei economice a intreprinderii, cat si
prin analiza viabilitatii acesteia.
Am considerat a fi necesara aceasta lucrare deoarece acest tip de servicii, de prospectare a pietei,
sunt mai putin analizate de catre cadrele de specialitate, mai ales tipul de activitati pe care il desfasoara
firma evaluata, in general aceste tipuri de servicii fiind solicitate de catre clienti impunatori pe piata si
care au un anumit prestigiu, aceste servicii fiind foarte costisitoare. De asemenea, se poate observa in
aceasta lucrare diferenta dintre rezultatele pe care le-ar avea o firma producatoare, in comparatie cu o
firma prestatoare de servicii.
Acesta lucrare poate fi utilizata de catre orice client care ar dori sa beneficieze de astfel de
servicii, mai ales cei care doresc sa solicite aceste servicii de la Institutul de cercetare de piata GfK
Romania, fiindu-le utile atat informatiile generale cu privire la astfel de servicii, cat si detaliile despre
activitatea firmei si performantele economice ale acesteia.
PARTEA I - CONSIDERATII GENERALE
CAPITOLUL 1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND SERVICIILE DE
CERCETARE DE PIATA
Semnificatia- serviciilor a inceputi sa se contureze inca din secolul al XIX-lea, termenul fiind
utilizat pentru definirea mai multor activitati, incepand de la serviciile- publice, care implicau serviciile-
medicale, de invatamant-, de aparare etc., pana la cele religioase, insa pana la inceputul secolului al XXlea,
ele nu au constituiti un domeniu de studiui specific.
Unul din cei mai mari economistii ai secolului al XIX-lea, Marx, a conturat prin intermediuli
lucrarilor sale, impartireai serviciilori in doua marii categoriii si anume: servicii in sens restrans- care se
refera la acele servicii- destinate populatiei precum activitatile medicale, cele de invatiamant, artistice,
religioase, casnice si cele care tin de administratiile publice, si serviciile in seins larg care se refera la
transportul marfurilori, la intretinerea si repararea mijloacelori de muncai sau a altor bunuri, dar si la
comerti, asigurari si activitatii bancare.
Actuli de serviciu vizeaza o transformarei a starii initiales, ca si in cazulq productiei, si se realizeaza
prin relatiaq directa dintre producatorq si consumator.
Sferaq serviciilor este afectataq in prezent de procesulq de transformare a tuturor domeniilorq ce
compun economiaq contemporana. (Zaharia M., 2005)
Analizate din punct deq vedere al domeniului socioq-economic, serviciile fac parteq din categoria
produselorq abstracte, invizibile, ce nu pot fi definiteq cantitativ sau calitativq decat din puncti de vedere
partialq si indirect, dar cu toateq acestea, serviciile au reusitq sa-si constituie o piataq proprie a acestor
produseq pe care le furnizeaza.
Asadar, putem definiq piata serviciilorq ca fiind sferaq economica care interfereazaq atatq interesele
celor care ofera serviciiqq, cat si pe cele aleq consumatorilor de servicii.
In ceea ce privesteq oferta de serviciiq, aceasta se caracterizeazaq prin complexitateq, eterogenitate,
caracterq artizanal si capacitateaq furnizorilorq de servicii, care in anumiteq conditii legateq de calitate,
structuraq si termene, reusesc sa satisfacaq cerintele clientilor.
Cererea de serviciiq exprima partea solvabilaq a nevoii sociale realeq de a consuma servicii, careq se
manifesta pe piata, referindu-seq in mod special la cerereaq de servicii ale populatiei, insaq aceasta este
influentataq de factori precum venitulq populatiei si disponibilitateaq de petrecere a timpuluiq liber, de oferta
deq servicii, de tarife, de factoriiq demografici, de cei psihologiciq si sociali si nu in ultimul rand, de
competitiaq intre bunurile economice, fieq ca sunt tangibileq sau intangibile. (Cosmescu I., 1998)
In principal, caracteristicileq serviciilor pot fi definiteq prin imaterialitate si intangibilitate, prin
trasaturaq de nestocabilitate a acestora, prin simultaneitateaq productiei si consumului, prin nondurabilitateq
si prin eterogenitate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Performantele economice pentru serviciile de prospectare a pietei in cadrul Institutului de cercetare de piata GFK Romania.pdf

Imagini din acest licență

Bibliografie

1. Andreea Zamfir, 2008. Metode de cercetare a comportamentului clientilor in sectorul serviciilor.
Editura Academiei de Studii Economice, Bucuresti;
2. Agnes Ghibutiu si Iulia Sincai, 2010. Comertul cu servicii al U.E. sub impactul globalizarii si al
crizei economice. Editura Insitutului European din Romania, Bucuresti;
3. Bodescu D., 2012. Economia serviciilor.Sinteze si aplicatii. Editura Ion Ionescu de la Brad, Iasi;
4. Camelia Pavel si Viorica Ionascu, 2009. Economia serviciilor editia aIIa. Editura Pro
Universitaria, Bucuresti;
5. Cosmescu I.,1998. Economia serviciilor. Editura Universitatii Lucian Blaga, Sibiu;
6. Danciu V., 2004. Cercetarile de piata din Romania in contextul pietei globale. Editura
Academiei de Studii Economice, Bucuresti;
7. Dumitrescu S., 1999. Economia mondiala. Editura Economica, Bucuresti;
8. Flitar M., 2005. Eficienta serviciilor in relatie cu exigentele consumatorilor. Editura Universitatii
ASE, Bucuresti;
9. Ghibutiu A., 2000. Serviciile si dezvoltarea.De la prejudecati la noi orizonturi. Editura Expert,
Bucuresti;
10. Gruian C., 2010. Ce intelegem prin performanta companiei?. Editura Universitatii Constantin
Brancusi, Tg. Jiu;
11. Hague P., 2008. A practical guide to market research. Editura Grosvenor House Publishing,
U.K.;
12. Ioncica M., 2002. Economia serviciilor. Editura Uranus, Bucuresti;
13. Olteanu V., 2003. Marketingul serviciilor - o abordare manageriala. Editura Ecomar,
Bucuresti;
14. Proctor T. si Barbara Jamireson, 2012. Marketing Research. Editura Edinburgh Business
School, UK;
15. Raluca Giorgiana, 2014. Proiectarea unei cercetari de piata. Editura Prezi, Bucuresti;
16. Smith M. si Albaum G., 2012. Basic Marketing Research. Editura Qualtrics Labs Inc., USA;
17. Zaharia M., 2005. Economia serviciilor. Editura Universitatii Romano-Americana, Bucuresti.
www.startups.ro
www.biblioteca-digitala.ase.ro
www.wikipedia.ro
www.gfk.com/ro
www.mfinante.ro
www.greenbook.org
www.zf.ro


Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!